Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aukcja - regulamin konkursu

 

 


CEL I TEMATYKA KONKURSU

Celem konkursu "Aukcja" jest:
 • rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczniów
 • praktyczne posługiwanie się wiadomościami
 • kształcenie samodzielności i odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji
 • kształcenie umiejętności szybkiego i sprawnego działania
Tematyką konkursu jest aukcja prowadzona wg. regulaminu konkursu podczas której uczeń wykorzystuje wiedze z zakresu przedmiotów ekonomicznych.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU
Konkurs ma zasięg szkolny i skierowany jest do młodzieży IV klas Liceum Ekonomicznego.
Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach..........................
Konkurs składa się z trzech części:
 • część pierwsza - pytania otwarte. Aukcjonator ogłasza cenę wyjściową pytania i minimalny krok uczestników, a następnie czyta pytanie.
 • część druga - runda półzamknięta. Aukcjonator określa jedynie dziedzinę wiedzy z której są kolejne pytania, podaje cenę wyjściową i minimalny krok.
 • część trzecia - runda zamknięta. Uczestnicy nie znają ani pytania ani dziedziny, której ono dotyczy. Akcjonator podaje cenę pytania i minimalny krok. Po ustaleniu ceny sprzedaży podaje treść pytania.
Podczas aukcji pracuje bank , który oferuje kredyt, prowadzi rachunki osobiste uczestników konkursu i kontroluje, czy zakup prawa do odpowiedzi jest dokonywany tylko przez tych uczestników, którzy mają do dyspozycji zgłaszaną sumę.

POJĘCIA EKONOMICZNE
Ogólny zakres wiadomości z przedmiotów zawodowych:
 • mikro- i makroekonomii
 • ekonomiki przedsiębiorstw
 • finansów
 • marketingu
 • rachunkowości
 • technologii
CZAS TRWANIA
Dwie godziny lekcyjne.

MATERIAŁY
 • zestawy pytań ( 10 na każdą rundę )
 • zastawy pytań z odpowiedziami dla komisji sędziowskiej
 • rachunek osobisty dla każdego uczestnika w dwóch egzemplarzach - dla uczestnika i dla bankiera
 • księga kredytów dla bankiera
 • widoczny numer dla zawodników
 • regulamin aukcji
 • karta kontrolna zdarzeń dla jury
PROCEDURA
 1. Należy wyjaśnić uczniom tydzień wcześniej na czym polega konkurs AUKCJA, przedstawić zasady uczestnictwa, odpowiedzieć na pytania uczniów.
 2. Należy wybrać bankiera wśród uczniów lub nauczycieli.
 3. Każdy uczestnik konkursu musi najpierw zarejestrować swoje dane w banku. Tam otrzymuje kredyt krótkoterminowy oprocentowany na 30%(do końca aukcji) w wysokości 1 000,-jednostek. Pod koniec aukcji wszystkie kredyty powinny być w banku z odsetkami, czyli 1 000 monet kwoty bazowej i 300 monet spłata odsetek. Uczestnik aby otrzymać kredyt podpisuje się w księdze bankowej "Przyznanie kredytów" i jednocześnie z pieniędzmi otrzymuje numer, który pozwoli mu kupować pytania wystawione przez aukcjonatora oraz rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy który ma ułatwić kontrole nad własnymi finansami.
 4. Pierwsza część konkursu: cena wyjściowa wynosi 100,- monet a każdy krok na giełdzie 50,- monet. Prawo do odpowiedzi maja osoby posiadające numer. Odpowiada ten, kto zapłaci najwyższa cena na drodze licytacji.
 5. Uczestnik, który udzielił błędnej odpowiedzi wpłaca do banku karę w wysokości 100,- monet a pytania zostaje wycofane z licytacji. Pytanie można przywrócić pod koniec rundy ,ale uczestnik nie otrzymuje zwrotu pieniędzy wpłaconych do banku.
 6. Premia za prawidłową odpowiedz wynosi 500,-monet.
 7. Należy odczytać pytanie i przeprowadzić licytację. Uczestnik, który wygrał licytacje powinien zanotować na rachunku rozchód, równy wylicytowanej cenie pytania. Rozchód na koncie klienta odnotowuje bank.
 8. Uczestnik udziela odpowiedzi, komisja ustala prawidłowość odpowiedzi. Jeżeli odpowiedz jest prawidłowa uczestnik i bankier odnotowują premie po stronie przychodu jeżeli nie zapisują karę w wysokości 100,- jednostek.
 9. Uczestnicy maja prawo do zaciągnięcia dodatkowego kredytu podczas trwania aukcji. Zgłoszenie musi nastąpić po zakończeniu odpowiedzi na pytanie a przed przystąpieniem do kolejnej licytacji. Wysokość dodatkowego kredytu 1000,- monet na 50 %.
 10. Po zakończeniu pierwszej tury może nastąpić przerwa , aby osoby do tej pory nie uczestniczące w aukcji mogły się do nie włączyć przeprowadzając procedurę rejestracyjną.
 11. W drugiej turze na licytacje wystawione są nie konkretne pytania, lecz dziedzina wiedzy. Uczestnik poznaje pytanie dopiero po wygranej licytacji. Cena za prawidłową odpowiedź wynosi 1500-2000 monet.
 12. Po zakończeniu rundy drugiej może nastąpić krótka przerwa , aby umożliwić uczestnikom podjęcie decyzji dotyczących strategii gry.
 13. W trzeciej rundzie uczestnicy kupują pytanie nie wiedząc nawet z jakiej jest dziedziny. Premia za prawidłową odpowiedz 2000-3000 monet.
 14. Po zakończeniu licytacji uczestnicy zwracają do banku kredyty wraz z odsetkami.
 15. Bankier wraz komisją sędziowska ustali kto osiągnął zysk i ogłosi wyniki.
Opracowała: mgr inż. Barbara Rząca
Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:04:03
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:04:03) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie