Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bibliografia do tematu::Profilaktyka w szkole. Programy profilaktyczne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6140 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Opracowana przez: Barbarę Adamską


Pozycje zwarte od 2000 roku:

1. Albisetti V.: Pułapka anoreksji : dlaczego się choruje i jak wyzdrowieć.-Kielce, 2001.
2. Arendarska A.: Scenariusz spotkania z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna.-Warszawa : PARPA, 2001.
3. Dzieci ulicy, problemy, profilaktyka, resocjalizacja.-Pod. red. Olszewska - Baka G.- Białystok 2000.
4. Dziewięcki M.: Nowoczesna profilaktyka uzależnień.-Kielce : Jedność, 2001.
5. Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.-Pod red. Grzelak J., Sochocki M.- Warszawa : PPP Sumus, 2001.
6. Gaś Z.: Psychoprofilaktyka. Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji.-Lublin : UMCS, 2000..
7. Hauk D.: Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą.- Kielce : Jedność, 2002.
8. Jakubowska H.: Promocja zdrowia i profilaktyki uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa.- Warszawa : PWN, 2001.
9. Jędrzejewski M.: Subkultury i przemoc.- Warszawa, 2001.
10. Koczurowska J.: Profilaktyka w środowisku lokalnym.- Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, 2002.
11. Kosińska E.: Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki.- Kraków : Rubikon, 2002..
12. Pasek M.: Narkotyki przy tablicy. Warszawa, 2000.
13. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Pod red. Kozaczuk F., Urban B. Rzeszów, 2001.
14. Profilaktyka i wspomaganie pedagogiczne rodziny. Pod red. Albański L. Jelenia Góra Wyd. KK-PWSZ.IP, 2001.
15. Profilaktyka w środowisku lokalnym.- Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002.
16. Przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży, tworzenie lokalnych systemów profilaktyczno - wychowawczych : materiały z regionalnej Konferencji Szkoleniowej.- Szczyrk, 2000.
17. Simm M., Węgrzyn-Jonek E.: Budowanie szkolnego programu profilaktyki.- Kraków: Rubikon, 2002.
18. Szymańska J.: Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej profilaktyki.- Warszawa : CMPP-P MEN, 2000.
19. Szpringer M.: Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych dzieci i młodzieży.-
Kielce : Wyd. Ucz. WŚ, 2001.
20. Szpringer M.: Wybrane pozycje bibliograficzne z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej.- Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2002.
21. Woynarowska B., Kapica M.: Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej: stan i oczekiwania.- Warszawa, 2001.
22. Wojnarowska B.: Zdrowie i szkoła.- Warszawa, 2000.
23. Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne.- Pod red. Nowak A.- Kraków, 2000.
24. Zajączkowski K.: Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży.- Toruń : Wyd. Adam Marszałek, 2001.


Artykuły z czasopism:

1. Bałandynowicz A.: Propozycja nowego systemu profilaktyki przestępczości nieletnich w Polsce // Opieka - Wychowanie - Terapia.- 2001, nr 2.
2. Dziewięcki M.: Młodzież, alkohol i realizm // Świat Problemów.- 2000,nr 2.
3. Jędrzejewski M.: Drugie życie szkoły // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2000, nr 3.
4. Jędrzejewski M.: Media i subkultury młodzieżowe // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze.- 2000, nr 6.
5. Kawula S.: Profilaktyka zachowań dewiacyjnych i patologicznych młodzieży w reformie edukacji // Wychowanie na co dzień.- 2001, nr 3.
6. Kokczyński W.: Ewaluacja profilaktyki problemów młodzieży w szkole i poza nią // Dyrektor Szkoły.- 2001, nr 5.
7. Matyjas B.: Profilaktyka i resocjalizacja w działalności opiekuńczo-wychowawczej pedagoga szkolnego // Auxilium Sociale.- 2000,nr 3.
8. Sochocki M.: O odpowiedzialności profilaktyka // Remedium.- 2000, nr 4.
9. Szymańska J.: Profilaktyka w szkole // Remedium.- 2002, nr 7-8.
10. Trzaska L.: Profilaktyka dla klasy // Remedium.- 2000nr 4.
11. Wojciecjowski M.: Profilaktyka a wychowanie // Remedium.-2002, nr 1.
12. Wojciechowski M.: Strategie w profilaktyce // Remedium.- 2002, nr 1.
13. Wojciechowski M.: Mity i zasady profilaktyki uzależnień // Remedium.- 2002, nr 5.


Programy profilaktyczne:

1. Wiśniewska W., Maciążek M., Babik M., Helizanowicz B., Paź B., Skop A.: Wczesna profilaktyka : program cukierki.- Warszawa : Fundacja Homo Homini, 2001.
2. Wojcieszek. K.: Program Profilaktyczny Debata.- Warszawa : Stowarzyszenie Noe, 2000.
3. Szczęsna A. Doliński A. Program wychowania zdrowotnego Ścieżkami zdrowia.- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2000.- 6 części.
Część 1: Do przodu.
Część 2: Na równoważni.
Część 3: Po drugiej stronie lustra.
Część 4: Ślepy zaułek.
Część 5: Zdrowiem pomagać innym.
Część 6: Energia życia.
4. Program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień.- Pod red. Mieszalski S.-Warszawa: Drukpol, 2000.
5. Paź B., Paź G.: Program profilaktyczno - terapeutyczny "Odczuwaj, ufaj, mów".- Warszawa : Zespół Pedagogów Dezyderia, 2000.
6. Knez R., Słonina W.: Saper, czyli jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy.- Kraków : Rubikon, 2002.
7. Paź B., Paź G.: Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki.-Kraków : Rubikon, 2002.ADRESY OŚRODKÓW, KTÓRE OPRACOWAŁY PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

1. Debata.
Stowarzyszenie "NOE", ul. Secemińska 17/27, Warszawa.

2. Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul Szańcowa 25, Warszawa.

3. Dziękuję, nie.
Ośrodek Informacji o Alkoholu i Narkotykach ADIC
Skr. Poczt. 126, Warszawa

4. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami u dzieci.
Fundacja "Synapsis", ul. Pięciolinii 3 m. 13, Warszawa

5. Jak żyć z ludźmi.
Australijski program profilaktyczny. CMPP-Ped
ul. Polna 46a, Warszawa

6. Nasze spotkania
Wyd. W.A.B., ul. Nowolipie 9/11, Warszawa

7. Noe.
Stowarzyszenie "NOE", ul. Secemińska 17/27, Warszawa.

8. Odczuwaj, ufaj, mów.
Stowarzyszenie "NOE", ul. Secemińska 17/27, Warszawa.

9. Odlot.
Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Sobieskiego 1/9, Warszawa

10. Podaj dłoń.
Amerykański program profilaktyczny. "Akuracik"
Ul. Modzelewskiego 23 m. 246, Warszawa


11. Program aktywizacji samorządów uczniowskich.
Fundacja "Masz szansę", ul. Beatrycze 15, Lublin

12. Program rówieśniczego doradztwa.
Fundacja "Masz szansę", ul. Beatrycze 15, Lublin

13. Saper czyli jak rozminować agresję.
Centrum edukacyjne SChDW, ul. Kopernika 26, Kraków


14. Seks, kłamstwa i . prawda.
Studio DR, ul. Ogródkowa 20, Wisła

15. Spróbujmy inaczej.
Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, ul. Westerplatte 27, Zielona Góra

16. Spójrz inaczej.
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrzmy inaczej"
ul. Konstytucji 3 Maja 15, Starachowice

17. Spójrz inaczej na agresję.
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrzmy inaczej"
ul. Konstytucji 3 Maja 15, Starachowice

18. Ścieżkami zdrowia.
Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, ul. Westerplatte 27, Zielona Góra

19. Śnieżna kula.
Program oparty na amerykańskim programie "Snowball", Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM", ul. Jaracza 40, Łódź

20. Tak czy nie.
Profilaktyczno - Rozwojowy Ośrodek Młodzieży i Dzieci "PROM"
ul. Jaracza 40, Łódź

21. Zanim nie jest za późno.
Andrzej Turek, ul. Kamieńskiego 28/2, Wrocław

22. Zanim spróbujesz.
Poradnia Profilaktyczno -Terapeutyczna OPTA, ul. Okólnik 11 A, WarszawaPodstawa prawna do wprowadzenia działań profilaktycznych w szkole:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
3. rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458).
4. Rozporzasdzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96).
5. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
1. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r.
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
3. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie