Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs ekologiczny dla uczniów gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 12555 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Cele konkursu:

- podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży,
- pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi,
- kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,
- kształtowanie pojęć ekologicznych,
- uwrażliwianie młodzieży na piękno przyrody,
- wdrażanie młodzieży do twórczego myślenia.


Zakres problematyki konkursu:

- zasoby przyrody i ich ochrona,
- formy ochrony przyrody,
- ochrona gatunkowa roślin i zwierząt,
- ochrona powietrza, wód i gleb,
- ochrona środowiska a zdrowie człowieka,
- podstawowe wiadomości z zakresu ekologii,
- gospodarka odpadami,
- obszary i obiekty prawnie chronione woj. zachodniopomorskiego.
TESTPrzystępujesz do Szkolnego Konkursu Ekologicznego. Otrzymałeś do rozwiązania test zawierający 30 pytań z ekologii i ochrony środowiska. W każdym pytaniu podane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Odpowiedzi zaznaczaj na osobnej karcie odpowiedzi, stawiając znak X w kratce odpowiadającej numerowi pytania i wybranej odpowiedzi (a, b lub c).Na rozwiązanie testu masz 45minut.

Życzę Ci powodzenia!


1. Nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów w celu
zapewnienia trwałości ich użytkowania to:
a) socjologia
b) sozologia
c) ekologia
2. Sferę kuli ziemskiej zamieszkaną przez rośliny, zwierzęta, drobnoustroje
i człowieka nazywamy:
a) litosferą
b) hydrosferą
c) biosferą
3. Zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody spowodowane działalnością
człowieka określamy jako:
a) czynniki abiotyczne
b) czynniki antropogeniczne
c) czynniki biotyczne
4. Odnawianie zasobów tlenu w środowisku zależy głównie od:
a) procesu oddychania ludzi i zwierząt
b) wielkości zbiorników wodnych
c) powierzchni lasów
5.Organizmami wskaźnikowymi zanieczyszczenia środowiska tlenkami
siarki są:
a) porosty
b) glony
c) grzyby


6. Substancją toksyczną, której zawartość w spalinach zależy od stanu
technicznego silnika samochodowego jest:
a) dwutlenek siarki
b) ołów
c) tlenek węgla
7. Efekt cieplarniany polega na wzroście temperatury biosfery na skutek
stałego wzrostu zawartości w atmosferze:
a) dwutlenku węgla
b) tlenków azotu
c) dwutlenku siarki
8. Do najbardziej korzystnych źródeł energii dla człowieka i środowiska
zaliczysz:
a) energię z węgla kamiennego i gazu ziemnego
b) energię jądrową
c) energię alternatywnych źródeł energii ( np. wodę, wiatr)
9. Nieodnawialnymi zasobami Ziemi są:
a) woda, powietrze
b) gleba, roślinność
c) rudy metali, węgiel kamienny, ropa naftowa
10.Tonięcie ptactwa wodnego w jeziorach jest wynikiem zanieczyszczenia
wody:
a) metalami ciężkimi
b) fosforanami i detergentami
c) nawozami
11.Erozja jest niepożądanym procesem niszczenia:
a) lasów
b) wód
c) gleb
12.Prace związane z regulacją rzek powodują:
a) zwiększenie liczby organizmów wodnych
b) zwiększenie erozji brzegowej
c) zmniejszenie erozji brzegowej
13.Pokrywa leśna zapobiega:
a) rozprzestrzenianiu się szkodników
b) erozji gleb
c) zwiększeniu zasobów wodnych
14.Endemity to gatunki:
a) wymierające
b) ulegające antropopresji
c) flory i fauny właściwe tylko dla danego terenu15.W procesie eutrofizacji wód nadmiernemu rozwojowi ulegają:
a) ślimaki wodne
b) rośliny wodne
c) glony

16.Głównym powodem rozrzedzania warstwy ozonowej w stratosferze jest
emisja do atmosfery pewnego gazu. Gazem tym jest:
a) ozon
b) chlor
c) freon
17.Najwięcej wody w Polsce zużywa:
a) przemysł
b) energetyka
c) gospodarka komunalna
18.Jaki procent całej wody na naszej planecie stanowi woda morska?
a) 48,4%
b) 17,9%
c) 97,2%
19.W okresie zimy chodniki i jezdnie powinny być posypywane:
a) piaskiem z dodatkiem soli
b) piaskiem
c) solą
20.Kwaśne deszcze są wynikiem zanieczyszczeń:
a) metalami ciężkimi
b) freonami
c) gazami
21.Plastikowa torebka może zanieczyszczać nasze środowisko:
a) setki lat
b) kilkanaście lat
c) jeden rok
22.Odpadki domowe zawierają najwięcej:
a) metali ciężkich
b) substancji organicznych
c) substancji nieorganicznych
23.Drzewo iglaste najmniej odporne na zanieczyszczenia gleby i powietrza
to:
a) jodła
b) świerk
c) sosna
24.Czerwona Księga jest to:
a) spis gatunków roślin i zwierząt wymarłych
b) spis gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową
c) spis rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt
25.Recykling to słowo, które oznacza:
a) zagospodarowanie terenów zdewastowanych
b) biologiczny etap oczyszczania ścieków
c) powtórne wykorzystanie odpadów

26.Co jest pomnikiem przyrody?
a) jezioro o czystej wodzie
b) drzewo egzotyczne
c) drzewo o szczególnie okazałych wymiarach
27.Największa katastrofa w dziejach wykorzystania energii jądrowej
miała miejsce w Czarnobylu w roku:
a) 1985
b) 1986
c) 1988
28.Ile jest w Polsce aktualnie parków narodowych?
a) 20
b) 22
c) 24
29.Ruchome wydmy to element charakterystyczny dla:
a) Wolińskiego Parku Narodowego
b) Słowińskiego Parku Narodowego
c) Drawieńskiego Parku Narodowego
30.Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest:
a) 22 kwietnia
b) 05 czerwca
c) 05 listopada.

Opracowała: Anna Rusiecka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie