Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kryteria oceny prac pisemnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 36198 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego i wiedzy egzaminatora, przygotowałam szczegółowe “Kryteria oceny pracy pisemnej” oraz “Indywidualną kartę oceny wypowiedzi pisemnej”, które otrzymał każdy uczeń wraz z “kryteriami”.

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH INDYWIDUALNA KARTA OCENY PRACY UCZNIA

Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego i wiedzy egzaminatora, przygotowałam szczegółowe “Kryteria oceny pracy pisemnej” oraz “Indywidualną kartę oceny wypowiedzi pisemnej”, które otrzymał każdy uczeń wraz z “kryteriami”. “Kartę” tę wykorzystuję, oceniając uczniowskie wypowiedzi pisemne. Ocena ta jest zobiektywizowana, jednocześnie dostarcza uczniom jak najwięcej niezbędnych informacji na temat ich prac oraz wskazówki do dalszych działań.

“Kartę” tę wykorzystuję w gimnazjum, ale, z ewentualnymi modyfikacjami, może okazać się przydatna również w szkole podstawowej. Jej dodatkową zaletą jest możliwość przygotowania uczniów pod kątem zadań egzaminacyjnych. Jednocześnie nie wymaga od nauczyciela pisania szczegółowych recenzji, często niejednoznacznych dla uczniów.

Wielomiesięczna praca z “Kartą” przynosi wymierne korzyści moim uczniom, którzy bardzo szybko ją zaakceptowali, nauczyli się z nią pracować i mając świadomość wymagań, czynią stałe postępy w trudnej sztuce konstruowania wypowiedzi pisemnych.

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH

 
I
Wymagania wstępne - uczeń musi w tej kategorii uzyskać 3 punkty, by praca była punktowana w pozostałych kategoriach. Niedopuszczenie do dalszego punktowania jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej za pracę.
(0 - 3 pkt)

1. Praca przynajmniej w połowie samodzielna

 
0
1

2. Praca przynajmniej częściowo (w dwóch fragmentach) na temat

 
0
1

3. Praca potwierdza znajomość przez ucznia głównych wyznaczników wymaganej formy wypowiedzi

 
0
1

 

 
II
TEMAT
(0 - 13 pkt)

4. Tekst w całości jest na temat

 
0
1

5. Praca świadczy o zrozumieniu tematu (ewentualne dygresje są uzasadnione)

 
0
1

6. Dobór przykładów, informacji jest trafny i celowy

nie

częściowo

w całości

autor wykazał się dużą erudycją

 
 
0
1
2
3

7. Rozwinięcie tematu

niedostateczne

dostateczne

wystarczający zakres treści, lecz można jeszcze rozwinąć

szeroki zakres treści

 

 
0
1
2
3

8. Myśli, wyobrażenia, własne sądy

“mówienie o niczym”

płytkość myśli, widoczny wpływ obiegowych opinii

poprawnie, ale bez widocznej chęci drążenia tematu

oryginalność myśli, bogactwo, plastyczność wyobraźni, trafność sądu

 
0
1
2

3

9. Praca poprawna pod względem rzeczowym, logicznym (dopuszczalny 1 nie rażący błąd)

3 drobne błędy lub 1 poważny

2 drobne błędy

1 drobny błąd

0
1

2

 

 

 
III
KOMPOZYCJA
(0 - 8 pkt)

10. Kompozycja trójdzielna (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)

brak

występuje

z zachowaniem odpowiednich proporcji

 
 
0
1
2

11. Twórcze podejście do tematu, ciekawy pomysł kompozycyjny

0
1

12. Akapity

nie występują

występują

podział jest świadomy

 

 
0
1
2

13. Umiejętne przytaczanie cytatów, dialogów

0
1

14. tekst jest spójny (logiczny tok wywodu, istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy)

częściowo

w całości

 
 
0
1
2

15. Temat jest logicznie uporządkowany (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia tych samych myśli, zagadnień)

 
0
1

 
IV
JĘZYK I STYL
(0 - 13 PKT)

16. Poprawne (pod względem znaczeniowym) słownictwo, również w związkach frazeologicznych (dopuszczalny 1 błąd)

 
3 bł. - 0
2 bł. - 1
1 bł. -2

17. Słownictwo bogate, pełne wyrazu

 
0
1

18. Poprawna odmiana wyrazów (dopuszczalny 1 nie rażący błąd)

 
3 bł. - 0
2 bł. - 1
1 bł. - 2

19. Składnia zdania pojedynczego (dopuszczalny 1 błąd nie zakłócający komunikatywności wypowiedzi)

 
3 bł. - 0
2 bł. - 1
1 bł. - 2

20. Składnia zdania złożonego (dopuszczalny 1 błąd nie zakłócający wypowiedzi)

3 bł. - 0
2 bł. - 1
1 bł. - 2

21. Nie pojawia się nieuzasadnione powtarzanie tych samych struktur składniowych

 
0
1

22. Trafnie dobrane środki językowe (nie pojawiają się wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, mieszanie stylów, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, nadużywanie wyrazów obcych, nieuzasadnionych wyrazów typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy, mianowicie oraz używanie no i właśnie, no ale, fajnie, facet, koleś, matma itp.

 
 
 
0
1

23. Styl jest poprawny i jasny (dopuszczalny 1 błąd stylistyczny)

0
1

24. Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, tematu, formy wypowiedzi itp.)

 
0
1

V
ZAPIS
(0 - 9 pkt)

 

 

 

25. Ortografia jest poprawna

4 bł. - 0
3 bł. - 1
2 bł. - 2
1 bł. - 3
0 bł. - 4

26. Brak błędów graficznych typu ide zamiast idę, myśle zamiast myślę

(dopuszczalny 1 błąd)

 
0
1

27. Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy)

 

 

 

 
6 bł. - 0
5 bł. - 1
4 bł. - 2
3 bł. - 3

28. Pismo jest czytelne, praca estetyczna

0
1

PUNKTACJA

PUNKTY

OCENA

47 - 45

Celujący

44 - 38

Bardzo dobry

37 - 31

Dobry

30 - 23

Dostateczny

22 - 15

Dopuszczający

14 - 0

Niedostateczny

 
 

 

INDYWIDUALNA KARTA OCENY PRACY UCZNIA

I WYMAGANIA WSTĘPNE (0 - 3)

1

2

3

4

1. Praca w połowie samodzielna.

0 1

0 1

0 1

0 1

2. Praca częściowo na temat

0 1

0 1

0 1

0 1

3. Główne wyznaczniki formy wypowiedzi

0 1

0 1

0 1

0 1

UWAGA ! Jedynie zdobycie 3 punktów kwalifikuje pracę do dalszego punktowani

II TEMAT (0 - 13)

4. Tekst w całości jest na temat

0 1

0 1

0 1

0 1

5. Praca świadczy o zrozumieniu tematu

0 1

0 1

0 1

0 1

6. Dobór przykładów, informacji jest trafny i celowy

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

7. Rozwinięcie tematu

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

8. Myśli, wyobrażenia, własne sądy

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

9. Praca poprawna pod względem rzeczowym, logicznym

0 1

2

0 1

2

0 1

2

0 1

2

III KOMPOZYCJA (0 - 8)

10. Kompozycja trójdzielna

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

11. Twórcze podejście do tematu, ciekawy pomysł kompozycyjny

0 1

0 1

0 1

0 1

12. Akapity

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

13. Umiejętne przytaczanie cytatów, dialogów

0 1

0 1

0 1

0 1

14. tekst jest spójny

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

15. Temat jest logicznie uporządkowany

0 1

0 1

0 1

0 1

IV JĘZYK I STYL (0 - 13)

16. Poprawne słownictwo, również w związkach frazeologicznych

0 1

2

0 1

2

0 1

2

0 1

2

17. Słownictwo bogate, pełne wyrazu

0 1

0 1

0 1

0 1

18. Poprawna odmiana wyrazów

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

19. Składnia zdania pojedynczego

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

20. Składnia zdania złożonego

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

21. Niepowtarzanie tych samych struktur składniowych

0 1

0 1

0 1

0 1

22. Trafnie dobrane środki językowe

0 1

0 1

0 1

0 1

23. Styl jest poprawny i jasny

0 1

0 1

0 1

0 1

24. Styl jest funkcjonalny

0 1

0 1

0 1

0 1

V ZAPIS (0 - 9 PKT)

25. Ortografia jest poprawna

0 1 2

3 4

0 1 2

3 4

0 1 2

3 4

0 1 2

3 4

26. Brak błędów graficznych

0 1

0 1

0 1

0 1

27. Interpunkcja jest poprawna

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

0 1

2 3

28. Pismo jest czytelne, praca estetyczna

0 1

0 1

0 1

0 1

SUMA PUNKTÓW

       

OPRACOWAŁA

MGR MAŁGORZATA PRÓCHNIAK

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie