Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Formy pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13061 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Małgorzata Puchalska
Zespół Szkół
w Karnkowie

FORMY PRACY Z CZYTELNIKIEM


W literaturze przedmiotu odnaleźć można wiele różnorodnych klasyfikacji form pracy z książką i czytelnikiem. Ich autorzy stosują różne kryteria podziału. Najczęściej ograniczają się do jednego z nich lub wymieniają po prostu poszczególne formy, co sprawia że bibliotekarz czuje się zagubiony w tym bogatym wachlarzu propozycji, jakie mu się przedstawia. Ponieważ chciałabym, aby przedstawione przeze mnie informacje były możliwie najpełniejsze, dlatego też opieram się na klasyfikacji podanej przez Jadwigę Andrzejewską w książce „Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka”.T.2. Sądzę, iż jest to najbardziej obszerna klasyfikacja form pracy z czytelnikiem.
Autorka podaje sześć kryteriów podziału form pracy z czytelnikiem:
- miejsce pracy,
- aktywność uczestników,
- organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego,
- zadania i treść pracy,
- środki ekspresji,
- sytuacja odbioru.
W obrębie każdego z kryteriów wyróżnia po kilka form pracy.
1. Ze względu na miejsce pracy możemy wyróżnić:
a) formy realizowane w wypożyczalni:
- wypożyczanie książek,
- poradnictwo,
- udzielanie informacji,
- rozmowy z czytelnikami;
b) formy realizowane w czytelni:
- udostępnianie zbiorów na miejscu,
- grupowe formy zajęć;
c) formy realizowane w centrum audiowizualnym:
- indywidualne i grupowe udostępnianie zbiorów audiowizualnych;
d) formy realizowane poza biblioteką:
- propaganda wizualna,
- apele biblioteczne,
- pogadanki na godzinach wychowawczych;
e) formy realizowane poza szkołą:
- wycieczki do bibliotek i innych instytucji związanych z książką.
2. Ze względu na aktywność uczestników wyróżnia się:
a) formy audytoryjne (aktywny jest bibliotekarz, a uczestnicy są odbiorcami):
- głośne czytanie,
- opowiadanie,
- film,
- małe formy teatralne;
b) formy aktywizujące (skłaniające uczestników do aktywnego udziału w nich):
- lekcje biblioteczne,
- dyskusje,
- konkursy, gry i zabawy czytelnicze,
- zgaduj-zgadule;
c) formy informacyjno-usługowe:
- udostępnianie zbiorów,
- udzielanie informacji.
3. Biorąc pod uwagę organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego, mamy do
czynienia z:
a) pracą szkolną,
b) pracą klasowo-lekcyjną: lekcje biblioteczne,
c) pracą pozalekcyjną, np.:
- konkursy,
- dyskusje,
- żywe gazetki, itp.,
d) pracą pozaszkolną, np. wycieczki.
4. Ze względu na zadania i treści pracy można wyróżnić:
a) udostępnianie zbiorów,
b) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
c) rozmowy, np. na temat przeczytanych książek,
d) działalność informacyjną,
e) przysposobienie czytelnicze i informacyjne,
f) pomoc nauczycielom, organizacjom młodzieżowym, kołom zainteresowań w ich pracy z książką, czasopismem i innymi dokumentami,
g) pracę z Kołem Przyjaciół Biblioteki,
h) inne formy rozwijania kultury czytelniczej:
- praca grupowa,
- praca zbiorowa.
5. Gdy weźmiemy pod uwagę środki ekspresji i specyfikę organizacji pracy,
wyróżnimy:
a) formy wizualne:
- wystawki i wystawy,
- gazetki ścienne,
- serwisy prasowe,
- plakat biblioteczny,
- katalogi ścienne,
- tablice ogłoszeń bibliotecznych,
- kąciki biblioteczne,
- ścienne katalożki lektur,
- afisze, ogłoszenia, ulotki,
- albumy,
- kiermasze książek,
- wykresy czytelnictwa,
- napisy informacyjne, hasła, cytaty,
- obrazy i fotografie, portrety i reprodukcje malarstwa,
- katalogi zagadnieniowe i obrazkowe (dla klas młodszych),
- przezrocza, mikrofilmy,
- foliogramy, fazogramy;
b) formy audialne (słuchowe):
- płyty zawierające nagrania wierszy, bajek itp.,
- kasety magnetofonowe z nagraniami audycji radiowych,
- audycje radiowe w przekazie bezpośrednim, poświęcone książce, pisarzom, innym zagadnieniom;
c) formy audiowizualne (oglądowo-słuchowe):
- audycje telewizyjne,
- filmy na kasetach VHS, będące ekranizacją lektur szkolnych,
- kasety video z nagranymi programami edukacyjnymi,
- filmy wyświetlane przy pomocy projektora filmowego;
d) formy żywego słowa:
- głośne czytanie,
- opowiadanie, opis,
- omawianie treści książki, przeglądy książek i prasy,
- pogadanki,
- godziny pytań i odpowiedzi,
- żywa gazetka,
- dyskusja,
- odczyt, wykład,
- spotkania z autorami;
e) małe formy teatralne:
- recytacje(indywidualne lub zbiorowe),
- melodeklamacje(recytacje z podkładem muzycznym),
- inscenizacja,
- sąd inscenizowany,
- teatrzyk,
- montaż literacki lub poetycko-muzyczny;
f) konkursy czytelnicze ( błyskawiczne, krótkoterminowe i długofalowe):
- konkursy literackie,
- konkursy popularyzujące literaturę niebeletrystyczną,
- konkursy wymagające samodzielnych poszukiwań literatury ( np. „ Jakie znasz książki o sławnych podróżnikach?”),
- konkursy plakatowe,
- konkursy recenzji książki, filmu,
- konkursy recytatorskie,
- konkursy twórców baśni, fraszek, ilustracji do książek,
- quizy ( pytania i odpowiedzi),
- turnieje,
- olimpiady;
g) formy rozrywkowe, gry i zabawy czytelnicze:
- gry stolikowe ( rozsypanki, układanki, loteryjki, domina literackie, zgadywanki, logogryfy ,rebusy, krzyżówki ),
- gry słowne ( np. „Licytacja tytułów książek”, „Ukryte tytuły”),
- gry ruchowe ( np. „Zabawy z piłeczką”, „Sztafeta”);
h) formy synkretyczne- imprezy czytelnicze, drama:
- spotkania z autorami książek i ludźmi prasy, teatru, filmu, sztuki,
- poranki i wieczory literackie,
- apele,
- uroczyste pasowanie uczniów kl. I na czytelników,
- konferencje czytelnicze,
- sesje popularnonaukowe,
- eliminacje końcowe konkursów czytelniczych,
- różne techniki dramy ( np. inscenizacja improwizowana, pantomima, „żywe obrazy”, „stopklatka”, „poza”, dyskusja, wywiad, rozmowa, technika antycypacji-przewidywania, technika sytuacji wyprzedzającej).
6. Ze względu na sytuację odbioru wyróżniamy:
a) formy indywidualne: udostępnianie zbiorów, poradnictwo w doborze książki,
udzielanie informacji (ustnej, pisemnej, oglądowej), indywidualne przysposobie-
nie czytelnicze i informacyjne, instruktaż indywidualny, pomoc w poszukiwaniu
właściwej literatury, obserwacja bezpośrednia czytelnika, rozmowy o przeczyta-
nych książkach, zapraszanie indywidualne do biblioteki, wywiad z czytelnikiem
i innymi osobami o czytelniku;
b) formy zespołowe ( grupowe):
- lekcje biblioteczne,
- dyskusje,
- pogadanki,
- gry dramowe;
c) formy zbiorowe:
- odczyty,
- poranki literackie,
- filmy,
- apele,
- konferencje czytelnicze,
- spotkania z autorami.
d) formy quasi-zbiorowe (masowe), adresowane do zbiorowości bez kontaktu bez kontaktu bezpośredniego a jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi komunikacji. Są to:
- tablice informacyjne,
- plakaty, ogłoszenia,
- audycje, nadawane przez radiowęzeł,
- wystawy,
- katalogi i gazetki ścienne.MAŁGORZATA PUCHALSKA
Zespół Szkół w Karnkowie

Karnkowo, 30.04.2004 r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie