Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Co było na początku. Wizja narodzin świata

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6474 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Konspekt lekcji języka polskiego w gimnazjum.

Joanna Stachowiak
Gimnazjum w Jasieniu

Konspekt lekcji dyplomowej przeprowadzonej dnia 10. 04. 2000 w Gimnazjum w Dzierżoniowie w kl. Ib


Temat: Co było na początku? Wizja narodzin świata w mitologii greckiej i w Biblii.

Cele: 1. Uczniowie usystematyzują w postaci wykresów i porównają opisy stworzenia
świata przedstawione w mitologii i w Biblii;
2. Uczniowie poszerzą słownictwo o terminy biblijne i mitologiczne oraz znaczenie słów „politeizm” i „monoteizm”.
3. Uczniowie ćwiczą umiejętność współpracy w grupie

I. Z A A N G A Ż O W A N I E
Przebieg lekcji:
· Uczniowie w domu zapoznali się z fragm. „Mitologii” J Parandowskiego i „Biblii” mówiącymi o stworzeniu świata. W odpowiedzi na polecenie nauczyciela formułują opinię dotyczącą tematyki obu tekstów.
· Podział uczniów na 2 grupy, które w zależności od liczebności od liczebności klasy, można podzielić na 5-6 osobowe zespoły.
· Każdy zespół otrzymuje planszę przedstawiającą narysowany schemat z pustymi miejscami do uzupełnienia oraz kopertę z przylepnymi kartonikami zawierającymi „elementy” stwarzanego świata. Plansze noszą tytuły: „Stworzenie świata według Biblii” i „Stworzenie świata według Mitologii” (załączniki nr 3 i nr 4)
· Uczniowie mają uzupełnić schematy, wklejając kartoniki we właściwe miejsca na planszy, a następnie wytłumaczyć, jak powstał „ich” świat.
Czynności nauczyciela
· zadaje pytania,
· zapowiada temat zajęć i zapisuje go na tablicy
· dzieli uczniów na grupy
· daje wskazówki dotyczące sposobu pracy
· rozdaje potrzebne materiały
Czynności uczniów – umiejętności
· kilku uczniów wypowiada swoje spostrzeżenia na temat tekstów
· zapisują temat w zeszytach
· organizują pracę w grupach: wyznaczają referującego oraz kontrolera czasu

II. B A D A N I E
Przebieg lekcji
· Praca zespołów uczniowskich: z otrzymanych materiałów konstruują swoje wersje powstania świata sprawdzając w tekstach prawidłowość usytuowania poszczególnych elementów.
Czynności nauczyciela
· pomaga,
· kontroluje przebieg pracy
· czuwa nad współpracą w grupach
Czynności uczniów – umiejętności
· czytają teksty,
· selekcjonują wiadomości i porządkują je nanosząc na schemat,
· posługują się terminami biblijnymi lub mitologicznymi,
· współdziałają ze sobą.

III. PREZENTACJA
Przebieg lekcji
· Następuje prezentacja powstałych schematów – zespoły, które konstruowały wizję świata wg jednego źródła wieszają swoje plansze na tablicy,
· Przedstawiciel zespołu opowiada, jak narodził się świat i ilustruje opowieść pokazem na wykresie.
Czynności uczniów – umiejętności
· przedstawiciele grup opowiadają jak powstawał „ich” świat,
· słuchają, wnoszą uwagi, gdy pojawią się usterki w wypowiedziach kolegów.

IV. P R Z E K S Z T A Ł C A N I E
Przebieg lekcji
· Uczniowie mają w zespołach wymyślić znak graficzny - logo, dla stworzenia świata, który przedstawili na planszach.
· Chodzi o uzmysłowienie im, że w wersji greckiej świat jest , tylko panuje w nim chaos i bałagan; w wersji biblijnej świat stwarzany jest z niczego.
· Jeśli uczniowie mają z tym zadaniem kłopot, nauczyciel proponuje swoje znaki ( załącznik nr 5 i nr 6), a dzieci odgadują, który przedstawia biblijny, a który mitologiczny sposób stworzenia.
Czynności nauczyciela
· zachęca do nie zrażania się brakiem uzdolnień plastycznych,
· rysuje na tablicy tabelę potrzebną w następnej fazie lekcji.
Czynności uczniów – umiejętności
· transponują tekst na wizję plastyczną,
· współdziałają podczas rysowania.

V. PREZENTACJA
Przebieg lekcji
· Wybrani z zespołu uczniowie przedstawiają wyniki pracy i objaśniają rysunki.
Czynności nauczyciela
· przedstawia przygotowane przez siebie znaki i prosi o odgadnięcie, którego sposobu stworzenia dotyczą.
Czynności uczniów – umiejętności
· rozumieją myśl zawartą w pracy plastycznej.

VI. P O D S U M O W A N I E
Przebieg lekcji
· 2 – 3 uczniów odczytuje zawartość swoich tabel,
· pozostali uczniowie zgłaszają inne dostrzeżone różnice i wszyscy uzupełniają notatki o spostrzeżenia kolegów
· na końcu tabeli zostają wpisane dwa słowa: w jednej rubryce - monoteizm, w drugiej – politeizm. Uczniowie mają je objaśnić, korzystając ze zdobytych wiadomości i dostępnego słownika języka polskiego.
Czynności nauczyciela
· formułuje polecenie,
· czuwa nad przebiegiem działań,
· wybiera prace do głośnej prezentacji.
· wprowadza termin „politeizm” i „monoteizm”, prosi o ich wyjaśnienie (np. dla młodszego kolegi).
Czynności uczniów – umiejętności
· analizują i porównują ,
· formułują notatkę w formie tabeli. kilku uczniów odczytuje swoje notatki,
· analizują i uzupełniają wypowiedzi kolegów oraz własne tabele,
wyjaśniają podane nazwy (może to być zadanie do domu)

Uwagi:

1.Materiały:
- kserokopie fragm. „Biblii Młodych” opisującego stworzenie świata oraz fragm. „Mitologii” J. Parandowskiego pt. „Narodziny świata” (załączniki nr 1 i 2 )
- plansze na arkuszach brystolu (załączniki nr 3 i 4 ) w ilości takiej, jak przewidywana
liczba zespołów;
- koperty z kartonikami podklejonymi dwustronnie przylepną taśmą;
Na kartonikach w kopertach z napisem „Biblia” są następujące hasła: 1-szy dzień, 2-gi dzień ... , 7-my dzień, Bóg, dzień, noc, niebo, ziemia, morze, rośliny zielone, trawy, drzewa, słońce, księżyc, gwiazdy, zwierzęta wodne, ptaki, zwierzęta lądowe, człowiek-mężczyzna, kobieta, odpoczynek.
Na kartonikach w kopertach z napisem „Mitologia” są takie hasła: Chaos, Uranos-Niebo, Gaja-Ziemia, tytani, cyklopi, sturęcy , Erynie, giganci, Kronos, Reja, Dzeus, Hades, Posejdon, Hera, Demeter, Hestia, Prometeusz, człowiek.
- karty z logo nauczycielskim ( załączniki nr 5 i 6 ).

2. Komentarz do lekcji:
- lekcję oparto na porównaniu dwóch wyobrażeń stworzenia świata, których
obraz, w różnych kontekstach, funkcjonuje w kulturze europejskiej;
- skrócony został nieco tekst mitu o stworzeniu świata a przekaz biblijny wybrany z wersji dla młodzieży głównie ze względu na sposób rozmieszczenia na kartce;
- ponieważ teksty są dosyć długie, poprosiłam uczniów o przeczytanie ich w domu;
- zaplanowałam pracę w grupach polegającą na uzupełnianiu „pustych kratek”, ponieważ dzieci lubią zagadki , a ich rozwiązanie wymagało kilkakrotnego zajrzenia do tekstów; chciałam wykorzystać oświeceniowe „bawiąc – uczyć”;
- zastosowałam system, w którym dwa zespoły rozwiązują to samo zadanie – rywalizacja działała mobilizująco, a porównanie prac umożliwiło eliminację usterek;
- w celu poruszenia wyobraźni uczniów wprowadziłam element „plastyczny” w postaci projektu znaku będącego skrótem myślowym, symbolem. Przygotowałam własne znaki, ale uczniowie chętnie projektowali swoje obrazki i te wcześniej przygotowane okazały się tylko dodatkową ilustracją;
- lekcja bardzo intensywna, uczniowie aktywnie uczestniczyli w zaplanowanych działaniach;
- ponieważ obawiałam się, że indywidualne formułowanie różnic między wizjami stwarzania świata będzie zbyt trudne dla niektórych uczniów zastosowałam pracę parami ( w znanej klasie można zaproponować pracę indywidualną);
- dzieci w skupieniu, z uwagą słuchały prezentacji kolegów, bezbłędnie wyłapując nieścisłości i domagając się korekty;
- w sytuacji, gdy nauczyciel planuje ten temat zrealizować w znanej sobie grupie uczniów, proponowałabym poświęcić nań dwie jednostki lekcyjne i wzbogacić je o materiał ikonograficzny w postaci przeźroczy lub reprodukcji fresku Michała Anioła „Stworzenie świata” z Kaplicy Sykstyńskiej lub witraża Stanisława Wyspiańskiego „Bób Ojciec” („Stań się”). Można wówczas zaproponować opis dzieła sztuki .
Joanna Stachowiak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie