Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pomysł na autoprezentację

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2821 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
Hanna Bukowska
licencjat z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka z informatyką;
nauczyciel matematyki
w Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile„Na igrzyskach olimpijskich
nie ważne jest wygrać ale wziąć udział.
W życiu nie ważny jest sukces tylko walka o niego.”

Jestem absolwentką studiów zawodowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Słupsku o kierunku matematyka z informatyką, które ukończyłam w 1998 roku.
W latach 1998 – 2003 pracowałam jako nauczyciel matematyki, informatyki i techniki w Szkole Podstawowej w Stawnicy. W tej właśnie szkole 1 września
2001 roku rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego. W wyniku zmiany miejsca pracy od września 2003 roku kontynuowałam staż w Gimnazjum nr 5
im. Tadeusza Kościuszki w Pile na stanowisku nauczyciela matematyki.

Chcąc spełnić wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego realizowałam następujące zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego:


1.Umiejętność organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy.


Uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wydawnictwa np. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe oraz w szkoleniowych radach pedagogicznych z udziałem różnych ekspertów.
W Szkole Podstawowej w Stawnicy byłam jedynym nauczycielem umiejącym obsługiwać komputer. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tego typu umiejętności przeprowadziłam kurs dla nauczycieli w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych z podstawowej obsługi komputera i Internetu oraz wykorzystania w pracy edytora tekstu Word (załącznik 3).
Razem z koleżanką Ewą Jarząb – Runke przeprowadziłyśmy warsztaty dla rady pedagogicznej, które posłużyły do utworzenia Programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Stawnicy, którego byłam współautorem (załącznik 15).
Przygotowywałam samodzielnie różne materiały do pracy (załącznik 5, 6, 7) min. jako opiekun biblioteki dla klas I – III opracowałam regulamin i materiały do konkursu dla klas trzecich pt. „Bohaterowie naszych lektur”. Były to jednocześnie eliminacje szkolne do konkursu międzyszkolnego pod tym samym tytułem, na którym, przygotowywana przeze mnie reprezentacja Szkoły Podstawowej w Stawnicy zajęła trzecie miejsce (załącznik 7, 27).
Przeprowadziłam lekcję otwartą dla nauczycieli matematyki z Gimnazjum nr 5 na temat „Rozpoznawanie i zastosowanie symetrii osiowej i środkowej”.
W dużej mierze przyczyniłam się do zainstalowania w pracowni komputerowej pakietu Office 2000 oraz do wzbogacenia pracowni w łącze z Internetem.
W 2002 roku otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stawnicy za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków. Była to już druga nagroda dyrektora w mojej krótkiej karierze.


2.Uwzględnianie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Przez dwa lata stażu współpracowałam z Centrum hipoterapii „Zabajka”
w Stawnicy. Współpraca polegała min. na wzajemnym zapraszaniu się na różnego rodzaju uroczystości np. klasowe andrzejki, Dzień Matki, wspólne śpiewanie kolęd, pikniki integracyjne. Uczniowie przygotowywali również drobne upominki dla dzieci z ośrodka np. z okazji Dnia Dziecka czy Bożego Narodzenia (załącznik 9, 12)
Zorganizowałam i przeprowadziłam spotkanie młodzieży szkolnej z Sekretarzem Gminy Złotów p. Ryszrdem Wińskim. Próbowałam również zorganizować spotkanie z Senatorem RP p. Henrykiem Stokłosą, niestety zbyt napięty plan zajęć pana senatora nie pozwolił na zrealizowanie spotkania (załącznik 13).
Przygotowałam i opracowałam ankiety dla uczniów na temat „Dom, szkoła i środowisko pozaszkolne”, które pomogły w przygotowaniu Planu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Stawnicy (załącznik 14).
Współorganizowałam imprezy dla mieszkańców wsi, które były tradycją szkoły w Stawnicy np. „Choinka szkolna”, „Festyn europejski”, „Dzień Matki”. Jako szkolny informatyk przygotowywałam zaproszenia, dyplomy i podziękowania na te uroczystości. Najbardziej odpowiedzialnym zajęciem była opieka techniczna na choince szkolnej na zakończenie pierwszego semestru roku szkolnego 2002/2003 (załącznik 10, 11, 12, 35).
Pełniąc funkcję wychowawcy oraz biorąc pod uwagę fakt, że Stawnica jest środowiskiem popegeerowskim często przeprowadzałam pedagogizację na spotkaniach z rodzicami oraz odwiedzałam uczniów w ich domach (załącznik 17).


3.Uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych.


Systematycznie przygotowywałam i prowadziłam dokumentację nauczyciela i wychowawcy. Samodzielnie opracowałam plan wynikowy z matematyki dla klasy czwartej na podstawie programu nauczania „Matematyka 2001” i przy pomocy poradnika dla nauczyciela. Przygotowałam również w oparciu o podstawę programową i program „Matematyka 2001” wymagania dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. (załącznik 16, 20).
W szkole w Stawnicy prowadziłam nieodpłatnie koło informatyczne dla uczniów klas I – VI. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tymi zajęciami i ograniczoną liczbą miejsc w pracowni, odbywały się one cztery razy w tygodniu. Były to również najliczniej odwiedzane zajęcia w okresie ferii zimowych.
Prowadziłam również zajęcia koła matematycznego dla klas szóstych przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty i do konkursów matematycznych tj. Kangur, Gminny Konkurs Matematyczny oraz spotkania z uczniami klas pierwszych gimnazjum w ramach zajęć wyrównawczych (załącznik 23,24, 28).
W latach 2001 – 2003 pełniłam funkcję szkolnego opiekuna Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Dla uczniów nie biorących udziału w Kangurze organizowałam osobny, gazetkowy konkurs matematyczny (załącznik 29).
Przygotowywałam różne uroczystości integrujące zespół klasowy np. mikołajki, andrzejki (załącznik 18); szkolne np. uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, pożegnanie absolwentów (załącznik 25); i środowiskowe.
Zorganizowałam jednodniową wycieczkę do Torunia dla uczniów klas III – VI i I gimnazjum z okazji Dnia Dziecka oraz w ramach przygotowań do egzaminu na kartę rowerową, który później przeprowadziłam, zorganizowałam wycieczkę dla klas IV i V do Miasteczka Ruchu Drogowego przy Komendzie Powiatowej Policji w Pile (załącznik 21, 22).
W gimnazjum czynnie uczestniczyłam w zadaniach podejmowanych przez zespół przedmiotowy. Prowadziłam „Szkolną Ligę Zadaniową”, współorganizowałam Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas pierwszych, uczestniczyłam w przeprowadzeniu konkursu matematycznego „Kangur” oraz w organizacji Święta matematyki (załącznik 30, 31, 32).
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam w przygotowaniu i przeprowadzeniu próbnego oraz zasadniczego sprawdzianu po klasie szóstej oraz uczestniczyłam w pracach komisji w trakcie próbnego i zasadniczego egzaminu gimnazjalnego.


4.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.


Założyłam i prowadziłam konto pocztowe dla Szkoły Podstawowej w Stawnicy. Rozpoczęłam, przy pomocy zaprzyjaźnionej firmy komputerowej, próby utworzenia strony internetowej szkoły. Razem z p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawnicy, przy pomocy programu Hermes, przygotowywałam i przesyłałam dane do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (załącznik 33).
Poprowadziłam przy pomocy komputera, jako opiekun strony technicznej, Choinkę szkolną (załącznik 10).
W trakcie trwania stażu projektowałam zaproszenia, dyplomy, podziękowania i inne materiały na uroczystości szkolne (załącznik 35). Wzory listów gratulacyjnych pozostały jako wzór obowiązujący w szkole. Przy pomocy komputera przygotowywałam różne materiały do pracy na lekcji ( załącznik 34).
Często wykorzystywałam komputer na lekcjach matematyki np. na lekcjach z kalkulatorem, na lekcjach powtórzeniowych z programem eduRom, na lekcjach bibliotecznych oraz na lekcjach wychowawczych.
Służyłam wszelką pomocą innym nauczycielom wyszukując i udostępniając materiały w sieci oraz współorganizując lekcje w pracowni komputerowej.


5.Wiedza psychologiczna i pedagogiczna.


W miarę potrzeb sięgałam do fachowej literatury i czasopism. Często korzystałam z informacji dostępnych w Internecie. Systematycznie wymieniałam uwagi na forum dyskusyjnym Internetowego Magazynu Publikacji literka.pl.


6.Znajomość podstaw prawa oświatowego.


Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły i nauczyciela – wychowawcy.

· Kartą Nauczyciela,
· Ustawą o systemie Oświaty,
· Konwencją Praw Dziecka,
· Powszechną Deklaracją Praw Człowieka
· Podstawą programową,
· Standardami egzaminacyjnymi,
· Dokumentami regulującymi prace szkoły: Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Profilaktyczny.

Największym wyzwaniem jakie podjęłam w okresie stażu była zmiana miejsca pracy. I to nie byle jaka zmiana - z małej, wiejskiej szkoły podstawowej na ogromne miejskie gimnazjum. To dwa zupełnie różne światy. W jednym problemy związane z brakiem pracy rodziców (Stawnica to wieś popegeerowska). W drugim różnie przejawiana agresja, palenie papierosów itp. Na szczęście w obu tych miejscach spotkałam też pozytywne przypadki. Myślę, że najbliższe lata przyniosą nauczycielom jeszcze trudniejszy materiał do przerobienia. Chciałabym móc przyczynić się do tego, aby powstał z tego materiału podziwu godny produkt.


Dziękuję
Hanna Bukowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie