Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczycielki nauczania zintergowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1113 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Strefa rozwoju zawodowego
Zadania/ Formy realizacji/ Termin realizacji/ Sposób dokumentowania/ Współpracujący/ Uwagi

I.ORGANIZACJA
Zadania:

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Termin realizacji: XI 2001r.III 2004r.
Sposób dokumentowania:
- Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
-Plan rozwoju zawodowego.
-Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Współpracujący:
- Biblioteka szkolna
-Biblioteka Pedagogiczna
-Nauczyciele z zespołu
-Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku

2. Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym.
Formy realizacji:
-Zapoznanie się z harmonogramem dyżurów doradcy metodycznego, terminami i tematyką konferencji, zajęć warsztatowych oraz szkoleń.
Termin realizacji:IX 2001r.V 2004r.
Sposób dokumentowania:
-Zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów i szkoleń.
-Poświadczenia uczestniczenia w konferencjach.
Współpracujący:
-Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku.

3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Formy realizacji:
-Gromadzenie i analiza dokumentacji, planów pracy szkoły, planów wychowawczych.
Termin realizacji:IX 2001r.V 2004r.
Sposób dokumentowania:
-Kopie planów
Współpracujący:
-Dyrektor szkoły

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
Formy realizacji:
-Współpraca z rodzicami,
-spotkania klasowe,
-imprezy środowiskowe,
-wywiadówki,
-spotkania klasowe.
Termin realizacji: IX 2001r.V 2004r.
Sposób dokumentowania:
-Scenariusze spotkań
Współpracujący:
-Nauczyciele ze szkoły,
-rodzice,
-dziadkowie i uczniowie.

5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Formy realizacji:
-Gromadzenie dokumentacji,
-zaświadczeń programów,
-scenariuszy,
-publikacji.
Termin realizacji: IX 2001r.V 2004r.
Sposób dokumentowania:
-Rejestr przygotowanych dokumentów.

6. Działanie na rzecz szkoły i środowiska.
Formy realizacji:
-Udział w opracowywaniu dokumentacji szkolnej:Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej dla kl. I-III.
-Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi:Spotkania z pracownikami różnych instytucjinp. ( Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Biblioteki Gminno- Szkolnej,Domu Kultury w Gostyninie,Powiatowej Komendy Policji oraz Powiatowej Komendy Straży Pożarnej).
Termin realizacji:IX 2001r.IX 2002r.IX 2003r.Zgodnie z harmonogramem
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
-Biblioteka Gminno-szkolna
-Dom Kultury w Gostyninie
-Powiatowa Komenda Policji w Gostyninie
-Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Gostyninie
-Samorząd terytorialny
-Organizowanie imprez na rzecz środowiska:
-przygotowanie Dnia Babci i Dziadka;
-przygotowanie części artystycznej na Dzień Rodziny;
-Zmiana wystroju klasy;
-Promowanie szkoły w prasie dziecięcej.Termin realizacji:IX 2001r.V 2004r.na bieżącona bieżąco
Sposób dokumentowania:
-Zdjęcia,
-scenariusze imprez i spotkań.
Współpracujący:
Nauczyciele z nauczania zitegrowanego
7. Przygotowanie projektu.
Formy realizacji:
-Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju.
Termin realizacji: V 2004r.
Sposób dokumentowania:
-Sprawozdanie realizacji planu rozwoju.
II. STREFA OSOBISTEGO ROZWOJU
Zadania:

1.Wstępna ocena własnych umiejętności.
Formy realizacji:
- Określenie formuły, oceny, autorefleksja.
Termin realizacji:VIII-IX2001r.
Sposób dokumentowania:
-Określenie długości stażu.
2. Obserwacji i analiza możliwości uczniów.
Formy realizacji:
-Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi ( dziennik zajęć, comiesięczne karty obserwacji postępów edukacyjnych uczniów, sprawdziany).
Termin realizacji:na bieżąco
Sposób dokumentowania:
-Sporządzanie bieżącej dokumentacji.
3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu się.
Formy realizacjio:
-Udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach z zakresu nauczania zintegrowanego.
-Studiowanie literatury pedagogicznej.
-Ćwiczenie możliwości wykorzystania programów komputerowych do wzbogacenia warsztatu pracy i urozmaicenia zajęć oraz zbieranie i dokumentowanie dorobku zawodowego – samodokształcanie.
Wprowadzenie elementów informatyki w nauczaniuZintegrowanym.
Termin realizacji: według harmonogramu i na bieżąco
Sposób dokumentowania:
-Zaświadczenia, p
-otwierdzenia udziału.
Współpracujący:
-Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Płocku,Skierniewicach, Warszawie.
-Biblioteka Pedagogiczna
-Biblioteka Gminno-szkolna
-opiekun pracowni informatycznej
Sposób dokumentowania:
-pracy,
-sprawdziany,
-dokumentowanie planu rozwoju zawodowego.

4.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczenie oraz ich promocja.
Formy realizacji:
-Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej na tematy : „Zachowania patologiczne uczniów”.„Przyczyny zaburzeń zachowania dzieci”.
-Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,Rodziców.
-Szkolenie rodziców:„Jak radzić sobie z zaburzeniami w zachowaniu dzieci”„Deficyty rozwojowe u dzieci”
Sposób dokumentowania:
-Literatura tematu
-Referaty na tematy szkoleń.
-Scenariusze zajęć.2003r.X 2001r.
Termin realizacji: według harmonogramu.
5. Aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym środowiska.
Formy realizacji:
-Wycieczko do Muzeum Mazowieckiego,
-do teatru, kina,
-udział w koncertach,
-wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (autokarowych i pieszych),
-piknikach oraz w zielonej szkole.
Termin realizacji: według harmonogramu.
Sposób dokumentowania:
-Notatki kronikarskie,
-dyplomy udziału, zdjęcia zaświadczenia.Współpracujący:
-Zespół Nauczania Zintegrowanego
-Nauczyciel przyrody

6.Określenie dalszej drogi rozwoju.Formy realizacji:
-Wnioski do dalszej pracy.
Termin realizacji: V 2004r.
Sposób dokumentowania:
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

III. STRFA DYDAKTYCZNA
Zadania:

1. Opracowanie autorskich programówFormy realizacji:
-Współtworzenie perspektywicznego planu rozwoju szkoły.
-Scenariusze imprez szkolnych i spotkań z rodzicami, szkoleń, konkursów.
Termin realizacji:według potrzeb
Sposób dokumentowania:
-Plan rozwoju szkoły,
-scenariusze.

2.Przygotowanie zajęć koleżeńskich i zajęć dla rodziców.
Formy realizacji:
-Przygotowanie zajęć otwartych dla kl.
-Szkolenie rodziców na temat:„Deficyty rozwojowe u dzieci”
-Zajęcia otwarte dla rodziców:
-Dzień Chłopca
-Mikołajki
-Niech żyją Babcia i Dziadek
-Dzień Kobiet
-Powitanie wiosny
-Zakończenie kl. III – piknik w gospodarstwie agroturystycznym
-Ślubowanie kl. I
-Andrzejkowe wróżby
-Wigilia w klasie
-Konkurs na najciekawszą Marzannę
Termin realizacji:w/g harmonogramu lub potrzeb
Współpracujący:
-Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
-Dom Kultury w Gostyninie
Wielkanocne ozdoby i pisanki ( wspólne przygotowanie z mamą, babcią lub tatą ozdoby wielkanocnej- konkurs na najładniejszą, spotkanie po lekcjach).
-Świat w oczach dziecka – „Jak obchodzimy Dzień Matki w naszej klasie?” – międzyszkolny konkurs plastyczny dla kl. I-III
Sposób dokumentowania:
-ReferatScenariusze zajęć
-Dyplom udziału w konkursie
-Scenariusz spotkania
-Scenariusz konkursu
Termin realizacji:w/g potrzeb lub harmonogramu
Współpracujący:
-Zespół Nauczania Zintegrowanego
-Nauczyciel plastyk
-Komitet Rodzicielski,
-Sklepik szkolny,
-Urząd Gminy,
-Miejscowi artyści plastycy
-Parafia Miłosierdzia Bożego

3.Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej.
Formy realizacji:
-Zajęcia w pracowni komputerowej.
-Przygotowanie sprawdzianów i testów.
-Przygotowanie materiałów do rad szkoleniowych.
-Przygotowanie miesięcznych kart obserwacji postępów edukacyjnych uczniów.
-Przygotowanie i sporządzanie oceny opisowej na konie I semestru. Dwa razy w półroczu – 2002/2003 kl. III
-W roku szkolnym2003/2004 w kl. I-III wprowadzić – raz w tygodniu po jednej godzinie zajęć w pracowni komputerowej
Termin realizacji:
na bieżąco lub według potrzeb
Sposób dokumentowania:
-Scenariusze zajęć po jednym dla klasy I, II, III
-Przykłady testów i sprawdzianów.
-Druki szkoleniowe.
-Druki kart obserwacji
-Ocena opisowa – druki.
Współpracujący:
-opiekun pracowni komputerowej
-Zespół Nauczania Zintegrowanego

4. Przygotowanie środków dydaktycznych.Formy realizacji:
przygotowanie:
rozsypanek wyrazowych, zdaniowych, zagadek, zadań z matematyki, liczmanów, ilustracji, zaproszeń,ogłoszeń,tekstów z lukami,materiały do konkursów- grafika,itp.
Termin realizacji:według potrzeb
Współpracujący:
-Zespół Nauczania Zintegrowanego
5.Przygotowanie uczniów do konkursów i przeglądów.
Formy realizacji:
Według planu rozwoju szkoły:
-Powiatowa Turniejada - turniej gier i zabaw dla kl. I-III
-Konkurs pięknego czytania kl. II
-Konkurs o ruchu drogowym
-Konkurs matematyczny „Kangur” kl. III
-Młodsza Liga Szkolna kl. III
-Sowa Mądra Głowa kl. III
-Konkursy plastyczne
-Inne konkursy dla uczniów z kl. I-III
Termin realizacji:
cały rokna bieżąco, według harmonogramu
Sposób dokumentowania:
-artykuły,
-dyplomy,
Współpracujący:
nauczyciele - nauczanie zintegrowane oraz nauczyciel wych. fiz.

6.Sprawowanie opieki nad zespołem klasowym.
Formy realizacji:
Opieka nad uczniami zdolnymi i słabymi, uczniami z zaburzeniami rozwoju, mikrouszkodzeniami.Zaprojektowanie własnej pracowni.Zaplanowanie wyjść i wycieczek.
Termin realizacji:na bieżąco
Sposób dokumentowania:
-dziennik zajęć wyrównawczych
IV STREFAOPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZA
Zadania:

1.Sporządzenie planu wychowawczego.
Formy realizacji:
-Praca nad tworzeniem planu wychowawczego dla kl. II, Kl. III, Kl. I IX 2001r.IX 2002r.IX 2003r
Sposób dokumentowania:
-plany pracy kl. I, II i III
Współpracujący:
-Pani Dyrektor
- Zespół Nauczania Zintegrowanego

2.Działanie na rzecz rozpoznania środowiska.
Formy realizacji:
-Pedagogizacja rodziców ( Ad. str. 3 p.2 )
-Opracowanie spotkań z rodzicami,
-zaprojektowanie ankiety dla rodziców.
Termin realizacji: w/g harmonogramu
Sposób dokumentowania:
-Scenariusz szkolenia Poradnia
Współpracujący:
Psychologiczno - Pedagogiczna

3.Wychowanie patriotyczne z uwzględnieniem rocznic wydarzeń.
Formy realizacji:
-Apele,
-inscenizacje,
-gazetki ścienne,
-wystawy, wycieczki do miejsc pamięci narodowej.
Termin realizacji:według harmonogramu
Sposób dokumentowania:
-zdjęcia,
- scenariusze
Współpracujący:
-Nauczyciele z Rady Pedagogicznej
4.Działania w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie potrzeb uczniów.
Formy realizacji:
-Założenie klasowego trudnych pudełka pytań.
-Organizowanie grup samopomocy.
-Przygotowanie uczniów do konkursów.
Termin realizacji:według potrzeb zgodnie z harmonogramem
Sposób dokumentowania:
-druki,
-ankiety,
-dyplomy

5.Organizacja czasu wolnego i opieka nad uczniami.
Formy realizacji:
-Opieka w czasie ferii zimowych.
-Opieka w czasie wyjść pozaszkolnych.
-Opieka podczas spotkań pozaszkolnych (np. piknik na zakończenie kl. III).
Wycieczki:Płock,Warszawa,Ciechocinek,Łódź – figloraj,Gniezno -Biskupin-Wenecja- Kruszwica( wycieczka na koniec kl. III )
-Zielona szkoła-dla Kl.I-III
Termin realizacji:zgodnie z planem
Sposób dokumentowania:
-Scenariusz balu karnawałowego połączonego z konkursami.
-Program wycieczki,
-zdjęcia,
-karta wycieczki
Współpracujący:
-Nauczyciele z Rady Pedagogicznej
6.Kultywowanie tradycji(święta religijne i ludowe)
Formy realizacji:
-Wszystkich Świętych,
-Andrzejki,
-Mikołajki,
-Boże Narodzenie,
-Powitanie Nowego Roku,
-Pierwszy Dzień wiosny,
-Zwyczaje wielkanocne,itp.
Termin realizacji:
według kalendarza
Sposób dokumentowania:
-zdjęcia,
-zapisy w dzienniku
Współpracujący:
Nauczyciele z Rady Pedagogicznej

7.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Formy realizacji:
-Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów natury wychowawczej i edukacyjnej ( Ad. str. 3 p. ).
Terminb realizacji:według potrzeb
8.Aktywne pełnienie dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych.
-Według planu dyżurów


V.STREFAPOPULARYZATORSKA
Zadania:

1.Publikacja planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji:
-Zamieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach www, Literka.pl/
-Artykuł w internecie

2.Publikacje: scenariuszy zajęć
Formy realizacji:
-publikacje referatów,
-scenariuszy imprez szkolnych, itp.
Termin realizacji: X 2001r. – IV 2004r.
Sposób dokumentowania:
-Zamieszczenie na stronach wwwLiterka.pl/
-W biblioteceGminno-szkolnej,
-W bibliotece Pedagogicznej .
-Artykuł w internecie

3.Sporządzenie sprawozdań z w/w zadań.
Formy realizacji:
-Opracowanie odpowiednich opracowań, -sprawozdań i relacji.
Termin realizacji: V 2004r.
Sposób dokumentowania:
-Sprawozdanie ze stażu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie