Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Podróż śladami przeszłości

 

 Joanna Kaczmarczyk
nauczycielka
SP w ZaleskichKonspekt lekcji języka
polskiego z względnieniem
treści historycznych


Temat : Podróż śladami przeszłości .
Czas : 90 minut
Cele lekcji
Uczeń :
odczytuje dosłowny i przenośny sens utworu lirycznego ,
rozpoznaje różnorodne środki stylistyczne i określa ich funkcje ,
uzasadnia własny sąd , wyraża refleksje ,
dostrzega związek teraźniejszości z przeszłością ,
zbiera informacje z różnych źródeł , dokonuje ich selekcji i analizy ,
łączy wiedzę z różnych dziedzin ,
wskazuje wybrane miejscowości na mapie , określa ich położenie ,
redaguje poprawnie kilkuzdaniową wypowiedź .

Metody : pogadanka , heureza , problemowa , praca z tekstem .

Formy pracy : zbiorowa , indywidualna .

Środki dydaktyczne : wiersz W.Szymborskiej “Muzeum” ; zdjęcia , ilustracje , mapa Polski .

PRZEBIEG LEKCJI


1.Przedstawienie celu dwóch jednostek lekcyjnych :
- analiza i interpretacja wiersza “Muzeum” ,
- merytoryczne przygotowanie do wycieczki mającej się odbyć w najbliższym czasie .
2.Wyjaśnienie pojęcia “Muzeum” ; określenie rodzajów i funkcji muzeów .
3.Wysłuchanie wzorowej recytacji wiersza “Muzeum” W.Szymborskiej przygotowanej przez jedną z uczennic .
4.Ciche czytanie ze zrozumieniem .
5.Analiza i interpretacja wiersza
- Co znajduje się w muzeum , a czego w nim brakuje ?

( eksponaty
muzealne ) życie
...........
talerze apetyt
obrączki miłość
wachlarz wstyd
miecz gniew
lutnia radość
glina
szpilka głowa

Wypisywanie czasowników ze zwrotki 4 i 5
np. triumfują
chichocze
przeczekała
zwyciężył
Zczym kojarzą się wypisane wyrazy ? ( Z walka ? )
Kto z kim walczy ? ( przedmioty z życiem )
6.Zapis tematu lekcji w zeszytach .
7.Okreslenie funkcji użytych w wierszu środków stylistycznych .
8.Sformułowanie wniosku i zapisanie go w zeszycie .

W wierszu “Muzeum” W.Szymborskiej podmiot liryczny stwierdza , że muzeum to miejsce , w którym rzeczy martwe ( eksponaty ) wygrywają walkę w czasie z życiem ludzkim .

9.Planowanie trasy wycieczki : wskazywanie na mapie wybranej miejscowości , określenie położenia . Przygotowani wcześniej uczniowie przewodnicy opowiadają o odwiedzanym mieście . “Jestem przewodnikiem po Biskupinie ...” Nastepnie wymieniona jest nazwa “Gniezno” , “Toruń” , “Golub – Dobrzyń” , “Ciechocinek” .
Kolejni uczniowie przekazują ciekawostki kolegom .
10.Uczniowie układają po dwa zdania dotyczące omówionych miejsc .
11.Refleksja . Podsumowanie lekcji . Ocena pracy uczniów .
12.Praca domowa : Namaluje 5 elementów , które kojarzą mi się z odwiedzanymi miastami .

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:05:14
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:05:14) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie