Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metodyka nauczania techniki i taktyki gry w tenisie stołowym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 13638 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Opracowała mgr Justyna Drągowska


METODYKA KSZTAŁTOWANIA NAWYKÓW W TENISIE STOŁOWYM

Podstawowym zadaniem treningu w tenisie stołowym jest wyrobienie dokładnej koordynacji ruchowej , która jest niezbędna w opanowaniu techniki .W kształtowaniu nawyków w tenisie stołowym można wyróżnić trzy fazy :

1. faza opanowania podstawowego przebiegu uderzenia
2. faza doskonalenia szczegółów
3. faza utrwalania uderzenia

Kształtowanie nawyków uderzeń w tenisie stołowym następuje podczas ćwiczeń na zajęciach.
W związku z tym na zajęciach , techniki w taktycznym aspekcie powinny rozstrzygać następujące główne zadania:
Doskonalenie w skierowaniu piłeczki w przestrzeń ( długość, szerokość, wysokość) i doskonalenie w czasie (szybkość piłeczki i tempo gry ), przeciwko różnym metodom przeciwnika, tj.:

1. Doskonalenie wirtuozowskiej techniki (zasobu i wariantów uderzeń), akcentując szybkość i jej warianty(szybko, normalnie, powoli);
2. Doskonalenie w „obstrzale” różnymi uderzeniami kwadratów (miejsc ) stołu, wybierając odcinki „obstrzału”(kierunku);
3. Doskonalenie w czasie przeprowadzania gry (w zmianie tempa).

Z ogółu tych zagadnień należy wydzielić:

- doskonalenie „pierwszych uderzeń”(umiejętność przejścia od podania albo czynności przygotowawczych do natarcia),
- doskonalenie umiejętności przechodzenia od obrony do natarcia (ataku, kontrataku),
- doskonalenie umiejętności przejścia od jednego typu natarcia do drugiego,
- doskonalenie umiejętności przejścia do obrony czasowej itd. oraz doskonalenie umiejętności przejścia do finałowej części akcji( do końcowego uderzenia , jego kierunku ).

Dominującymi momentami przy taktyczno – technicznym przygotowaniu są :

1. W/g kierunku piłeczki :
• Uderzenia w miejsce przeciwne przesunięciu przeciwnika (partnera),
• Uderzenia prosto na przeciwnika (najczęściej w środek stołu).

2. W/g długości , wysokości i szybkości piłeczki:

Końcowe parametry , tj . bardzo krótka i bardzo długa piłeczka , bardzo szybka i bardzo powolna itd. , niezapominając o możliwości średniego zakresu (trochę szybciej).

Nauka czynności taktycznych nie powinna przebiegać żywiołowo – metodą prób i błędów , a świadomie pod kierunkiem nauczyciela i samodzielnie , dążąc do przekszałcenia wiadomości i nawyków w umiejętność twórczą, tj. działanie celowe w różnorodnych warunkach i wariantach.

Ćwiczenia w sytuacjach problemowych na zajęciach powinny uczyć odpowiedniego reagowania ( intuicji) , co jest jednym z sekretów osiągania wysokich wyników w szkoleniu młodzieży


NAUCZANIE ELEMENTARNYCH UDERZEŃ W TENISIE STOŁOWYM


Elementarne uderzenia w tenisie stołowym możemy nauczać następującymi metodami:

1. Metodą ciągłą – charakteryzującą się stałą i niewielką intensywnością pracy , długim czasem pracy , dającą gwarancję zwiększenia odporności na zmęczenie.
2. Metodą powtórzeniową – polegającą na powtarzaniu poszczególnych określonych ćwiczeń. Metoda ta charakteryzuje się :
• Stałością intensywności pracy
• Optymalnymi przerwami wypoczynkowymi
• Zmiennością liczby powtórzeń.
Celem tej metody jest rozwijanie przez powtarzanie ćwiczeń cech motorycznych.Nauczanie początkujących rozpoczynamy od zapoznania ich w sposób ogólny z podstawowymi zasadami techniki gry, tj.


- wyborem rakietki i sposobem jej trzymania,

- momentami odbicia piłki,

- obrotami piłeczki,

- pozycją wyjściową zawodnika

- przemieszczaniem się zawodnika,

- rodzajami uderzeń.Podczas gry w tenisie stołowym zawodnik wykonuje szereg uderzeń, których celem jest doprowadzenie do sytuacji kiedy przeciwnik nie jest w stanie odebrać piłki w sposób poprawny.


Uderzenia dzielimy na:

1. atakujące

2. obronne

3. specjalne

Ze względu na kierunek obrotu ciała:

1. uderzenia bekhendowe ( z lewej strony)

2. uderzenia forhendowe ( z prawej strony)

WYBRANE ZAGADNIENIA ĆWICZEŃ SPECJALISTYCZNYCH W TENISIE STOŁOWYMDo elementarnych uderzeń obronnych stosowanych w tenisie stołowym zaliczamy podcięcie, przystawkę i lob, wykonywane zarówno z lewej jak i z prawej strony.


ĆWICZENIA DO W / W UDERZEŃ:

1. przebicie piłki podcięciem z lewej i z prawej strony po przekątnej stołu;

2. przebicie piłki podcięciem z lewej po prostej i z prawej po prostej stołu;

3. przebicie piłki podcięciem z lewej a następnie z prawej w różne miejsca stołu (na stronę prawą, środek i lewą stołu);

4. podcięcie piłki z lewej i prawej przeciw uderzeniom top-spin;

5. podcięcie piłki z lewej i prawej przeciw uderzeniom kończącym;

6. przystawka z prawej i lewej po przekątnej przeciw uderzeniom z prawej i lewej;

7. przystawka z prawej i lewej po prostej przeciw uderzeniom z prawej i lewej;

8. przystawka piłek kierowanych w różne miejsca stołu;

9. przystawka piłek z lewej i prawej przeciw uderzeniom top-spin;

10.przystawka piłek z lewej i prawej przeciw pojedynczym
uderzeniom top-spin i uderzeniom kończącym na przemian;

11.wykonanie loba z lewej i prawej przeciw uderzeniom top-spin;

12.wykonanie loba z lewej i prawej z różnych stref przeciw uderzeniom kończącym.

ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE W TENISIE STOŁOWYM


1. Ćwiczący na sygnał nauczyciela wykonuje wypad nogą w przód przyjmuje pozycję do uderzenia i wraca do pozycji wyjściowej.

2. Podbijanie piłki pionowo na przemian obydwoma stronami rakietki ok. 100 razy.

3. Podbijanie piłki pionowo jedną stroną rakietki ok. 100 razy.

4. Podbijanie piłki pionowo do wysokości barku, pozwalamy piłce odbić się od powierzchni stołu i ponownie odbijamy.

5. Ćwiczący, stoją parami naprzeciw siebie przy stole , jeden zawodnik rzuca piłkę, którą po odbiciu od stołu chwyta jego partner.

6. Ćwiczący rzuca piłkę z różną siłą o ścianę , chwytając ją po odbiciu.
7. Ćwiczenie jw. , lecz wykonane dwoma piłeczkami.

8. Ćwiczenia ruchów uderzeniowych bez piłki, we wszystkich wariantach.

9. Ćwiczący stoją parami naprzeciw siebie w odległości do 3 m, przebijają piłkę beckhendem wolejem , po opanowaniu opuszczać piłkę na podłogę i odbijać na wysokość do 90 cm.

10.Odbijanie piłki rakietką o ścianę z lewej i z prawej .

11.Tłumienie (gaszenie ) rakietką piłki odbitej od ściany ruchem łyżwowym.


W trakcie początkowego nauczania musimy również zwracać uwagę , by ćwiczący przestrzegali niżej wymienionych zasad:

- stała obserwacja piłki i ruchów przeciwnika ,
- właściwe ustawienie przy wykonywaniu uderzeń, we właściwej strefie,
- przenoszenie ciężaru ciała,
- odbijanie piłki środkiem rakietki i właściwe dla danego uderzenia ustawienie rakietki pod właściwym kątem,
- właściwy moment odbicia piłki rakietką.

Po opanowaniu ćwiczeń przygotowawczych przechodzimy do nauczania uderzeń elementarnych przy stole.
Nauczanie tych uderzeń rozpoczynamy od dokładnego objaśnienia ruchu uderzeniowego, a następnie przechodzimy do wykonywania uderzeń imitujących bez piłki.
W dalszej kolejności nauczamy ćwiczących regularnego przebijania piłki przez siatkę.

1. PRZEBICIE PROSTE
- nauczanie rozpoczynamy od prostego uderzenia, jest to uderzenie płaskie;

2. „PRZYSTAWKA”
- jest spotykana w najbardziej różnorodnych sytuacjach podczas gry;
- jest ona ogniwem wiążącym w momencie przejścia od ataku do obrony i odwrotnie;

3. PODCIĘCIE
- jest wykonywane rakietką otwartą dzięki czemu piłka otrzymuje dolne wsteczne uderzenie obrotowe;

4. LEKKIE PODCIĄGANIE
- stojąc w odległości ok. 40-70 cm od stołu w półobrocie prawym ramieniem do przodu

5. HALF - WOLEJ
- wykonujemy je głównie ruchem wychodzącym ze stawu łokciowego, dopełniając ruchem nadgarstka;

6. TOP – SPIN
- jest to uderzenie z silnymi obrotami piłki w górę lub w górę i w bok
- należy do grupy uderzeń atakujących;
- przy nauczaniu tego uderzenia zwracamy uwagę na: (zamach, ręka wyprostowana w łokciu, rakietkę prowadzić w górę );

7. PODCIĄGNIĘCIE
- jest uderzeniem przygotowawczym,
- nadaje piłce rotacje w górę
8. SMECZ
- jest uderzeniem kończącym,
- ręka uderzająca rakietką piłkę zaznacza łuk niemal równoległy do powierzchni podłogi.

9. KONTRATAK
- uderzenie to umożliwia przejście z obrony do ataku.
PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA DOSKONALĄCE WYMIENIONE UDERZENIA W TENISIE STOŁOWYM


1. Smeczowanie piłek rzucanych przez nauczyciela:
• Bezpośrednio na pole gry ćwiczącego,
• Po uprzednio odbiciu piłki o pole strony przeciwnej stołu.
2. Podciąganie piłki z podcięcia przeciwnika:
• Po prostej,
• Po przekątnej
• Na przemian po prostej i po przekątnej.
3. Podciąganie piłki na blok przeciwnika:
• Po prostej
• Po przekątnej
• Na przemian po prostej i po przekątnej.

4. Smeczowanie piłek długich:
• Po prostej
• Po przekątnej
5. Smeczowanie piłek krótkich
• Po prostej
• Po przekątnej
6. Top-spin z piłki podciętej
• Po prostej
• Po przekątnej
• Na przemian po prostej i po przekątnej
7. Top-spin z piłki blokowanej
• Po prostej
• Po przekątnej
• Na przemian po prostej i po przekątnej
8. Kontra w strefie bliskiej pola gry:
• Po prostej
• Po przekątnej
9. Kontra w strefie średniej pola gry.

10. Odbiór top-spinu na przemian: raz podcięciem za stołem po wytrąceniu przez piłkę rotacji , drugi raz przystawką przy stole.


11. Ćwiczący po odbiciu piłki w jednym rogu ( loba) musi wykonać obrót w powietrzu i zdążyć odbić następną piłkę.

12. Ćwiczący po odbiciu piłki wykonuje 3 kroki w tył – wraca do stołu odbić następną piłkę.


13. Gra forhendową stroną rakiety w różnych punktach stołu.

14. Wymiana uderzeń bachendem, przeskok , uderzenie kończące z forhendu.


15. Odległość 3-4 m od stołu, w przód i w tył , krótkie podanie, odbicie na forhend przeciwnika , silny długi atak; odbicie na forhend przeciwnika , skrót; odbicie na forhend przeciwnika itd.

16. Zawodnik po odbiciu piłki robi przysiad, po czym powraca do pozycji wyjściowej.


17. Obrona kontrtop- spinowa i dobieg do przystawki.

18. Ćwiczenia ze skakanką , wyrabiające głębokość, zwinność, siłę, szybkość i wytrzymałość. Ćwiczenie to należy stosować metodą powtórzeniową.


19. Odbierający po odbiciu piłki z beckhendu, cofa się do narysowanego punktu zaznaczonego kredą ,np. 2 m od stołu.

20. Podanie raz na lewą stronę stołu, raz na prawą. Zawodnik odbiera tylko beckhendem.


21. Przebicie piłki i wykonanie podskoku do góry.

22. „Jeden przeciwko dwóm”- jeden zawodnik ćwiczy uderzenie forhendowe po przekątnej, naprzeciwko gra para deblowa, również oni ćwiczą forhend po przekątnej.


23. Podskoki w przysiadzie.

24. Ćwiczenia „ pracy nóg” bez grania na stole, na sygnał nauczyciela uczniowie wykonują przy stole ćwiczenia nóg oraz zajmowanie odpowiedniej pozycji do gry dla poszczególnych rodzajów uderzeń.


25. Dwóch ćwiczących gra na zmianę. Jeden tylko po prostej , drugi tylko po przekątnej.

26. Kierowanie przez partnera pół – lobów raz na lewą, a raz na prawą stronę stołu; pół – loby muszą mieć tendencję spadania w bok od siatki.Mgr Justyna Drągowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie