Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dyslektyk wśród moich uczniów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1059 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Po zakończeniu uczestnik powinien:
- rozpoznać objawy trudności natury dyslektycznej u dzieci w wieku szkolnym,
- w większości przypadków umieć odróżnić te trudności od tych, które wynikają z innych przyczyn,
- znać procedurę w przypadku zaobserwowania objawów świadczących
o możliwości występowania u dziecka specyficznych trudności w nauce,
- posiadać podstawowa wiedzę potrzebną do zaplanowania pracy dydaktycznej z uczniem dyslektycznym.


DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu – obniżone tempo czytania, słaba technika (zniekształcanie odczytywanych wyrazów, ciche głoskowanie, przestawianie kolejności liter w wyrazach, opuszczanie i dodawanie liter, mylenie liter podobnych wzrokowo itp.), trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści czytanego tekstu.


DYSLEKTYK – to uczeń ze specyficznymi zaburzeniami językowymi, objawiającymi się głównie w trudnościach w czytaniu i pisaniu. Problemy te są spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem analizatorowej części układu nerwowego, przy przeciętnych lub wyższych niż przeciętnych możliwościach intelektualnych.


Wśród przyczyn występowania trudności dyslektycznych wyróżnia się:
- dysharmonie rozwojowe,
- podłoże emocjonalne,
- mikrouszkodzenia układu nerwowego,
- uwarunkowania genetyczne.
Ze względu na bezpośrednią przyczynę w postaci dysfunkcji analizatorów korowych można mówić o różnych rodzajach trudności dyslektycznych, dzieląc je na trzy podstawowe grupy:
- zaburzenia typu słuchowego,
- zaburzenia typu wzrokowego,
- zaburzenia typu ruchowego,
oraz zaburzenia mieszane: wzrokowo – ruchowo – słuchowe.OBJAWY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W NAUCE


Wymienione objawy mogą świadczyć o zaburzeniach typu dyslektycznego w zakresie umiejętności językowych:
- słabsze rozumienie poleceń słownych,
- uboższy zasób słownictwa, trudności w doborze słów,
- trudności w budowaniu wypowiedzi,
- trudności w poprawnym pisaniu ze słuchu, pisaniu spontanicznym, pisaniu
- z pamięci i przepisywaniu,
- słaba strona graficzna pisma,
- wolne tempo pisania,
- niechęć do czytania, słaba technika czytania,
- trudności w rozumieniu treści przeczytanego tekstu.


Ze względu na zróżnicowane źródła i zakresy zaburzeń, do objawów szeroko rozumianej dysleksji zaliczamy w zakresie innych umiejętności:
- trudności w planowaniu rysunku i rysowaniu,
- problemy w uczeniu się tabliczki mnożenia, nazw miesięcy, dni tygodnia, wierszy,
- brak lub słaba orientacja w stronach świata,
- trudności w różnicowaniu kształtów geometrycznych,
- zaburzenia w orientacji przestrzennej,
- bardzo słaba wyobraźnia przestrzenna,
- mylenie znaków, cyfr,
- obniżona sprawność ruchowa objawiająca się trudnością w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych,
- zaburzona orientacja w schemacie ciała np. (mylenie prawej i lewej ręki) oraz słaba koordynacja wzrokowo – ruchowa,
- kłopot w koncentracji – uwaga krótkotrwała, łatwo ulegająca rozproszeniu.
Za podstawowe zadanie okresu nauczania zintegrowanego uznaje się opanowanie przez dziecko dobrej techniki czytania ze zrozumieniem, opanowanie techniki poprawnego pod względem ortograficznym i graficznym pisania oraz techniki liczenia. Wszelkie problemy w nauce tych technik u dziecka z przeciętnymi i więcej niż przeciętnymi zdolnościami intelektualnymi powinny być brane pod uwagę, jako ewentualne objawy dysleksji rozwojowej.


U uczniów klas I – III poniższe symptomy mogą świadczyć o występowaniu dysleksji rozwojowej, a oto one:
- mylenie liter podobnych wzrokowo i słuchowo w czytaniu i pisaniu np.
b, p, d,
- trudności w opanowaniu dobrej techniki czytania,
- uporczywe głoskowanie i tzw. podwójne czytanie, pomijanie linijek tekstu,
- zacinanie się przy czytaniu, przekręcanie odczytywanych wyrazów,
- trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu, w tym szczególnie zadań z treścią,
- występowanie błędów tzw. słuchowych i wzrokowych w pisaniu,
- trudności w nauce tabliczki mnożenia,
- tzw. „brzydkie zeszyty”,
- wolne tempo pisania,
- niski poziom graficzny rysunków, prace ubogie w szczegóły,
- trudności w organizowaniu świata zewnętrznego, zapominanie przedmiotów osobistych, tzw. „ogólne roztrzepanie”.Duże znaczenie dla skutecznej terapii dziecka dyslektycznego ma ścisła współpraca wszystkich pracujących z nim osób. Rola nauczyciela z racji częstości i bliskości kontaktu z uczniem jest bardzo ważna. Może on znacząco wpływać na przyspieszanie lub opóźnianie procesu terapeutycznego, stosując indywidualne metody pracy i oceniania, motywując, czy po prostu okazując zrozumienie i życzliwie traktując problem. Nauczyciel powinien dostosować wymagania do umiejętności dziecka, które posiada, by mogło podjąć wysiłek zakończony sukcesem na poziomie wymagań, którym jest w stanie sprostać.

Rolą nauczyciela jest uświadomienie istoty problemu oraz przekonanie rodziców o konieczności kompleksowej, w porę udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej , a także udzielanie rodzicom wsparcia w wychowaniu dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.


Rozpatrując najważniejsze zasady postępowania wobec problemów dziecka dyslektycznego, pamiętaj, że:

- wśród dzieci, z którymi pracujesz na pewno spotkasz dziecko dyslektyczne,
- dysleksja to nie tylko kłopot w czytaniu i pisaniu – to również specyficzne trudności w nauce matematyki, geometrii, geografii, wychowania fizycznego,
- dzieci, które są zdolne a leniwe czy zapominalskie mogą cierpieć na tego typu zaburzenia,
- jeżeli zaobserwujesz niepokojące objawy, kieruj dziecko na badania specjalistyczne,
- uświadamiaj rodzicom problemy szkolne i konieczność udzielenia dziecku fachowej pomocy,
- pomagaj dziecku dyslektycznemu w pokonywaniu wszelkich specyficznych trudności w nauce.
BIBLIOGRAFIA

1. Bogdanowicz M., O dysleksji, Wyd. Popularnonaukowe Linea, Lublin 1994.
2. Gąsowska T., Pietrzak- Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi
mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1994.
3. Grabałowska K., Jastrząb J., Mickiewicz J., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu
i pisaniu, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 1994.
4. Mickiewicz J., Jedynka z ortografii, Wyd. Dom Organizatora TNOiK, Toruń
1995.
5. Sawa b., Jeżeli dziecko źle pisze i czyta, WSiP, Warszawa 1994.
Opracowała – Małgorzata Stanek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie