Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Nietolerancja wyznaniowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1306 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
IDENTYFIKACJA PROBLEMU


Od 2000 roku jestem wychowawczynią klasy IV. Klasa nie należy do najłatwiejszych. Głównymi problemami, które zauważyłam w tej grupie są:
- Agresja wśród uczniów,
- Nietolerancja wyznaniowa (szkoła skupia dzieci z terenu gdzie mieszkają ludzie wyznania greckokatolickiego oraz rzymskokatolickiego),
- Brak integracji w klasie, mimo, że zespół pracuje ze sobą już trzy lata,
- Brak współpracy rodziców ze szkołą


GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA


Przejmując klasę zaczęłam od analizy ocen opisowych oraz badań kompetencji po klasie III organizowanych przez dyrektora szkoły w ramach współpracy z Instytutem Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Przeprowadziłam również wywiad z byłym wychowawcą, który stwierdził, że klasa jest „trudna”. Rodzice niechętnie przychodzą na zebrania organizowane przez szkołę. W klasie jest wiele poziomów, jeżeli chodzi o naukę, dlatego praca jest tym bardziej trudna. Wśród uczniów często pojawia się agresja i nietolerancja. Przez trzy lata
w klasach I-III wychowawca nie zauważył znacznej poprawy w zachowaniu uczniów.
Charakterystyka grupy:
Grupa liczy 23 uczniów, którzy w większości dojeżdżają do szkoły z okolicznych wsi. Są to tereny byłe PGR-ów, gdzie zamieszkuje bardzo duży procent osób bez pracy. W klasie jest tylko 8 dziewczynek, 2/3 grupy stanowią chłopcy. Sześć osób posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o obniżonym programie wymagań. Klasa podzielona jest również ze względów religijnych. Uczniowie tej klasy uczęszczają na religię rzymskokatolicką i greckokatolicką, są to zajęcia, które odbywają się w grupach. Czworo wychowanków posiada rodziny niepełne, troje pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym. Nad dwiema uczennicami kontrolę sprawuje kurator sądowy. Ze względu na duże bezrobocie rodzice uczniów zatrudniają się przy pracach sezonowych poza granicami kraju. Zdarza się często, że jedno z rodziców zajmuje się domem i wychowywaniem dziecka, w czasie, gdy drugie pracuje poza granicami.


ZNACZENIE PROBLEMU


Problemy wychowawcze występujące w klasie prawdopodobnie może mają podłoże religijne. Nietolerancja wyznaniowa nadal jest dostrzegalna w postępowaniu ludzi zamieszkujących na terenie obwodu szkoły.
Przypadki agresji i brak tolerancji wśród uczniów klasy może także wynikać ze sposobu wychowania dzieci w domu (rodzice niejako nastawiają wrogo do dzieci, ludzi o innym wyznaniu). Dzieci w szkole konfrontują zachowania rodziców tradycje, zwyczaje i obrzędy, często występują między nimi inność językowa (niektóre dzieci posługują się językiem ukraińskim).
Prowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania lub przynajmniej zmniejszenia agresji wśród uczniów, nietolerancji wyznaniowej, bardziej zintegrować klasę, wdrożyć rodziców do współpracy ze szkołą, ma na celu zbliżenie kultur obu wyznań (obrządków), doprowadzenie do podniesienia poziomu akceptacji wśród rodziców i uczniów poprzez wspólnie zorganizowane spotkanie, na którym będą obecni przedstawiciele (księża uczący w naszej szkole) parafii rzymskokatolickiej i greckokatolickiej oraz przybliżenie swojej wiary.

PROGNOZA

Na podstawie własnych doświadczeń oraz analizy fachowej literatury zdaję sobie sprawę, że zastosowanie działania nie zawsze przynoszą rezultat, ale zaniechanie ich pogłębiłoby jeszcze problem. Wdrożenie oddziaływań spowodujże klasa będzie nawiązywać wspólne pozytywne kontakty a może i przyjaźnie, grupa będzie się akceptować nawzajem.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ


Integracja klasy przez:
1. Organizację imprez klasowych,
2. Poruszanie tematów na godzinach wychowawczych – referaty, pogadanki itp.
3. Przedstawienie problemu na spotkaniu z rodzicami,
4. Pozyskanie do pomocy obu księży

Opracowałam również plan godzin wychowawczych, co stanowi załącznik nr -1, z klasą podpisałam kontrakt współpracy między wychowawcą a klasą załącznik nr 2, opracowałam plan pedagogizacji rodziców załącznik nr 3, opracowałam z uczniami dekalog ucznia załącznik nr 4, przygotowałam również referaty, które zostały wygłoszone na zebraniach
z rodzicami załącznik nr 5 i 6.Wdrażanie oddziaływań

Zorganizowałam uroczystości szkolne i klasowe:
1) Ognisko – święto pieczonego ziemniaka,
2) Spartakiada sportowa, klasowa,
3) Andrzejki,
4) Wigilia klasowa,
5) Walentynki,
6) Dzień kobiet,
7) Dzień matki,
8) Dzień chłopca,
9) Wspólne wyjazdy do teatru i kina,
10) Obchodzenie w klasie urodzin uczniów,
11) Wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych,
12) Kilkudniowa wycieczka do Świeradowa Zdroju,
13) Prowadzenie godzin wychowawczych metodami aktywnymi,
14) Próby samooceny, samokrytyki, autorefleksji nad swoim postępowaniem,

Przeprowadziłam również systematyczną pedagogizację rodziców w ramach zebrań, które odbywały się średnio, co 2 miesiące, jak również otwartych dni szkole, gdzie mieli możliwość informacji o wynikach nauczania zachowania i problemach z każdym nauczycielem uczącym w tej klasie.


PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

Stosowane oddziaływania i Skutki tych oddziaływań

1). Wstępna diagnoza za pomocą ankiet wśród dzieci:
- Doskonała znajomość środowiska, w jakim dzieci żyją,
- Znajomość problemów występujących w grupie: agresja, dyskryminacja religijna
2). Podpisanie kontraktu z dziećmi, Dekalog ucznia:
- na zajęciach uczniowie i nauczyciele odwołują się do podpisanego kontraktu, uczniowie przestrzegają ustalonych zasad
3) Omówienie planu godzin wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:
- Pełna akceptacja pracy z nauczycielem na godzinach wychowawczych,
Znajomość rodziców pracy ucznia na zajęciach z wychowawcą
4) Praca na godzinach wychowawczych metodami aktywnymi:
- - Aktywny udział uczniów na zajęciach,
- Dokonywanie samooceny własnej pracy,
- Autorefleksja nad własnym postępowaniem,
- Ocena postępowań innych (obiektywna),
- Chętne przygotowanie się do zajęć,
- Aktywny udział na rzecz klasy i szkoły,
- Zintegrowanie grupy,
- Chętna współpraca z wychowawcą
5) Organizowanie imprez:
- - Przełamanie podziału chłopcy dziewczynki,
- Zacieranie się różnic religijnych,
- Integracja grupy,
- Wzajemne współdziałanie, poczucie odpowiedzialności za wspólne wykonywanie zadań,
- Wzbudzanie ambicji,
- Kultura języka,
- Wdrażanie do współpracy z rodzicami,
- Integrowanie działań z zadaniami szkoły,
6) Organizowanie pomocy koleżeńskiej. Współpraca z wychowawcą świetlicy:
- Integrowanie grupy,
- Osiąganie wyższych wyników nauczania,
- 100% promocja,
- Systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
- Systematycznego odrabiania zadań domowych,
- Organizowanie dodatkowych zajęć
7) Współpraca z GOPS:
- 75% klasy ma refundowane dożywianie w szkole,
- 2 dzieci ma stałą opiekę kuratora sądowego,
- Pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki szkolne i przybory,
8) Pedagogizacja rodziców:
- Znaczny wzrost zainteresowania rodziców osiągnięciami ich dzieci,
- Duża frekwencja na zebraniach,
- Częste kontakty indywidualne z wychowawcą klasy,
- Poczucie odpowiedzialności za wyniki w nauce i ich dzieci,
- Zainteresowanie wynikami badań kompetencji po każdej klasieopracowała: Malik Katarzyna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie