Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jak można współpracować z Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1010 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Współpraca Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie
z Ośrodkiem Pomocy Dziecku i Rodzinie

opracowała:mgr Ewa Chrzanowksa - Otok

Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinny , w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, w poczuciu bezpieczeństwa.
Dzieci pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego, mają prawo do pomocy i ochrony ze strony państwa. Taka opieka może oznaczać adopcję, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub jeśli jest to konieczne w odpowiedniej instytucji opiekuńczej, jaka może być np. ognisko wychowawczej. Taka placówka, o własnej nazwie Ośrodek Pomocy Dziecku i istnieje w Będzinie od 11.04.1994 roku. Ośrodek powstał w wyniku porozumienia zawartego między Kuratorium Oświaty w Katowicach a Gminą Miasta Będzin.
W wyniku reformy administracyjnej, od dnia 01.01.1999 roku organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Będzinie.
Głównym celem działania Ośrodka jest przywrócenie dziecka rodzinie i stałe podtrzymywanie jego więzi z rodziną, a także wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo w pokonywaniu trudności związanych ze sprawowaniem podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych, emocjonalnych, socjalno – bytowych, zdrowotnych, itp.
Dziecko może zostać umieszczone w Ośrodku decyzją Sądu Rodzinnego lub za zgodą prawnych opiekunów np. na wniosek pedagoga szkolnego. Podopieczny przebywa w placówce od poniedziałku do piątku, a weekendy wraca do domu rodzinnego.
Aktualnie w Ośrodku przebywa 27 podopiecznych, którymi opiekuje się 7 pracowników pedagogicznych – pedagog, psycholog, wychowawcy. Dzieci młodsze – kl. I – IV i starsze, jeśli zachodzi taka konieczność, realizują obowiązek szkolny w najbliższej szkole podstawowej, którą jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Będzinie. W bieżącym roku szkolnym uczy się u nas 16 dzieci. Dzięki wzajemnej życzliwości i zrozumieniu, współpraca między szkołą a Ośrodkiem układa się bardzo dobrze i myślę, że z korzyścią dla dzieci.
Formy i zasady współpracy przedstawiają się następująco:
Zawsze pod konie roku szkolnego Ośrodek przeprowadza kwalifikację i rekwalifikację dzieci, które mają przebywać w nim w danym roku szkolnym i informuje szkołę ile dzieci i jakim wieku będzie uczęszczało do naszej szkoły.
Podstawową i sprawdzoną zasadą szkoły jest, że dzieci w każdym przedziale wiekowym uczęszczają do tej samej klasy. Podyktowane jest to tym, że po powrocie do Ośrodka dzieci z tej samej klasy mają to sama zadane.
Jest to szczególnie pomocne w momencie, gdy któryś z podopiecznych choruje lub ma trudności w nauce. Wówczas pomagają mu koledzy z klasy lub wychowawcy.
Do stałych form współpracy szkoły z Ośrodkiem należą:
- systematyczny kontakt wychowawcy grupy z nauczycielem wychowawcą
- przekazywanie sobie wzajemnie uwag na temat podopiecznych w „zeszycie uwag”, który znajduje się w sekretariacie szkoły
- zapraszanie nauczycieli na wspólne spotkania z uczniami i ich opiekunami w Ośrodku.
W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole obowiązek szkolny, spośród 27 podopiecznych Ośrodka, realizuje 16 dzieci. Wszystkim uczniom udzielana jest wszechstronna pomoc w pokonywaniu trudności związanych z opanowaniem materiału programowego danej klasy. Zarówno nauczyciele w szkole jak i wychowawcy, wdrażają wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenia poziomu kultury osobistej. Wszyscy uczniowie wymagają bardzo dużej uwagi i troski. Ze względu na to, że dzieci te mają, na ogół, trudności w nauce, uczęszczają w szkole na dodatkowe zajęcia – zespoły wyrównawcze.
Mniej więcej pod koniec pierwszego semestru nauki, po wzajemnej konsultacji nauczycieli uczących i opiekunów z Ośrodka i jeśli zachodzi taka potrzeba dzieci (podobnie jak pozostali uczniowie naszej szkoły) kierowane są na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wyniki badań i wskazówki do pracy z dzieckiem, które proponuje psycholog i pedagog badający dziecko pomagają w pracy z nim.
W celu nawiązania bliższych kontaktów szkoły z ośrodkiem, pracownicy placówki co jakiś czas zapraszają do siebie wychowawców nauczycieli. Takie spotkania poza szkołą i w środowisku ucznia pomagają lepiej zrozumieć jego problemy i potrzeby. W pracy z tymi dziećmi nie chodzi o to, aby zastąpić im rodziców, z tej prostej przyczyny, że jest to niemożliwe. Wszyscy doskonale o tym wiemy, że rodzina jest dla każdego dziecka dobrem najwyższym i nie do zastąpienia. Możemy natomiast, starać się pomóc całej rodzinie w przezwyciężeniu chwilowego kryzysu spowodowanego np. złą kondycją materialno – bytową, nadużywaniem alkoholu, przemocą, złą komunikacją.
Współpraca pedagoga szkolnego i nauczycieli naszej szkoły z wychowawcami, pedagogiem oraz psychologiem z Ośrodka w pracy z dzieckiem polega na:
- wspomaganiu rozwoju emocjonalno – społecznego,
- wdrażaniu do przestrzeganiu właściwego stosunku do nauki i do obowiązków,
- modyfikowaniu zachowań agresywnych, uczeniu się samodyscypliny i pozytywnego działania.
Praca z dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo nigdy nie jest dziełem doraźnym, lecz procesem długotrwałym, podczas którego wszyscy zainteresowani poszukują form i sposobów pomocy dla prawidłowego funkcjonowania rodziny.
Najczęstszą formą współpracy Ośrodka ze szkołą. Jest systematyczny kontakt opiekuna wychowawcy z nauczycielem wychowawcą. To oni pierwsi starają się pomóc swoim podopiecznym, odpowiednio zareagować na pojawiający się problem. Czasami są to błahostki dla nas dorosłych np. kłótnia z kolegą, a czasami sprawy trudne, sprawiające problemy nie tylko dzieciom.
Zarówno nauczyciele naszej szkoły jak i pracownicy Ośrodka zdają sobie sprawę, że praca ich i pomoc dzieciom i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudności i kłopotów byłaby niemożliwa, gdyby nie współpraca z takimi sojusznikami jak: MOPS, Sąd Rodzinny, Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.
Myślę, że wszyscy zgodzimy się ze słowami maksymy „Wszystkie dzieci są nasze”. Pamiętając o tym i stosując się do jej słów możemy wiele zrobić dla dzieci potrzebujących pomocy. Jest ich wiele pośród nas.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie