Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program ścieżki filozoficznej z języka polskiego do klasy I gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1004 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 Program ścieżki filozoficznej z języka polskiego do klasy I gimnazjum.

Proponuję opracowany przeze mnie program ścieżki filozoficznej z języka polskiego do klasy I gimnazjum, który być może przyda się w pracy Koleżankom i Kolegom do omawiania zagadnień filozoficznych.

Lp.
Treść (hasło programowe)

Materiał kształcenia
Formy realizacji

Cele operacyjne – uczeń:

Uwagi
Zakres pojęć

Zagadnienie
Sytuacja dydaktyczna
1.
Starożytne wezwanie
„Poznaj samego siebie” a zawsze aktualne pytania: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Jaki jest sens życia ludzkiego?
Czy wolno nam osądzać drugiego człowieka?
Książka Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”

Drzewko decyzyjne
„Czy wolno nam osądzać drugiego człowieka?”

Sąd nad bohaterem – Jurandem ze Spychowa.
Powołanie oskarżycieli, sędziego, świadka, ławników – sąd nad bohaterem.

Praca z tekstem – wynotowywanie argumentów, cytatów, opinii o bohaterze w formie tabeli.

Drzewko decyzyjne – rozwiązanie problemu filozoficznego.

Dyskusja – zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w osobowości i postępowaniu bohatera.

 

- potrafi odszukać w tekście potrzebne informacje
- uczeń czyta tekst ze zrozumieniem
- wartościuje postawy
- broni własnego stanowiska używając odpowiednich argumentów
- rozumie sens ludzkiego życia
- potrafi samodzielnie dokonać notatki w formie tabeli


2.
Filozofia jako              "umiłowanie mądrości”.
Po co filozofia?
Fragmenty tekstów filozoficznych
Św. Tomasza z Akwinu, Stefana Świerzawskiego, Szkoły Platońskiej, I. Kanta, H. Berksona.
Praca z tekstami filozoficznymi.

Rozwiązywanie testu
„Geneza i próba definicji filozofii”.
- potrafi odróżnić tekst filozoficzny od literackiego
- podejmuje próbę samodzielnej pracy
- segreguje wiadomości potrzebne do danego zagadnienia
- wypowiada się logicznie
- rozumie pojęcia: geneza, filozofia
„umiłowanie mądrości”
3.
Starożytna Grecja jako miejsce narodzenia filozofii.
Jońscy filozofowie przyrody – Pitagoras, Heraklit z Efezu.
Film „ Starożytna Grecja”
Tekst o filozofach przyrody.
Mapa starożytnej Grecji.
Omówienie filmu.
Czytanie i interpretacja tekstów o filozofach – ich założenia, poglądy.
Zaznaczanie na mapkach (ksero w zeszytach ) miast, stały się ośrodkami myśli filozoficznej.
- uważnie ogląda film i wypisuje odpowiednie informacje
- korzysta z różnych źródeł informacji
- analizuje i interpretuje tekst
- łączy wiadomości i umiejętności zdobyte na różnych lekcjach4.
Najwybitniejsi przedstawiciele filozofii starożytnej: Sokrates, Platon, Arystoteles.
„Wiem, że nic nie wiem”- Sokrates.

Wieczne idee Platona.

Inicjator nauk
przyrodniczych i logiki – Arystoteles.

Testy filozoficzne z poglądami wymienionych filozofów.     

Sentencje filozoficzne.
Praca z tekstami.
Główne założenia filozoficzne poszczególnych filozofów – tabela.
- rozumie poglądy poszczególnych filozofów
- potrafi stawiać elementarne pytania filozoficzne
- dokonuje notatki
- stosuje odpowiednie słownictwo
- poprawnie buduje zdania.
Sentencja
5.
Klasyczna definicja prawdy, poszukiwanie prawdy przez stulecia.
Czym jest prawda?
W. Kopaliński „Słownik mitów i tradycji kultury”.

Frg. „Pana Tadeusza”ks. X Adama  Mickiewicza.

Założenia Arystotelesa.  
Co to jest prawda ?,  klasyczna definicja prawdy – praca ze „Słownikiem mitów i tradycji...”.

Kto miał rację? – strategia za i przeciw.

Praca z fr.ks. X „Pana Tadeusza”.
- stosuje zdobytą wiedzę
- rozumie pojęcie prawda
- stosuje własne, trafne argumenty
- korzysta ze słownika mitów i tradycji
- wypowiada się jasno i logicznie 
Klasyczna definicja prawdy
6.
Ogólna prezentacja dyscyplin filozoficznych.
Czy istnieje Bóg?
Pismo Święte
Poglądy Św.  Augustyna
Praca z tekstami :
- Pismo Święte
- tekst filozoficzny Św. Augustyna

 Burza mózgów
- dowody na istnienie Boga w Piśmie Św.
Analiza tekstu filozoficznego – praca w grupach.
-rozumie i interpretuje Pismo Święte
- umiejętnie posługuje się tekstem filozoficznym
- potrafi samodzielnie wyszukiwać odpowiednie fr. tekstu
- posługuje się prawidłowo poznanymi pojęciami
Iluminacja
Intuicja
Racjonalizm
Empiryzm
Prawda objawiona
7.
Koncepcja człowieka jako osoby, a więc istoty rozumnej, wolnej i zdolnej do poznania prawdy i dążącej do dobra. 
Szczęście to nie pieniądz – rola pieniądza w życiu każdego człowieka.
Życzenia świąteczne

Ch. Dickens               „Opowieść wigilijna”- praca z tekstem.
Charakterystyka za pomocą grafu. 

Maksymy, przysłowia, sentencje o pieniądzu.
Układanie życzeń świątecznych do Ebenezera Scrooge’a i jego siostrzeńca.


Rysunek „ złej twarzy”( po odwróceniu wykorzystujemy do charakterystyki przemienionego bohatera )- uczniowie przerysowuj± do zeszytu.
Charakterystyka Scrooge’a przed wizytą Marleya- praca w grupach.
I gr.- za pomocą przymiotników
II gr. – za pomocą rzeczowników
III gr. za pomocą zdań pojedynczych.

Charakterystyka bohatera po przemienieniu – rola pieniądza – dyskusja.

Sentencje, maksymy o pieniądzach – wypisywanie na dużych arkuszach papieru.
- potrafi samodzielnie układać tekst życzeń świątecznych
- rozumie pojęcie dobra
- dokonuje charakterystyki postaci  pozytywnej i negatywnej
- stosuje bogate słownictwo
- rozumie co to jest sentencja, maksyma,
- stosuje w swoich wypowiedziach nowo poznane wyrazy
- podejmuje próbę dyskusji przytaczając własne argumenty
- potrafi pracować samodzielnie i w grupie
Maksyma, sentencja, przysłowie
8.
Przykłady podstawowych i ponadczasowych prawd filozoficznych jako części duchowego dziedzictwa ludzkości. 
Ludzkie postawy i wybory.
Ernest Hemingway „Stary człowiek przy moście”.
Rozmowa na temat sytuacji niebezpiecznych:
- pożar
- huragan
- wybuch gazu
- atak terrorystyczny itp.

Scenki uczniów – zachowania podczas różnych zagrożeń.

Praca z tekstem E. Hemingwaya „ Stary człowiek przy moście”. 
- umie podawać trafne argumenty na dany temat
- używa odpowiednich wyrazów, zwrotów
- umiejętnie pracuje z różnymi tekstami
- potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy
- dokonuje charakterystyki bohatera dobierając odpowiednie słownictwo


Opracowała: mgr Marianna Bryła

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie