Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Mały teatrzyk przedszkolaka

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2014 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 CELE OGÓLNE

• Rozwijanie zainteresowań literackich
• Swobodne posługiwanie się językiem ojczystym
• Wzbogacanie biernego i czynnego słownika dziecka
• Posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi
• Pokonywanie nieśmiałości podczas występów publicznych
Opracowały: Halina Jakubowicz
Beata Obiedzińska
nauczycielki Przedszkola miejskiego nr 38 w Olsztynie

Olsztyn 2003


WSTĘP

W roku szkolnym 2002/2003 dzieci z naszej grupy (ówczesne 4-latki) miały okazję obejrzeć przedstawienie teatralne pt. „ Spotkanie krasnala Hałabały z jesienią” w wykonaniu uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej nr 26.
Przedstawienie odbyło się w bibliotece dziecięcej. Teatrzyk wywarł na przedszkolakach ogromne wrażenie. Od tej pory w codziennych zabawach naszych maluchów przeplatały się zabawy teatralne.
Zainspirowane działalnością dzieci postanowiłyśmy wykorzystać ich aktywność w tym kierunku i napisać program dotyczący wychowania artystycznego pod nazwą „Mały teatrzyk przedszkolaka”.
Program ten przeznaczony jest dla dzieci 5,6- letnich, które chętnie uczestniczą w tego rodzaju formach, są śmiałe, odważne, chętne do współpracy, potrafią ekspresyjnie przekazać tekst, odznaczają się dobrą pamięcią, poprawną, wyraźną wymową, mają dobry kontakt z publicznością, nie zawstydzają ich drobne potknięcia.

Program będzie realizowany w następujący sposób:

1. Raz w miesiącu zapoznanie dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi teatru.
2. Raz na kwartał przygotowanie z dziećmi małej formy teatralnej (przy współpracy z rodzicami przygotowanie kostiumów, scenografii, utrwalanie tekstów).
3. Prowadzenie pracy poza minimum programowym, w czasie przeznaczonym na zabawy dowolne dla dzieci.
4. Proponowane formy teatralne:
-Dzień czyściocha- „Wojna z mikrobami”
-„Kopciuszek”
-„O królewnie, Jasiu Ogrodniczku i Złej Wichurze”
5. Przedstawienia będą prezentowane dzieciom na terenie przedszkola i przedszkoli sąsiadujących, rodzicom, a także dzieciom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, w Osiedlowym Klubie AGORA, w Szkole Podstawowej nr 22 i Bibliotece Dziecięcej w Olsztynie.
6. Program będzie realizowany ze środków przedszkolnych, będziemy także korzystały z pomocy rodziców, którzy zaoferowali swoją współpracę.CELE OGÓLNE

• Rozwijanie zainteresowań literackich
• Swobodne posługiwanie się językiem ojczystym
• Wzbogacanie biernego i czynnego słownika dziecka
• Posługiwanie się różnymi formami wypowiedzi
• Pokonywanie nieśmiałości podczas występów publicznychZAŁOŻENIA PROGRAMU

Poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie, odważne wypowiadanie się uważane jest za ważną sprawność intelektualną, niezbędną w życiu codziennym. Wyposażenie dziecka w tak istotną umiejętność w życiu człowieka zależy od właściwych przykładów literackich, odpowiedniego stymulowania uzdolnień twórczych dziecka, budzenia jego wiary we własne siły i możliwości. I takie też są podstawowe założenia tego programu.
W ramach działań teatralnych dzieci będą wzbogacać słownictwo o nowe zwroty, wyrażenia, pojęcia literackie, będą rozwijać pamięć i wyobraźnię dziecięcą, pokonywać nieśmiałość, interpretować tekst słowem, ruchem, mimiką, a także współuczestniczyć w wykonywaniu kostiumów, rekwizytów i dekoracji.
Program został opracowany w oparciu o omawiane na Radzie Pedagogicznej Rozporządzenie MENiS z dnia 24. 04. 2002r., Dziennik Ustaw 2002r., nr 69, poz. 635 w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych.


TREŚCI PROGRAMOWE

Program zawiera cykl tematów dotyczących wiedzy teatralnej:

1. Co to jest teatr?
• Dzieci poznają podstawowe wiadomości i pojęcia związane z teatrem (wycieczka)- teatr stacjonarny, uliczny, dziecięcy, dla dorosłych
2. Kukiełka
• Dzieci poznają najprostszy sposób wykonania kukiełki (na drewnianej łyżce, patyku, z chusty)
• Dzieci poznają sposób manipulowania lalką
3. Pacynka
• Dzieci poznają najprostszy sposób wykonania pacynki
• Dzieci poznają sposób manipulowania lalką
4. Aktor
• Dzieci poznają różne rodzaje aktorstwa:
- mim- aktorstwo bez słów
- musical- sztuka połączona z muzyką, piosenką
- żywy plan
- lalki
- drama dziecięca
(zorganizowanie spotkania z aktorem)
5. Dzieci aktorami
• Dzieci poznają tekst wybranego utworu
• Wspólnie z nauczycielką przygotowują dekoracje, kostiumy, rekwizyty
• Samodzielnie interpretują tekst utworu
6. Teatrzyk dziecięcy:
a) „Wojna z mikrobami”
• Dzieci rozwijają pamięć podczas nauki tekstu
• Dzieci pokonują nieśmiałość występując publicznie
b) „ Kopciuszek”
• Dzieci wzbogacają słownictwo o nowe zwroty i pojęcia literackie
• Dzieci interpretują tekst rymowany
• Współuczestniczą w wykonaniu kostiumów
c) „ O królewnie, Jasiu Ogrodniczku i złej Wichurze”
• Dzieci prezentują swoje umiejętności aktorskie wobec szerszej publiczności
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

W „prawdziwym teatrze” najważniejsze jest przedstawienie, czyli rezultat pracy. W teatrzyku przedszkolnym równie ważne jest to wszystko, co prowadzi do rezultatu: poznanie i zrozumienie tekstu, przydział ról, nauka piosenek, próby, przygotowania dekoracji i kostiumów. Dzięki tym działaniom dzieci zdobywają rozmaite wiadomości, umiejętności i doświadczenia.
Aby właściwie zostało odebrane przestawienie przez widzów, wszyscy oglądający muszą dobrze słyszeć aktorów. W przeciwnym razie szybko stracą zainteresowanie, będą się nudzić i przeszkadzać innym. Dlatego też, aby rozpocząć zabawę w teatr, należy prowadzić z dziećmi ćwiczenia z zakresu techniki mówienia. Przykładowe zabawy i ćwiczenia zamieszczamy poniżej.

POPRAWNA WYMOWA

1. ARTYKULACJA
• ćwiczenia szczęki:
-„Zabawa w rybę”- szeroki otwieranie i zamykanie ust
• ćwiczenia języka:
-„Szminka”- przesuwanie wysuniętym językiem wokół otwartych ust od strony wewnętrznej, oblizywanie warg
-„Mówiąca ryba wirtualna” powtarzanie zestawu sylab od szeptu do krzyku; wolno i bardzo szybko:
da- de- di- do- da
ta- te- ti- to- tu
ra- re- ri- ro- ru
la- le- li- lo- lu
dza- dze- dzi- dzo- dzu
• ćwiczenia warg:
- „Parskanie”- wypuszczanie powietrza przy zamkniętych ustach
- „Dmucham na to”- dmuchanie na wyobrażane rzeczy: świecę, piórko, samochód, czołg, bałwana

2. DYKCJA
• wymawianie samogłosek ustnych:
-„Gaworzenie”- wymawianie sylab z każdorazowym przedłużaniem samogłosek:
staccato w rytmie punktowym legato płynnie łącząc
ma-ma ta-ta ba-ba maa-ee-oo-uu-ii-yy
bo- bo be-be bu-ba taa-tee-tou-tyi
du- du gu-gu zu-zu maaeeoouuiy
pa-pa gru-pa pu-pa taateetouiy
zu-pa ze-za zo-zo aeouiy
no-sa ne-se no-so
gro-za gry-zie gro-so
ba-ba bie-ga bo-so

• wymawianie samogłosek nosowych:
- „Gong”- wymawianie wyrazów z ą na końcu z przedłużaniem jej nosowego brzmienia:
Mąą, ćmąą, dmąą, złąą, lgnąą, klnąą, brnąą, mknąą, mnąą, pnąą
• wymawianie spółgłosek:
- „Gaworzenie”- wymawianie sylab ze zwróceniem szczególnej uwagi na dźwięczność i bezdźwięczność spółgłosek:
be-be-bu pa-pe-pu


3. AKCENT WYRAZOWY
Akcent wyrazowy polega na wyróżnieniu jednej z sylab w wyrazie kilkusylabowym przez mocniejsze jej wymówienie. Ćwiczenia z dziećmi dotyczą wyrazów, w których akcentuje się trzecią lub czwartą sylabę od końca wyrazu.

4. AKCENT LOGICZNY
Najmocniej wypowiedziany wyraz stanowi akcent logiczny.
Np. Dać ten zeszyt?
Daj ten zeszyt!
Dać ten zeszyt?
Daj ten zeszyt!

5. ODDECH
Podczas mówienia na scenie nieodzowne jest stosowanie oddechu przeponowego, w którym klatka piersiowa, rozszerzając się na boki, maksymalnie zwiększa pojemność płuc.

SŁUCHANIE I ZAPAMIĘTYWANIE -
ZABAWY POPRAWIAJĄCE KONCENTRACJĘ

• Dziwne dźwięki:
Dzieci siedzą z zamkniętymi oczami w dowolnym układzie. Nauczyciel „wydaje dźwięki”, poruszając przedmiotami, szurając po podłodze, klaszcząc, stukając, mrucząc itp. Zadaniem wskazanego dziecka jest dokładne powtórzenie usłyszanego dźwięku. Powtarzanie może odbywać się po każdym pojedynczym dźwięku albo też po ich serii.
• Leżące rzeczy:
Dzieci siedzą w kole, kolejno każde dziecko układa na środku jedną swoją rzecz (buty, pierścionek, zegarek, portfelik, klucze itp.) Wybrane dziecko wychodzi za drzwi, w tym czasie ktoś inny zmienia układ przedmiotów. Zadaniem przywołanego zza drzwi dziecka jest odtworzenie pierwotnego ułożenia.

PODSTAWY EKSPRESJI SCENICZNEJ
1.Zabawy fabularne:
• zabawy naśladujące zachowania zwierząt (kot, zły pies, ślimak...)
• zabawy naśladujące zjawiska przyrody (wiatr, grzmot, drzewo...)
• zabawy naśladujące mechanizmy i urządzenia (zegar, samochodzik...)
• zabawy odtwarzające zachowania ludzi (sznurujemy buty, w autobusie, pod parasolem, na warcie)
• zabawy naśladujące sytuacje i postacie ze świata sztuki (królewny, rycerze, krasnale, walka ze smokiem...)
• zabawy motywowane przez przedmioty i istoty (gorący ziemniak, kostka lodu...)
• zabawy wywołane przez skojarzenia (uderzanie w dzwon, wystrzał...)

2. Budowanie zespołu- zabawy i improwizacje grupowe:
• eliminowanie niewłaściwych zachowań
• zabawy budujące empatię

3. Animacja przedmiotu
• zabawy zmieniające funkcje przedmiotów
• zabawy z rzeczami w funkcji lalki

4. Zabawy służące budowaniu scenografii
5. Zabawy z elementami kostiumu.

ETAPY PRACY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM INSCENIZACJI
1. Wybór utworu
2. Kilkakrotne czytanie (urozmaicone różnymi dodatkowymi poleceniami) w celu dobrego zrozumienia treści
3. Ćwiczenia w mówieniu
4. Podział ról między dzieci z uwzględnieniem cech charakterystycznych przedstawianych postaci.
5. Zapamiętanie ról poprzez ćwiczenie uczenia się na pamięć.
6. Ćwiczenia dykcyjne: posługiwanie się magnetofonem z nagraniami artystów recytatorów jako wzór pięknego mówienia
7. Współudział dzieci w zaprojektowaniu dekoracji oraz podczas wyboru piosenek
8. Wykonanie inscenizacji

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI


Po zakończeniu realizacji programu dziecko:
• odważnie wypowiada się na tle grupy
• swobodnie posługuje się językiem ojczystym
• posiada bogatszy słownik bierny i czynny o nowe wyrazy i zwroty
• zna różne pojęcia dotyczące teatru
• potrafi manipulować pacynką i kukiełką
• wie, jak należy zachować się w takim miejscu jak teatr


LITERATURA

1. Broszkiewicz B., Jarek J., Warsztaty edukacji teatralnej- teatr dziecięcy. Europa, Wrocław 2004
2. Jerzykowska K., Teatrzyki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje. Literatura, Łódź 2002
3. Maksymiak A., Teatr w szkole. Siedmiogród, Wrocław 2002
4. Olinkiewicz E., Repsch E., Warsztaty edukacji teatralnej- program interdyscyplinarny. Europa , Wrocław 2004
5. Way B. , Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1997


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Partyzantów 85; 10-527 Olsztyn tel./fax (089) 534-96-86, 534-96-90

Olsztyn, 23 kwietnia 2004r
Panie
Beata Obiedzińska
Halina jakubowicz
nauczycielki
Przedszkola Miejskiego nr 38
w OlsztynieOpinia
dotycząca programu wychowania artystycznego

Program pod nazwą MAŁY TEATRZYK PRZEDSZKOLAKA przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, który opracowały Panie Beata Obiedzińska i Halina Jakubowicz, jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /zawartą w Rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.- Dz. U. z 2002r. Nr 51, póz. 458/ a także spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia. (Dz. U. z 2004r. Nr 25,póz. 220)
Opiniowany program odnosząc się do podstawy programowej wprowadza nowe treści o charakterze estetycznym, które w interesujący sposób ją uzupełniają. Jest wartościową propozycją rozwijania umiejętności i zdolności intelektualnych a także artystycznych dzieci przedszkolnych.
W programie, uwzględniającym potrzeby i możliwości dzieci w zakresie edukacji estetycznej, zawarto zadania, cele, treści nauczania oraz sposoby ich realizacji. Ponadto określono oczekiwane osiągnięcia uczestników programu.


Benigna Pietrusewicz


nauczyciel dyplomowany
doradca metodyczny z zakresu wychowania przedszkolnego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie