Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy kraje UE - THE IRISH DAY

 

 POZNAJEMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
„DZIEŃ IRLANDZKI” - THE IRISH DAY
opracowała
mgr A. Gajewska

1. WPROWADZENIE
Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej ma już skrystalizowane zainteresowania, plany dotyczące przyszłości, potrafi sformułować oczekiwania wobec szkoły i nauczycieli. Zadaniem szkoły i nauczycieli jest więc kształtowanie procesu nauczania i wychowania tak, by każdy jego uczestnik miał szansę na osiągnięcie sukcesu. W praktyce oznacza to konieczność wyposażenia ucznia zarówno w wiadomości, jak i umiejętności o charakterze uniwersalnym, które mają wpływ na jego sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie.
Przybliżenie historii, tradycji, kultury i obyczajów, geografii Irlandii – kraju członkowskiego Unii Europejskiej, której korzenie sięgają tradycji celtyckiej, a echa można odnaleźć w kulturach antycznych łączących dorobek całej Europy pozwoli na lepsze poznanie problemów współczesnego świata.
Realizacja zaproponowanego przez nas programu pozwoli młodzieży na globalne spojrzenie na współczesną Europę – Europę XXI wieku.

2. ZAŁOŻENIA - KONCEPCJA PEDAGOGICZNA
Nadrzędnym celem nauczania zmierzającym do kształtowania w uczniach: zdolności integrowania zdobytej wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, ciekawości i tolerancji, wykorzystywania języka obcego jako narzędzia poznania, kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej, jak również ugruntowania i rozwijania wiadomości i umiejętności jest bezpośredni kontakt z językiem angielskim. Takie poznanie umożliwia teoria kształcenia wielostronnego W. Okonia, w myśl której działalność poznawcza ucznia ma wywołać oczekiwane zmiany w nim samym.

3. UCZESTNICY
Uczestnikami imprezy są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach

4. ADRESACI
Adresatami są uczniowie, nauczyciele, rodzice ZSZ nr 2 oraz zaproszeni goście

5. MIEJSCE Świetlica i sala gimnastyczna ZSZ nr 2 w Rykach

6. METODA
Osiągnięcie ponadprzedmiotowych celów nauczania, które bazują na kształtowaniu umiejętności i postaw o charakterze uniwersalnym, przydatnych, a niekiedy wręcz warunkujących sprawne funkcjonowanie w realiach europejskiego społeczeństwa, umożliwiają następujące metody: 7 inteligencji, projektu, plakatowa, inscenizacja, drama.

7. CELE IMPREZY
- doskonalenie umiejętności lingwistycznych i komunikacyjnych,
- wzbogacenie wiadomości z zakresu historii, geografii, kultury, tradycji celtyckiej Irlandii – państwa Wspólnoty Europejskiej,
- doskonalenie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic między kulturami: polską i irlandzką oraz ich interpretowania w kontekście historycznym i we współczesności,
- kształtowanie postaw otwartości, ciekawości, tolerancji i poszanowania prawa odmienności,
- doskonalenie integrowania elementów wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin życia oraz aktywności szkolnej i pozaszkolnej,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań i ich konsekwencje,
- kształtowanie postawy gotowości do systematycznej pracy nad językiem jako narzędziem komunikacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej,
- promowanie wartości jednoczących ludzi żyjących we wspólnym domu - Europie.


8. PRZEBIEG
I. etap – zgromadzenie niezbędnych środków i pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia imprezy i działań towarzyszących.
II. etap - klasowy
Uczniowie otrzymują zadania do wykonania indywidualnie lub grupowo wg obszarów:
1. geografia (ukształtowanie terenu, bogactwa, mapa)
2. język (recytacja oraz scenki z wybranych utworów literackich – ogłoszenie konkursów)
3. historia (atrybuty narodowe, hymn, godło, przebieg historii wejścia Irlandii w skład krajów członkowskich Unii Europejskiej)
4. tradycje i świat magii (Celtowie – rytuały, legendy i wierzenia)
5. muzyka narodowa
6. zabytki Irlandii
7. potrawy narodowe
8. Irlandia końca XX w. – święta narodowe, system polityczny
9. Ogłoszenie konkursu plastycznego „Irlandia celem podróży”
Prowadzenie pozalekcyjnych konsultacji oraz koła anglistycznego mające solidnie przygotować uczniów do konkursu recytatorskiego oraz etapu szkolnego
III. etap – szkolny
Przygotowanie gazetek, dekoracji do Dnia irlandzkiego, przeprowadzenie prób

Dzień Irlandzki
Przebieg:
Sala gimnastyczna:
Uczniowie prezentują przygotowane przez siebie zadania:
- prezentacja Irlandii – geografia, historia, zabytki – mini wykład
- tradycje i świat magii (Celtowie – rytuały, legendy i wierzenia)
- wystawienie przygotowanych sztuk teatralnych
Świetlica:
- projekcja filmu o Irlandii,
- degustacja tradycyjnych potraw i herbaty irlandzkiej,
- wystawa prac pod hasłem „Irlandia celem podróży”
- przeprowadzenie konkursu recytatorskiego
Klasopracownie:
- konkurs wiedzy o Irlandii
- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej
Sala gimnastyczna:
- rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród
- Irlandia końca XXw. – mini wykład
Wszystkim działaniom towarzyszy muzyka irlandzka
Społeczność miasta Ryk:
- wystawa prac plastycznych „Irlandia celem podróży” w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach

9. SPODZIEWANE EFEKTY
Przygotowanie oraz udział młodzieży w „Dniu Irlandzkim”:
- wzbogaci wiadomości z zakresu historii, geografii, kultury i tradycji Irlandii – państwa Wspólnoty Europejskiej,
- da możliwość dostrzeżenia podobieństw i różnic między kulturami: polską i irlandzką,
- wzbudzi otwartość, ciekawość, tolerancję i poszanowanie prawa do odmienności,
- wskaże możliwości integrowania elementów wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin życia oraz aktywności szkolnej i pozaszkolnej,
- wzbudzi poczucie odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań i ich konsekwencje,
- wdroży do kształtowania postawy gotowości do systematycznej pracy nad językiem jako narzędziem komunikacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

10. MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI
Zaprezentowany scenariusz imprezy jest uniwersalny, ponieważ każdy kraj członkowski Unii Europejskiej posiada historię, tradycje i inne elementy tworzące państwo. W kolejnych latach można zaprezentować na przykład Niemcy, czy Wielką Brytanię. Również na taką imprezę można zaprosić młodzież z innych szkół.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:03:20
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:03:20) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie