Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Inteligencje wielorakie

 

 Czyli pizza intelektualna i jaki z tego może być pożytekDlaczego ludzie nie są jednakowo zdolni we wszystkich dziedzinach?
Dlaczego lekarze interesują się literaturą albo muzyką, a inżynierowie nie lubią języków obcych?
Dlaczego mamy różne sposoby uczenia się i zapamiętywania?

Tego rodzaju pytania i wiele innych musiały nurtować Howarda Gardnera, psychologa z Harwardu, zanim przedstawił swoją teorię o inteligencjach wielorakich w książce „Frames of Mind” („Ramy umysłu”). Jego zdaniem człowiek nie posiada jednorodnej inteligencji lecz co najmniej siedem różnych.
Prawa strona mózgu zawiadująca lewą stroną naszego ciała mieści w sobie następujące inteligencje: muzyczno - rytmiczną, przestrzenną, kinestetyczną (ruchową), intrapersonalną (wewnątrzpsychiczną) i intrapersonalną (emocjonalno – duchową).
Lewa strona mózgu decyduje o naszych zdolnościach w zakresie umiejętności matematyczno – logicznych i werbalno – leksykalnych.
Wszyscy ludzie posiadają każdy z wymienionych rodzajów inteligencji. Próbując przedstawić graficznie teorię Gardnera powinniśmy narysować koło i podzielić je tak jak pizzę. Nie każdemu dostanie się jednakowy kawałek pizzy obrazujący potencjał intelektualny w danej dziedzinie, ale każdy ma jeden (lub więcej) ulubiony obszar działania, w którym czuje się najlepiej i ten kawałek jest największy.
Howard Gardner wspomniał o jeszcze jednym rodzaju inteligencji, tzw. inteligencji naturalistycznej, wiążącej się z umiejętnością rozpoznawania i klasyfikowania wzorów w Naturze.
Z przykrością dla Gardnera należy wspomnieć o równoległych próbach wyjaśnienia różnic w zdolnościach prowadzonych przez innych naukowców, klasyfikujących inteligencje w podobny sposób przy jedynie zmienionych nazwach (Daniel Goleman).

Jeśli zaakceptujemy fakt, że różni ludzie mają różne dominujące typy inteligencji, to powinniśmy zastanowić się nad tym, jaki to ma wpływ na proces uczenia się, szczególnie języków obcych.
Podczas gdy ludzie z silną inteligencją matematyczno – logiczną mogą lubić złożone wyjaśnienia gramatyczne, inni szybciej przyswoją sobie ten sam fragment wiedzy przedstawiony w postaci diagramu, piosenki czy fizycznej demonstracji (inteligencje: przestrzenna, muzyczna i ruchowa).
Murray Loom, nauczyciel z Canberry przedstawił powiązania siedmiu inteligencji Gardnera z metodyką nauczania w sposób przedstawiony poniżej.


1.LINGWISTA „bawiący się słowami”.
Lubi: czytać, pisać i opowiadać.
Jest dobry w: zapamiętywaniu nazw, miejsc, dat i szczegółów.
Uczy się najlepiej przez: mówienie, słuchanie i widzenie słów.
2.LOGIK/MATEMATYK „zadający pytania”.
Lubi: eksperymentować, wyliczać, projektować, wymyślać wzory i związki.
Jest dobry w: matematyce, rozumowaniu, logice i rozwiązywaniu problemów.
Uczy się najlepiej przez: kategoryzowanie, klasyfikowanie, wykorzystanie i tworzenie wzorów i abstrakcyjnych związków.
3.MAJĄCY ZMYSŁ PRZESTRZENNY.
Lubi: rysować, budować, projektować i tworzyć, snić na jawie, patrzeć na obrazy, oglądać filmy, grać w gry mechaniczne.
Jest dobry w: wyobrażaniu sobie, wyczuwaniu zmian, przechodzeniu przez labirynt, rozwiązywaniu zagadek, czytaniu map i diagramów.
Uczy się najlepiej przez: wizualizację, marzenia, użycie „wewnętrznego oka”, pracę z kolorami i obrazami.
4.MUZYK.
Lubi: śpiewać, nucić melodie, słuchać muzyki, grać na instrumencie, odpowiadać na muzykę.
Jest dobry w: pamiętaniu melodii, podchwytywaniu dźwięków i rytmu wyczuwaniu intonacji, nastroju melodii, utrzymaniu taktu i czsu.
Uczy się najlepiej przez: rytm, melodię, muzykę.
5.KOCHAJĄCY RUCH.
Lubi: ruszać się (kręcić i wiercić), dotykać i mówić, wykorzystywać język ciała.
Jest dobry w: ćwiczeniach fizycznych (sporcie, tańcu, aktorstwie).
Uczy się najlepiej przez: dotyk, ruch, działanie w przestrzeni, przetwarzanie wiedzy przez odczucia zmysłowe.
6.TOWARZYSKI.
Lubi: mieć dużo przyjaciół wokół siebie, mówić do ludzi, dołączać do grup.
Jest dobry w: rozumieniu ludzi, przywództwie, organizacji, komunikacji interpersonalnej i manipulowaniu ludźmi, łagodzeniu konfliktów.
Uczy się najlepiej przez: współpracę, porównywanie, dzielenie się, relacje, prowadzenie wywiadów.
7.INDYWIDUALISTA – FILOZOF.
Lubi: pracować samodzielnie, dbać o własne sprawy.
Jest dobry w: rozumieniu tożsamości i stanu ducha, swego i innych, postępowaniu zgodnie z instynktem, rozpamiętywaniu uczuć i marzeń, dążeniu do spełnienia i byciu oryginalnym.
Uczy się najlepiej przez: pracę samodzielną, zindywidualizowane projekty, pracę zgodną z własnym tempem, musi mieć własną przestrzeń wokół siebie.

Nauczyciel może wykorzystać wiadomości o inteligencjach wielorakich do lepszego zorganizowania zajęć ku pożytkowi uczniów i swojemu.
Umiejętne dobranie ćwiczeń zgodnie z potrzebami uczniów pomaga zachować właściwe tempo lekcji i dyscyplinę. We właściwym dobraniu ćwiczeń kluczową rolę odgrywa poznanie dróg absorbowania wiedzy przez uczniów.
Przy uwzględnieniu wzrokowego, słuchowego i ruchowego sposobu nabywania wiedzy przygotowanie zindywidualizowanego konspektu zajęć będzie czystą przyjemnością.

Bibliografia:
1.Gardner H.1983 Frames of Mind:The Teory of Multiple Intelligences Basic Books
2. Harmer J.2001 The Practice of English Language Teaching Pearson Education Limited.
Opracowały:
mgr Marzena Alberska
mgr Beata Agnieszka Sobczak

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 23:01:29
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 23:01:29) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie