Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Podatność wychowanków domu dziecka na uzależnienia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1370 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Podatność wychowanków domu dziecka na uzależnienia "Większość z nas jest ofiarami życia
pozbawionego uważności. Życie bez
uważności rodzi wiele cierpienia ,
przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
P. Karpowicz " Narkotyki"
1. Genetyczna skłonność do uzależnieńWydaje się że wychowankowie domów dziecka są wyjątkowo podatni na uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych .Wprawdzie w trakcie pobytu dzieci w placówce nie stwierdziliśmy dużego stopnia uzależnienia jednak wiadomo, że niektórzy wychowankowie po opuszczeniu domu dziecka popadają w coraz większe uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Skąd wynika ta podatność na uzależnienia ?. Nasi wychowankowie są w większości dziećmi rodziców nadużywających alkoholu. Właśnie alkoholizm w rodzinie jest ujemnie prognostyczny dla wychowanków. Jak pisze Pospiszyl wśród synów alkoholików spotyka się więcej uzależnionych niż wśród innych mężczyzn w tym samym wieku.
Psychologowie zgodnie twierdzą , że narkomanii i alkoholicy są najczęściej obciążeni genetycznie skłonnością do uzależnień . Wpływ jakiejkolwiek formy uzależnienia się rodziców oddziaływujących na umysł narkotyków jest niezwykle destrukcyjny dla dzieci zarówno od strony fizycznej jak i psychicznej . Do skutków fizycznych zalicza się uszkodzenie płodu związane z opóźnieniem umysłowym i niską wagą urodzeniową powodującą późniejsze problemy rozwojowe dziecka. Do skutków psychologicznych zalicza się destrukcyjny wpływ uzależnień rodziców na relacje wewnątrz ich rodzin. Dotyczy to 98% badanych rodzin. (David J.Wilmes)
Jak widać wpływ uzależnienia rodziców na dzieci jest druzgocący . Uzależnieni rodzice dają nie tylko zły przykład, pijąc alkohol i zażywając narkotyki, ale również nie mogą stworzyć bezpiecznego środowiska rodzinnego. Nie potrafią rozwinąć u swych dzieci podstawowych umiejętności życiowych np. umiejętności skutecznego porozumiewania się rozpoznawania swoich uczuć , wiary w siebie . Dzieci czują się niechciane, niepewne siebie , prześladuje je uczucie wstydu i bólu. Często ogarnia przygnębienie i mają skłonność do płaczu. Pomimo tych negatywnych doświadczeń z okresu dzieciństwa i przyrzeczeń abstynencji około 60% dzieci alkoholików tak jak ich rodzice szuka pocieszenia i odprężenia w alkoholu lub narkotykach. Szybko ulegają uzależnieniu. Niekiedy w rodzinie młodego narkomana trudno jest na początku stwierdzić jakiś problem z uzależnieniem starszego pokolenia. Jednak bardziej precyzyjna analiza pozwala odkryć rożne formy dewiacyjne takie jak alkoholizm , uprawia nie gier hazardowych , uzależnienie od seksu lub nadużywanie substancji psychoaktywnych.
Tak więc można stwierdzić , że duża podatność wychowanków domu dziecka na uzależnienia wynika stąd, że są oni obciążeni genetyczną skłonnością do uzależnień.
2. Dysfunkcja rodziny jako czynnik przesądzający o uzależnieniu.Można doszukiwać się różnych przyczyn uzależnia, jednak najważniejszą z nich jest dysfunkcja środowiska rodzinnego. To właśnie w rodzinie kształtują się warunki przesądzające o tym, czy określona osoba stanie w obliczu ryzyka nadużywania alkoholu i narkotyków .
Początkiem uzależnienia bywa często jakiś rodzaj patologii w rodzinie.
Rodzice nie zajmują się wychowaniem swoich dzieci , funkcjonują raczej jako satelity. Są pozbawieni rzeczywistych kontaktów z dziećmi ( częste wyjazdy).
Badania wykazały, że narkomani w zdecydowanej większości pochodzą z rodzin rozbitych i konfliktowych. Nasilone konflikty w rodzinie były często powodem ucieczek z domu i przystawania do grup nieformalnych , do melin przestępczych alkoholików . Pogłębiało to jeszcze bardziej proces niedostosowania do środowiska szkolnego. Psycholodzy zgodnie dowodzą że jeżeli większość wzorców zachowań prezentowanych przez rodziców jest pozytywna , jeżeli w rodzinie panuje ciepło i klimat bliskości oraz wzajemnego szacunku , to istnieje małe prawdopodobieństwo , że między dziećmi a rodzicami dojdzie do zerwania więzów miłości. Wobec tego dziecko będzie odporne na proponowane mu wzorce subkulturowe i zachowania dewiacyjne , związane z używaniem narkotyków. Kiedy natomiast w rodzinie dochodzi do niekorzystnego i niebezpiecznego nagromadzenia negatywnych uwarunkowań , dzieci tracą
podstawę do obrony przed zewnętrznymi zagrożeniami, z których najpoważniejsze są narkotyki.
Wychowankowie domów dziecka doznali wiele przemocy , krzywdy , cierpienia i odrzucenia. Zanim przybyli do domu dziecka, długotrwale odmawiano im uczuć, opieki, uwagi i przyjaznej uwagi dorosłych. Dzieci te wielokrotnie podlegały długotrwałej przemocy fizycznej i psychicznej. Powstaje wtedy długotrwały syndrom charakteryzujący się nagromadzeniem wielu bolesnych i trudnych niemożliwych do zniesienia uczuć. Najczęstsze z nich to: ---- zablokowana złość, wściekłość ,nienawiść
- żal, smutek, rozpacz,
- poczucie winy
- bezradność, bezsiła , poczucie beznadziejności
- chęć zemsty
Psycholog John Bierne stwierdził , że u osób , które w dzieciństwie przeżyły urazy psychiczne związane z przemocą , znacznie częściej niż u innych pacjentów występują różne zaburzenia osobowości oraz skłonność do samobójstw , samookaleczeń a także uzależnień od narkotyków i alkoholu.
Te poważne zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin wychowanków doprowadzają do tego , że szukają oni pocieszenia i oparcia poza rodzinami , najczęściej w grupie rówieśniczej.


3. Chęć przynależności do grupy rówieśniczej.


Jednym z ważniejszych czynników przyczyniających się do uzależnienia
od narkotyków jest chęć przynależności do grupy. Zwłaszcza wychowankowie domów dziecka mają ogromne trudności z odnalezieniem swojej tożsamości .
Zostali odrzuceni przez swoich rodziców . Część z nich nie przynależy w żaden sposób do swoich rodzin. Potępiają często swoich rodziców za ich postępowanie. Nie chcą się z nimi identyfikować. Wychowawcy często muszą długo zabiegać, by stać się wzorcem osobowości dla swoich podopiecznych.
Nie zawsze udaje się wychowawcom nawiązać na tyle silną więź, by dzieci chciały skorzystać z dobrodziejstw ich rad i propozycji. Dzieci są nieufne . Nie wierzą w dobre zamiary wychowawców. Dlatego grupa rówieśników o podobnym przykrym bagażu przeżyć i doświadczeń daje wychowankom
wsparcie w trudnych , kryzysowych chwilach , rozumie ich beznadziejną sytuację . Wspólnie snuje plany na przyszłość. Zwłaszcza , że wychowankowie są często odrzucani i izolowani przez różne grupy kolegów. Nauczyciele są przeważnie zajęci przekazywaniem i egzekwowaniem wiedzy intelektualnej .
Za mało zdaniem wielu psychologów, min. M.Kotańskiego i Rutkowskiego, zwraca się uwagi na psychiczne , osobiste potrzeby uczniów( str. 33) Na terenach wielu szkół rozwinęło się zjawisko " mobbingu". Oznacza ono różne formy agresji i przemocy, które stosują wobec siebie uczniowie " silniejsi"
wobec słabszych. Dlatego uczniowie prześladują , szykanują , upokarzają wzajemnie i nękają się . W tej sytuacji przynależność do grupy rówieśniczej jest konieczna , by mieć poczucie bezpieczeństwa i wsparcia . Wychowankowie , ze względu na swoje słabe wyniki w nauce , nadpobudliwość, małą atrakcyjność personalną zostają "przygarnięci" przez grupę uczniów mało zainteresowanych nauką , wagarujących i szukających namiastki dorosłości w alkoholu i narkotykach.

4. Cechy indywidualne predysponujące do uzależnienia.


Jeżeli dziecko wzrastało w rodzinie dysfunkcyjnej, będzie przejawiało deficyty na różnych poziomach swojej osobowości. Te niekorzystne wyjściowe warunki
rodzinne prowadzą często do powstania w dziecku silnej tendencji do uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Cechy osobowościowe naszych wychowanków predysponują ich do uzależnienia .Te cechy to: niedojrzałość emocjonalna , niska samoocena , brak odporności na stres , negatywne przekonanie na swój temat , niedostatek umiejętności interpersonalnych.5. Trudności w realizacji działań profilaktycznych i terapeutycznych .


W ciągu swojej długoletniej pracy wychowawczej próbowałam dociec, kiedy nasi wychowankowie zetknęli się po raz pierwszy z narkotykami, kto namówił ich do brania . Z relacji wychowanków wynika , że najczęściej ich inicjacja narkotykowa następowała jeszcze przed przyjściem do domu dziecka w środowisku rodziny dysfunkcyjnej. Dalsze próby palenia marihuany następowały w czasie wyjazdów do domu na weekendy , wakacje , ferie. Dzieci znające już mechanizm działania substancji dołączały w szkole do kolegów mających podobne doświadczenie. Trudna jest działalność profilaktyczna i terapeutyczna
w grupie takich wychowanków . Niemożliwe jest zakazanie wyjazdów do domu, gdyż odbierane to jest przez nich jako łamanie ich prawa do kontaktu z rodziną.
Natomiast jakakolwiek współpraca z rodzicami jest praktycznie niemożliwa,
skoro oni sami nie panują nad swoimi uzależnieniami.
Pozostaje więc ciężka i często beznadziejna praca z dzieckiem " uczenie go podstawowych umiejętności życiowych. Wzmacnianie jego własnej wartości ,
uczenie go zachowań asertywnych , odkrywanie jego zdolności i rozwijanie zainteresowań oraz współpraca ze specjalistami w tej dziedzinie. Ważne jest, by wychowawca obok płomiennego serca posiadał odpowiednie umiejętności . Jednak aby je posiąść, trzeba też przejść różnorodne szkolenia , warsztaty, na które musi znaleźć czas i fundusze. Na szczęście nasz powiat, chociaż późno ale jednak dosyć energicznie, rozpoczął doszkalanie kadry pedagogicznej , pracującej w szkołach i ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych.
Wychowawca musi mieć umiejętność stosowania postawy asertywnej , stanowczej , jednoznacznego stawiania granic niewłaściwym zachowaniom . Na pewno pomocna też w pracy z uzależnionymi jest umiejętność prowadzenia konfrontacji , negocjacji , empatii i wspierania . Należy też mieć ogromną odporność na stres i frustrację , gdyż niepowodzenia zdarzają się niezwykle często. Pomimo tych umiejętności terapeutycznych bywa tak , że jest za późno na terapię dziecka uzależnionego w warunkach ambulatoryjnych. Dziecko mimo przyrzeczeń nie jest w stanie przerwać brania . Różne okresy kończą się powrotem do nałogu, w tym " dzielnie" pomagają koledzy . Trudno jest podjąć decyzję o leczeniu w warunkach ośrodka odizolowanego o setki kilometrów od miejsca zamieszkania. Jest to jednak często jedyne , sensowne wyjście. Trzeba dużego heroizmu najbliższych osób uzależnionego , by go przekonać do leczenia. Najskuteczniejszą motywacją do rozpoczęcia leczenia w ośrodku j est wisząca nad dzieckiem kara pobytu dziecka w placówce resocjalizacyjnej za popełnione kradzieże.
Problemem jest jednak fakt, iż ośrodków leczenia uzależnień jest ciągle zbyt mało, a potrzebujących i oczekujących na miejsca w nich zbyt wielu.
Sądzę że największym sukcesem wychowawcy jest dostrzeżenie problemu odpowiednio wcześnie oraz uświadomienie dziecku uzależnionemu , że potrzebuje ono pomocy.
Opracowała: Anna Rogalska Saramak
_______________________________________________________________
Literatura :
1/ I. Pospiszyl , K. Żabczyńska "Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie" PWN W- wa 1985, str.27
2/ P. Karpowicz Narkotyki " Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie ?
IWK B " stok. Wyd. I -2002.
3/ D. J. Wilmes. " NIE !!! Alkoholowi i Narkotykom". GWP. Gdańsk - 2003.
4/ R. Maxwell. " Dzieci ,Alkohol, Narkotyki. GWP. Gdańsk - 2003.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie