Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Moje miejsce w dziele stworzenia.

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2129 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowanie: Marianna Laskus, Szkoła Podstawowa nr 1,Otwock
Scenariusz katechezy dla IV klasy szkoły podstawowej.
Temat: Moje miejsce w dziele stworzenia.
Cel jednostki:
Uczeń rozumie, pamięta i przyjmuje za swoją myśl, że Bóg zaprasza go współodpowiedzialności za dzieło stworzenia.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
- Wyjaśnić Słowo Boże zawarte w Księdze Rodzaju 1,26.
- Podać przykłady odpowiedzialnego korzystania z darów Bożych.
- Zadeklarować swoją gotowość współpracy ze swoim Stwórcą.
Metoda pracy:
Praca w parach – obserwacja ilustracji, dialog z uczniami, czytanie Pisma świętego, metoda zmodyfikowanego słoneczka, wspólna modlitwa, słuchanie poezji na tle muzyki.

Pomoce:
Pismo święte – Rdz 1, 26, ilustracje przedstawiające piękną przyrodę, ilustracje przyrody zniszczonej działalnością człowieka oraz ilustracje przedstawiające piękne ogrody, parki, pola uprawne, teksty modlitwy, teksty wiersza pt. Leśne jeziorko, Karola Sabiniarza, w: Język Polski, Podręcznik do kształcenia literackiego „Oglądam świat”, s. 167, magnetofon i kaseta z refleksyjną melodią.

Korelacje międzyprzedmiotowe i ścieżki edukacyjne:
- Edukacja ekologiczna.
- Edukacja czytelniczo medialna.
- Język polski.
- Przyroda.

Wprowadzenie
Zauważyliście na stoliku ilustracje i ciekawi jesteście, co one przedstawiają. Za chwilę jeden uczeń z ławki podejdzie do stolika i wybierze jedną z nich. Następnie wróci na swoje miejsce i wspólnie z osobą, z którą siedzi w ławce zastanowi się, co ilustracja przedstawia. Gdy wszyscy będą gotowi, będziecie mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
(Pozwalamy uczniom swobodnie się wypowiadać. Katecheta może zadać dodatkowe pytania, by wypowiedzi uczniów były wyczerpujące. Uzyskujemy trzy grupy tematyczne: 1.Świat stworzony przez Boga jest dobry i piękny, 2. Człowiek przez swoją działalność może dopełnić dzieło stworzenia, 3. Niszczycielska działalność człowieka).
Jak zauważyliście, niektóre ilustracje przedstawiają piękno stworzenia, wspaniałą przyrodę, która nie została jeszcze zniszczona przez człowieka. Inne pokazują, jak działalność człowieka zniszczyła piękne dary Boże. Są także i takie ilustracje, które pokazują dobre skutki działalności człowieka w przyrodzie. Piękne ogrody, zadbane parki, uprawne pola itd. To tylko niektóre przykłady pozytywnej pracy człowieka w otaczającym nas świecie.
Do kogo podobny jest człowiek, gdy troszczy się o całą otaczającą go przyrodę?
Na obecnej katechezie zastanowimy się nad pytaniem: jakie jest nasze miejsce w dziele stworzenia?

Zapiszcie temat: Moje miejsce w dziele stworzenia.

Podanie prawdy
Pan Bóg zawsze towarzyszy naszym wysiłkom w poszukiwaniu prawdy. Dlatego przeczytamy Jego Słowo, by znaleźć prawidłową odpowiedź na postawione pytanie.
(Dzieci otwierają Pismo święte – Księga Rodzaju 1,26. Katecheta czyta sam, a następnie wybrany uczeń).
- Jakie słowa rzekł Bóg stwarzając człowieka?
- Jakie polecenie Pan Bóg dał ludziom?
Pomocą, kluczem w pełniejszym wyjaśnieniu tego polecenia może być zastąpienie słowa „panuje” wyrażeniem „będzie odpowiedzialny”. Można więc mówić, że Pan Bóg uczynił człowieka odpowiedzialnym za ziemię i za to, z czym się na ziemi spotyka.
Odpowiedzialność to cecha, która czyni ludzi podobnymi do mądrego i kochającego Boga. Dlatego też „być odpowiedzialnym” znaczy wybierać i czynić to, co jest dobre, co jest zgodne z planem Boga, prawami przyrody ustanowionymi przez Boga.

Pogłębienie
Kiedy, wobec otaczającego świata, zachowujesz się w sposób odpowiedzialny?
(Pozwalamy uczniom swobodnie się wypowiadać. Następnie katecheta wprowadza metodę „słoneczka”. Podaje każdemu dziecku karteczkę i prosi o napisanie propozycji troski o dzieło stworzenia, którą zobowiązuje się wypełnić. Wypełnione karteczki przyczepiamy magnesem do tablicy, tworząc promienie słoneczne. Po zakończeniu zadania, katecheta odczytuje zobowiązania uczniów).
Na pewno każdy z was odczuwa potrzebę Bożej pomocy, by zadanie odpowiedzialności za świat wypełnić jak najlepiej, by każdego dnia stawać się bardziej podobnym do Stwórcy. Dzisiaj pomogę wam w tej modlitwie.
(Katecheta rozdaje modlitwę napisaną na kartkach. Dzieci w ciszy zapoznają się z jej treścią. Następnie wstają i wspólnie głośno modlą się słowami modlitwy. Po zakończeniu wklejają kartkę do zeszytu pod tematem).

Zastosowanie
Bóg Stwórca wszystkiego, tylko człowieka uczynił współodpowiedzialnym za dzieło stworzenia. Nadal tworzymy to dzieło współpracując z Bogiem poprzez troskę o wszystko co nas otacza.
W najbliższym czasie (termin zostanie podany) w naszej szkole będzie zbiórka odpadów plastikowych uzbieranych przez wszystkich uczniów. Każdy z was jest zaproszony do udziału w tej akcji.
Zadanie domowe: 1. Wykonaj ilustrację na kartce z bloku A4, która przedstawi jak wypełniłeś /łaś/ zobowiązanie odpowiedzialnego korzystania z darów stworzenia.
(Ilustracje te będą umieszczone w specjalnie do tego przeznaczonych gablotach na korytarzu szkoły). 2. Weź aktywny udział w zbiórce plastikowych odpadów, którą zorganizuje dyrekcja szkoły.

Zakończenie
Na tle spokojnej muzyki katecheta recytuje wiersz Karola Sabiniarza. Tekst wiersza na kartkach lub w podręczniku do języka polskiego dla klasy IV.

Aneks

Modlitwa:

Boże, ucz mnie być odpowiedzialnym za powierzony przez Ciebie wszystkim ludziom świat i wszystko, co w nim istnieje. Pozwól mi odpowiedzialnie korzystać z moich zdolności, abym przy ich pomocy odkrywał Twoje zamiary wobec świata i ludzi. Daj mi dar mądrości, abym umiał rozróżniać to, co jest dobre i co służy dobru ludzi i całego stworzenia, od tego, co złe, co niszczy i zadaje ból oraz cierpienie. Amen.


Wiersz:
Karol Sabiniarz, Leśne jeziorko.

Fale do brzegu
Starają się dotrzeć
Nenufary
Białe i czyste
Jak opłatek
Wznoszą się na wodzie
Każda kropla przejrzysta
Jak błękit

Ścieżka mchami zarasta
Brzoza kłania się wszystkim
Na lobelii ważka
Wpatruje się w świat.

U stóp świerka
Mrówki pracują
Cisza dzwoni
Dzwoneczkami wrzosów
Wiatr
Na trawy
Nawleka paciorki.
S. Marianna Laskus

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie