Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Problem z adaptacją w gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1449 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

I. Określenie problemu
Pobudliwość emocjonalna przejawiająca się niewspółmierną reakcją na bodźce zewnętrzne jest problemem ucznia pierwszej klasy gimnazjum w adaptacji do nowych warunków oraz integracji z nową grupą uczniów. Nowe otoczenie, brak znanych osób potęgują zbyt emocjonalne reagowanie na sytuacje z jakimi spotyka się uczeń w szkole.

II. Geneza i dynamika problemu
Jako nauczyciel gimnazjum spotykam się często z problemem integracji nowych uczniów. Obejmując wychowawstwo pierwszej klasy, już w pierwszych dniach nauki, zwrócił moją uwagę uczeń trzymający się z boku, nie mający żadnego kolegi oraz bardzo wrażliwy na różnego rodzaju zajścia. Pomimo zajęć integracyjnych sytuacja nie poprawiła się. Dlatego zaczęłam uważniej obserwować tego ucznia. Aby lepiej zrozumieć problem podjęłam następujące działania:
- rozmawiając z nauczycielami, którzy w ciągu tygodnia mieli więcej zajęć z uczniem niż ja, upewniłam się czy moje spostrzeżenia są trafne,
- przeanalizowałam dokumenty złożone przez ucznia w szkole,
- przeprowadziłam rozmowy z uczniem,
- rozmawiałam również z matką ucznia.
Podjęte przeze mnie działania pozwoliły na poznanie genezy problemu.
Rozmowy z innymi nauczycielami potwierdziły moje obserwacje i utwierdziły mnie w przekonaniu, że trzeba szybko zacząć działać. Tylko zaadaptowanie się ucznia do nowych warunków, może zapobiec problemom wychowawczym, a w konsekwencji i problemom z nauką.
Przeanalizowałam dokumenty ucznia m.in. opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej. Okazało się, że niewspółmierna reakcja chłopca na bodźce była związana z opóźnionym rozwojem emocjonalnym. Problem z integracją wynikał z opóźnień w rozwoju społecznym. Ponadto stwierdzono nieharmonijny rozwój intelektualny.
Po rozmowie z uczniem dowiedziałam się, że w poprzedniej szkole nie był traktowany życzliwie, ani przez uczniów, ani przez niektórych nauczycieli. Złe doświadczenia utrudniały mu rozpoczęcie prawidłowego funkcjonowania w gimnazjum.
Matka potwierdziła wszystkie fakty, jak również poinformowała mnie o problemach zdrowotnych chłopca, które bardziej komplikowały i tak już trudną sytuację.

III. Znaczenie problemu
Sytuacja chłopca była przyczyną coraz większej bezradności i zamknięcia się w sobie. Większość klasy zaczęła postrzegać go jako kogoś innego, kogoś spoza grupy. Problem potęgowała mała grupa naciskająca na ucznia, która wbrew jego woli, chciała za wszelką cenę dowiedzieć się o nim wszystkiego. Z każdym dniem problem narastał, co groziło załamaniem chłopca, absencją w szkole oraz pogorszeniem i tak już słabych wyników w nauce. Chłopiec zamiast zintegrować się z klasą, unikał jej.

IV. Prognozy
Prognoza negatywna.
Rozwój sytuacji spowoduje, że uczeń nie zintegruje się z klasą. Konflikty będą narastać. Niesprzyjająca atmosfera będzie powodem pogorszenia wyników w nauce, co może doprowadzić do nie uzyskania promocji. Istnieje również groźba wystąpienia depresji.
Prognoza pozytywna.
Życzliwy stosunek do ucznia i wsparcie pozwolą na powolną integrację z klasą, co nie doprowadzi do pogorszenia wyników nauczania i chłopiec bez przeszkód będzie kontynuował edukację.

V. Propozycje rozwiązania
Celem rozwiązania problemu jest takie pokierowanie sytuacją aby uczeń poczuł się pewniej i bezpieczniej, co pomogłoby w jego integracji i zaakceptowaniu ucznia przez klasę. Aby osiągnąć zamierzony cel podjęłam następujące działania:
- rozmowa z innymi nauczycielami w celu naświetlenia problemu,
- rozmowy z klasą, uczące tolerancji oraz akceptacji drugiego człowieka,
- kontakt z matką i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom,
- rozmowy mające na celu wyciszenie chłopca.

VI. Wdrażanie oddziaływań
W rozmowach z nauczycielami przedstawiłam sytuację i poprosiłam o życzliwsze traktowanie oraz w razie konieczności wyciszenie emocji chłopca. Dzięki temu poczuł się on trochę pewniej i zaczął lepiej funkcjonować w szkole.
W ramach godzin wychowawczych przeprowadziłam pogadanki na temat tolerancji dla drugiego człowieka, jego poglądów czy odmiennego zachowania. Pracując z klasą doprowadziłam do zaakceptowania ucznia. Wprawdzie nie zaprzyjaźnił się z nikim z klasy, ale zaczęto traktować go jako członka grupy.
Kontakt z matką chłopca pozwalał na stałą obserwację oraz szybkie podjęcie działań gdy sytuacja tego wymagała np. wyciszenie zbyt emocjonalnych reakcji, nie odpytywanie na lekcjach gdy jego stan psychiczny czy emocjonalny nie pozwalał na to.
Rozmowy z chłopcem spowodowały, że poczuł się on bezpiecznie i nabrał pewności siebie. Nie bez znaczenia było również powierzenie mu funkcji w klasie z czego był bardzo dumny. Chłopiec wyciszył się, przestał sprawiać problemy. Okazało się, że jest bardzo pracowity i zawsze przygotowany do lekcji, na miarę swoich możliwości.

VII. Osiągnięte efekty
Zamierzone.
Uczeń kończy szkołę. Został zaakceptowany przez klasę. Zżył się na tyle z uczniami i nauczycielami, że gdyby było to możliwe kontynuowałby naukę w naszej szkole.
Niezamierzone.
Wprawdzie uczeń został otoczony troskliwą opieką co umożliwiło mu asymilację z klasą, lecz jego rozwój społeczny nie przebiegał tak jak u rówieśników. Obawiam się, że problem, z którym ja się spotkałam, będzie również problemem nowego wychowawcy w szkole ponadgimnazjalnej.


Opracowała
Joanna Kalaga

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie