Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak integrować muzykę z plastyką?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3773 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Formy integracyjne muzyki z plastyką występują w dwóch układach: w pierwszym – słuchana muzyka jest podnietą do ekspresji plastycznej dziecka, wiązanej blisko z treścią, wyrazem czy formą wysłuchanego utworu, w drugim – podnietą twórczą jest utwór plastyczny, którego treść, nastrój lub forma transportowane są na dźwięki, powstają, więc, „utwory muzyczne” tworzone przez dzieci. Najprostszym ćwiczeniem jest plastyczna interpretacja słuchanej muzyki. Jeżeli jest to „malowanie piosenek”, uwaga dzieci musi być zwrócona nie tylko na słowa, ale i na muzykę: tempo, rytm, melodię, akompaniament, a przede wszystkim na emocjonalną jakość utworu, która powinna znaleźć odbicie w przełożeniu na środki plastyczne. Trudniejsze jest „malowanie treści” zawartej w słuchanym utworze instrumentalnym bez słów, Treść nie jest podana jednoznacznie. Kompozytor swoje intencje wyraża tytułem, a przede wszystkim nastrojem. Dla dzieci jest on najłatwiej zrozumiały, jeśli określają go w danym utworze przede wszystkim rytm, tempo i dynamika. Dzięki temu muzyka najwyraźniej kojarzy się młodym słuchaczom ze zjawiskami występującymi w świecie zewnętrznym i uczuciami ludzkimi. Interpretacja tematyczna najczęściej jest dowolna, natomiast w większości, dzieci trafnie oddają nastrój utworu. Innym sposobem interpretacji jest przedstawianie na rysunku miejsca, czasu, zdarzenia, kojarzonego, wyobrażonego po wysłuchaniu utworu. Takie ćwiczenia można wykonać po wysłuchaniu np. : tańców polskich i innych narodów, pieśni i muzyki programowej. Abstrahując od treści czy wyrazu w muzyce proponuję zadania, które koncentrują się wyłącznie na formie muzycznej i plastycznej. Są to;
- plastyczna interpretacja różnych rodzajów metrum i rytmu muzycznego;
- przenoszenie dynamiki muzycznej na formy plastyczne rozwiązywane przez dzieci
tak, że intensywność dźwięku w muzyce znajduje wyraz w tonie i walorze rysunku;
- układ linii melodycznej w piosence czy fragmencie utworu instrumentalnego, a linia i jej układy w obrazie;
- tempo utworu muzycznego wyrażone bezpośrednio, pod wpływem aktualnego
wrażenia, rzuceniem plam barwnych na papier. Jest to najczęściej ekspresja typu abstrakcyjnego;
- barwa muzyczna wyrażona walorem ciemnym i jasnym. Dzieci kojarzą sobie dźwięki wysokie z barwami jasnymi, dźwięki niskie z ciemnymi;
- relacje dźwięków niskich i wysokich, ich układy w utworze muzycznym a kształty przestrzenne w wytworach plastycznych;
- zarejestrowanie „kolorystycznego przebiegu utworu muzycznego”, to znaczy zauważenie barw różnych instrumentów;
- plastyczne wyrażenie formy utworu muzycznego (np. ABA, ronda, wariacji).
Drugi układ stosowania form integracyjnych polega na interpretacji dźwiękowej przedstawionych na obrazkach przedmiotów, a raczej akcji, zjawisk lub przeżycia.
Przykładem takich ćwiczeń jest:
1.Interpretacja dźwiękowa rytmu wizualnego, jego formy i faktury. Dzieci kojarzą sobie linie proste z trwającym dźwiękiem, linie równomiernie opadające lub wznoszące z kilkoma dźwiękami (linią melodii), kropki i plamy z uderzeniami instrumentów perkusyjnych lub dźwiękami wykonywanymi staccato.
2.Interpretacja dźwiękowa faktury z kresek i plam oraz ich układów w przedstawionym rysunku abstrakcyjnym. Jest to zadanie dosyć trudne i dlatego proponuje ich realizację ze starszymi dziećmi i w formie pracy zespołowej. Nie należy przywiązywać
wagi do niskich walorów artystycznych tego rodzaju „kompozycji”. W przypadku
twórczości dzieci bardziej chodzi o sam proces tworzenia niż o wytwór i jego wartość.
Przykładowy scenariusz lekcji sztuki w klasie V
Czas trwania: 90 min.
Zagadnienia programowe:
1. Instrumenty strunowe. Ćwiczenia pomagające tworzyć analogie pomiędzy barwą w plastyce a barwą instrumentu.
2. Śpiewanie głównych wątków niektórych poznawanych utworów z literatury muzycznej.
3. Barwa i jej nasycenie, temperatura barw, walor, akcent kolorystyczny (solista).
4. Indywidualne interpretacje wybranych rzeczy i zjawisk znanymi środkami wyrazu.
Temat lekcji: Chordofony - instrumenty strunowe. Koncert - postać wirtuoza na scenie.

Podtematy:
1. Henryk Wieniawski - skrzypek i wirtuoz.
2. Barwa i jej nasycenie, walor, akcent kolorystyczny (kolor w roli solisty).

Przebieg lekcji:
1. Ćwiczenia rozśpiewujące: śpiewanie piosenki z poprzedniej lekcji „Idzie Nowy Rok” przy akompaniamencie gitary (gra nauczyciel).
2. Wprowadzenie do tematu lekcji: rozmowa na temat źródła dźwięku i budowy gitary, do jakiej grupy instrumentów należy, pokaz innych instrumentów strunowych demonstracyjnie na żywo i na ilustracjach (podr. s. 47,48).
3. Dokonanie podziału instrumentów strunowych i wysłuchanie ich brzmienia (na żywo i z kasety „Muzyka dla klasy V”).
4. Rozwiązanie krzyżówki (przewodnik metodyczny s- 41)
A.
16 10 2 4 5 12 13 12 3
B.
17 9 7 13 12 15 9

C.
14 6 4 2 1 12

D.
11 1 10 14 10 2 17 18 8 14 12

A. Największy instrument strunowy smyczkowy, mający najniższe brzmienie.
B. Ich pudło rezonansowe ma kształt trapezu, a dźwięk wydobywa się poprzez uderzanie młoteczkami w struny.
C. Instrument pochodzenia arabskiego, mający od 6-16 strun, popularny w XV - XVII w.
D. Instrument większy od altówki, należący do grupy smyczkowych.

Rozwiązanie:
A. Kontrabas, B. Cymbały, C. Lutnia, D. Wiolonczela.
Hasło krzyżówki:
I N S T R U M E N T Y S T R U N O W E
1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 9 3 4 5 6 2 10 11 8

5. Przypomnienie piosenki z klasy IV „Skrzypaczka” (kaseta „Muzyka dla klasy IV).
6.Wysłuchanie „Oberka” Grażyny Bacewicz (przypomnienie z klasy IV).
7.Zapoznanie się życiem i twórczością H- Wieniawskiego - określenie budowy utworu i nastroju.
8. Słuchanie fragmentu „Kujawiaka” ze słowami: „Kujawiak, kujawiaczek, kujawiaczek Wieniawskiego, kujawiaczek, kujawiaczek Wieniawskiego. Henryk, Henryk Wieniawski był Polakiem. Henryk, Henryk na skrzypcach grał.” („Przewodnik metodyczny do podręcznika Muzyka dla kl. V).
9. Powtórne słuchanie „Kujawiaka” H. Wieniawskiego, Śpiewanie słów w części B i C.
10. Określenie instrumentu, jaki gra główną melodię w utworze - wyjaśnienie pojęć: solista i wirtuoz.
11. Przypomnienie pojęć z zakresu barw: czyste, pochodne, złamane, ciepłe, zimne, dopełniające, wąska, szeroka gama barw.
· Czy kolor może występować w roli solisty? Oglądanie przedmiotów, przyniesionych przez dzieci (miały za zadanie przynieść po 10 przedmiotów w jednym kolorze), porównywanie odcieni, wprowadzenie terminu walor.
· Oglądanie obrazów namalowanych jednym kolorem (podr. Plastyka kl. V) z zastosowaniem waloru i akcentu kolorystycznego.

12. Podanie tematu prac: Koncert - postać wirtuoza na scenie.
· wybór dominującego koloru, mieszanie go z bielą, czernią, rozjaśnianie wodą, „łamanie” go kolorem dopełniającym na palecie;
· ustalenie akcentu kolorystycznego, jaką rolę pełni w obrazie?

13. Malowanie prac, korekta nauczyciela.
14. Omówienie prac, urządzenie wystawki.

Środki dydaktyczne:
Podręczniki: M. Tomaszewska „Muzyka dla kl. V”, K. Turowska-Zakrzewicz „Plastyka dla kl. V”, „Przewodnik metodyczny do podręcznika Muzyka dla kl. V”, kaseta „Muzyka dla kl. V”, kaseta„Polskie tańce narodowe”, farby plakatowe, pastele.
Umiejętności ucznia:
Uczeń słaby powinien:
· wymienić kilka instrumentów strunowych i powiedzieć, w jaki sposób wydają one dźwięki;
· rozpoznać instrument, który gra główną melodię w „Kujawiaku”
H. Wieniawskiego;
· wiedzieć dlaczego kolor przybiera różne odcienie.
Uczeń dobry powinien:
· określić , co to są chordofony;
· dokonać podziału instrumentów na szarpane, smyczkowe (pocierane), i uderzane;
· wymienić instrumenty smyczkowe i wymienić ich najważniejsze cechy;
· wymienić kilka faktów z życia H. Wieniawskiego;
· znać pojęcie waloru i umieć uzyskiwać różne odcienie tego samego koloru, dobrać kolor do nastroju muzyki.Opracowała Bożena Sałkowska-Milczarek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie