Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Euroregiony formą współpracy terenów przygranicznych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1187 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Schemat lekcji

Klasa: III gimnazjum Czas: 45 minut Cele: uczeń potrafi: - zdefiniować pojęcie „euroregion”, - wymienić ważniejsze euroregiony na pograniczu Polski, - wskazać na mapie euroregiony na granicy zachodniej; - przedstawić położenie geograficzne Euroregionu Pomerania, - wyjaśnić jego cele i zadania; - odróżnić członków tworzących Euroregion Pomerania, - określić jego strukturę organizacyjną, - scharakteryzować formy współpracy w euroregionie; - ocenić znaczenie euroregionów w rozwoju współpracy terenów przygranicznych, - udowodnić rolę Szczecina jako głównego ośrodka Euroregionu Pomerania. Uwagi dla nauczyciela: 1) przygotowuje materiały dotyczące Euroregionu Pomerania (pozyskane np. w Sekretariacie Rady Euroregionu) dla 4 grup: położenie geograficzne, członkowie i struktura organizacyjna, cele i zadania, formy współpracy; 2) zabezpiecza potrzebne materiały do wykonania plakatów krótko prezentujących pracę poszczególnych grup.

ETAPY LEKCJI PRZEBIEG LEKCJI UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE UWAGI/CZYNNOŚCINAUCZYCIELA
Zaangażowanie5 min. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i jego celami.Podział klasy na grupy i przydział zadań dla poszczególnych zespołów. Skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach. Nauczyciel przydziela zadania oraz materiały pomocnicze dla poszczególnych grup.
Badanie10 min. Uczniowie zapoznają się z materiałami pomocniczymi. Wyszukują niezbędne wiadomości. Efektywne współdziałanie w zespole;skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach. Nauczyciel obserwuje pracę zespołów; wyjaśnia niezrozumiałe terminy,zwroty i sformułowania w tekstach pomocniczych; nadzoruje przebieg prac nad mapami.
Przekształcanie10 min. Uczniowie wykonują plansze z opracowanymi materiałami. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób; skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach. Nauczyciel czuwa nad tempem prac grup; pomaga zespołom, jeśli grupa ma wątpliwości lub szuka wsparcia.
Prezentacja15 min. Uczniowie prezentują wyniki prac poszczególnych zespołów. Wywieszają gotowe plansze. Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach; rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. Nauczyciel wspomaga klasę przy ocenie prac poszczególnych grup.
Refleksja5 min. Klasa ocenia, która plansza zawiera najwięcej informacji i jest najciekawiej wykonana. Ocenianie własnego uczenia się. Podsumowanie lekcji i wystawienie ocen.

mgr Anna Garbacz nauczyciel historii i wos Gimnazjum nr 7 w Szczecinie

EUROREGIONY FORMĄ WSPÓŁPRACY TERENÓW PRZYGRANICZNYCH Sprawdzian wiadomości

1. Euroregion to „ograniczony geograficznie i przestrzennie obszar, na który składają się części terytoriów dwóch lub kilku państw, godzących się na koordynowanie swoich działań w różnych dziedzinach”.

  • PRAWDA
  • FAŁSZ

1p.

2. Dokończ zdania dobierając odpowiedzi z rozsypanki: Euroregion Pomerania obejmuje obszar ............ km. Zamieszkuje go prawie ............ osób. Na południu graniczy z euroregionem ............ , na wschodzie z ............ . * Pro Europa Viadrina * 3 mln. * woj. pomorskie * 30 tys.

4 p.

3. Siedziba Rady Euroregionu Pomerania znajduje się w: a) Lund b) Greifswaldzie c) Szczecinie d) Malmö

1 p.

4.Uzupełnij zdania: Organem uchwałodawczym Euroregionu Pomerania jest ...... ................. . Funkcję wykonawczą pełni ......... ............. . Obecnie Euroregion Pomerania ma ..... prezydentów.

3 p.

5. Jakie jest znaczenie euroregionów w rozwoju współpracy terenów przygranicznych?

3 p.

RAZEM: 12 pkt

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie