Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edytor tekstowy - tworzenie dokumentu na bazie surowego tekstu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1475 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 KONSPEKT
do lekcji informatyki

I. Metryczka konspektu:

Imię i nazwisko: Alina Tulej
Data: 04.05.2004.
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Nazwa przedmiotu: informatyka
Klasa: VI
Miejsce realizacji lekcji: pracownia komputerowa.

II. Umiejscowienie lekcji w jednostce metodycznej:

Temat lekcji poprzedzającej - Edytor tekstowy - redagowanie „surowego tekstu”.
Temat lekcji prowadzonej -Edytor tekstowy - tworzenie dokumentu na bazie „surowego tekstu”.
Temat lekcji następnej -Edytor tekstowy - wstawianie tabeli.
Czas trwania lekcji prowadzonej: 1 x 45 min.
Czas trwania jednostki metodycznej: 6 x 45 min.

III. A. Cele jednostki metodycznej :

Cele w kategorii „Postawy”

uczeń w przypadku konieczności redagowania tekstu powinien dążyć do stosowania Edytora tekstowego,
uczeń powinien zauważyć wyższość komputera nad maszyną do pisania,

Sposób kontroli:
uczeń ma za zadanie napisać list do kilku osób tej samej treści mając do dyspozycji komputer i maszynę do pisania,

Standard:
uczeń wybiera komputer.

Cele w kategorii „Umiejętności”

Uczeń umie wykorzystać i zastosować Edytor tekstowy do pisania tekstu czyli:
umie przygotować Edytor tekstowy do pracy,
umie przygotować „surowy tekst”,
umie sformatować tekst,
umie włączyć tabelę do tekstu,
umie włączyć grafikę do tekstu.

Sposób kontroli:
uczeń ma za zadanie przepisać tekst z tabelą i opatrzyć go dowolnym rysunkiem,

Standard:
uczeń przygotowuje pasek narzędzi, pisze surowy tekst, formatuje tekst, opracowuje tabelę i wstawia ją, wyszukuje gotowy rysunek i wstawia go.

Cele w kategorii „Wiadomości”

do zrozumienia: uczeń rozumie potrzebę stosowania „Edytora tekstowego”, znaczenie nowych pojęć: Edytor tekstowy, pasek narzędzi, surowy tekst, formatowanie tekstu, justowanie, centrowanie, przewijanie, puste wiersze, przenoszenie, kopiowanie, krój, styl, autokorekta, gorące klawisze,
do zapamiętania: uczeń pamięta etapy tworzenia dokumentu, zapamiętuje nowe pojęcia: Edytor tekstowy, pasek narzędzi, surowy tekst, formatowanie tekstu, justowanie, centrowanie, przewijanie, puste wiersze, przenoszenie, kopiowanie, zaznaczanie bloków tekstowych, marginesy, akapity, kolumny, czcionka, krój, wielkość, styl, dzielenie wyrazów, autokorekta, gorące klawisze, wstawianie tabeli, obiektu,

Sposób kontroli:
uczeń odpowiada na pytania - jak nazywa się program do pisania, jaka jest różnica między komputerem a maszyną do pisania?

Standard:
uczeń wie, że Edytor tekstowy przewyższa maszynę do pisania różnorodnością znaków i czcionki, możliwością dokonania zmian w gotowym tekście, możliwością wstawienia do tekstu tabeli, rysunku, możliwością zacieniowania,...

III. B. Cele operacyjne prowadzonej lekcji:

Cele w kategorii „Postawy”:

Uczeń powinien chcieć posługiwać się Edytorem tekstowym jako narzędziem pracy np. pisanie wypracowania, zaproszeń, ogłoszeń, listów, redagowanie gazetki szkolnej,
uczeń powinien dążyć do jak najlepszego opanowania podstaw Edytora tekstowego w związku z codziennym zastosowaniem go w praktyce,
dążyć do posługiwania się gorącymi klawiszami podczas tworzenia dokumentu,

Sposób kontroli:
uczeń ma za zadanie napisać list do 10 kolegów tej samej treści co „surowy tekst” w celu nawiązania korespondencji,

Standard:
uczeń potrafi szybko przygotować gotowe listy używając polecenia autoformatowania .

Cele w kategorii „Umiejętności”:

kształtowanie umiejętności „obróbki surowego tekstu”,
uczeń umie „obrabiać” surowy tekst, szybko poruszać się po tekście, wybrać rodzaj i wielkość czcionki, wyróżnić tekst, stosować wcięcia, odstępy, wyrównywania, justowanie, marginesy, sprawdzić pisownię tekstu, dzielić wyrazy w celu lepszego wyglądu tekstu, zaznaczać przenosić i kopiować fragmenty tekstu, przedstawić tekst w kolumnach, zastosować gorące klawisze, nadać proponowany wygląd tekstu przez autora programu, opracować szablon, podejrzeć stronę tekstu.

Sposób kontroli:
Uczeń pracuje na „surowym tekście” którym jest pierwszy list do kolegi. Ma wykonać zadania:
Wyróżnij rodzajem, wielkością i stylem czcionki nagłówek listu.
Nadaj tekstu wygląd listu z możliwością wpięcia go do segregatora.
Napisz list tej samej treści dla 10 innych kolegów.
Napisz dwie linijki tekstu dużymi literami.
Pokaż wygląd listu tej samej treści napisany małymi literami proponowany przez program.
Wymień czynności które poznałeś, a nie zastosowałeś w w/w zadaniach?.

Standard:
uczeń demonstruje:
w zad. 1. - wybiera z menu opcję Format / Czcionka / rodzaj, styl, podkreślenie, kolor,
w zad. 2. - wybiera z menu opcję Plik / Układ strony / marginesy, ustawia wcięcia z klawiatury tabulatorem, a akapity opcja Format / Akapit, opcją Narzędzia / Dzielenie wyrazów dzieli wyrazy, tworzy puste wiersze z klawiatury Enterem, wyrównuje tekst do marginesów opcja Format / Justowanie,
w zad. 3. - wybiera z menu opcję Edycja / Zaznacz wszystko i zaznacza cały tekst a następnie klawiszami z klawiatury Ctrl + C oraz Ctrl + V kopiuje i wkleja go 10 razy,
w zad.4. - pisze tekst przy wciśniętym wcześniej klawiszu Caps Lock /z prawej strony klawiatury świeci się/,
w zad. 5. - wybiera z menu opcję Format / Autoformatowanie ,
w zad. 6. - wymienia: sprawdzanie pisowni tekstu (mógł wykonać), przedstawianie tekstu w kolumnach, podglądanie strony (mógł wykonać).

Cele w kategorii „Wiadomości”

do zrozumienia: uczeń rozumie potrzebę stosowania „Edytora tekstowego”, definicję nowych pojęć: formatowanie tekstu, autokorekta,

do zapamiętania: uczeń pamięta etapy tworzenia dokumentu, zapamiętuje nowe pojęcia: formatowanie tekstu, justowanie, centrowanie, przewijanie, puste wiersze, przenoszenie, kopiowanie, zaznaczanie bloków tekstowych, marginesy, akapity, kolumny, czcionka, krój, wielkość, styl, dzielenie wyrazów, autokorekta, gorące klawisze,

Sposób kontroli:
uczeń odpowiada na pytanie: jak nazywa się czynność mająca za zadanie przygotowanie „surowego tekstu” do druku, i z jakich etapów może się składać?,

Standard:
uczeń odpowiada na pytanie wymieniając odpowiednie hasła do zapamiętania,

Cele w kategorii „Zdolności poznawcze i intelektualne”:

a) wyobraźnia: - uczeń potrafi wyobrazić sobie przyszły dokument przy formatowaniu,
b) myślenie: - kształtowanie myślenia pojęciowego, rozwijanie języka informatycznego,
c) spostrzegawczość: - kojarzenie elementów ekranu z wykonywanymi operacjami.

IV. Treści kształcenia:

treści podstawowe: pojęcie dokumentu, narzędzia edytorskie dostępne z paska narzędzi.
treści rozszerzające: narzędzia edytorskie dostępne z menu programu.
treści dopełniające: pojęcie i tworzenie wzorca dokumentu, stosowanie gorących klawiszy.

V. Metody nauczania:

faza przygotowawcza: pogadanka
faza wykonawcza: metoda podstawowa: pogadanka + rozwiązywanie problemu + dyskusja,
metoda awaryjna: pogadanka + pokaz +opis + ćwiczenia + dyskusja

VI. Formy nauczania:

a) faza przygotowawcza - zbiorowa
b) faza wykonawcza - grupowa + indywidualna,
c) faza awaryjna - zbiorowa + indywidualna.

VII. Środki dydaktyczne: Komputery.

VIII. Przebieg lekcji:

faza przygotowawcza:

kontrola wstępna:
jak i w jakim celu przygotowałeś „surowy tekst” do pisania,
do czego służy pasek narzędzi,

podanie tematu lekcji:
Edytor tekstowy - tworzenie dokumentu na bazie „surowego tekstu” / MS Office/.

motywacja uczniów:
Na poprzedniej lekcji pisaliśmy list w formie „Surowego tekstu” . W takiej formie tego listu nie możemy wysłać. Zadaniem dzisiejszej lekcji będzie doprowadzenie tekstu do postaci dokumentu do wysłania.

ustalenie planu działania:
a) przekazanie informacji teoretycznych,
b) praca z komputerem.

faza wykonawcza:

Uruchomienie Edytora tekstu MS Office,
wprowadzenie pojęcia dokumentu,
nazwanie nowego dokumentu,
wprowadzenie pojęcia akapitu,
ustawienie parametrów akapitu, wielkości, stylu i rodzaju czcionki, pozycji tabulatora,
ćwiczenia praktyczne polegające na opracowaniu wcześniej napisanego listu,
zachowanie zmian na dysku,
zaznaczanie bloku tekstu - dowolnego fragmentu lub całych linii,
wprowadzenie pojęcia kopiowania, wycinania i przenoszenia fragmentu tekstu, wykorzystując analogie do operacji na plikach,
wprowadzenie pojęcia formatowania tekstu, justowania, centrowania, przewijania, autokorekty, gorących klawiszy,
ćwiczenia praktyczne z komputerem na „surowym tekście”.

faza kontrolna:

Podanie zadania problemowego polegającego na :
nadaniu „surowemu tekstowi” formy listu i napisaniu go do 10 różnych osób z różną datą,
dyskusja nad optymalnym rozwiązaniem zadania, powtórzenie poprawnego rozwiązania przez grupy, którym to zadanie sprawiło najwięcej trudności,
ćwiczenie polegające na przepisaniu wskazanego fragmentu tekstu z jak najwierniejszym zachowaniem wszystkich jego elementów: marginesy, czcionka, wcięcia, pochylenia, itp.,
dyskusja nad napotkanymi trudnościami i wspólne ich rozwiązanie,
samodzielna praca z komputerem,
rekapitulacja.

opracowała: Alina Tulej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie