Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Giermkowie księcia Bogusza

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1466 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

"GIERMKOWIE KSIĘCIA BOGUSZA"
- otrzęsiny klas I gimnazjum.

CEL IMPREZY
 • integracja uczniów klas pierwszych i młodzieży gimnazjum,
 • zapoznanie uczniów z elementami historii swojej miejscowości (Siedlisk Bogusz),
 • przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat obyczajów rycerskich, norm postępowania, wskazywanie uniwersalnych wartości;
 • wymienianie obowiązków rycerzy, dostrzeganie potrzeby ich współczesnej kontynuacji;
 • dostrzeganie ciągłości tradycji;
 • próba przełamania swojej nieśmiałości i aktywnego włączenia się w nurt pracy grupy;
 • możliwość rozwijania umiejętności współdziałania i współpracy oraz organizacji pracy w zespole, podporządkowania się i obcowania z innymi;
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień aktorskich, piosenkarskich i recytatorskich,
 • wyrabianie nawyku właściwych zachowań w atmosferze gry i zabawy;
 • kształcenie poczucia humoru;
 • rozbudzenie w uczniach ciekawości poznawczych.
PRZYGOTOWANIE:
 • opracowanie scenariusza Otrzęsin - ustalenie konkurencji,
 • wybór i przygotowanie osób prowadzących imprezę (konferansjerzy, król i królowa, itp.),
 • wykonanie dekoracji,
 • przygotowanie potrzebnych strojów i rekwizytów, materiałów,
 • przygotowanie aparatury nagłaśniającej i oprawy muzycznej.
PRZEBIEG:
ZABAWY INTEGRACYJNE
KRĄG
BINGO
CHÓR ZWIERZĄT
LUDZIE DO LUDZI
BRACIE, SIOSTRO - POMÓŻ
GUFFY
KARUZELA MIN
PRZEKAZYWANIE PIŁECZKI

WPROWADZENIE
     Bohaterem imprezy będzie rycerz średniowieczny i jego świat. Na podstawie dzisiejszych poczynań i wiedzy historycznej przyjrzymy się zajęciom rycerza i wartościom, którym hołdował. Poznamy więc świat rycerza średniowiecznego.

KILKA SŁÓW O SIEDLISKACH BOGUSZ
     Siedliska powstały w I połowie XV wieku okresu rozkwitu średniowiecza, na porębach puszczy królewskiej. W 1353 r. Kazimierz Wielki nadał je Piotrowi, Ostaszkowi i Chodkowi rycerzom ruskim. Nazwa Siedliska pochodzi od słowa „siodło” oznaczającego osiedle. Drugi człon został nadany dla upamiętnienia właścicieli wsi pomordowanych w 1846 roku. W 1536 r. ich właścicielami byli Jan, Kasper i Melchior Oświęcimowie, a wioska liczyła wtedy 27 kmieci i 4 zagrodników. Istniały tu trzy dwory, trzy folwarki, młyn i karczma.

O RYCERZU SŁÓW KILKA
     Rycerzem mógł zostać mężczyzna tylko dobrze urodzony, czyli niepochodzący z chłopstwa. Najpierw był paziem na dworze jakiegoś pana, a następnie, po pasowaniu, stawał się rycerzem. A jaki to był rycerz? Przede wszystkim odważny, waleczny i bardzo silny. Na pewno wierny swemu władcy i damie, pobożny, honorowy, szlachetny, zawsze gotowy do pomocy i obrony słabszych.

KONKURENCJA 1
Czy łatwo rozpoznać rycerza?

     Spróbujcie, wykorzystując swą wiedzę historyczną, dorysować do przedstawionych na planszach postaci ludzkich takie przedmioty, aby ta symboliczna postać stała się rycerzem i nazwijcie poszczególne elementy jego wyposażenia (zbroja, koń, kopia).

KONKURENCJA 2
Pucybut

     Czym zajmował się rycerz? Przede wszystkim służył swemu panu. Waszym zadaniem będzie teraz wyczyszczenie butów księciu Boguszowi (uczniowi wcielającemu się w rolę księcia Bogusza).

KONKURENCJA 3
Jakimi cechami powinien odznaczać się rycerz?

     Na zasadzie -burzy mózgów- zapiszcie skojarzenia dotyczące pożądanych cech rycerskich na planszach (spodziewane odpowiedzi: odważny, bierze udział w walkach w obronie króla i wiary, staje w obronie słabszych, gotowy ponieść śmierć za wiarę i króla).

KONKURENCJA 4
Utwór literacki i rycerz - bohater

     Pod tytułami utworów literackich przypnijcie nazwiska rycerzy, z którymi się one kojarzą:
 • Krzyżacy - Zbyszko z Bogdańca, Maćko z Bogdańca,
 • Pan Wołodyjowski - Michał Wołodyjowski,
 • Pieśń o Rolandzie – Roland,
 • Ogniem i mieczem - Podbipięta,
 • Opowieści o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu– Parsifal, rycerze Okrągłego Stołu

KONKURENCJA 5
Herby rodowe

     Heraldyka to dział nauki zajmujący się herbami, ich pochodzeniem. Waszym zadaniem będzie teraz wykorzystując przygotowane materiały zaprojektowanie dowolnego herbu rodowego rycerza.

KONKURENCJA 6
Obyczajowość

     Zauważyliście, że bycie rycerzem, to nie tylko wygląd, ale także pewna obyczajowość i zwyczaje. Wypiszcie znane wam obyczaje i zwyczaje rycerskie (przewidywane odpowiedzi: ślubowanie damom swego serca, udział w turniejach, pojedynkach, pasowanie na rycerza, uczty).

TURNIEJ RYCERSKI
     W czasach średniowiecza popularne były turnieje rycerskie. Podczas takich zawodów rycerze prezentowali siłę, męstwo i rycerskie umiejętności.
Wygląd rycerza podczas turnieju
 • Rycerz miał hełm z przyłbicą przysłaniający twarz i chroniący przed bronią przeciwnika.
 • Koń rycerza musiał być szybki. Aby mógł unieść rycerza w zbroi, musiał być silny i przysadzisty.
 • Miecz średniowiecznego rycerza był bardzo ciężki. Niektórzy rycerze ozdabiali swoje miecze wspaniałymi klejnotami i złotem.
 • Rycerz miał buty z ostrogami służącymi do popędzania konia.
 • Podczas turnieju rycerze walczyli kopiami. Kopia miała płaski, ostry grot, osadzony na długim drzewcu. Kopie zdobiono proporcami. Kopia mierzyła nawet 4 metry! Zadaniem rycerza było takie uderzenie kopia przeciwnika w głowę lub pierś, bu stracić go z konia.
 • Zbroja rycerza była tak ciężka, że czasami rycerz nie był w stanie samodzielnie dosiąść konia.
 • Tarcza chroniła rycerza. Na tarczy znajdował się herb, czyli znak rodowy rycerza. Największą zniewagą w czasie walki była utrata albo tarczy, albo miecza.

KONKURENCJA 7
Walka na papierowe kopie

     Rycerz brał udział w turniejach. Turnieje były zawodami, podczas których rycerze prezentowali swoja siłę i umiejętności władania bronią. Turnieje odbywały się na oczach władcy, dam i całej dworskiej publiczności. Do walki stawali doświadczeni rycerze, a także ci, którzy dopiero pragnęli zdobyć sławę. Turniejowe walki toczyły się do pierwszej krwi, czyli do pierwszego celnego ciosu. Niestety, zdarzały się też krwawe pojedynki do ostatniej krwi.
Podczas naszej walki turniejowej krew się nie poleje, ale sprawdzimy waszą celność rzutu, bowiem przed wami kolejne zadanie, a jest nim atakowanie papierową kopią tarczy przeciwnika.

KONKURENCJA 8
Pojedynek na słowa

     Rycerz pojedynkował się. Kiedy? Wtedy, gdy na swojej drodze spotykał wroga. Wyzywał go na pojedynek poprzez rzucenie mu pod nogi rękawicy. Przeciwnik musiał podnieść rękawicę i to oznaczało, że przyjmuje wyzwanie na pojedynek. A jeśli tego nie zrobił? Po prostu zostawał okrzyknięty tchórzem. Wy zaraz też przystąpicie do pojedynku, ale pojedynku słownego. Rzucam wam rękawicę i rozkazuję wypisać jak najwięcej nazwisk nauczycieli uczących w naszym gimnazjum. Który zastęp nie wykona zadania zostanie okrzyknięty tchórzem.

KONKURENCJA 9
Krucjata

    Rycerz brał udział w krucjatach. Czym były krucjaty? Wyprawami przeciwko poganom, czyli ludziom, którzy wyznawali inną wiarę niż chrześcijańska. Zaraz będziecie uczestniczyć w krucjacie terminologicznej. Udacie się między zgromadzony tutaj tłum i spośród wszystkich wyszukacie tych, którzy mają przyklejony na plecach termin związany z elementem kultury rycerskiej (zamki, burmistrz, ratusz, kamienica, zbroja, wystawne uczty, wojny, turnieje, handel, polowania, dama, plebs, paź, giermek, mistrz, chałupy, rajca).

KONKURENCJA 10
Oddanie hołdu królowej

     Każdy rycerz oddawał hołd damie swojego serca. Raz ślubowanej białogłowie musiał oddawać cześć i głosić wszem i wobec, iż jest ona najpiękniejsza i najcnotliwsza. Ślubowanie swoje składał na kolanach i czasami pani jego serca pozwoliła się pocałować. Jak wieść gminna głosi, nie ma piękniejszej i cnotliwszej pani niż nasza królowa, dlatego w łasce swej zgodziła się ona przyjąć wasz hołd – będziecie mogli pocałować ją w zgrabne kolano.

PASOWANIE NA RYCERZA

     Rycerz składał śluby. Czym były śluby? Obietnicami, które rycerz składał władcy, damie swego serca albo rycerskiemu zgromadzeniu. Rycerz przysięgając rezygnował np. z uczestniczenia w ucztach – i musiał tego dotrzymać Aż do czasu spełnienia obietnicy.

ROTA PRZYSIĘGI RYCERSKIEJ Ja gimnazjalista niepokorny ślubuję:
Być wiernym tradycji rycerskiej, nie łobuzerskiej,
Wiary przodków dochować,
Uczciwie uczyć się i nie wagarować,
Rodziców i nauczycieli słuchać,
Przed wejściem do pokoju nauczycielskiego pukać,
Starszych szanować, młodszymi się opiekować,
Lekcje odrabiać w domu, być grzecznym, nie psocić nikomu,
Buty przebierać i z nikim w szkole nie zadzierać.
A jeśli przysięgi tej nie dochowam
Niechaj zawsze ze wstydu się chowam.

ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI OFICJALNEJ
     Czy dzisiaj mamy rycerzy? Chyba tak. Tyle, ze współczesny rycerz nie chodzi w zbroi, ale podobnie jak średniowieczny ma zasady, jest honorowy, dotrzymuje słowa, pomaga słabszym. Kultura rycerska przetrwała w obyczajowości, ale również w języku. Posługujemy się na co dzień zwrotami związanymi z kulturą rycerską: puścić płazem, zachować się rycersko, dotrzymać pola, walczyć z podniesioną przyłbicą, kruszyć kopię, stawać w szranki, być pasowanym na..., być czyimś rycerzem.
    Wy, giermkowie, przeszliście dzisiaj wiele prób rycerskich i dowiedliście, że będziecie prawdziwymi uczniami, a rycerskie zasady i wartości: szlachetność odwaga, gotowość do pomocy i obrona słabszych będą wam towarzyszyć na co dzień.
     Przede wszystkim odważny, waleczny i bardzo silny. Na pewno wierny swemu władcy i damie, pobożny, honorowy, szlachetny, zawsze gotowy do pomocy i obrony słabszych.

DYSKOTEKA


POMOCE I MATERIAŁY
 1. Rysunki postaci ludzkiej
 2. Materiały piśmiennicze
 3. Napisy związane z utworami literackimi i bohaterami rycerskimi
 4. Napisy związane z terminologią rycerską
 5. Plansze, Bristole
 6. Kopie papierowe, tarcze
 7. Rękawice, szmatki,
REGULAMIN
 1. W imprezie integracyjnej biorą udział uczniowie Gimnazjum w Siedliskach Bogusz, przy czym uczniowie klas I-ych są uczestnikami honorowymi.
 2. W zmaganiach turniejowych biorą udział wszyscy uczniowie klas I - ych
 3. Każda klasa dokonuje podziału na kilka zespołów – zastępów rycerskich.
 4. Przewodniczący klas I-ych decydują o tym, który zastęp będzie podejmował próby zadaniowe w poszczególnych konkurencjach turnieju rycerskiego.
 5. Przewodniczący klasy tak musi kierować pracą zespołów, aby dać możliwość wszystkim uczniom uczestnictwa w przeprowadzanych konkurencjach.
Krzysztof Dziedzic
siedliskabogusz@poczta.onet.pl
Gimnazjum Siedliska Bogusz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie