Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dysleksja czyli o specyficznych trudnościach w nauce

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1225 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu są bardzo trudne do zdiagnozowania, szczególnie w naszej codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej bez pomocy kadry fachowej. Na nas spoczywa obowiązek wnikliwej obserwacji ucznia z ww trudnościami, skontaktowania się z rodzicami oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Pragnę na łamach ,,LITERKI’’ zaprezentować referat, który przybliży wszystkim zainteresowanym zagadnienie dysleksji rozwojowej.
Jako materiał kluczowy może być wykorzystany w pracy z uczniami, na radach szkoleniowych oraz we fragmentach na zebraniach rodziców.

REFERAT:,,DYSLEKSJA, CZYLI O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W NAUCE”.

I SYMPTOMATYKA
Są naszych szkołach takie dzieci, które mimo że żyją w odpowiednich-wydawałoby się-pod względem warunkach i mają dość dobre możliwości intelektualne, to jednak już od pierwszych dni nauki szkolnej mają trudności z nauką, zwłaszcza czytania i lub pisania.
Niektórzy rodzice nie są w stanie zrozumieć: jak to się dzieje, że dziecko-takie bystre, rezolutne, poprawnie myślące, radzące sobie w wielu skomplikowanych sytuacjach życiowych-nie lubi czytać i tak brzydko pisze?!
Dzieci te, znając litery, nie potrafią płynnie czytać, często nieudolnie składają głoski i mylnie odczytują wyrazy oraz gubią sens czytanego tekstu.W pisaniu opuszczają niektóre litery, zmieniają ich kolejność w wyrazie, mylą litery podobne kształtem (np. p – g, d –b, l- t –ł, m –n ,w –u), Pisza z błędami ortograficznymi czy zniekształcają obraz graficzny niektórych liter do tego stopnia, że nawet często nie są w stanie odczytać tekstu przez siebie napisanego.
Dlatego rodzice dzieci rozpoczynających naukę powinni umieć rozpoznawać wczesne objawy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, by móc jak najwcześniej przyjść tym dzieciom z konkretną pomocą. Również nauczyciele powinni wcześnie rozpoznawać symptomy pierwszych trudności w nauce.
Dzieci ryzyka dysleksji, już w klasie ,,zerowej” manifestują charakterystyczne, specyficzne trudności, m. in.:
1. Małą sprawność ruchową i koordynację ruchów podczas czynności samoobsługowych, np. podczas ubierania się czy wiązania sznurowadeł, niezręczność w czasie zabaw klockami, układankami oraz niechęć do rysowania
i odtwarzania wzorów graficznych i szlaczków, a także niechęć do zabaw ruchowych, np. rzucania czy kopania piłki.

2. Opóźnienia rozwoju mowy(długo utrzymujące się niewymawianie bądź zniekształcanie niektórych głosek) oraz słabsze umiejętności językowe w wypowiadaniu złożonych wyrazów, wypowiadanie się z błędami gramatycznymi.
3. Trudności z zapamiętywaniem nazw, imion i nazwisk lub uporczywe ich zniekształcanie, a także problemy z zapamiętywaniem szeregu nazw(np. dni tygodnia, miesięcy), miesięcy także z zapamiętywaniem wierszy i piosenek, trudności z samodzielnym budowaniem wypowiedzi(np. opowiadanie zdarzeń).
W trakcie zajęć przedszkolnych nauczyciel może dostrzec pewne symptomy charakterystyczne dla dzieci ryzyka dysleksji. Jego obserwacje może ukierunkować przykładowa lista pytań. Pozwoli ona nauczycielowi ocenić z wysokim prawdopodobieństwem, czy dziecko sprosta wymaganiom szkolnym:
1. Czy potrafi posługiwać się przyborami do rysowania, malowania i pisania? Czy chętnie podejmuje te czynności?
2. Czy potrafi ciąć nożyczkami według wyznaczonej linii prostej i krzywej?
3. Czy potrafi grupować przedmioty lub ich obrazki według barw, kształtu, wielkości lub według innej określonej zasady(np. owoce, zwierzęta, czy krowa-mleko, liść-drzewo)?
4. Czy potrafi wymienić najistotniejsze różnice w dwu pozornie podobnych przedmiotach lub obrazkach?
5. Czy potrafi wyróżniać różne dźwięki z otoczenia (np. pojazdów, zwierząt)?
6. Czy potrafi wyróżnić głoskę(zarówno samogłoskę, jak i spółgłoskę) na początku i na końcu wyrazu?
7. Czy potrafi podzielić wyraz na sylaby i odtworzyć prosty układ rytmiczny wystukany przez dorosłego?
8. Czy swobodnie liczy do 20, a po przeliczeniu konkretnych przedmiotów potrafi powiedzieć ile ich jest? Czy potrafi liczyć wspak?
9. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej, rozpoznaje stosunki przestrzenne(w, nad, pod, obok) oraz czy potrafi prawidłowo nazwać stronę ciała u osoby stojącej na wprost?
10. Czy sprawnie wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne(podskoki, rzucanie, łapanie, itp.)?
11. Czy potrafi uważnie słuchać opowiadania, bajki, muzyki? Opowiadając, co przedstawia np. dany obrazek, posługuje się rozwiniętymi zdaniami, poprawnie wymawiając wszystkie głoski?
12. Czy umie podporządkować się poleceniom słownym i zachowuje się stosownie do sytuacji? Czy łatwo nawiązuje kontakt, zgodnie bawi się w grupie i współdziała w zabawie z rówieśnikami?
13. Czy wie, ile ma lat, gdzie mieszka, czym zajmują się rodzice, czy jest samodzielny w podstawowych czynnościach samoobsługowych, takich jak zawiązywanie sznurowadeł, zapinanie guzików, sprzątanie zabawek?

WIEK SZKOLNY /powyżej7-go roku życia/

1. Trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk(przekręcanie), szeregu nazw(dni tygodnia, miesięcy), tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych(numery telefonów), błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych.
2. Brzydkie pismo, niezdarny rysunek.
3. Trudności z opanowaniem poprawnej pisowni(w tym błędy ortograficzne).
4. Mylenie liter podobnych kształtem lub brzmieniem..
5. Opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter.
6. Trudności z zmiękczeniami.

II GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Jeśli uczeń ma określone trudności, zwłaszcza gdy wiele z nich występuje łącznie, należy:
1. Porozmawiać z rodzicami dziecka, dowiedzieć się, jak przebiegał dotąd jego rozwój, jakie miało trudności i jak mu wtedy pomagano.
2. Skierować dziecko na badania diagnostyczne do poradni.
3. Jeśli są wątpliwości, skonsultować wyniki badań z poradnią i metodykiem terapii pedagogicznej.
4. Dopilnować, aby dziecko zostało objęte terapią pedagogiczną(zespół korekcyjno-kompensacyjny w szkole, ćwiczenia w poradni).
5. Stworzyć samodzielnie program pomocy dziecku przez indywidualizację wymagań, wyznaczanie dodatkowych zadań i współpracę z rodzicami oraz nauczycielem-terapeutą.
6. Skierować rodziców osobiście nawiązać kontakt z Polskim Towarzystwem Dysleksji.

III FORMY POMOCY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Pomoc nauczyciela i pedagoga szkolnego.
2. Zespół korekcyjno-kompensacyjny.
3. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
4. Klasy terapeutyczne w szkołach masowych, podstawowe szkoły terapeutyczne, Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych.
5. Oddziały całorocznego pobytu(edukacja i intensywny program w warunkach internatu).
6. Kolonie i śródroczne turnusy terapeutyczne(edukacja i terapia połączona z rekreacją).
7. Obozy językowe dla dzieci i młodzieży dyslektycznej(Gdańska Fundacja Językowa).

IV FORMY POMOCY DLA NAUCZYCIELI
1. Kontakt z metodykiem terapii pedagogicznej(W.O.M.)
2. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
3. Polskie Towarzystwo Dysleksji(Oddział w Gorzowie Wlkp.).
4. Szkolenie w Studium Terapii Pedagogicznej przy W.O.M.
5. Szkolenie prowadzone przez P.T.D.- ,,Szkoła dla nauczycieli”.
6. Wydawnictwa P.T.D.
7. Stała współpraca z nauczycielem-terapeutą prowadzącym zajęcia terapii pedagogicznej.

LITERATURA:
1. Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lublin, Linea, 1994,
2. Mickiewicz J.: Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym, Toruń, T.N.O. i K., 1994,
3. O dysleksji, czyli o specyficznych trudnościach w nauce, ,,Biblioteka reformy’’, M.E.N., Warszawa,1999,
4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, pod red. W. Turewicz, O.D.N., Zielona Góra,1999.


Edyta Kozłowska
Zespół Szkół w Górzycy


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie