Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka informatycznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2467 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 dla uczniów klas I-III gimnazjum


Program skorelowany jest z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego
z dnia 15 lutego 1999r.


Wstęp

W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie problematyką szeroko rozumianej technologii informacyjnej (TI). Coraz większa liczba młodzieży pragnie poznać wszelkie możliwości potencjalnego wykorzystania posiadanego sprzętu do rozwiązywania różnego rodzaju zadań. Powodem takiej sytuacji w dużej mierze jest to, że stajemy się z każdym dniem społeczeństwem informatycznym. Dziś często już młodzieży nie wystarczy tylko traktowanie swojego PC jako zabawki i właśnie dla takiej grupy uczniów skierowany jest mój program.

Główna tematyka opracowanego przeze mnie programu kółka komputerowego "Komputer dla każdego" koncentruje się na problematyce doskonalenia umiejętności częściowo już poznanych podczas zajęć z informatyki. Uczniowie mają za zadanie poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę o technologii informacyjnej, ale również utrwalić umiejętności informatyczne już wcześniej
nabyte do wykorzystania w codziennym życiu.

Zajęcia w wymiarze 2 godzin lekcyjnych odbywają się raz w tygodniu po lekcjach. Program skierowany jest dla uczniów klas I - III gimnazjum zainteresowanych technologią informacyjną


Program kółka informatycznego - "Komputer dla każdego":

1. Cele edukacyjne
2. Szczegółowe cele edukacyjne
3. Materiał edukacyjny
4. Procedury osiągania celów
5. Osiągnięcia
6. Pomiar osiągnięć
7. Ewaluacja
8. Bibliografia1. Cele edukacyjne:

- rozbudzanie zainteresowania szeroko rozumianą technologią informacyjną,
- uświadomienie wartości, jaką stanowi technologia informacyjna,
- przyswojenie technologii informacyjnej,
- uświadomienie korzyści i zagrożeń jakie może nieść technologia informacyjna,

2. Szczegółowe cele edukacyjne:

- samodzielne i bezpieczne posługiwanie się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem,
- samodzielne korzystanie z technologii informacyjnej,
- posługiwanie się językiem technologii informacyjnej,
- zrozumienie wpływu technologii informacyjnej na życie jednostki, najbliższego otoczenia i społeczeństwa,
- poznanie rozwiązań problemów praktycznych i szkolnych w postaci algorytmów,

3. Materiał edukacyjny

- usługi systemu operacyjnego,
- profilaktyka antywirusowa,
- komputer jako narzędzie do nauki,
- urządzenia medialne ( aparat cyfrowy, kamera cyfrowa),
- dokument zawierający tekst, grafikę, tabele,
- arkusze kalkulacyjne,
- prezentacja multimedialna,
- informacja w internecie,
- algorytmy,
- baza danych,
- html,


4. Procedury osiągania celów

- posługiwanie się różnymi urządzeniami zewnętrznymi komputera, wykorzystywanymi przez stosowne oprogramowanie,
- porządkowania informacji w komputerze i ich zabezpieczania przed utratą,
- stosowanie edytorów grafiki i tzw. małą poligrafię,
- korzystanie ze środków i technologii informatycznej do eksperymentowania z różnymi formami prezentacji,
- porozumiewanie się za pośrednictwem technologii informatycznej np. poczta elektroniczna,
- rozwiązywanie problemów praktycznych i szkolnych za pomocą algorytmów,
- wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do analizy różnorodnych przypadków,
- przygotowywanie informacji hipertekstowych,
- tworzenie własnej strony w języku html,
- opracowywanie szkolnej strony WWW,
- budowanie baz danych i tworzenie raportów,
- wyciąganie wniosków o zagrożeniach wynikających ze szkodliwości gier, deprawujących treści, uzależnienia,

5. Osiągnięcia – czyli co uczeń będzie umiał

- samodzielnie i bezpiecznie posługuje się systemem komputerowym i jego programowaniem,
- opisuje czynności wykonywane przy korzystaniu z komputera,
- wybiera, łączy i celowo stosuje różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia,
- rozwiązuje umiarkowanie złożone problemy przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych,
- korzysta z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i rozproszonych, dostępnych za pomocą komputera,
- dostrzega korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów,


6. Pomiar osiągnięć

osiągnięcia ucznia
metoda pomiaru


samodzielnie i bezpiecznie posługuje się systemem komputerowym i jego oprogramowaniem,

obserwacja stopnia samodzielnego korzystania z komputera i jego urządzeń i oprogramowania, w tym przestrzeganie zasad bhp,

opisuje czynności wykonywane przy korzystaniu z komputera,

obserwacja poprawności wypowiedzi, opisujących zadania wykonywane z pomocą komputera,


wybiera, łączy i celowo stosuje różne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia,

obserwacja wykonania zadań z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych, służących do tworzenia dokumentów tekstowych i hipertekstowych, wykonywania kalkulacji, wyszukiwania informacji w bazach danych i w rozproszonych źródłach informacji

rozwiązuje umiarkowanie złożone problemy przez stosowanie poznanych metod algorytmicznych,

obserwacja poprawności stosowania poznanych metod algorytmicznych podczas rozwiązywania umiarkowanie złożonych problemów,

korzysta z różnych źródeł informacji, w tym multimedialnych i rozproszonych, dostępnych za pomocą komputera,

obserwacja poprawności wykonania zadań, które polegają na zbieraniu informacji znajdujących się w różnych źródłach,

dostrzega korzyści i zagrożenia związane z rozwojem zastosowań komputerów,

obserwacja stopnia wykorzystania przez ucznia komputera w sytuacjach korzystnych i unikania sytuacji stwarzających zagrożenia,

Łącznie wszystkie osiągnięcia ucznia zostaną sprawdzone podczas szkolnego konkursu informatycznego.

7. Ewaluacja
- opracowany program kółka informatycznego - "Komputer dla każdego" jest dokumentem otwartym i podlegać będzie systematycznej ewaluacji.
- ewaluacja dokonywana będzie okresowo – na koniec drugiego okresu danego roku szkolnego,
- zmiany w programie kółka informatycznego następować mogą w wyniku:
a) zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
b) wyników ankiety ewaluacyjnej na zakończenie drugiego okresu nauczania w danym roku szkolnym,

8. Bibliografia:

- Informatyka – podstawowe tematy – Grażyna Koba,
- Arkusz kalkulacyjny – Ewa Szymala, Zygmunt Apiecionek,
- Bazy danych – Ewa Szymala, Zygmunt Apiecionek,
- 3W – interaktywny przewodnik – PDH – DR. Malewski,
- STM – Studio – Premiere Multimedia Sp. z o.o.
- Przewodniki OFEK – Akademia Ekonomiczna Poznań,
- Przewodniki KISS – Akademia Ekonomiczna

opracował:
Sławomir Podeszwa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie