Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poczta dawniej i dziś

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4741 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 
„Przykładowy scenariusz zajęć zintegrowanych
w klasie II”


We wszystkich klasach, których jestem wychowawcą, od roku 1996 prowadziłam i prowadzę nadal innowację pedagogiczną, dotyczącą nauczania integralnego z elementami języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej. Innowacja w kolejnych etapach wdrażania jest modyfikowana i jak dotąd, zatwierdzana jest systematycznie w Śląskim Kuratorium Oświaty.
Wdrażanie elementów języka obcego odbywa się w różnych momentach zajęć, w zależności od wprowadzanych treści programowych. Uczniowie „mimochodem” przyswajają sobie angielskie słówka, wyrażenia i zwroty, szybko uczą się różnych rymowanek i piosenek. Dzieci nie są zmuszane do powtarzania czy śpiewania po angielsku. Jest to całkowicie dobrowolna aktywność dziecka. Nawet jeśli nie powtarza, mimochodem słyszy i zapamiętuje.
Hasłem do wprowadzania elementów j. ang. na zajęciach jest głośne zapytanie nauczyciela: - Children, do you speak English? Na co dzieci głośno chórem odpowiadają – Yes, a little. I w tym momencie nauczyciel wprowadza angielskie słówka, wyrażenia, liczby, zwroty itp. zawsze tematycznie odpowiadające treściom programowym na dany dzień.
Uczniowie nagradzani są EURO-walutą – są to krążki z chipsów, za aktywność na zajęciach otrzymują krążki, w ten sposób każdy chłopiec to businessman a dziewczynka – businesswoman. Tworzą swój Small school-busines – Małe szkolne przedsiębiorstwo, czyli zdobywane w szkole umiejętności i wiadomości.
Poniżej przedstawiam przykładowy scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II z uwzględnieniem prowadzonej przeze mnie innowacji pedagogicznej.BLOK TEMATYCZNY: POROZUMIEWAMY SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

TEMAT DNIA: POCZTA DAWNIEJ I DZIŚ

Temat dnia: Poczta dawniej i dziś

Zapis w dzienniku:
Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat pracy poczty i listonosza, porównanie dawnych sposobów przesyłania wiadomości z obecnymi (na podstawie tekstu „Jak dawniej wysyłano listy”). Wypełnianie druków pocztowych. Pisownia wyrazów z u, ó. Obliczenia pieniężne zw. z opłatami pocztowymi. Rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce pocztowej. Pakowanie prezentów-paczek jako przygotowanie do zbliżających się świąt. Układanie i pisanie życzeń świątecznych na tabliczkach pokrytych plasteliną. Zabawa ruchowa przy muzyce – inscenizacja ruchem piosenki o listonoszu.

Innowacja: Wprowadzenie angielskiego słownictwa do tematu: poczta – post office,
postman, letter, postcard, packet. Utrwalenie piosenki ang. pt. „I wish you”.

Cele ogólne:
• doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na dany temat;
• rozwijanie umiejętności składania sprawozdań z wycieczki;
• wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego uczniów;
• kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
• rozwijanie umiejętności redagowania życzeń świątecznych;
• doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem;
• doskonalenie techniki pisania;
• wzbudzanie czujności ortograficznej;
• pogłębianie znajomości zasad ortograficznych;
• rozwijanie zainteresowań historią;
• rozwijanie zainteresowań filatelistycznych;
• doskonalenie umiejętności współpracy w małych grupach oraz komunikowania się uczniów
między sobą;
• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100;
• rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym;
• wzbudzanie szacunku dla pracy innych;
• zachęcanie uczniów do wspólnej zabawy i wspólnego śpiewu;
• rozwijanie zdolności manualnych;
• wdrażanie do pomagania sobie nawzajem, dzielenia się;
• uwrażliwienie uczniów na trudną sytuację materialną innych dzieci;
• utrwalenie angielskich zwrotów i wyrażeń, znanych słówek oraz wprowadzenie nowego
słownictwa – post office, postman, postcard, letter, packet.

Uczeń:
• wypowiada się w uporządkowanej formie;
• potrafi skorzystać z usług poczty;
• zapoznał się ze sposobem wypełniania podstawowych druków pocztowych;
• poznał historię funkcjonowania poczty w dawnych czasach;
• zna i potrafi zapisać własny adres;
• utrwala umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100;
• rozwija umiejętność obliczeń pieniężnych zw. z zakupami na poczcie, oraz umie porównać
ceny usług pocztowych;
• potrafi samodzielnie lub z pomocą rozwiązać proste zadanie tekstowe;
• zdobywa nowe zainteresowania – filatelistyka;
• rozwija w sobie wrażliwość na niedostatek innych dzieci;
• przeżywa radość z wykonanej pracy;
• poznaje nowe angielskie słowa zw. z pracą poczty;
• potrafi zredagować życzenia świąteczne;
• wie, na czym dawno temu przesyłano wiadomości;
• poprawnie zapisuje niektóre wyrazy z „u”, „ó”;
• potrafi współdziałać w grupie;
• potrafi zapakować paczkę lub prezent;
• wie, jakie czynności wykonują pracownicy poczty;
• zaśpiewać wspólnie piosenkę i bawić się przy muzyce.

Metody:
- słowne – rozmowa
- oglądowe – pokaz
- praktycznego działania
- zabawa
Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
podstawowe druki pocztowe, koperty, kartki pocztowe, pocztówki do św. Mikołaja znaczki (zbiór pocztówek, widokówek), paczka zaadresowana do klasy, imitacje glinianych i woskowych tabliczek oraz rylców, imitacje listów dawnych zrolowanych – wystawka, gazetka ścienna o poczcie, klasery ze znaczkami, serie znaczków o różnych tematyce, m.in. POCZTA POLSKA, karty pracy dla każdego ucznia, imitacje tabliczek glinianych – wykonanych z plasteliny, patyczki jako rylce, kartoniki do pakowania prezentów, świąteczny papier ozdobny, ozdobna wstążka lub sznurek, kolorowe krążki służące jako waluta EURO do oceniania pracy uczniów na zajęciach, kufer ze strojami – przebrania, kapelusze, czapki itp., words and pictures – obrazki do angielskiego słownika wyrazowo-obrazkowego.


Temat dnia: POCZTA DAWNIEJ I DZIŚ

1. Przywitanie dzieci i nauczyciela po polsku i po angielsku:

- Dzień dobry dzieci!
- Dzień dobry!
- Good morning children!
- Good morning teacher!
- Proszę usiąść!
- Sit down please!

Dzieci siadają w kręgu na dywanie.

2. Wniesienie paczki do klasy.

Pani woźna wnosi do zaadresowaną do klasy paczkę zawierającą materiały i pomoce do zajęć (druki pocztowe dla wszystkich dzieci, karty pocztowe, kartki do św. Mikołaja, znaczki itp.
Nauczyciel pyta po polsku: - Co to jest? Dzieci odpowiadają: - To jest paczka.
N. pyta po angielsku:
- Children, do you speak English?
Dzieci odpowiadają:
- Yes, a little.
N. pyta:
- What’s this?
Uczniowie udzielają odpowiedzi po polsku a nauczyciel dodaje nowe słówko ang.pokazując paczkę mówi:
- Yes, this is a packet or a parcel, czyli paczka.
N. proponuje dzieciom, żeby powtórzyły:
- Do you reaped a packet?
Uczniowie powtarzają: - This is a packet. (bez przymusu, powtarzają tylko te dzieci, które mają na to ochotę, pozostałe wystarczy, że słyszą).

Wytwarza się nastrój zainteresowania. Dzieci z ciekawością oglądają paczkę, omawiają jej wygląd, sposób opakowania, napisy: adres nadawcy i adres odbiorcy, po czym wspólnie otwierają paczkę i wyjmują jej zawartość.

Paczka zawiera m.in. koperty, więc N. podnosząc kopertę pyta:
- What’s this?

Dzieci odpowiadają najpierw po polsku:
- To jest koperta.
N. dodaje:
- Yes, this is an envelope?
- Do you reaped please!
Dzieci powtarzają: an anvelope. (Uczniowie powtarzają wspólnie lub indywidualnie, jeśli mają ochotę).
N. ustala z dziećmi, że następnego dnia napiszemy list do koleżanki, która się wyprowadziła, zaadresujemy wtedy kopertę i nakleimy znaczek.

3. Praca w grupach.

Siadają w grupach przy stolikach – po czym uczeń przebrany za listonosza rozdaje wszystkim karty pracy. Dzieci zapoznają się z ich treścią i okazuje się, że potrafią już wykonać zadanie 1 dot. paczki.

4. Rozmowa na temat pracy poczty

Składanie przez poszczególne grupy sprawozdań z wycieczki na pocztę (dzieci grupami prezentują to, czego dowiedziały się na poczcie).

N. podobnie jak wyżej wprowadza ang. nazwę – the post office, wskazując na budynek poczty umieszczony na gazetce ściennej.

Jakie czynności należy wykonać przy wysyłaniu:
- Gr. I. – paczki
- Gr. II – listu
- Gr. III – telegramu
- Gr. IV – kartki pocztowej.
N. pyta najpierw po polsku, potem po ang. pokazując ilustrację przedstawiającą pocztówkę:

- What’s this?

Dzieci odpowiadają po polsku a N. po ang.:

- This is a postcard.

Uczniowie wykonują w kartach pracy zadanie 4 i 5.

Na czym polega praca na poczcie?

Co należy do obowiązków listonosza?

Dzieci wykonują w kartach pracy zadanie 6.

Dzieci przekazują informacje dotyczące opłat za usługi pocztowe.
N. wskazuje na ucznia przebranego za listonosza i wprowadza ang. nazwę: a postman.

5. Pakowanie paczek – prezentów.

Uczniowie parami lub trójkami odmierzają, przycinają ozdobny papier, pakują kartoniki jak paczki, zawiązują je wstążką lub sznurkiem. Prezentują swoje prace i odkładają paczki-prezenty na półkę. Będą one ozdobą pod choinką.

6. Wykonanie zadania 2 w kartach pracy.

Dzieci ustalają wspólnie w grupach właściwe odpowiedzi i rozwiązania. Zadanie dotyczy czynności związanych z wysyłaniem paczek, ich ciężaru i zw. z tym opłat. Nauczyciel w tym czasie pomaga, wyjaśnia, sprawdza. (Dzieci korzystają z cenników opłat pocztowych.)

7. Krótka przerwa śniadaniowa.

N. ogłasza przerwę na drugie śniadanie mówiąc:

- Children, I am hungry. I want to eat.
Dzieci odpowiadają:
- My też jesteśmy głodni.
- We are very hungry too.
W trakcie jedzenia dzieci dzielą się pożywieniem z tymi, którzy zapomnieli lub nie mają drugiego śniadania.

W czasie przerwy dzieci oglądają wystawki urządzone w sali:
- wystawa znaczków: w klaserach i w seriach tematycznych;
- wystawa kart pocztowych i starych widokówek;
- wystawa tabliczek gipsowych i woskowych, oraz rylców, zrolowanych listów i ksiąg (imitacja pergaminu).

8. Wypełnianie kart pocztowych.

Dziecko-listonosz rozdaje wszystkim kartki do św. Mikołaja. (Kartki i znaczki są niespodzianką, zostały zakupione z klasowych oszczędności uzyskanych ze zbiórki makulatury, dzieci wiedzą, że dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na paczki świąteczne dla uboższych kolegów i koleżanek).
Na kartkach do św. Mikołaja każdy wpisuje swój adres jako nadawcy i naklejają znaczek. Adres musi być poprawnie napisany, żeby kartka wzięła udział w losowaniu. Po zajęciach każdy sam wrzuci swoją kartkę do najbliższej skrzynki pocztowej.

9. Zabawa ruchowa przy muzyce.

N. proponuje dzieciom zabawę przy piosence zespołu Skaldowie „Medytacje wiejskiego listonosza” (Ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie). Piosenka jest dzieciom znana, więc śpiewają wraz z zespołem i tańczą.
Dzieci wyjmują z zaczarowanego kufra różne czapki i kapelusze i stojąc w dowolnym miejscu sali tańczą przy słowach: kapelusz przed pocztą zdejm – wykonują ukłon, zdejmując kapelusz z głowy.

10. Opowiadanie nauczyciela.

N. mówi, że jutro dokładnie ustalimy, jaka jest droga listu od nadawcy do adresata, a dzisiaj powiemy sobie, jak to było dawniej, gdy nie było samolotów, pociągów, samochodów a nawet rowerów.
N. opowiada dzieciom o dawnych sposobach przesyłania listów, nawiązuje do tekstu czytanego przez dzieci w domu „Jak kiedyś wysyłano listy”. Dzieci włączają swoje wiadomości do opowiadania N., uzupełniają je.
N. pokazuje eksponaty zgromadzone na wystawie w klasie – imitacji tabliczek z gliny, gipsu i wosku, oraz rylców – wyjaśnienia jak dawniej z nich korzystano; prezentuje listy zrolowane z zalakowaną pieczęcią.
Rozwija jeden taki list i okazuje się, że jest to słowniczek ortograficzny, (zostanie rozwinięty i powieszony na tablicy), z którego dzieci będą mogły skorzystać wykonując zadanie 7.

11. Czytanie tekstów – „uzupełnianka” ortograficzna.

Dzieci czytają teksty o dawnych sposobach przesyłania listów. Wpisują brakujące w niektórych wyrazach litery „u” lub „ó”. W razie kłopotów wyszukują dany wyraz w słowniczku ortograficznym.
Zadanie zawiera trzy teksty. Dzieci dobrze czytające czytają i uzupełniają wszystkie, słabsi uczniowie mogą uzupełnić jeden lub dwa teksty.

12. Pisanie dawnym sposobem na tabliczkach.

Dzieci przedstawiają za pomocą patyczka-rylca na tabliczce pokrytej plasteliną wiadomość-życzenia świąteczne za pomocą ułożonych przez siebie zdań lub rysunku. Jest to niespodzianka, gdyż dzieci do końca nie wiedziały, po co wylepiały kartki plasteliną. Teraz dowiadują się, że w podobny sposób dawniej przekazywano na tabliczkach wiadomości.

13. Wystawa prac i ocena słowna.

Swoje wiadomości-życzenia dzieci zaniosą do domu i poproszą domowników o ich odczytanie.

14. Angielskie życzenia Wesołych Świąt.

- Children, do you speak English?
– Yes, a little.

Time for a song. Czas na piosenkę.

I wish you a merry Christmas /x3
And a happy New Year.

We wish you a merry Christmas /x3
And a happy New Year.

Śpiewając dzieci inscenizują treść piosenki ruchem.

14. Podsumowanie zajęć.

Dzieci siadają w kręgu i opowiadają, co im się w dzisiejszych zajęciach podobało, czego nowego dowiedziały się, co warto zapamiętać. Podliczają Euro-krążki.
Następuje ogłoszenie mistrza i mistrzyni dnia:
- The best businessman.
- The best businesswoman.
Nagrodzenie mistrzów brawami.

15. Praca domowa.

W nagrodę za aktywny udział dzieci w zajęciach na zadanie domowe pokolorują ilustrację z zadania 8 przedstawiającą listonosza.

16. Pożegnanie:
- Do widzenia dzieci. Good bye. To see later.
-
autorka:
Krystyna Barów
nauczycielka kształcenia
zintegrowanego
SP nr 40 z Oddz. Integracyjnymi
w Tychach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie