Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Sprawdzanie wiedzy z informatyki - szkoła podstawowa

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 789 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Tomasz Lenartowski

Możliwości uzyskiwania orientacji
o przyswojeniu przez uczniów szkoły podstawowej wiadomości z informatyki

Zadaniem współczesnej szkoły jest kształcenie dla rozwoju. Nie może ono pominąć sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, bowiem tylko rzetelna orientacja w tym zakresie pozwala nauczycielowi właściwie monitorować rozwój dzieci1. Z kolei posiadanie rozeznania przez ucznia własnych osiągnięć edukacyjnych zaspokaja wiele potrzeb psychicznych (choćby takich jak potrzeba dodatniej oceny, akceptacji, sukcesu2, a w przypadku dostrzeżonych niedostatków pozwala wyrównać braki przy pomocy nauczyciela i domu rodzinnego.
Informacje o stanie wiedzy i umiejętnościach uczniów można zdobywać sposobami nieformalnymi (np. przez obserwację czy też rozmowy) lub formalnymi (poprzez prace domowe lub testy bądź inne formy sprawdzające). Orientację w osiągnięciach uczniów pozwalają też uzyskiwać sprawdziany.
Sprawdzian jest techniką kontroli przeznaczoną do zebrania informacji o tym, ile uczniowie wiedzą na jakiś temat. Wystawiając stopień uczniowi nauczyciel dokonuje już oceny, ponieważ określa, jakiej wartości (np. punktowej) odpowiada uzyskana informacja3.
Na lekcjach informatyki w szkole podstawowej uczniowie przyswajają określony zasób wiadomości, zapamiętują pewne fakty, uczą się komunikacji z komputerem i twórczego stosowania w praktyce poznanych zasad. Wydawanie werdyktu o pracy ucznia na lekcjach informatyki wymaga stosowania przez nauczyciela różnych sposobów gromadzenia informacji o jego osiągnięciach oraz ich wartościowania. Jednym ze sposobów stosowanych przeze mnie są sprawdziany. Przykład takiego sprawdzianu przedstawiam w ciągu dalszym niniejszego artykułu.
Układając prezentowany sprawdzian starałem się uwzględnić konieczne procedury obowiązujące przy konstruowaniu takiego narzędzia pomiaru dydaktycznego. Sprawdzian dotyczy wiedzy uczniów klasy piątej szkoły podstawowej, którą mogli uzyskać na lekcjach informatyki. Zakres wiedzy obejmuje: wybrane pojęcia związane z działaniem komputera, znajomość zasobu urządzeń z nim współpracujących oraz zaleceń technicznych dotyczących używania tego urządzenia. Cele ułożonego sprawdzianu są następujące:

  1. Określenie aktualnego stanu wiedzy uczniów klasy piątej w przedstawionym wyżej zakresie treści programowych celem sformułowania informacji dla nich samych i ich rodziców o postępach w uczeniu się informatyki.
  2. Wykrycie luk i braków w wiadomościach uczniów celem ich zniwelowania w toku dalszego procesu edukacyjnego informatyki.
  3. Zgromadzenie danych stanowiących podstawę do wystawienia uczniom ocen cząstkowych z informatyki

Plan sprawdzianu dla uczniów klasy piątej umożliwi zgromadzenie danych pozwalających uzyskać orientację w wymienionych zagadnieniach:

  • Umiejętność posługiwania się w mowie wybranymi pojęciami związanymi z działaniem komputerów (zadanie pierwsze).
  • Zrozumienie poznanych zaleceń technicznych dotyczących używania komputera oraz zdolność analitycznego i krytycznego myślenia (zadanie drugie).
  • Przyswojenie sobie informacji (znajomość faktów) o urządzeniach współpracujących z komputerem (zadanie trzecie).

Sprawdzian został przygotowany w dwóch wersjach. Składa się on z trzech, takiego samego rodzaju zadań do wykonania przez uczniów.
Pierwsze zadanie (Uzupełnij zdania właściwymi określeniami. ) uwzględnia tę samą bazę pojęciową a elementem różnicującym jest tekst do uzupełniania.

Przykład zdań:

I Sprawdzian - pierwsze zdanie :

Zespół programów, które sprawiają, że komputer może w ogóle działać, to jego
........................................................................................... .

II Sprawdzian - pierwsze zdanie :

System operacyjny mieści się na ...........................................................................
i składa z wielu programów.

(W miejsca wykropkowane uczeń wpisuje właściwe nazwy)

Zadanie drugie (Skreśl zdania fałszywe.) różnicuje nieco treść i forma zdań, które uczniowie mają uznać za prawdziwe bądź fałszywe.

Przykład zdań prawdziwych i fałszywych

I Sprawdzian

• Oświetlenie przy pracy z komputerem powinno być rozproszone i niezbyt silne.

• Obsługując komputer siadamy w niskim fotelu.

II Sprawdzian

• Odległość oczu od ekranu komputera powinna wynosić 50 ÷ 60 cm.

• Oświetlenie stanowiska pracy może być jaskrawe.

(Uczeń skreśla zdania fałszywe.)

Trzecie zadanie (Wymień urządzenia współpracujące z komputerem.) jest w obu wersjach sprawdzianu tożsame. Strona formalna sprawdzianu może być różna. Zadania mogą być ulokowane w rozmaitych tabelkach, a oznaczenia nanoszone przez uczniów również rozmaite. Istotne jest, by arkusz sprawdzianu był wykonany starannie, a wydruk czytelny.

Wykorzystanie ułożonego sprawdzianu będzie zależało od wielu czynników, o których zdecyduje nauczyciel informatyki mając na uwadze swój plan dydaktyczny realizacji treści programowych przedmiotu. Stopnie, które otrzymają uczniowie na podstawie tego sprawdzianu będą zależały od przyjętego przez nauczyciela systemu oceniania, z którym zaznajomi on swoich uczniów. Wybierając system oceniania nauczyciel zwróci uwagę na to, by budował on pozytywny obraz działań ucznia, jego osiągnięć i motywował dzieci do uzyskiwania jeszcze lepszych efektów edukacyjnych.Piśmiennictwo:

1 Kosińska E., Ocenianie w szkole. Kraków 2000, s.18.
2 Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000, s.s. 12, 13.
3 Arends R. I., Uczymy się nauczać. Warszawa 1994, s.215.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie