Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Karnawałowy bal w literkowie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2930 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy I w ośrodku tematycznym "To już umiem, to już wiem".


OPRACOWAŁA:mgr BARBARA PŁUCIENNIK
OŚRODEK TEMATYCZNY: TO JUŻ UMIEM, TO JUŻ WIEM.
TEMAT DNIA: KARNAWAŁOWY BAL W LITERKOWIE.
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
 • Zna i rozpoznaje małe i wielkie litery drukowane i pisane.
 • Potrafi przyporządkować małą literę do wielkiej i odwrotnie.
 • Rozpoznaje samogłoski, spółgłoski, dwuznaki, spółgłoski miękkie.
 • Dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby.
 • Wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie.
 • Słucha uważnie czytanego tekstu.
 • Czyta głośno wyrazy i zdania.
 • Potrafi pisać wyrazy i zdania.
 • Czyta ze zrozumieniem krótki tekst.
 • Potrafi udzielić odpowiedzi na pytanie w postaci zdania oznajmującego.
 • Zna liczb od 0 – 11.
 • Porządkuje liczby rosnąco i malejąco.
 • Dodaje i odejmuje w zakresie 10.
 • Rozumie treść zadania tekstowego.
 • Potrafi zapisać formułę matematyczną do zadania tekstowego.
 • Udziela odpowiedzi do zadania w formie zdania.
 • Umie śpiewać piosenki jednogłosowe.
 • Porusza się zgodnie z tempem muzyki.
 • Potrafi wystukać podany rytm.
 • Określa metrum podanego rytmu.
 • Umie posługiwać się nożyczkami, tnie po linii kolistej.
 • Aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej.
 • Dokonuje właściwej samooceny.
METODY: słowna, praktycznego działania, metody aktywizujące.
FORMY: indywidualna- jednolita i zróżnicowana, zbiorowa, grupowa zróżnicowana
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: kartoniki w trzech kolorach z cyframi i liczbami, alfabet do demonstracji, tekst do czytania, alfabet do demonstracji, nagranie A.Vivaldiego,tekst do czytania głośnego, karty pracy dla każdego ucznia zróżnicowane pod względem trudności oraz karty do pracy w grupach, plansza z rytmizowanym zdaniem, rozsypanka wyrazowa, szablon serpentyny dla każdego ucznia, karty ewaluacji.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 1. Zapoznanie z tematem lekcji- praca z całą klasą.
  N – Pewnie ciekawi jesteście, o czym będzie dzisiejsza lekcja. Dowiecie się tego wtedy, gdy rozwiążecie pierwsze zadanie
  Na tablicy umieszczone są kartoniki w trzech kolorach. Z jednej strony znajduje się liczba, z drugiej litera. Porządkujemy liczby na dwóch pierwszych kartonikach rosnąco, a na ostatnim malejąco. Po czym odwracamy kartoniki i odczytujemy hasło.
  K A R N A W A Ł O W Y B A L W L I T E R K O W I E
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 6 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
  N- Wiemy już o czym będziemy rozmawiać na zajęciu. Ciekawi jesteście co działo się na tym balu?
  Dowiecie się tego za chwilę.
 2. Śpiewanie całą grupą piosenki w Literkowie.
  N- Teraz aby wprowadzić wszystkich w wesoły nastrój zaśpiewamy razem piosenkę „W Literkowie”.
 3. Porządkowanie liter w pary – mała litera i wielka. ( praca z całą klasą)
  N- W Literkowie dzisiaj wielki bal karnawałowy. Wszystkie literki przyszły na bal.
  Widzicie je wszystkie na tablicy. Literki zaczęły tańczyć. Chcą tańczyć w parach, mała literka z tą samą wielką literką. Połączymy je w pary, by dobrze się bawiły?
  Na tablicy znajdują się przypadkowo przypięte litery ( małe i wielkie). Uczniowie po kolei łączą w pary litery, nazywając głośno uporządkowaną literę.
 4. Rozpoznawanie samogłosek, spółgłosek miękkich, dwuznaków i spółgłosek.( praca indywidualna, jednolita)
  N- Literki przetańczyły jeden taniec w parach a teraz zrobiły węże. W pierwszym wężu tańczą same samogłoski, w drugim spółgłoski miękkie, w trzecim dwuznaki, a w czwartym pozostałe spółgłoski. Połączcie literki w węże w kartach pracy. Każdy wąż zaznaczcie innym kolorem.
  Na kartach pracy uczniowie mają połączyć w węża poszczególne grupy liter
 5. Dzielenie wyrazów na głoski, litery i sylaby. ( praca indywidualna, jednolita)
  N- Literki ogłosiły konkurs. Kto poprawnie podzieli w kartach pracy wyrazy: taniec i bal na głoski, litery i sylaby, tego literki zaproszą do tańca.
  Uczniowie indywidualnie dzielą na kartach pracy na głoski, litery i sylaby wyraz taniec
 6. Improwizacja ruchowa do muzyki A. Vivaldiego. Uczniowie tańczą do momentu, kiedy wszyscy wykonają zadanie.
 7. Czytanie głośne krótkiego tekstu- praca zbiorowa.
  N- Teraz dowiecie się jak przebrały się literki na bal. Poproszę jedno z was, aby mi ładnie przeczytało zdania, a pozostali uważnie słuchają i zapamiętują jak przebrały się literki.
  Wybrany przez nauczyciela uczeń odczytuje tekst. Uczniowie po wysłuchaniu tekstu uzupełniają samodzielnie zdania podanymi wyrazami.
  Na bal literki zabawnie się przebrały. B było ślicznym białym balonem. K czarnym kotem. Z przebrało się za szarego zająca. Wszyscy pięknie wyglądali w swych karnawałowych strojach.
 8. Ćwiczenia w pisaniu- uzupełnianie zdań wyrazami. Praca indywidualna, jednolita.
  N- Wiecie już jak przebrały się literki. Uzupełnijcie zdania wyrazami lecz uważajcie,by nie zamienić strojów literkom.
  Na balu B było ………….. K przebrało się za ………………… A literka Z była ………………………
  balonem kota zającem
 9. Ciche czytanie ze zrozumieniem.( praca indywidualna, zróżnicowana)
  N- Literki w czasie balu wybrały króla i królową balu. Jesteście ciekawi, która literka została królem, która królową balu. Musicie bardzo uważnie przeczytać zdania a później napisać mi odpowiedź na dwa pytania. Uczniowie, którzy mają same kropeczki piszą odpowiedź całym zdaniem. Ci, którzy mają mało kropeczek, bo mają zaczęte odpowiedź wpisują tylko literkę.
  Uczniowie po cichym czytaniu krótkiej informacji piszą odpowiedź w formie zdania oznajmującego.
  Królową balu została litera, na którą zaczyna się wyraz zabawa. Królem balu została literka, która kończy wyraz karnawał.
  Jaka litera została królową balu?
  …………………………………….
  Kto został królem balu?
  ………………………………………
 10. Rytmizowanie zdania.(praca zbiorowa)
  N- Za dobrze wykonane zadanie literki mają dla was nagrodę. Aby ją dostać musicie tylko głośno rytmicznie wypowiedzieć jedno zdanie.
  LI-TE-RY LI-TE-RY
  LI-TER-KI ROZ-DA-ŁY
  DZIE-CIOM CU- KIER- KI
  N- Kto z was potrafi określić na ile będziemy liczyć te takty.
 11. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. (praca w grupach, zróżnicowana)
  N- Bal się kończy. Literki są już zmęczone. A wy? Literki chciałyby wam powiedzieć jak się bawiły na balu. Dowiecie się tego gdy wykonacie zadanie matematyczne. Będziecie pracować w grupach. Musicie obliczyć działania i rozwiązać szyfr.
  Uczniowie podzieleni na grupy. Każda grupa dostaje inny zestaw. Po obliczeniu każda grupa podaje swoje rozwiązanie. Następnie wspólnie układają zdanie z wyrazów i porządkują zdania. Nauczyciel wiesza rozwiązanie na tablicy.
  Grupa I
  8-6=2 O
  2+2=4 R
  2+4=6 Y
  4+6=10 A
  8-8= 0 Ł
  3+5=8 B
  9-2=7 K
  10-1= 9 N
  9-6=3 W
  7-6=1 L
  Wynik 8 10 1 7 10 4 9 10 3 10 0 2 3 6
  Literka

  Grupa II
  7+2=9 E
  9-2=7 O
  5-3=2 L
  10-7=3 T
  4+4=8 K
  8+2= 10 W
  9-8=1 R
  9-5=4 I
  Wynik 10 2 4 3 9 1 8 7 10 4 9
  Literka

  Grupa III
  8-3= 5 Y
  2+6=8 D
  6+3=9 Ł
  10-4=6 A
  7+3=10 B
  3+4=7 N
  9-6=3 U
  Wynik 10 5 9 3 8 6 7 5
  Literka

  Grupa IV
  6+3=9 Z
  10-3=7 E
  10-9=1 S
  8-5=3 K
  5+5=10 T
  2+4= 6 I
  9-5=4 Y
  4+4=8 W
  Wynik 8 1 9 4 1 10 3 6 7
  Literka

  Grupa V
  9-6=3 W
  6+1=7 B
  9-4=5 I
  3+1=4 Y
  3+7=10 T
  8-2=6 E
  9-8=1 Ł
  4+4=8 L
  9+0=9 R
  10-10=0 A
  7-5=2 K
  Wynik 8 5 10 6 9 2 5 7 0 3 5 1 4
  Literka

  Grupa VI
  8-4=4 Ł
  3+3=6 S
  5+3=8 W
  4+6=10 Ę
  9-4=5 E
  10-3=7 I
  3+6=9 O
  Wynik 6 7 10 8 5 6 9 4 9
  Literka

  BAL KARNAWAŁOWY W LITERKOWIE BYŁ UDANY. WSZYSTKIE LITERKI BAWIŁY SIĘ WESOŁO.
 12. Rozwiązywanie zadania tekstowego- praca indywidualna, zróżnicowana.
  N- Bal się skończył. Literki wspominają bal i mają dla was jeszcze dwa zadania. Musicie przeczytać zadanie na kartach pracy i je rozwiązać.
  Uczniowie rozwiązują zadanie w kartach pracy.

  Zadanie:
  Na balu były 4 koty szare i 5 czarnych.
  Ile było kotów?

  Zadanie 2
  Na sali tańczyło 8 krasnali. 3 krasnali wyszło z sali
  Ile krasnali zostało na sali?

 13. Wykonanie serpentyny – cięcie po linii kolistej, malowanie ograniczonych płaszczyzn. (Praca indywidualna)
  N- Na pustej sali balowej pozostały tylko serpentyny. Wiecie, jak wygląda serpentyna. Za chwilę wykonamy taką serpentynę.
 14. Ewaluacja zajęć przez dzieci.
  N- Zakończyliście zajęcie. Chciałabym, by ci , którym podobały się zajęcia narysował na tej karcie wesołą buzię. Ci ,którym się nie podobało niech narysują smutną buzię.
Karta pracy ucznia

Zadanie 1.
Wyraz Ile liter? Ile głosek? Ile sylab?
bal
taniec

Zadanie 2

balonem kota zającem

Zadanie 3
Królową balu została literka na którą zaczyna się wyraz zabawa.
Królem balu została literka, która kończy wyraz karnawał.
Jaka literka została królową balu?
Kto został królem balu?

Zadanie 4
Na balu były 4 koty szare i 5 czarnych. Ile kotów było na balu ?Zadanie 5
Na sali tańczyło 8 krasnali. 3 krasnali wyszło z sali.
Ilu krasnali zostało na sali?
KARTA EWALUACJI DLA UCZNIA

Jeśli dzisiejsze zajęcia podobały się Tobie narysuj uśmiechniętą buzię. Jeśli nie podobały się narysuj smutną buzię
KARTA EWALUACJI DLA NAUCZYCIELA
 1. Na ile w skali 6-cio stopniowej ocenia Pani/ Pan oglądane zajęcia?
  1 2 3 4 5 6
 2. Jak ocenia Pani/ Pan przygotowanie merytoryczne nauczyciela do lekcji?
  1 2 3 4 5 6
 3. Co najbardziej podobało się Pani/Panu na lekcji? ...............................................................................
 4. Co nie podobało się Pani/ Panu w czasie zajęcia? ...............................................................................
 5. Uwagi i spostrzeżenia: ...............................................................................

  mgr BARBARA PŁUCIENNIK

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie