Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja ekologiczna w przedszkolu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1649 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Świadomość ekologiczna dzieci

Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych jest nie tylko potrzebą, ale także nakazem współczesności. Środowisko, na skutek ciągłej degradacyjnej działalności człowieka, staje się coraz bardziej dla niego niekorzystne, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia.
Jednym z poważniejszych problemów środowiskowych, które pojawiły się w naszym kraju w ostatnich latach, jest wciąż wzrastająca liczba odpadów komunalnych, przy równoczesnym braku sprawnego systemu ich unieszkodliwiania.
Kształcenie społeczeństwa, tak w ramach edukacji formalnej, jak i nieformalnej, jest jednym z podstawowych czynników warunkujących pomyślne i szybkie wdrożenie zasad racjonalnej gospodarki odpadami w kraju. Musi się to odbywać przy pełnej akceptacji świadomego ekologicznie społeczeństwa. Do nawyków mieszkańców powinna należeć zarówno wstępna segregacja odpadów w ich gospodarstwach domowych, jak również świadome dokonywanie zakupów takich produktów, których przynajmniej część (np. opakowanie) jest przydatna do ponownego wykorzystania.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Polsce przeprowadzono wiele różnorodnych badań socjologicznych i psychologicznych, dotyczących problemów świadomości ekologicznej społeczeństwa. Z niewielu badań prowadzonych wśród dzieci wynika, iż ich poziom wiedzy i świadomości ekologicznej jest stosunkowo niski. W wielu przypadkach głównymi źródłami wiedzy u dzieci są media (telewizja, radio, kolorowe tygodniki). Dlatego już na początku edukacji (przedszkole, pierwsze klasy szkoły podstawowej) obraz zagadnień środowiskowych u dziecka jest nieprawidłowy, zniekształcony i stereotypowy. Posiadane informacje są nieuporządkowane, nie umożliwiają kojarzenia przyczyn i skutków zjawisk przyrodniczych.
Efekty edukacji środowiskowej (działania człowieka na rzecz środowiska, w tym racjonalne gospodarowanie odpadami) w znacznej mierze zależą od tego, w jakim wieku został rozpoczęty proces edukacji. Z punktu widzenia psychologii i pedagogiki wiek przedszkolny (pierwsze pięć lat życia) jest najlepszym okresem na zapoczątkowanie systematycznej edukacji środowiskowej. Wtedy, bowiem psychika dziecka jest bardzo plastyczna, a dokonane w niej zmiany są fundamentem przyszłych zachowań. Dziecko w wieku przedszkolnym przejawia naturalną wrażliwość na otaczające je środowisko, ciekawość będąca początkiem rozwoju zainteresowań poznawczych, warunkujących zrozumienie środowiska przyrodniczo – społecznego, a także emocjonalną chęć działania na rzecz ochrony przyrody. Dodatkowo dobre „wzorce środowiskowe” są przenoszone do domu. W ten sposób dziecko staje się nauczycielem własnych rodziców.
W przedszkolu, gdzie nie ma granic między przedmiotami, realizacja celów wychowawczo - dydaktycznych edukacji środowiskowej jest stosunkowo prosta. Cele te powinny mieć podejście holistyczne (całościowe). Wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożeniach trzeba łączyć z kształtowaniem wrażliwości, szacunkiem dla przyrody oraz wyrabianiem postaw przyjaznych środowisku (np. umiejętność racjonalnego korzystania z dóbr naturalnych). Efekty edukacji będą tym skuteczniejsze, im praca nauczyciela będzie lepiej przemyślana i realizowana przy użyciu odpowiednio przygotowanych materiałów, środków, form i metod dydaktycznych.

Cele edukacji ekologicznej w przedszkolu

Wychowanie dzieci przedszkolnych rozumiane jest w kategoriach: dziecko – rodzina – środowisko. Częścią składową tego wychowania powinna być edukacja ekologiczno – środowiskowa. Konieczne staję się więc wyposażenie dziecka w podstawową wiedzę o środowisku i niezbędne umiejętności w tym zakresie. Przez środowisko rozumiemy dom rodzinny, przedszkole, podwórko, grupy rówieśnicze oraz najbliższe otoczenie – moje wieś, moje miasto, osiedle.
Cel, do którego zmierzamy w edukacji, to ukształtowanie aktywnej postawy przedszkolaka wobec środowiska. Do głównych zadań społeczności przedszkolnej (nauczyciel, rodzice, dzieci) należy:
1. Dostarczanie naukowej wiedzy o stanie środowiska.
2. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych stanów środowiska (pozytywne i negatywne jego oblicze).
3. Próba rozwiązywania problemów.
4. Obserwacja i ocena środowiska.
5. Kształtowanie odpowiedzialności za stan przyrody ożywionej i nieożywionej.
Od najwcześniejszych lat życia człowieka, trzeba kształtować jego sposób myślenia i zachowania. Dziecko wychowane w potrzebie kontaktu z przyrodą, nauczone proekologicznego myślenia, w okresie dojrzałym jest w stanie naprawić lub zneutralizować negatywne skutki gospodarki jego poprzedników na ziemi. Proces kształtowania umiejętności, wiedzy i świadomości człowieka rozpoczyna się z chwilą jego przyjścia na świat. Wiek przedszkolny charakteryzujący się dużym skokiem intelektualnym w rozwoju dziecka, jest najlepszym okresem do wprowadzenia elementów edukacji ekologicznej, która powinna być kontynuowana w dalszej nauce.
W zakres edukacji ekologicznej w przedszkolu wchodzą wszelkiego rodzaju działania mające na celu między innymi:
· Kształtowanie wrażliwości na otaczające nas środowisko.
· Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan oraz pomnażanie środowiska przyrodniczego.
· Obserwowanie, przeżywanie i ocena przyrody ożywionej i nieożywionej (kształt, wielkość, ruch, kolor, faktura, kompozycja, dźwięk).
· Postrzeganie i zdolność oceny określonych zachowań ludzi wobec przyrody.
· Ugruntowanie wiadomości na temat roślin i zwierząt, szczególnie rzadko występujących, ginących i wymagających opieki.
· Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody odnawialnych i nieodnawialnych.
· Wszystko, co człowiek potrzebuje do życia, czerpie ze środowiska.
· Wprowadzenie czystych technologii i racjonalne stosowanie zasobów przyrody oraz utylizacja odpadów.
· Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury, np. rowerem do lasu.
· Działalność w środowisku. Aktywne poznawanie, ocenianie i działanie.
· Kształtowanie właściwych nawyków ekologicznych (segregacja śmieci, zbieranie makulatury).
· Badanie stanu środowiska (monitorowanie), np. ekosystemu lądowego, wodnego; obserwacje (ocena), monitoring trawnika, sadzawki.
· Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.
· Przewidywanie decyzji własnych i innych oraz działań wobec środowiska.
· Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie obecnych i przyszłych pokoleń, np. zmiana stylu życia.
· Wpajanie ludziom, że przyroda jest dla wszystkich. Każdy organizm żywy ma takie samo prawo w środowisku jak człowiek.
· Kształtowanie umiejętności dokonywania obserwacji i wyciągania właściwych wniosków, przewidywania skutków określonej działalności człowieka.

Elżbieta Majchrzak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie