Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Opieka nad dzieckiem w środowisku rodzinnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 842 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
     Rodzina będąca podstawową grupą społeczną stanowi dla dziecka pierwsze i podstawowe środowisko społeczne . Środowisko społeczne przyczynia się do rozwoju dziecka przez zamierzone oddziaływanie opiekuńczo-wychowawcze , oraz przez nie zamierzony wpływ . Wynika on z wzajemnych stosunków emocjonalnych panujących w rodzinie , z interakcji między jej członkami , a także z wzorów osobowych rodziców .
     Duże znaczenie w procesie wychowania ma właściwy , serdeczny stosunek rodziców do dzieci . Tworzy on podstawę życzliwego , stałego obcowania , które daje możliwości niezamierzonego przyswajania wzorców spotykanych w domu rodzinnym . Emocjonalny stosunek rodziców do dziecka przejawia się w każdym skierowanym do niego słowie , w każdej czynności związanej z pielęgnacją i opieką nad nim . Postępowanie rodziców , które ma charakter emocjonalny wywołuje u dziecka reakcję w postaci specyficznego zachowania się . Zaangażowanie rodziców w sprawy wychowania ma decydujące znaczenie dla dalszych losów dziecka , dla kształtowania się jego jedynej w swoim rodzaju osobowości . Dobry kontakt z rodzicami wpływa na kształtowanie się u dziecka pozytywnego obrazu samego siebie . Dziecko otoczone przez rodziców miłością , życzliwością i ciepłem lepiej i szybciej się rozwija w zakresie sprawności umysłowych , fizycznych , społecznych . Kiedy rodzice zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa jest wolne od zaburzeń równowagi psychicznej i lęków .
     Dziecko nie potrzebuje obecności biernej rodziców , potrzebna mu jest opieka i ich współdziałanie . Pierwsze reakcje porozumienia stanowią silny bodziec rozwoju mowy i procesów poznawczych . Jeżeli rodzice nie roztaczają opieki nad rozumieniem potrzeb dziecka prowadzi to do opóźnień wyżej wymienionych funkcji . Dobry kontakt z rodzicami pozwala kształtować u dziecka pozytywny obraz samego siebie i świata , który wydaje się mu bardziej ciekawy i interesujący .
     Rodzice przejawiający oznaki zadowolenia i aprobaty w stosunku do dziecka gwarantują mu możliwość samo urzeczywistnienia . Przejawia się ona u małego dziecka aktywnością w zakresie poznawania i działania .Roztaczając opiekę nad dzieckiem środowisko rodzinne zapewnia mu nie tylko zainteresowanie i radość , ale dając rozumną swobodę i nie ograniczającą swobodę jego poczynań . Opiekunowie zaspakajając potrzeby samo urzeczywistnienia powinni zwracać uwagę na przejawy u dziecka aktywności i dostarczenie mu różnorodnych bodźców , informacji potrzebnych mu w danej chwili , nie ograniczanie jego swobody i przejawów samodzielności , aby mogło w przyszłości tym , kim stać się może .
     Wychowawcze oddziaływanie rodziców przejawia się też w opiece nad rozwijaniem dziecka jako odrębnej jednostki .Zaspakajając potrzebę odrębności nie krytykują wysiłków dziecka , nie poniżają go . Nie naginają go do modelu idealnego jaki sobie wymarzyli nie biorąc pod uwagę indywidualnych możliwości i zdolności dziecka . Traktowanie podmiotowe jest bardzo ważne .
     Polega ono na szanowaniu praw dziecka , jego godności , opinii i poglądów . Szacunek do dziecka rozwija poczucie własnej wartości , wiary we własne siły , pewność siebie , rozwija poczucie bycia pożytecznym i potrzebnym na świecie. Obok zaspakajania przez rodziców potrzeb miłości , życzliwości , kontaktu z rodzicami samo urzeczywistnienia u dziecka wzrasta potrzeba wzoru . Rodzice najczęściej dostarczają go poprzez przykład . Przejawia się ona w okresie , gdy dziecko naśladuje czynności i zachowanie osób znaczących dla niego . Opieka nad dzieckiem przejawia się tu w kontrolowaniu przez rodziców swojego słownictwa , zachowania ale też stanów emocjonalnych . Dziecko , które w tym wieku jest dobrym obserwatorem i naśladowcą utrwala postępowanie rodziców , niezależnie czy jest ono właściwe czy nie .
     Równie ważnym elementem opieki nad dzieckiem jest zorganizowanie czasu wolnego . Wspólne spędzanie czasu w rodzinie niesie ze sobą niezaprzeczalne wartości , zaciera różnice wiekowe . Tworzy się układ o charakterze partnerskim w którym tworzy się rodzicielski autorytet , zaspakajana jest potrzeba przebywania wspólnego rodziców i dzieci . Odpowiednia organizacja czasu wolnego pozwala na budzenie i rozwój zainteresowań , korygowanie błędnych postaw i poglądów dzieci , tworzenia sytuacji zadaniowych , których celem jest przygotowanie do przyszłych ról społecznych .
     Dziecko nie zawsze potrafi dokonać prawidłowego doboru zajęć w wolnym czasie . Zadaniem rodziców jest zorganizowanie go tak by przyniósł pożądane efekty wychowawcze , wpłynął w sposób właściwy na rozwój osobowości dziecka .
     Planowanie dnia i regularny tryb życia stanowi warunek kształtowania się nawyków i dyscypliny , umożliwia rodzicom kontrole zadań stawianych dzieciom .
     Do obowiązków rodziców należy też proces przygotowania dzieci do odbioru programów telewizyjnych . Powinni wspólnie z dzieckiem zaplanować czas i porę oglądania programów adresowanych dla młodego widza . Jeżeli programy będą oglądane wspólnie mogą dostarczyć głębokich przeżyć wszystkim członkom . rodzice ukierunkowują proces recepcji i percepcji odbieranych przez dzieci treści .
     W procesie opieki wychowawczej duże znaczenie ma zabawa z dzieckiem , która dostarcza radosne przeżycia . Rodzice powinni dostarczać dziecku odpowiednie zabawki , rekwizyty i czuwać nad jej przebiegiem .Udział w zabawie jest konieczny , gdyż dziecku potrzebny jest bezpośredni kontakt z rodzicami a nie tylko stos zabawek . Dziecko bardzo lubi jeżeli rodzice przyjmują na siebie w zabawie role i stają się przez chwilę też dzieckiem .
     Rodzina jako naturalne środowisko rozwoju dziecka zapewnia mu opiekę w życiu rodzinnym , społecznym . Jej obowiązkiem jest poprzez układ różnorodnych sytuacji przygotować go w sposób aktywny , zgodny ze swoimi potrzebami i możliwościami rozwojowymi do życia społecznego . Celem wychowania rodzinnego jest kierowanie wychowaniem dziecka , tak by rozumnie wprowadzać je w otaczający świat , rozwijać jego cechy osobowości , zaspakajać potrzeby biologiczne i psychiczne . Rodzina powinna nadawać właściwy kierunek jego życiowej aktywności oraz selekcjonować zewnętrzne bodźce wpływające na dziecko .

Opracowała :Edyta Bryła

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie