Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Msza święta w dniu pierwszej komunii

 

Przed kościołem:
Należy przygotować krzyż, świece, trybularz i wodę święconą. Kapłan z asystą udaje się przed kościół po dzieci.

Kapłan pozdrawia zgromadzonych.

Przywitanie Ks. Proboszcza (dziecko):
Czcigodny Księże! Długo czekaliśmy na tę chwilę, wiele godzin spędziliśmy nad katechizmem, poznając prawdy Boże i naukę Kościoła. I oto nadszedł tak upragniony dzień, nasze serca są gorące, pełne miłości dla naszego Pana, który tak ukochał człowieka, że zamieszkał z nami. Dziękujemy Ci, Drogi Kapłanie, że razem z nami przeżywasz te radosne chwile i prosimy o błogosławieństwo na drogę do ołtarza i rozpoczynającą się dla nas wędrówkę z Panem Jezusem do Ojczyzny niebieskiej.
Kapłan zwraca się do dzieci następującymi słowami:
Kochane dzieci, gdy byłyście małe, rodzice przynieśli was do kościoła i tutaj przyjęłyście chrzest święty. Wówczas dobry Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Niech ta święcona woda, którą was pokropię przypomni wam wasz chrzest święty, to, że jesteście dziećmi Bożymi, a Jezus niech na nowo wezwie was do zjednoczenia z Sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy pierwszy raz przyjmiecie Komunię Świętą.
Kochane dzieci, poproście teraz Waszych rodziców o błogosławieństwo.

Dwoje dzieci składa podziękowanie rodzicom:

Dziewczynka: Dziękuję Ci, Mamo. Ty pierwsza nauczyłaś mnie składać ręce, nuciłaś słowa: „Bóg i Maryja”, w pięknej religijnej piosence. Ty klękałaś razem do pacierza, prowadziłaś mnie do kościoła. Twojej, pięknej nauki nie zastąpi żadna szkoła. W dniu pierwszej Komunii Świętej dziękuję Ci, Mamo gorąco, za troskę i za starania i miłość nieustającą.

Chłopiec: Tato drogi, dziecko Twe, jest już takie duże. Dzisiaj Ci, w podzięce składam białe róże. Płatki jak dusza dziecka takie niewinne są, każdy płateczek kwiatka wyraża wdzięczność mą. Dzisiaj spotkam Jezusa, całuję spracowane dłonie Twe, troszczysz się o chleb codzienny. Bóg żywym chlebem karmi mnie.

Rodzice błogosławiąc dzieci, wręczają im kwiaty, które przyozdobią ołtarz. Kapłan wyjaśnia, że bez błogosławieństwa rodziców bardzo ciężko jest człowiekowi w życiu. Rodzice wyciągają ręce w stronę swoich dzieci i powtarzają słowa błogosławieństwa:

Niech Ci, Bóg błogosławi. Niech Cię zachowa od wszystkiego złego. Niech Cię, prowadzi i niech Cię strzeże. Abyś wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. Niech Matka Boska ma Cię w opiece. Abyś był radością Kościoła i Ojczyzny. I ja Ci błogosławię (czynią krzyż). W Imię Ojca i Ducha Świętego.

Pokropienie wodą święconą – kapłan odmawia modlitwę nad dziećmi:
K.: Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Żywota. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź, Panie, razem dzieci i ich rodziców przy Twoim świętym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W.: Amen.
Procesja do kościoła ze śpiewem:
Pieśni: „Pod Twą obronę ...”, „Kiedyś o Jezu ...”
Po wejściu do kościoła okadzanie ołtarza, rozpoczęcie Mszy św.
Po pozdrowieniu przez kapłana, prośba rodziców o udzielenie dzieciom I Komunii Świętej:

Przed kilkoma laty z troską i miłością, chrześcijańskich rodziców, przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę, o wiarę. To Święte Boże życie, które otrzymały na chrzcie, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem. Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła, prosimy czcigodnego Księdza proboszcza, aby w czasie tej uroczystej Mszy Świętej, udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby one wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości Boga i Świętej Matki Kościoła.

Imienne wzywanie dzieci wg. kolejności siedzenia w ławkach, do ułożenia bukietu, przed ołtarzem z otrzymanych od rodziców kwiatów.

Dziecko prosi zgromadzonych o modlitwę:
Jak ziemia pragnie wody i słońca, tak dusza moja pragnie Boga, Jego miłości bez końca. Nadszedł ten upragniony dzień, stoimy u stóp Boga i radość przepełnia nasze serca. W tej doniosłej chwili prosimy Ciebie, Czcigodny Księże, byś na ołtarzu razem z chlebem i winem złożył nasze życie, nasze rodziny, nasze radości i smutki. Prosimy, byś złożył naszą przyszłość, nasze nieznane jutro i proś Dobrego Boga, by zachował nas od wszelkich niebezpieczeństw i zła, które nas otacza.
Również Was kochani rodzice, krewni i wszyscy obecni w kościele zapraszamy do wspólnej modlitwy w naszej intencji, byśmy dochowali wierności Bogu i w łasce Bożej wytrwali do końca życia.
Wspólny śpiew – Hymn do Ducha Św.: „Przybądź Duchu...”
Akt pokuty, hymn Chwała na wysokości i kolekta dnia (dalsza część Mszy św. bez zmian)
Czytanie I (dziecko)
Psalm (dzieci)
Czytanie II (dziecko)
Ewangelia
Homilia
Po zapaleniu świec dwoje dzieci podchodzi do ołtarza, gdzie znajdują się: paschał i stolik z Ewangelią, kładą prawe ręce na Piśmie św. i wspólnie odmawiają: Odnowienie przymierza chrztu św.
K.: Drogie dzieci. Zanim podczas tej Mszy świętej przystąpicie do Komunii świętej i przyjmiecie Ciało Pana Jezusa, wyrzeknijcie się zła i grzechu oraz złóżcie wyznanie wiary. Zaraz po waszym urodzeniu, rodzice i chrzestni prosili dla was o łaskę chrztu świętego i zobowiązali się, że wychowają was w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila, byście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczynicie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś wasz ojciec zapalił dla was świecę chrzcielną.
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych:
K.: Czy wyrzekacie się zła, żeby was grzech nie opanował?
Dz.: Wyrzekamy się!
K.: Czy wierzycie w Boga Ojca wszechmogącego, Syna Bożego i Ducha Świętego?
Dz.: Wierzymy!
K.: Czy wierzycie w Kościół powszechny, w świętych obcowanie, w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny?
Dz.: Wierzymy!
K.: W uroczystej godzinie I Komunii świętej złóżcie, drogie dzieci, Panu Jezusowi również przyrzeczenie. Czy przyrzekacie wiarę świętą zawsze wyznawać i na zawsze zachować?
Dz.: Przyrzekamy!
K.: Czy przyrzekacie aż do osiemnastego roku życia nie pić alkoholu i nie palić tytoniu?
Dz.: Przyrzekamy!
Dzieci powtarzają za kapłanem:
Boże w Trójcy jedyny, przed Tobą w obliczu Matki Bożej i Świętych, wobec naszych Aniołów Stróżów i wszystkich obecnych w kościele, odnawiamy uroczyście swoje śluby na chrzcie świętym złożone i składamy nasze przyrzeczenia. Udziel nam, Boże mocny, łaski Twojej, abyśmy słowa dotrzymali, i z Twoją pomocą doszli do wiecznej radości. Amen.
Następnie wszyscy, stojąc, śpiewają pieśń: „Com przyrzekł Bogu...”
Modlitwa wiernych
K.: Najmilsi, wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne.
Ojciec: Panie Jezu, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem polecamy Ci naszego Ojca Świętego, spraw, by Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy ...
Matka: Dobry Pasterzu, który kochasz wszystkich ludzi, polecamy Tobie naszą Ojczyznę, tych wszystkich, którzy zagrażają jej wolności, spraw by zrozumieli, że dobro zawsze zwycięża. Ciebie prosimy ...
Dziecko I: Panie Jezu, polecamy Ci nasze rodziny, tych wszystkich, którzy nas kochają, jak również tych, którzy zapominają o prawdziwych obowiązkach rodzicielskich. Oświeć ich i dopomóż, by dawali nam tylko to, co jest dla nas dobre. Ciebie prosimy ...
Dziecko II: Jezu, najwyższy Kapłanie, polecamy Ci naszego duszpasterza, nauczycieli i wychowawców spraw, by ich troska o nas i poświęcenie przyniosły obfite owoce. Ciebie prosimy ...
Dziecko III: Panie Jezu, miej w opiece każde dziecko, które dzisiaj przyjmuje Cię do serca, uświęcaj nas, prowadź i broń, byśmy nigdy nie zeszli z drogi zbawienia. Ciebie prosimy ...
Dziecko IV: Polecamy Ci, Panie, naszych krewnych i wszystkich obecnych w kościele. Obdarz nas wszystkich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością. Ciebie prosimy ...
K.: Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy; udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twego Syna, stałości w wierze i wzrostu w miłości i łasce. Przez Chrystusa, Pana Naszego.
W.: Amen
Procesja z darami:
Procesja z darami: świeca, kwiaty, chleb, wino i woda.
Matka lub dziecko czyta słowa objaśnienia.
Dziecko niosące świecę: Boże, Twój Syn jest światłością świata. Przynosimy tę płonącą świecę, która Go oznacza. Pomóż nam być Twoim światłem na każdy dzień naszego życia.
Dziecko niosące kwiaty: Boże, Ty stworzyłeś trawy i lilie polne. Przyjmij te kwiaty dla ozdoby ołtarza. Pomóż nam zachować serca piękne i czyste.
Dziecko niosące chleb: Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi chleb, przemień go w Ciało swego Syna, aby nas nakarmić.
Dziecko niosące wino i wodę: Boże, z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w Krew swojego Syna, aby ugasić nasze pragnienia. Jak woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem.
Wszyscy śpiewają: „Ofiaruję Ci...”. (dalsza część Mszy św. bez zmian); po Baranku Boży...
Modlitwa dziecka: Nadeszła już ta cudowna chwila, jesteś tu na ołtarzu, Panie Jezu, ten sam, co w Wieczerniku. Popatrz na dzieci tu zgromadzone, na naszych rodziców i wszystkich wiernych. My Cię kochamy, my Cię pragniemy, my na Ciebie czekamy. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź najlepszy Gościu, przyjdź Boże do naszych serc, przyjdź z pełnią łask, przyjdź z Twą miłością. Wnieś w nasze dusze to wszystko, czego nam brakuje i uświęć tatę, mamę i każde dziecko.
Komunia św.: Oto Baranek Boży
Pieśni na Komunię: „Pan Jezus już się zbliża ...”, „O święta uczto...”, „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem...”
Pieśń na dziękczynienie: „Królestwo Boże jest wśród nas...”
Podziękowanie rodziców: Wdzięczni jesteśmy Bogu, że pozwolił nam przeżywać w szczególnej radości dzisiejszą Liturgię Mszy Świętej, podczas, której nasze dzieci, wraz z nami, wzięły udział w Przenajświętszej Uczcie Eucharystycznej. Z wyrazami głębokiej wdzięczności zwracamy się do Czcigodnego Księdza Proboszcza, dziękując za udzielenie naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Dziękujemy, również za Słowo Boże skierowane do nas, podczas tej Mszy Świętej, za modlitwę oraz za każdy trud, podejmowany dla dobra naszych dzieci i całej naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości. Niech każdy trud, wynagrodzi Jezus Chrystus, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Szczęść Boże.
Przed rozesłaniem, podziękowanie dzieci: Panu Jezusowi, Kapłanom i Rodzicom. Podziękowanie Panu Jezusowi:
Maleńki Gościu mój biały
Przyszedłeś do serca mego, by mi się oddać cały.
Tulę Cię mocno do Niego
O Gościu tak ukochany,
I co dzień bardzo czekany.
Świat Cię ogarnąć nie może,
Ty do mnie przychodzisz, Boże.
Stajesz się, Jezu, tak mały, maleńki Gościu mój biały.
I wciąż chcę mówić na nowo,
To serca mego wyznanie,
To jedno płomienne słowo
Kocham Cię, Jezu, mój Panie.
By usta moje szeptały, Maleńki Gościu mój biały.
Otwieram Ci całą duszę i ufam, żem niezuchwały.
Gdy wciąż powtarzać Ci muszę
Maleńki Gościu mój biały.
Podziękowanie Kapłanowi:
Już Jezus przyszedł, szczęście ogromne
Wziął moje serce, jak dobry Brat.
O tego nigdy już nie zapomnę,
Pójdę z mym Bogiem w piękniejszy świat.
Dzisiaj Twe dzieci, o Księże Drogi,
Chcą Ci wyrazić miłość i cześć.
Bo dzień dzisiejszy dla nas tak drogi
Chcemy go zawsze przez życie nieść.
Dzięki Ci za to, Drogi nasz Księże,
Żeś nam Jezusa do sera dał.
Będziemy dla nieba nieść błagania,
Abyś obfitą nagrodę miał.
Podziękowanie Rodzicom:
Gdy tak w skupieniu modliłam się cicho,
zbliżył się kapłan ze złotym kielichem.
Boga żywego na ustach mi złożył
serca dla Jezusa na zawsze otworzył.
Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci tato
pewnie mnie spytacie: me dziecko, a za co?
Za świętą wiarę mi wlaną, rodzice kochani,
za miłość Waszą, trud i wychowanie.
Dziękuję, że dzisiaj jestem tak blisko Jezusa,
że nad śnieg wybielona jest moja dusza.
Kocham Jezusa i w Niego wierzę
serduszko już moje do Niego należy. Jezus na zawsze mieszka już z nami
będziemy bezpieczni pod Jego skrzydłami.
Mamo! Jezus niejedną troskę i ból Ci osłodzi,
a Twój trud poniesiony stokrotnie nagrodzi. Tato! miej wiarę – że dziecko twe w codziennej modlitwie pamięta o Tobie.
Jezus nas obdarzył łaskami obficie, byśmy szczęśliwie szli przez ziemskie życie.
Piosenka dzieci: „Taki tyci” – refren powtarza się.
I. Jeśli kogoś chcesz małego spotkać (rozglądają się)
proszę bardzo jest stokrotka (wskazują ręką na podłogę)
lecz niziutko musisz schylić głowę (przykucają, patrzą na podłogę)
by stokrotki słyszeć mowę (przykucają, patrzą na podłogę, dłonie jak odchylone muszelki przykładają do uszu).

Ref: Tylko mały, taki tyci, mały (wskazują na siebie)
człowiek świat pokochać może cały (zakreślają rękoma wielkie serce)
przecież nawet wielki Bóg (wskazują na tabernakulum)
bardzo małym stać się mógł (podnoszą lewą rękę, pokazują 2 - 3 cm. między kciukiem a wskazującym).

II. Jeśli głębię chcesz zobaczyć wielką (dłonie jak lornetki przykładają do oczu)
proszę bardzo jest źródełko (patrzą na podłogę, zakreślają rękoma okrąg)
przed źródełkiem też uklęknąć trzeba (przyklękają na prawe kolano)
by zobaczyć w nim pół nieba (podnoszą ręce i trzymają je rozchylone, patrzą w niebo).

Ref:

III. Jeśli chcesz zapytać jak tam zdrówko (kładą prawą dłoń na sercu)
to rozejrzyj się za mrówką (rozglądają się)
i uważnie w lesie stawiaj nogi (delikatnie stawiają stopy)
choć raz, ty zejdź mrówce z drogi (chodzą, robią uniki).

Ref:

IV. Jeśli człowiek chce być bardzo wielki (stają na palcach, wyciągają ręce do góry)
musi zmaleć do muszelki (przykucają, dłonie i głowę przyciągają do kolan)
i nie marzyć by być wielkoludem (wznoszą ręce, zginają w łokciach i zaciskają pięści)
lecz najmilszym Bożym cudem (obiema dłońmi wskazują na siebie).

Ref:
Tylko mały, taki tyci, mały (wskazują na siebie)
człowiek świat pokochać może cały (zakreślają rękoma wielkie serce)
przecież nawet wielki Bóg (wskazują na tabernakulum)
małych nas pokochać mógł (wskazują na siebie, kładą obie dłonie na sercu).
Ogłoszenia i zachęta dzieci i rodziców do udziału w codziennej Mszy św. przez cały tzw. „biały tydzień”.

Kapłan zwraca się do dzieci:
K.: Na pewno przez całe życie będziecie pamiętały dzisiejszą Mszę świętą, w czasie, której przyjęłyście po raz pierwszy Pana Jezusa w Komunii Świętej. Swoją wdzięczność okażecie najlepiej w ten sposób, że postaracie się często i godnie przyjmować Chrystusa. Pamiętajcie zawsze również o tym, że Komunia Święta jest pokarmem, który wzmacnia nas, abyśmy byli coraz lepsi, a więc coraz bardziej miłowali Pana Boga i bliźnich.
Poświęcenie i wręczenie obrazków komunijnych.
Błogosławieństwo kapłana
Pieśń na zakończenie Mszy św.: „My chcemy Boga...”
Wspólna fotografia.
® jola_osiak@interia.pl

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:51:15
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:51:15) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie