Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczej w nauczaniu zintegrowanym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1179 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM
ZAGADNIENIA
/CELE/
KORELACJA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIE-
DZIALNI
EWALUACJA UWAGI
1 2 3 4 5 6 7
Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły:
· droga ucznia
· naki drogowe
· miejsca niebezpieczne
· edukacja prozdrowotna /wychowanie komunikacyjne/ · nauka zasad ruchu drogowego
· wycieczka na ulicę
· spotkanie z policjantem
· udzielanie pomocy
· wrzesień · wychowa-
wcy klas
· policjant
· uczeń potrafi zachować ostrożność na jezdni
· umie odczytać znaki drogowe /podstawowe/
 
Jestem wrażliwy na otaczające mnie piękno
· poszanowanie poczucia piękna
· rozwijanie wrażliwości estetycznej
· twórcze zdolności indywidualne
· edukacja prozdrowotna /wychowanie estetyczne/ · tworzenie bukietów jesiennych
· świąteczny wystrój szkoły /klasy, korytarze/
· wyjścia na przedstawienia teatralne, wyjazdy do teatru, kina
· konkursy plastyczne, recytatorskie, muzyczne
· paździe-
rnik

· grudzień, kwiecień


· w ciągu roku· w ciągu roku
· SU


wychowawcy klas


wych. klas, rodzicewych. klas B. Maliszewska
· uczeń dostrzega piękno otaczającego go świata
· potrafi oceniać
· umie zachować się kulturalnie w miejscach publicznych
 
Środki pirotechniczne, niewybuchy, niewypały
· miejsca zagrożeń
· niebezpieczne przedmioty
· w jaki sposób trzeba się zachować np. w czasie pożaru, skażenia terenu, powodzi, wybuchu
· edukacja prozdrowotna /zagrożenia życia ludzkiego i mienia/ · pogadanka, rozmowa, pokaz środków pirotechnicznych
· ilustracje, broszury
· rozmowa z policjantem, strażakiem
· grudzień · wych. klas
· Pani Dyrektor
· wie kogo prosić o pomoc w niebezpiecznych sytuacjach
· jest zorientowany jak postępować, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji
· pamięta numery telefonówPolicja – 997Straż Pożarna – 998Pogot. Ratunkowe - 999
 
Bezpieczne ferie w naszym mieście
· poznanie celów bezpieczeństwa
· zasady mile spędzonych ferii
· edukacja prozdrowotna /bezpieczeństwo/ · rozmowa z uczniami
· dyskusja
· pytania i odpowiedzi
· oglądanie broszurek
· styczeń-luty · wych. klas
· P. Dyrektor
· uczeń wie jak bezpiecznie spędzać wolny czas
· potrafi wymienić sposoby miło spędzonego wolnego czasu
 
Kaszubi – to My
· poznawanie swojego regionu
· edukacja regionalna · wyjazd do Muzeum Kaszubskiego w Wejherowie
· organizowanie konkursów plastycznych związanych z naszą miejscowością
· poznawanie Ziemi Kaszubskiej /skansen, wystawy, wyjazdy/
· konkursy recytatorskie /poezja kaszubska/
· luty

· marzec

· maj
· wych. klas · wie jak należy zachować się w muzeum
· potrafi dobrać odpowiednie kolory obowiązujące w naszym regionie
· wie jak zachować się w czasie wycieczki
· umie dobrać odpowiedni repertuar
 
Tradycje ludowe są nam też znane
· rozmowa o znanych tradycjach ludowych
· znaczenie tradycji
· stosowanie ich w danym czasie
· umiejętne dostosowanie się do każdej tradycji ludowej
· edukacja prozdrowotna /tradycje polskie/ · pokazy, przebieranie się np. Święto Halloween
· odwiedzanie cmentarzy /Święto Zmarłych/
· zabawa, wróżby, lanie wosku /Andrzejki/
· dzielenie się opłatkiem, strojenie choinki, ozdoby choinkowe /Wigilia, Święta Bożego Narodzenia/
· robimy Marzannę /Witamy Wiosnę/
· paździe-
rnik

· listopad


· listopad


· grudzień

· marzec
· wych. klas


· wych. klas


· wych. klas


· wych. klas, rodzice
· wych. klas, SU
· potrafi bawić się na wesoło
· umie zachować się na cmentarzu w ciszy
· wie jak należy zachować się w czasie zabaw
· rozumie na czym polega dzielenie się opłatkiem, wie dlaczego istnieją święta
· potrafi wykonać Marzannę
 
Jesteśmy członkami rodziny
· poznanie rodziny od najstarszego członka
· poszanowanie uczucia miłości
· prawa dziecka w rodzinie
· wychowanie do życia w rodzinie · rozmowa pouczająca
· dyskusja związana z rodziną
· pokaz drzewa genealogicznego
· organizowanie uroczystości /Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka/
· styczeń
· maj
· czerwiec
· wych. klas
· rodzice
· zna swoją rodzinę
· umie przedstawić kolejność członków rodziny
· zna swoje prawa i obowiązki w rodzinie
· szacunek dla Babci, Dziadka i pomoc dla nich
 
Sport to zdrowie…
· znaczenie uprawiania sportu
· poznanie dyscyplin sportu
· sport, zabawa, rekreacja
· wychowanie zdrowotne · pogadanka
· broszury, foldery, czasopisma
· oglądanie filmów
· udział w różnych uroczystościach sportowych /Dzień Sportu/
· cały rok· czerwiec
· wych. klas· wych. klas
· ma poczucie, iż sport odgrywa ważną rolę w życiu

· potrafi godnie reprezentować swoją szkołę
· lubi zajęcia sportowe
 
Żyjemy w środowisku przyrodniczym
· troska o własne środowisko
· znaczenie parków narodowych
· edukacja ekologiczna · rozmowa, pogadanka
· apele przyrodnicze
· konkursy
· uczestnictwo /np. Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Ziemi/
· wrzesień

· kwiecień
· kwiecień
· wrzesień, kwiecień
· wych. klas

· SU
· SU
· wych. klas
· rozumie, że troska o środowisko jest obowiązkiem każdego człowieka
· potrafi dbać o własne środowisko
 
Jestem dobrym kolegą i potrafię przebywać wśród zespołu klasowego
· zasady koleżeństwa
· wspólna zabawa i przebywanie razem
· znaczenie zespołu klasow.
· edukacja prozdrowotna /zasady i reguły w relacjach międzyludzkich/ · rozmowa
· dyskusja w zespole klasowym
· przedstawienia teatralne
· czytanie broszur
· w ciągu roku · wych. klas · potrafi być członkiem zespołu klasowego
· zna zasady koleżeństwa
· umie stosować zasady „dobrego wychowania”
 
Mój przyjaciel – Książka
· pokaz książek
· czego uczą nas książki
· różna tematyka
· edukacja medialna i czytelnicza /książka i czasopismo · udział w wypożyczaniu książek
· lekcje biblioteczne
· apele
· konkursy recytatorskie
· w ciągu roku
· w ciągu roku
· maj
· marzec
· bibliote-
karka
· bibliote-
karka
· wych. klas
· SU
· dostrzega ogromne wartości książek
· rozumie potrzebę własnego rozwoju intelektualnego
 
Praca zawodowa moich rodziców
· jakie istnieją zawody
· dlaczego rodzice muszą pracować?
· co to jest praca zawodowa?
· wychowanie do życia w rodzinie · rozmowa wyjaśniająca co to znaczy praca zawodowa
· pogadanka na temat pracy rodziców
· konkursy plastyczne
· w ciągu roku


· w ciągu roku
· w ciągu roku
· wych. klas· wych. klas

· wych. klas
· potrafi opowiedzieć o pracy swoich rodziców


· zna niektóre zawody, które wykonują ludzie
· potrafi docenić ciężką pracę rodziców
 
Kto zasługuje na miano: „Wzorowy Uczeń”?
· cechy człowieka kulturalnego
· jak należy dbać o swój wygląd?
· czy mój strój jest właściwy?
· jak powinno wyglądać moje biurko?
· edukacja prozdrowotna /higiena ciała, pracy, wypoczynku/ · rozmowa nawiązująca do higienicznego trybu życia
· dyskusja jak należy mówić, aby nikogo nie obrazić
· czytanie
· pokaz
· ilustracje
· wrzesień
· w ciągu roku
· wych. klas · potrafi poprawnie, kulturalnie zachować się w określonych miejscach i sytuacjach· dba o swój wygląd zewnętrzny
· umie ubrać się tak, aby dostosować strój do danej sytuacji
 
Służba Zdrowia jest nam potrzebna
· dlaczego w szkole są Panie w „białych fartuchach”?
· placówki służby zdrowia
· dlaczego je odwiedzamy?
· edukacja zdrowotna i regionalna · pogadanki
· broszury
· ilustracja
· apel okolicznościowy
· /Dzień Służby Zdrowia/
· marzec


· kwiecień
· wych. klas

· wych. klas
· dostrzega potrzebę pracy Pani stomatolog i pielęgniarki
· wie gdzie znajdują się placówki służby zdrowia w naszej miejscowości
· potrafi dbać o swoje zdr.
Mamy swoje szkolne tradycje
· wykorzystanie w odpowiednim terminie
· pielęgnowanie tradycji szkolnych
· wzajemne poszanowanie się
· edukacja prozdrowotna /zaspokojenie potrzeb współczesnego człowieka/ · zabawy, bale
· pogadanki
· uroczystości /Bal przebierańców, Walentynki, My i wszystkie Panie/
· styczeń
· styczeń
· luty, marzec
· wych. klas

· wych. klas
· umie bawić się wśród społeczności szkolnej
· potrafi wykonać strój karnawałowy
· wie, co to za święto „Walentynki”
· umie porozmawiać na temat dnia „8 Marca”
 
Rozwijanie zainteresowań poezją i prozą morską
· uwrażliwienie na piękno morza
· wyzwalanie twórczej i ekspresyjnej postawy uczniów
· różne formy rekreacji
· kształtowanie postaw ideowo-moralnych
· przeżywanie tradycji i wydarzeń historycznych związanych z morzem
· wychowanie morskie · wycieczki na morze /Hel, Gdynia/
· zwiedzanie Oceanarium w Gdyni
· wycieczka do basenu jachtowego
· wejście do portu /Hel/
· zwiedzanie „Daru Pomorza”
· układanie opowiadań o tematyce morskiej
· sporzą-
dzanie notatki o słynnych kapitanach żeglugi morskiej
· czerwiec· maj


· maj


· maj

· czerwiec


· w ciągu roku


· w ciągu roku
· wych. klas  
Barbara Maliszewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie