Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Praca z tekstem matematycznym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2122 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Małgorzata Frątczak-Kiełbasa
nauczyciel SP w Chrapowie

JAK ZAPLANOWAĆ I PRZEPROWADZIĆ LEKCJĘ, NA KTÓREJ PRZEWIDUJEMY PRACĘ Z TEKSTEM MATEMATYCZNYM ?

Podstawy Programowe Kształcenia Ogólnego zakładają zdobywanie przez uczniów umiejętności czytania ze zrozumieniem . Umiejętność czytania tekstu matematycznego jest umiejętnością wyższego rzędu. Ogniskuje w sobie wiele różnych umiejętności matematycznych. Dlatego trzeba ją powoli i systematycznie zdobywać.
Propozycja dotyczy lekcji planowanej w klasie IV szkoły podstawowej. Tematem lekcji jest okrąg,
Jednym z jej głównych celów jest wprowadzenie uczniów w najprostsze techniki postępowania przy lekturze tekstu matematycznego. Będzie to tekst definicji matematycznej.
Do lekcji będą potrzebne, jako środki dydaktyczne, kartki z definicją promienia okręgu, okręgu, cięciwy i średnicy okręgu:

Każdy odcinek, którego jeden koniec jest środkiem okręgu, a drugi leży na okręgu, nazywamy promieniem okręgu.

Okręgiem o środku w punkcie M i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu M jest równa r.

Odcinek, którego oba końce należą do okręgu, nazywamy cięciwą okręgu.

Cięciwę, która przechodzi przez środek okręgu, nazywamy średnicą okręgu.

Kartki te przygotowuje się dla każdego ucznia. Przygotowujemy również rozsypanki z wyrazów pierwszej definicji dla zespołów dwuosobowych oraz komplet dużych kartek z wypisanymi hasłami pierwszej definicji (znanymi i nieznanymi uczniom) do wywieszenia na tablicy.

Temat lekcji : Okrąg.

Wymagane umiejętności : rysowanie odcinka, rysowanie okręgu, rozumienie pojęcia płaszczyzna.

Cele kształcenia :
ogólny – kształtowanie umiejętności (etap wstępny, praktyczny) czytania prostych
tekstów matematycznych;
szczegółowy – zapoznanie uczniów z budową definicji; zapoznanie uczniów z pojęciami : promienia okręgu, cięciwy i
średnicy okręgu i ich definicjami.

Uczeń : musi umieć - na podstawie rysunku wskazać poznane elementy okręgu, narysować je;
powinien umieć – korzystając z rysunku zdefiniować niektóre nowo poznane pojęcia;
może umieć – zdefiniować wszystkie pojęcia.

Metody pracy : kierowana dyskusja, praca z tekstem matematycznym, praktyczno-ćwiczeniowa.

Formy pracy : sterowana przez nauczyciela praca z całą klasą, indywidualna praca ucznia przy tablicy z udziałem całej klasy, samodzielna praca uczniów w zeszytach przedmiotowych.

Środki dydaktyczne : kartki z definicjami pojęć, rozsypanki wyrazowe, większe kartki z nazwami pojęć, kolorowe pisaki.

Tok lekcji

Część wstępna lekcji.
Czynności porządkowe i organizacyjne, sprawdzenie zadania domowego, kontrola umiejętności praktycznych dotyczących rysowania odcinka i okręgu. Podanie tematu lekcji. Uczniowie rysują w zeszytach okrąg.

Część zasadnicza lekcji.
1. Dokonywanie podziału pojęć matematycznych na dwie grupy : pojęcia znane i nieznane uczniom.
2. Rozpoznawanie gatunku tekstu jakim jest definicja matematyczna; wyróżnianie słówek charakterystycznych dla tekstu definicji. Każdy odcinek, którego jeden koniec jest środkiem okręgu, a drugi leży na okręgu nazywamy promieniem okręgu.
Wyróżnianie w tekście definicji pojęć znanych oraz pojęć nowych dla ucznia.
3. Narysowanie promienia okręgu.
4. Doskonalenie umiejętności wyróżniania w tekstach definicji charakterystycznych komponentów. Okręgiem o środku w punkcie M i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od punktu M jest równa r.
Odcinek, którego oba końce należą do okręgu, nazywamy cięciwą okręgu.
5. Uzupełnianie rysunku okręgu o nowo definiowane pojęcie.
6. Podsumowanie lekcji.

Uwagi dotyczące przebiegu lekcji:

Ad.1 Nauczyciel wywiesza na tablicy kartki z napisanyminazwami pojęć matematycznych pierwszej definicji.Uczniowie dokonują podziału na znane i nieznane.

Ad.2 Każdy uczeń otrzymuje kartkę z tekstem definicjipromienia okręgu. Uczniowie przy pomocy nauczyciela podejmują próby określenia gatunku otrzymanego tekstu. Dokonują wyróżnienia słówka „nazywamy" będącego wyznacznikiem gatunku tego tekstu.

Uczniowie podkreślają innym kolorem pojęcia nowe,a innym pojęcia znane (nawiązują do podziału kartekdokonanego uprzednio na tablicy). Podają pełną nazwę nowego (definiowanego) pojęcia.Uczniowie w zespołach dwuosobowych układają z rozsypanki wyrazów definicję promienia okręgu.To samo zadanie wykonuje się (z pewnym opóźnieniem ) na tablicy.

Ad. 3 Uczniowie wykonują rysunek na tablicy i w zeszytach.

Ad. 4 Nauczyciel zapisuje na tablicy definicję okręgu. Wybrany uczeń wyróżnia odpowiednie części definicji,buduje nową definicję tego samego pojęcia przestawiając definiendum z definiensem; klasa uczestniczy w wykonywaniu zadania. To samo zadanie odnośnie definicji cięciwy i średnicy wykonują uczniowie samodzielnie; wyróżniają kolorami odpowiednie części tekstu, konsultują je z nauczycielem.

Ad. 5 Uczniowie uzupełniają rysunek okręgu w zeszytach i na tablicy.

Część końcowa.
Podanie pracy domowej. Ułóż znaczenie pierwszych czterech haseł krzyżówki, zapisz je w zeszycie i wklej krzyżówkę:

prOmień
oKrąg
śRednica
ciĘciwa
G
defInicja

Ad. do części końcowej
Uczniowie zapisują w zeszytach treść zadania domowego i otrzymują krzyżówkę z hasłami.

Dziękuję koleżance Anecie Świercz za udostępnienie strony - Małgorzata Frątczak - Kiełbasa

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie