Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z dziećmi dyslektycznymi.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 949 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program został opracowany w oparciu o własne doświadczenia warsztatowe, dostępną literaturę pedagogiczną, spostrzeżenia i uwagi nauczycieli i wychowawców, przy współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz przy pomocy mgr Elżbiety Łuczyszyn posiadającej kwalifikacje w zakresie gimnastyki mózgu.

Ocena aktualnych potrzeb środowiska – diagnoza:
Na podstawie 10 orzeczeń uczniów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, obserwacji uczniów i ich postępów w nauce oraz rozmów z dziećmi zauważyłam, że uczniowie w klasie Va mają następujące problemy:
1. poczucie lęku i zagrożenia w nowych i trudnych sytuacjach;
2. brak poczucia bezpieczeństwa i wiary;
3. opóźnienie funkcji percepcyjno motorycznych;
4. trudności w czytaniu i pisaniu mające podłoże dyslektyczne;
5. trudności w samokontroli, dbaniu o dokładność wykonywanych prac;
6. wolne tempo pracy;
7. brak motywacji do nauki.

Celem zajęć realizowanych w klasie piątej jest:
1. zapoznanie dzieci z gimnastyką mózgu jako jedną z technik umożliwiających im pokonywanie trudności w nauce;
2. usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych;
3. poznanie ćwiczeń gimnastyki mózgu;
4. poznanie ćwiczeń relaksacyjnych, antystresowych, ułatwiających naukę języków obcych;
5. wdrożenie uczniów do ćwiczeń przygotowujących ich do podjęcia wysiłku intelektualnego;
6. ustalenie indywidualnych zestawów ćwiczeń dla dzieci dyslektycznych;
7. sprawdzanie efektywności ćwiczeń;
8. uświadomienie dzieciom jaki wpływ ma zdrowy styl życia na osiągnięcia szkolne;
9. zwrócenie uwagi na rolę sztuki w rozwoju ich możliwości intelektualnych;
10. kształtowanie umiejętności wykorzystywania technik relaksacyjnych usprawniających możliwości intelektualne dziecka;
11. wdrażanie dziecka do pracy nad sobą;
12. integracja grupy, budowanie poczucia bezpieczeństwa, więzi opartych na przyjaźni i wzajemnym zaufaniu;
13. poznanie technik relaksacyjnych.

Zadania:
1. pedagogizacja rodziców /referat: Specyficzne trudności w nauce czyli dysleksja/,
2. wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli / referat: Specyficzne trudności w nauce czyli dysleksja/,
3. prowadzenie warsztatów dla uczniów w ramach godzin wychowawczych,
4. upowszechnienie literatury pedagogicznej i materiałów edukacyjnych dotyczących problemów związanych z dysleksją.

Adresaci:
uczniowie, rodzice, nauczyciele i wychowawcy.

Sposób realizacji programu:
realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

1. zajęć na godzinach wychowawczych prowadzonych przez trenera gimnastyki mózgu – mgr Elżbietę Łuczyszyn;
2. podnoszenia kultury pedagogicznej dorosłych – prelekcja dla rodziców na temat: „Specyficzne trudności w nauce czyli dysleksja”;
3. rady szkoleniowej dla nauczycieli na temat: „Specyficzne trudności w nauce czyli dysleksja”;
4. działań informacyjno – profilaktycznych typu gazetka;
5. pogadanek na temat „Sposobu radzenia sobie ze stresem” prowadzonych przez pedagoga szkolnego;
6. prowadzenia otwartych warsztatów dla dzieci rodziców i nauczycieli na temat podstawowych ćwiczeń z gimnastyki mózgu;
7. analizy indywidualnych przypadków na posiedzeniach zespołu wychowawczego;
8. indywidualnych rozmów interwencyjno – ostrzegawczych z uczniami łamiącymi regulamin szkolny.

Kryteria sukcesu:
1. wzrost wiedzy na temat dysleksji;
2. uczenie się sposobów radzenia pokonywania trudności w nauce;
3. podwyższenie poczucia własnej wartości;
4. nabycie nawyków rozwiązywania konfliktów w sposób nieinwazyjny;
5. nauczenie się radzenia sobie ze stresem;
6. poprawa wyników nauczania.

Opracowanie i przygotowanie materiałów:
1. mgr Alina Tulej
2. mgr Elżbieta Łuczyszyn

Realizacja:
1. mgr Alina Tulej
2. mgr Elżbieta Łuczyszyn;
3. mgr Maria Żaczek - pedagog

Termin realizacji: 2 semestr

Czas realizacji: 1 godzina tygodniowo;

Forma zajęć: zajęcia warsztatowe, gry i zabawy: ruchowe, relaksacyjne, z muzyką, spacery, gry
i zabawy integracyjne, zajęcia ćwiczeniowe, rozmowy.


Zagadnienia do realizacji programu edukacyjnego z gimnastyki mózgu w ramach godzinach wychowawczych:

1. Lekcja wprowadzająca:
a/ analiza dokumentacji szkolnej (orzeczeń z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej);
b/ ustalenie płaszczyzn pomocy dzieciom na podstawie dokumentacji;
c/ dlaczego mamy kłopoty w nauce;
d/ jak funkcjonuje nasz mózg;
e/ co to jest gimnastyka mózgu;
f/ gry i zabawy integrujące grupę.

2. Poznajemy podstawowe ćwiczenia gimnastyki mózgu:
a/ ćwiczenia rytmizacji:
- woda;
- ruchy naprzemienne;
- punkty na myślenie;
- pozycja Denisona czyli:
- „kominiarz”;
- „piramidka”
b/ omówienie wpływu tych ćwiczeń na organizm człowieka;
c/ rytmizacja czyli codzienne ćwiczenia dla każdego;
d/ gry i zabawy budujące zaufanie.

3. Ćwiczenia antystresowe oraz ułatwiające naukę języka obcego:
a/ rytmizacja;
b/ sekwencja antystresowa (przed sprawdzianem, ułatwiające naukę języka obcego);
- woda;
- energetyczne ziewanie;
- kapturek myśliciela;
- leniwe ósemki;
- leniwe ósemki na plecach;
- rysowanie oburącz;
- rysowanie oburącz na plecach;
- ruchy naprzemienne wolne;
- ruchy naprzemienne szybkie;
- pozycja Denisona;
c/ gry i zabawy z muzyką.

4. Testy mięśniowe – ustalenie zestawu ćwiczeń indywidualnego dla każdego dziecka:
a/ ustalenie zestawu ćwiczeń indywidualnych dla każdego dziecka dyslektycznego (w zależności od sfery zaburzenia dziecka);
b/ ćwiczenia poprawiające widzenie i słyszenie jako niezbędne w pracy z każdym dzieckiem dyslektycznym;
c/ nauka ćwiczeń wg indywidualnych zestawów;
d/ omówienie wpływu tych ćwiczeń na organizm człowieka.
e/ integracja grupy, budowanie więzi opartej na przyjaźni i wzajemnym zrozumieniu.

5. Wpływ stylu życia na funkcjonowanie dziecka w szkole:
a/ czynniki mające niekorzystny wpływ na osiągnięcia w nauce dziecka dyslektycznego;
- oglądanie telewizji (szczególnie programów , które wywołują stres);
- stresogenne gry komputerowe;
- nadmierne spożywanie cukrów;
- palenie papierosów;
- picie alkoholu;
- zażywanie różnych używek np. narkotyki itp.;
- niewłaściwa dieta;
- inne;
- zabawy integracyjne z muzyką.

6. Testy mięśniowe –sprawdzenie efektywności ćw:
a/ sprawdzenie efektywności ćwiczeń;
b/ ustalenie nowego zestawu ćwiczeń dla dzieci;
c/ zabawy relaksacyjne z muzyką.

7. Rola sztuki w gimnastyce mózgu:
a/ dyskusja na temat sztuki, zainteresowań dziecka, uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie formy twórczości są dziecku najbliższe;
b/ rola muzyki w gimnastyce mózgu (jaką muzykę należy preferować);
c/ wypowiedzi dzieci przez malarstwo, rzeźbę i inne formy twórczości;
d/ aktywność dzieci w działalności teatralnej;
e/ ćwiczenia relaksacyjne i zabawy integracyjne.

8. Spacer:
a/ spacer jako jedna z technik relaksacyjnych ułatwiająca naukę;
b/ ćwiczenia gimnastyki mózgu jakie można wykonać na spacerze lub podczas zabawy;
c/ gry i zabawy integrujące grupę.

9. Sposoby radzenie sobie ze stresem:
a/ poznanie technik relaksacyjnych:
- spacer,
- sport,
- muzyka,
- wykonywanie ulubionych zajęć,
- ignorowanie stresu,
- ośmieszanie stresu,
- liczenie od 100 – 1,
- różowe okulary,
- słodkie cytrynki i inne.


Ocena i weryfikacja skuteczności programu
- sprawozdanie z realizacji programu na podstawie przeprowadzonych ankiet i rozmów z rodzicami.

Opracowała: Alina Tulej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie