Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Postawy rodziców wocec pracy domowej uczniów

 

 Mariola Galicka
Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku

Postawy rodziców wobec
pracy domowej uczniów kl. I-III

W teorii nauczania praca domowa ucznia jest traktowana jako druga po lekcji, ważna forma pracy dydaktyczno-wychowawczej, która nie może być zastąpiona przez pracę szkolną - czy to przez zwykłą lekcję, czy też przez specjalnie opracowane w tym celu jednostki lekcyjne.
Celem pracy domowej jest utrwalenie i pogłębienie wiadomości ucznia, pobudzenie zainteresowań, rozwijanie samodzielnego myślenia, systematyczności, wyrabianie wytrwałości w pracy. Rola zajęć domowych, w porównaniu z lekcją jest specyficzna. Podczas lekcji nauczyciel kieruje bezpośrednio pracą kilkudziesięciu uczniów i wskutek tego nie zawsze udaje się mu dostosować tempo pracy do możliwości wszystkich uczniów, wystarczająco dobrze utrwalić nowe wiadomości oraz poświęcić dostateczną ilość czasu na rozwijanie samodzielnego myślenia. Zadania te może realizować właściwie zorganizowana, przeprowadzona i oceniona praca domowa.
To jednak w dużej mierze, zwłaszcza gdy mówimy o nauce dzieci klas I-III, zależy od postawy i zaangażowania rodziców. Uwarunkowania rodzinne mają szczególne znaczenie dla dziecka w okresie szkolnym. W szkole uczeń musi sprostać różnym wymaganiom nauczycieli, wychowawcy, rówieśników, dlatego zadaniem rodziców jest ułatwienie dziecku wypełniania roli ucznia, czyli dobrego przygotowania się do podjęcia obowiązków w szkole i ułatwienie ich wykonania w domu.
Byłoby rzeczą niezmiernie pożądaną, by wszyscy rodzice prezentowali prawidłowe postawy wobec nauki domowej dziecka. Ale tak jak różne przedstawiają się postawy rodzicielskie tak też różnie rodzice mogą ustosunkować się do problemu pracy domowej swego dziecka.

Kultura pedagogiczna rodziców w zakresie
nauki domowej dziecka

O tym jak przedstawia się poziom kultury pedagogicznej rodziców w zakresie pracy domowej ich dzieci wypowiadał się m.in. J. Zborowski w swojej pracy „Proces nauki domowej ucznia”.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza on, że rodzice przywiązują dużą wagę do nauki domowej ucznia. Wszyscy badani przez niego rodzice stwierdzają, że praca domowa ucznia jest niezbędna i szkoła musi ją zadawać.
Zainteresowanie rodziców pracą domową ich dzieci jest jednak różne.
U jednych przejawia się ono szerokim zaangażowaniem. Rodzice zapewniają dziecku odpowiednie warunki do nauki, dostrzegają jego sukcesy, żywo interesują się jego nauką, znajdują czas na to, aby porozmawiać o szkole, o tym czego się uczyło i jakie ma kłopoty.
Ale bywa również zainteresowanie, które nie sprawia dziecku żadnej radości i nie pobudza do pracy i wysiłku, aby uczyć się dobrze. Jest to tzw. Formalne zainteresowanie, tylko pytanie o to, czy dziecko odrobiło pracę domową.
W praktyce pomoc rodziców w klasach niższych szkoły podstawowej polega przeważnie na:
­ tłumaczeniu niezrozumiałych zadań;
­ kontroli pamięciowego opanowania zadanych utworów, techniki czytania i pisania oraz korekcie i sprawdzaniu wypracowań pisemnych;
­ dostarczeniu gotowych wypracowań i rozwiązań do przepisania;
O ile dwie pierwsze formy tej pomocy z pedagogicznego punktu widzenia uznać można za wartościowe, to forma trzecia polegająca na wyręczaniu ucznia w jego indywidualnym wysiłku jest ze względów wychowawczych i dydaktycznych szkodliwa.
Tego rodzaju „pomoc” paraliżuje inicjatywę i samodzielność ucznia, rodzi i rozwija niechęć do wysiłku, do nauki w ogóle.
Nie można zapominać, że rola rodziców w pierwszych latach nauki dziecka polega na wdrażaniu go do samodzielności. W żadnym wypadku nie wolno zastępować dziecka w wypełnianiu jego szkolnych obowiązków.


Warunki pracy domowej ucznia

Zadaniem rodziców jest stworzenie dziecku odpowiednich warunków do nauki w domu.
Duże znaczenie dla racjonalnej i produktywnej nauki dziecka mają warunki zewnętrzne, przede wszystkim zaś miejsce pracy. Każdemu dziecku należy zapewnić stałe miejsce, gdzie mogłoby się uczyć. Zarówno stół jak i krzesło powinny być dostosowane do wzrostu ucznia. Światło winno padać z lewej strony pracującego. Należy przyzwyczajać dzieci do tego, aby przed rozpoczęciem pracy przewietrzały pokój, a przy dobrej i ciepłej pogodzie pracowały przy otwartych oknach.
Samodzielna praca ucznia wymaga dużego wysiłku umysłowego i skupienia uwagi. Nawet najlepiej zorganizowany „kącik pracy” i przestrzeganie zasad higieny nie przyczynia się do podniesienia wydajności pracy ucznia jeśli otoczenie domowe nie zapewni mu niezbędnej do nauki ciszy. Gwar w otoczeniu rozprasza uwagę, niekiedy wręcz uniemożliwia dziecku skupienie myśli i pracę.
Doniosły wpływ na wyniki pracy domowej ucznia wywiera codzienny rozkład zajęć domowych ucznia. Uczniowie pracujący zgodnie z ustalonym planem osiągają znacznie lepsze wyniki w nauce.
Biorąc pod uwagę zmęczenie dzieci po powrocie ze szkoły, należy skłonić je do dłuższego wypoczynku. Rodzice powinni dbać też o to, by dzieci odrabiały pracę domową w stałych godzinach. Dziecko w młodszym wieku szkolnym nie powinno uczyć się zbyt późno – w żadnym wypadku po godz. 2000 , gdyż nie może ono tracić cennych dla jego zdrowia godzin snu. Według powszechnie uznawanych opinii popartych eksperymentami lekarzy higienistów, najlepiej umysłowo pracuje się rano, od godz. 800 do 1100 , zaś po południu od 1500
do 1700 .
W budżecie czasu ucznia odrabianie pracy domowej powinno znaleźć się na pierwszym planie, a godziny przeznaczone na naukę muszą być respektowane przez całą rodzinę. Nie można też z błahego powodu odrywać dziecka od pracy.
W trakcie nauki domowej potrzebny jest odpoczynek. Może on jednak nastąpić dopiero we właściwym momencie. Dziecko musi najpierw skończyć zaczętą pracę lub doprowadzić ją do jakiejś skończonej części.
Na tym wszystkim o czym powiedziano do tej pory, nie można poprzestać. Najbardziej komfortowe warunki, własny pokuj i biurko nie zapewnią jeszcze sukcesów w nauce, jeśli dziecko napotka w domu na obojętność ze strony rodziców, czy nawet na lekceważący stosunek do jego pracy domowej, jeśli jest pozostawione samemu sobie.
Dzieci w młodszym wieku szkolnym nie potrafią początkowo sprostać wszystkim obowiązkom szkolnym. Pomoc rodziców daje im poczucie bezpieczeństwa, a także poczucie zadowolenia i radości, jeżeli rodzice dostrzegają wysiłki, chwalą. Pomoc polegająca na życzliwym zainteresowaniu utrwala i pogłębia więź uczuciową między rodzicami a dzieckiem. Dziecko wykonując swoje szkolne obowiązki musi być przekonane, że to co robi jest ważne i potrzebne. Już sam fakt, że w czasie odrabiania lekcji w domu pozostali członkowie rodziny starają się zachować cicho, nie przeszkadzają dziecku i z byle powodu nie odrywają go od zajęć jest dowodem, że dorośli doceniają pracę dziecka.
W atmosferze życzliwości i zrozumienia kształtują się takie cechy jak pilność i wytrwałość. Obojętność i brak głębszego zainteresowania się nauką dziecka powoduje stopniowe zaniedbywanie przez niego nauki. Nigdy nie powinno pozostawiać się dziecka samemu sobie. Aby należycie i chętnie wypełniało ono swoje szkolne obowiązki musi być przekonane, że rodzice interesują się jego pracą i doceniają ją.


Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:56:46
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:56:46) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie