Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
O gazecie wiem już wszystko

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4767 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 TEMAT: O gazecie wiem już wszystko – podsumowanie wiadomości.
Cel główny: zebranie i usystematyzowanie wiedzy na temat czasopism, ich budowy i powstawania.
Cele operacyjne:
Uczeń:
Ř zna pojęcia i terminy prasowe,
Ř potrafi wymienić różne rodzaje czasopism uwzględniając ich rodzaj,
częstotliwość ukazywania się i odbiorców,
Ř potrafi wymienić etapy powstawania czasopisma,
Ř potrafi zareklamować swoje czasopismo,
Ř potrafi scharakteryzować gazetę lokalną,
Ř wie gdzie mieści się redakcja gazety „Tygodnik Sanocki”,
Ř wie na czym polega praca dziennikarza.

Przebieg lekcji:
1. Rozmowa z uczniami na temat ich ulubionych czasopism:
- Co najbardziej lubicie czytać?
(Uczniowie wymieniają tytuły czasopism, krótko przedstawiają ich zawartość).
- Jakie czasopisma kupują ich rodzice i oni sami?
2. Rozmowa o wrażeniach z wycieczki do redakcji „Tygodnika Sanockiego”:
- jak się podobało w redakcji,
- gdzie wydawana jest nasza gazeta,
- zawartość gazety,
- cechy dobrego dziennikarza,
3. Zapis tematu lekcji na tablicy.
4. Wyjaśnienie celu dzisiejszych zajęć: zebranie i usystematyzowanie wiadomości związanych z rodzajami gazet, i czasopism, ich budową i procesem powstawania, a także pobudzanie zainteresowań czytelniczych.
5. Rozdanie zadań dla grup.
6. Praca w grupach – 15 min.
7. Sprawozdanie z pracy grup, samodzielne notatki uczniów w zeszytach.
(W trakcie prezentacji grup uczniowie wypisują do zeszytu wszystkie wyrazy związane z omawianym tematem. Pod koniec lekcji czytają zapisane wyrazy. Konkurs – kto najwięcej).
8. Rozwiązanie krzyżówki podsumowaniem lekcji.
R O C Z N I K
G A Z E T A
N A K Ł A D
P R A S A
R E D A K T O R
S T O P K A
W I N I E T A
I S S N
N U M E R
T Y G O D N I K
Pytania:
1. Czasopismo wydawane raz w roku.
2. Ukazuje się przynajmniej dwa razy w tygodniu.
3. Ilość egzemplarzy danego numeru.
4. ogół gazet i czasopism.
5. Na czele redakcji.
6. Metryczka gazety.
7. Zawiera tytuł...
8. międzynarodowy numer czasopisma.
9. ..... bieżący czasopisma.
10. Ukazuje się co tydzień.
Hasło: CZASOPISMO.

11. Zadanie domowe:
- Ułożę w kolejności alfabetycznej znane mi terminy prasowe.
- Wkleję krzyżówkę do zeszytu.
- Wypiszę z gazet różne przykłady sloganów reklamowych.

ZADANIA DLA GRUP


Grupa I

Wykonajcie mapę mentalną, na której przedstawicie budowę gazety.
Wykorzystajcie wiedzę i słownictwo poznane na lekcjach.
W razie trudności skorzystajcie z koła ratunkowego – poproście o pomoc nauczyciela.

Grupa II

Wykonajcie plakat, na którym przedstawicie budowę „Tygodnika Sanockiego” – naszej lokalnej gazety
Wykorzystajcie wiadomości poznane na lekcjach oraz w czasie wycieczki do redakcji „Tygodnika Sanockiego”.
Na plakacie zamieśćcie odpowiednie wycinki z interesującej nas gazety.
W razie trudności skorzystajcie z koła ratunkowego – poproście o pomoc nauczyciela.

Grupa III

Na podstawie zdobytych wiadomości na temat czasopism, dokonajcie ich podziału.
Weźcie pod uwagę: ich cechy wspólne, zawartość, częstotliwość wydawania itd.
W razie trudności skorzystajcie z koła ratunkowego – poproście o pomoc nauczyciela.

Grupa IV

Jakie korzyści daje nam czytanie gazet?
Swoje wnioski i spostrzeżenia zapiszcie na dużym arkuszu papieru.
W razie trudności skorzystajcie z koła ratunkowego – poproście o pomoc nauczyciela.

Grupa V
Na stole zgromadzone zostały egzemplarze różnych czasopism.Panuje tu chaos i nieporządek.
Postarajcie się je jakoś sensownie poukładać. Weźcie pod uwagę ich cechy wspólne
lub różnice.
W razie trudności skorzystajcie z koła ratunkowego – poproście o pomoc nauczyciela.

KOŁO RATUNKOWE DLA GR I
BUDOWA CZASOPISMA
Na plakacie powinny znaleźć się następujące informacje i ich wyjaśnienie:
1. Tytulatura – winieta:
v tytuł, podtytuł
v numer bieżący i ciągły
v data wydania
v częstotliwość ukazywania się
v ISSN (międzynarodowy znormalizowany numer czasopisma)
v Nr INDEKSU
2. Stałe działy czasopisma
v rubryki pod tym samym tytułem, powtarzające się w każdych numerach.
3. Stopka redakcyjna (metryczka)
v zespół redakcyjny
v adres i telefon redakcji
v wydawca
v drukarnia
v nakład
v prenumerata.
4. Spis treści czasopisma.
5. Artykuł – lid.
6. Dodatki do czasopism.

KOŁO RATUNKOWE DLA GR II
BUDOWA „TYGODNIKA SANOCKIEGO”
Na plakacie powinny znaleźć się następujące informacje:
7. Tytulatura – winieta:
- wycięty odpowiedni fragment gazety,
8. Stałe działy czasopisma:
- wycięte odpowiednie fragmenty gazety np. strona poświecona kulturze, sport, reklama i ogłoszenia, sprawy dotyczące miasta, informator.
9. Stopka redakcyjna (metryczka):
v zespół redakcyjny
v adres i telefon redakcji
v wydawca
v drukarnia
v nakład
v prenumerata
- wycięty odpowiedni fragment gazety,
10. Artykuł – lid.
11. Dodatek do gazety.
KOŁO RATUNKOWE DLA GR III
PODZIAŁ CZASOPISM
1. Ze względu na częstotliwość ukazywania się:
- dzienniki,
- tygodniki,
- dwutygodniki,
- miesięczniki,
- kwartalniki,
- półroczniki,
- roczniki.

2. Ze względu na zawartość:
- ogólne,
- specjalne.
3. Ze względu na odbiorcę:
- dziecięce,
- młodzieżowe,
- dla dorosłych,
- fachowe dla specjalistów.


KOŁO RATUNKOWE DLA GR IV

Jakie korzyści daje nam czytanie gazet?

1. Gazety i czasopisma dostarczają wiadomości na temat aktualnych zagadnień z życia, nauki, techniki, kultury, polityki.
2. Pobudzają i rozwijają zainteresowania.
3. Dostarczają kulturalnej rozrywki.
4. Są sposobem na spędzenie wolnego czasu.
5. Są lekarstwem na nudę.
6. Są łatwo dostępne.
7. Pomagają w nauce.
KOŁO RATUNKOWE DLA GR V
PODZIAŁ CZASOPISM
8. Ze względu na częstotliwość ukazywania się:
- dzienniki,
- tygodniki,
- dwutygodniki,
- miesięczniki,
- kwartalniki,
- półroczniki,
- roczniki.
9. Ze względu na treść:
- ogólne,
- specjalne.
10. Ze względu na odbiorcę:
- dziecięce,
- młodzieżowe,
- dla dorosłych,
- fachowe dla specjalistów.

Krzyżówka do wklejenia w zeszycie:
Pytania:
12. Czasopismo wydawane raz w roku.
13. Ukazuje się przynajmniej dwa razy w tygodniu.
14. Ilość egzemplarzy danego numeru.
15. Ogół gazet i czasopism.
16. Na czele redakcji.
17. Metryczka gazety.
18. Zawiera tytuł...
19. Międzynarodowy numer czasopisma.
20. ..... bieżący czasopisma.
10.Ukazuje się co tydzień.

HASŁO:.........................


Autorka: Teresa Nater

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie