Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Miłość do małej i wielkiej Ojczyzny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1205 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

"Miłość do małej i wielkiej Ojczyzny”-treści patriotyczne w wych. przedszkolnym

Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. Patriotyzmowi towarzyszyć musi poczucie godności narodowej, a jednocześnie szacunek i przyjaźń dla innych narodów.
Cele wychowania patriotycznego realizowane są już na szczeblu edukacji przedszkolnej. Głównym zadaniem przedszkola jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. Treści dotyczące wychowania patriotycznego, w większości programów ułożone są w myśl zasady, że przechodzimy od tego co najbliższe dziecku, do tego co dalekie i nieznane.
Dla małego dziecka Ojczyzną jest jego wieś czy miasto, w którym mieszka z rodziną, kolegami sąsiadami, gdzie wszystko jest znajome i bliskie, gdzie czuje się zadomowiony i bezpieczny. Związki z Ojczyzną rozpoczynają się od więzi z rodziną, przedszkolem, swoją miejscowością, najbliższymi okolicami. Ten krąg stopniowo rozszerza się. Dziecko poznaje mapę Polski, piękno i historię swojego kraju. Dowiaduje się że jego rodzinna miejscowość jest częścią Polski. Z programów telewizyjnych, z prasy, z rozmów z dorosłymi dowiadują się o problemach kraju. Z chwilą wejścia do Unii Europejskiej, powinnością nauczyciela jest przybliżenie dzieciom niektórych wiadomości o innych krajach Europy, bowiem od dnia 1 maja 2004r.każdy z nas jest nie tylko Polakiem, ale i Europejczykiem .
W każdym regionie kraju nauczyciele mają inne możliwości realizowania celów wychowania patriotycznego. Inne są bowiem realia w każdej wsi czy mieście, inne były wydarzenia w przyszłości, inne są zabytki. W każdym regionie inaczej też będziemy realizować treści dotyczące folkloru. Konkretyzacja tematów będzie więc zależała od warunków środowiskowych. Zapoznajemy dzieci przede wszystkim z zawodami, które występują w najbliższym otoczeniu. W niektórych miejscowościach znajduje się bardzo dużo zabytków, muzeów, pamiątek. Nauczyciel sam musi zdecydować z jakimi faktami historycznymi, związanymi z rodzinną miejscowością zapozna swoją grupę.
Poznawanie środowisk społecznych i przyrodniczych nie może odbywać się w sposób werbalny. Poznanie zabytków, ukazanie działalności ludzkiej, organizacji życia społecznego należy łączyć z wycieczką. Wycieczki są tą formą pracy nauczyciela, która jak żadna inna umożliwia zapoznanie dzieci z rodzinnym krajem. Bezpośrednie obserwacje, odniesione wrażenie i przeżycia pozostawiają w psychice dziecka trwały ślad, budzą uczucie przywiązania i miłości do polskiej ziemi. Na wycieczkach rozbudzamy zachwyt nad pięknem natury i podziw dla urozmaiconych krajobrazów, pokazujemy piękno kraju, nasze osiągnięcia, ale także braki i niedociągnięcia. Ważnym sposobem utrwalania obserwacji i przeżyć z wycieczki, są wszystkie formy aktywności werbalnej; opowiadania, opisy, prace plastyczne. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie ilustracji i albumów. Korzystanie z albumów, które przedstawiają „piękno zaklęte w obrazach” kształci i rozwija pod względem estetycznym, a także budzi uczucia patriotyczne, rozwija spostrzegawczość i wrażliwość na piękno, które nie zawsze jest dostrzegane w codziennym życiu.
Inną formą zajęć o wysokich walorach poznawczych i wychowawczych mogą być prace społecznie użyteczne. Dzieci młodsze bardzo chcą być pożyteczne dla innych. Lubią wykonywać różne prace, trzeba je tylko odpowiednio zorganizować. Nawet drobne zadania wykonane na rzecz swojej grupy przedszkola, osiedla, wsi czy miasta mają charakter poznawczy, a ponadto wiążą dziecko uczuciowo ze środowiskiem i rozwijają poczucie przydatności dla społeczeństwa. Prace użyteczne przygotowują dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu swojej miejscowości i kraju, pozwalają przeżyć atmosferę pracy, wspólnego wysiłku i przezwyciężania trudności oraz radości z osiągniętego efektu.
Problematykę patriotyczną przybliżają dziecku pewne wizualne symbole i znaki. Do symboliki narodowej zaliczamy: godło, barwy państwowe, herby miast, sztandary. Realizując tematykę, należy zwrócić uwagę na szacunek względem tych symboli. Treści związane z symboliką narodową są wdzięcznym materiałem wiążącym wychowanka z ojczyzną. Ich barwność, tajemniczość treści którą oznaczają, działają korzystnie na wyobraźnię i emocje, pomagają w tworzeniu estetycznego obrazu Polski.
Istotne jest rozumienie przez dziecko , że każdy kraj Europy, choć pozostaje we wspólnocie państw, pielęgnuje wartości narodowe.
Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków, które w przyszłości ujmie w swe ręce losy Ojczyzny. Nauczyciel-wychowawca realizując wychowanie patriotyczne, musi bezwzględnie sam być patriotą.

LITERATURA

1. „Rzecz o wychowaniu patriotycznym”- K.Kotłowski, ZNiO Gdańsk 1974
2. „Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu”- J. Sawicka, WSiP Warszawa 1988
3. „Po europejsku to znaczy wspólnie”- I. Zarzycka, WSiP Warszawa 2004
4. „Program wychowania przedszkolnego XXI wieku”, WSiP Warszawa 2000

Opracowała : Bożena Niechwiej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie