Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powrót do natury - tydzień profilaktyki

 

 Stankiewicz Justyna
Szlas Lidia
Zespół Szkół w Mrzezinie
PROJEKT EDUKACYJNY- "POWRÓT DO NARTURY"
TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

Wstęp

Szkoła jest miejscem, w którym setki dzieci przebywa w tym samym czasie przez wiele godzin. Stwarza to okazje do zetknięcia się z zachowaniami ryzykownymi przez długi okres czasu. Jednocześnie fakt ten jest dla szkoły ogromną szansą w profilaktyce uzależnień. Szkoła może podjąć wszelkie działania profilaktyczne obejmując swym działaniem tę samą grupę młodych ludzi- ochronić ją przed podejmowaniem zachowań dysfunkcjonalnych. Wstępna diagnoza jest źródłem sukcesu w programie profilaktyki.
Niestety zjawisko uzależnień zarówno od narkotyków jak i alkoholu czy nikotyny staje się poważnym zagrożeniem dla życia społecznego. Nie można wobec tych zagrożeń być obojętnym. Jeśli nawet uważamy, iż w szkole problem nie istnieje to należy zrobić wszystko, aby nasi absolwenci umieli właściwie zareagować w sytuacji gdy z problemem uzależnienia się zetkną. Po ukończeniu szkoły zmienią środowisko, zmienią znajomych, wkracza w wiek, kiedy robi się różne rzeczy z ciekawości, z przekory czy na pokaz.
Szeroko rozumianą profilaktykę powinna dostarczyć uczniom rzetelnej wiedzy na temat środków uzależniających, wskazać sytuacje i miejsca niebezpieczne, obejmować oddziaływania wychowawcze, polegające na nauce umiejętności odmawiania oraz umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami , na doskonaleniu umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych.
Z naszych obserwacji wynika, że do uczniów nie trafiają suche wykłady, referaty przekazywane na godzinach wychowawczych. W związku z tym członkowie zespołu wychowawczego postanowili opracować, a następnie wdrożyć powyższy projekt adresowany do uczniów klas gimnazjalnych. Program ten proponuje różne formy pracy. Na lekcjach sztuki uczniowie będą tworzyć plakaty propagujące zdrowy styl życia. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na korytarzach szkoły, zorganizowany zostanie również konkurs na najciekawszy plakat. Kolejnym krokiem jest udział młodzieży w przedstawieniach o tematyce profilaktycznej. Poprzez łączenie treści z obrazem pomogą one uczniom zapamiętać ważne informacje o szkodliwym wpływie używek na ludzkie zdrowie i życie. Podsumowaniem będą lekcje wychowawcze, w czasie których uczniowie nabędą umiejętność odmawiania i podejmowania świadomych decyzji dotyczących używek oraz opierania się naciskowi grupy.
Pragniemy podkreślić, iż dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka. Im wcześniej wkroczymy z edukacją, tym większe mamy szanse na ukształtowanie odpowiedzialnego podejścia wychowanków do alkoholu, papierosów i narkotyków.


Cele projektu

 Kształtowanie nowego sposobu myślenia o uzależnieniach;
 Uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie i przekonanie o możliwości wpływania na nie;
 Wskazywanie niebezpieczeństw związanych ze środkami uzależniającymi i zachęcanie młodzieży do unikania kontaktu z nimi;
 Kształtowanie umiejętności różnorodnego rozwiązywania własnych problemów;
 Rozwijanie zdolności do samokontroli;
 Przekazywanie wiedzy na temat zasad zdrowego stylu życia;
 Nabycie przez uczniów umiejętności racjonalnego korzystania z różnorodnych źródeł informacji;
 Przygotowanie do pracy w grupie, współdziałania, współpracy z innymi;
 Rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy;
 Nabycie umiejętności planowania działań prowadzonych w środowisku społecznym;
 Nabycie przez uczniów zdolności rozwiązywania problemów drogą negocjacji;
 Rozwijanie samodzielności i kreatywności;
 Kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości;
 Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Metody pracy
- pogadanka;
- miniwykład;
- " burza mózgów";
- ekspresja plastyczna;
- drama

Formy pracy
- grupowa;
- indywidualna

Środki dydaktyczne
- afisze, plakaty, ulotki;
- media;
- biblioteka ( księgozbiór)

Osoby wspomagające:
- wychowawcy klas;
- pedagog szkolny;
- bibliotekarz;
- pielęgniarka;
- nauczyciele uczący- przedmiotowy;
- inspektor GKRPA - nagrody, przedstawiciel stowarzyszenia AA.

Harmonogram
Projekt będzie realizowany w ciągu pięciu dni.

Dzień pierwszy
" Dziękuję - nie palę"
Hasło przewodnie- " Nikotyna. Substancja szkodliwa dla organizmu człowieka".
 Zajęcia w ramach przedmiotów nawiązujące do hasła przewodniego.
Chemia- Trujące składniki dymu tytoniowego:
Biologia- Wpływ papierosów na rozwój organizmu.
Godzina wychowawcza- Papieros- symbol dorosłości czy głupoty- zachowania asertywne.
Geografia- Ekonomiczny aspekt upraw tytoniu w Polsce i na świecie.
WOS- Monopol tytoniowy państwa- za i przeciw.
Język polski- Satyra na palaczy.
 Apel o tematyce antynikotynowej " Sąd nad papierosem"

Dzień drugi
" Nie piję- Jestem wolny"
 Zajęcia w ramach przedmiotów nawiązujące do tematu przewodniego:
Biologia- Wpływ alkoholu na rozwój organizmu człowieka.
Sztuka- Projektowanie ulotki " Alkohol kradnie wolność".
Godzina wychowawcza- Alkohol wróg czy przyjaciel?".
Język polski- List otwarty do społeczeństwa.
WDŻ- Jak spędzam czas wolny?
 Zajęcia edukacyjne - spotkanie z przedstawicielem stowarzyszenia AA (współpraca z GKRPA)

Dzień trzeci
" Narkotyki- Nie biorę"
Temat przewodni " Przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych"
 Zajęcia w ramach przedmiotów nawiązujące do tematu dnia:
Język polski- Kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi w sytuacjach presji i manipulacji. Obrona własnego zdana i opinii.
Chemia- Działanie substancji chemicznych na organizm człowieka- leki, trucizny, alkohole, środki ochrony roślin, narkotyki, nawozy.
Godzina wychowawcza- Moje zainteresowania sportowe.
Religia- Nie zabijaj również siebie.
Geografia- Problemy integracyjne na świecie, w Europie i w Polsce- ich wpływ na styl życia.
Biologia- Wpływ środków uzależniających na układy i narządy.
Język angielski- jak w różnych krajach chroni się młodzież przed uzależnieniami.
WOS- Wpływ przemian cywilizacyjnych cywilizacyjnych społecznych na styl życia ludzi.

Dzień czwarty
" Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu- podejmowanie odpowiedzialnych wyborów"
 Zajęcia w ramach przedmiotów nawiązujące do temu przewodniego:
Język polski- O zdrowiu w literaturze.
Fizyka- Wpływ elektryzowania się ciał na życie człowieka.
Matematyka- Liczymy wartość energetyczną spożywanych posiłków.
Religia- Dekalog a zdrowie.
Wychowanie fizyczne- Ruch a dobre samopoczucie.
Chemia- Bezpieczeństwo w kontaktach z substancjami chemicznymi- pierwsza pomoc.
Godzina wychowawcza- Ja i moje środowisko.
Historia- Zdrowie człowieka w różnych epokach historycznych.
Geografia- Żyjemy z ludźmi i wśród ludzi.
Biologia- Choroby związane z naszymi zachowaniami.
WDŻ- Zdrowie aspekt fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.
Informatyka- Zdrowa gra komputerowa- czy to utopia.
Technika- Rozwój techniki a zagrożenia życia i zdrowia.
 zajęcia edukacyjne:
- spotkanie z pielęgniarką szkolną -" Chemia w życiu codziennym plusy i minusy";
- wyjazd na basen;
- wycieczka do sklepiku zielarskiego.

Dzień piąty
" Wiem jak zdrowo żyć"
 Zajęcia w ramach przedmiotów nawiązujące do tematu dnia:
Sztuka- Wykonanie plakatu na temat zdrowego odżywiania-jak jest jak być powinno.
Geografia- Rodzaje i skutki głodu.
Godzina wychowawcza- Dieta źródłem urody.
Język polski- Zielona recepta na zdrowie i długie życie.
Historia- Kuchnia Królowej Bony. Tradycje naszej kuchni- co nasze, co obce.
 Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych i literackich;
 Apel o narkomanii, wystawa prac uczniów, podsumowanie realizacji projektu.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:57:59
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:57:59) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie