Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program Wychowawczy dla technikum hotelarskiego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3101 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W roku szkolnym 2002/2003 w szkole średniej zaszły poważne zmiany związane z Reformą Oświaty. Szkoła średnia przekształciła się w szkołę ponadgimnazjalną.

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

PROGRAM WYCHOWAWCZY
DLA TECHNIKUM HOTELARSKIEGO (aneks)

mgr Bożena Prokopowicz

Żarki, wrzesień 2003 r.


1. Wstęp.W roku szkolnym 2002/2003 w szkole średniej zaszły poważne zmiany związane z Reformą Oświaty. Szkoła średnia przekształciła się w szkołę ponadgimnazjalną.

Zmiany te dotyczą między innymi czasu kształcenia w szkolę ponadgimnazjalnej. Technika hotelarskie z pięcio – letnich stały się cztero – letnimi, nastąpiły zmiany programowe, które przed nauczycielem – wychowawcą stawiają nowe zadania i dają jednocześnie możliwość samodzielnego wyboru programu kształcenia lub tworzenia własnych programów.

Technikum hotelarskie jest specyficzną szkołą, która przede wszystkim przygotowuje do zawodu hotelarza, ale także daje możliwość dalszego kształcenia i rozwoju młodego człowieka.
Możliwości te pojawiają się szczególnie teraz – z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zawód hotelarza stwarza szanse na zatrudnienie poza granicami kraju co otwiera przed młodymi ogromne perspektywy.

Zadaniem wychowawcy jest pomóc odnaleźć się i przystosować do nowych warunków jakie daje przyszłość. Program niniejszy ma tą rolę spełnić.

2. Założenia programu.


Program został tak skonstruowany aby pomóc wychowankom w podejmowaniu samodzielnych decyzji a przede wszystkim w zaaklimatyzowaniu się w nowych warunkach i środowisku.

Program jest dostosowany do specyfiki zawodu hotelarza (szczególnie w klasie I) i do potrzeb młodzieży. To czyni go czyni go pomocnym w wychowaniu i wykształceniu hotelarzy.

Założeniem niniejszego programu jest kształtowanie postaw i zachowań wychowanków, a poprzez realizowaną tematykę godzin wychowawczych nauczyciel rozbudza w uczniach ciekawość świata i otwartość na innych. Przygotowuje młodzież w ten sposób do życia w nowoczesnym świecie i zjednoczonej Europie, wśród ludzi o różnych obyczajach i tradycjach.

3. Użytkownicy programu.


Użytkownikami programu mogą być:
a) nauczyciele wychowawcy w klasach technikum hotelarskiego.
b) Uczniowie i ich rodzice – w celu zapoznania się z programem.
c) Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, gdzie w strukturze szkoły znajduje się technikum hotelarskie – w celu zapewnienia nauczycielom warunków do realizacji programu.


4. Warunki realizacji programu.

a) minimum 60 godzin lekcyjnych w cyklu kształcenia ( 1 godzina lekcyjna co drugi tydzień w ciągu 4 lat nauki w szkole),
b) odpowiednio wyposażona pracownia. Zalecany jest dostęp do telewizora z magnetowidem i kamery VHS,
c) odpowiednio zaopatrzona biblioteka szkolna. Biblioteka szkolna powinna dysponować literaturą z zakresu: psychologii, pedagogiki, hotelarstwa, ekonomii, reklamy; a także powinna posiadać aktualne informatory na wyższe uczelnie.


5. Cele nauczania.

a) integracja zespołu klasowego,
b) rozwijanie idei samorządności,
c) wdrażanie postaw i zachowania godnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i hotelarskiej,
d) rozwijanie zainteresowań nt. szkoły, regionu, kraju,
e) poszanowanie i zrozumienie norm współżycia w grupie,
f) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
g) zwrócenie uwagi na problemy i bolączki współczesnego świata,
h) kształtowanie otwartej postawy młodzieży,
i) pobudzanie do samodzielnego myślenia i swobodnej, otwartej wypowiedzi na każdy temat,
j) stymulowanie do dyskusji i wyrażania własnych opinii,
k) rozwijanie umiejętności poprawnego argumentowania,
l) przygotowanie do matury i egzaminów na studia,
m) przygotowanie do życia rodzinnego,
n) przygotowanie do życia zawodowego.


6. Tematyka godzin wychowawczych w klasie I.

1. Integracja zespołu klasowego.
2. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego.
3. Specyfika zawodu hotelarza.
4. Kultura osobista hotelarza.
5. Podstawy autoprezentacji.
6. Formy komunikowania się.
7. Jak uważnie słuchać?
8. Kompromis? Negocjacje? Dlaczego?!
9. Godziny do zagospodarowania.6.1 Komentarz.

Tworząc rozkład godzin wychowawczych dla klasy pierwszej wychowawca powinien wziąć pod uwagę fakt, że uczeń:
- zmienia szkołę i środowisko
- poznaje nowych kolegów/koleżanki
- spotyka nowych nauczycieli, ma nowego wychowawcę.

Stanowi to dla większości uczniów sytuację stresogenną. Zadaniem wychowawcy jest zniwelować stres ucznia i pomóc mu w adaptacji do nowych warunków.

W klasie pierwszej wychowawca powinien zwrócić uwagę na:

1. INTEGRACJĘ ZESPOŁU KLASOWEGO. Jest to zadanie priorytetowe, ponieważ zgrany zespół daje gwarancje konstruktywnej pracy wychowawczej zakończonej sukcesem. Podstawą udanej współpracy wychowawcy z zespołem klasowym jest wzajemne poznanie się. Wzajemne tzn. nawiązanie takiego kontaktu z wychowankami aby poczuli, że wychowawca również jest częścią ich zespołu. Dlatego wychowawca na zajęciach integrujących zespół klasowy powinien brać w nich czynny udział a nie występować jedynie w roli moderatora.

2. ORGANIZACJĘ PRACY SZKOŁY. Każdy uczeń powinien w klasie pierwszej poznać historię szkoły, jej tradycje, pracowników obowiązujące przepisy np.: Statut Szkoły, zasady BHP, P/Poż, ewakuacji a przede wszystkim powinien poznać Obowiązki Ucznia i Prawa.


3. UŚWIADOMIENIE UCZNIOM TYPU SZKOŁY ( technikum hotelarskie). Hotelarz to elitarny zawód, którego specyfiką jest praca z ludźmi i wśród ludzi. Dlatego tak ważne jest wpojenie uczniom zasad dobrego wychowania, savoir – vivre, higieny, a także form autoprezentacji i prezencji.

4. KOMUNIKOWANIE SIĘ. Młodzież, jak wynika z obserwacji ma duże kłopoty z komunikowaniem się zarówno w swoim (młodzieżowym) środowisku jak również w relacjach z dorosłymi – nauczycielami, rodzicami. Brak umiejętności komunikowania się rodzi konflikty. Dlatego tak ważne jest już w klasie pierwszej uczniowie nabyli umiejętność komunikowania się, kompromisu, negocjacji i uważnego słuchania.


7. Tematyka godzin wychowawczych w klasie II.


1. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego.
2. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” – techniki prezentacji.
3. Wybory samorządu klasowego.
4. Choroby cywilizacyjne.
5. „Jestem czysty – nie biorę”. Młodzi przeciw uzależnieniom.
6. Jestem asertywny!
7. Edukacja żywieniowa.
8. Seks i świadome macierzyństwo.
9. Przygotowanie do praktyk zawodowych.
10. Godziny do zagospodarowania.

7.1 Komentarz.
Klasa druga stanowi kontynuację w związku z tym należy nastawić się nie na integrację zespołu klasowego ale na pobudzanie młodzieży do myślenia, werbalizowania własnych myśli i opinii.
Na początku roku szkolnego powinny jednak znaleźć się zagadnienia organizacyjne i dotyczące autoprezentacji. Te pierwsze uczą dyscypliny i szacunku dla zasad, przepisów i instytucji; te ostatnie stanowią doskonałe ćwiczenie świadomego odbierania siebie.

Młodzież w klasie drugiej szkoły średniej wchodzi w tą fazę rozwoju psychicznego gdzie z większą świadomością odbiera bodźce zewnętrznego świata. Wzrasta zainteresowanie używkami (stają się one już nałogiem), seksem. Jednak młodzi ludzie jeszcze beztrosko traktują konsekwencje. Rolą wychowawcy nie jest więc straszenie ale naświetlenie zjawiska (np. zażywania narkotyków)pod kątem konsekwencji i przekonanie młodzieży, że nie jest to „cool” i „trendy”.

Tematyka w klasie drugiej została dobrana w taki sposób aby uczniowie podczas dyskusji mogli i wykorzystywali wiedzę i umiejętności zdobyte na zajęciach edukacyjnych np. z zasad żywienia, wychowania do życia w rodzinie.

Ostatnim elementem jest przygotowanie młodzieży do odbycia praktyk zawodowych. Pamiętajmy, że swoim zachowaniem, postawą i pracą reprezentują nie tylko siebie ale przede wszystkim szkołę.

8. Tematyka godzin wychowawczych w klasie III.

1. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego – wybory samorządu klasowego.
2. Podsumowanie praktyk zawodowych.
3. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” – techniki prezentacji.
4. „Trudne tematy” – wybór zależny od wychowawcy i potrzeb uczniów, zalecane tematy dotyczące:
- seksualności i miłości
- tolerancji i rasizmu
- depresji i samobójstw
- uzależnień i śmierci
- wiary i sekt
- mody i subkultur
5. Przygotowanie do praktyk zawodowych.
6. Godziny do zagospodarowania.


8.1 Komentarz.

Klasa trzecia to przede wszystkim tzw. „trudne tematy”. Młodzież dojrzewa do podejmowania tematów, o których nie rzadko nie może porozmawiać z rodzicami a opinia rówieśników nie wystarcza. Wówczas wychowawca jest odpowiednią osobą.

W chwili, kiedy wychowankowie zgłaszają chęć dyskusji wychowawca osiągnął sukces. Stworzył atmosferę zaufania stał się autorytetem więc cel został osiągnięty.

Jest to niewątpliwie trudny okres w życiu młodego człowieka. Jego świadomość rzeczywistości znacznie wzrasta jednak boi się otworzyć. Rolą wychowawcy jest swoją otwartością pokazać młodemu człowiekowi, że również może być otwarty i bez zażenowania może z wychowawcą porozmawiać, poprosić o radę.9. Tematyka godzin wychowawczych w klasie IV.

1. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego – wybory samorządu klasowego.
2. Podsumowanie praktyk zawodowych.
3. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” – techniki prezentacji.
4. Moje plany na przyszłość.
5. Jak poruszać się po rynku pracy?
6. Co mi daje MATURA?
7. Jak zredukować stres przed egzaminem?
8. Jakie studia i dlaczego?
9. Składam dokumenty na wyższą uczelnię.
10. Minęły 4 lata – jakie lata?


9.1 Komentarz.

Ostatni rok w szkole. To trudny okres dla młodzieży. Każdy zdaje sobie sprawę z tego, że to ostatnie chwile beztroski. Wraz z uzyskaniem dyplomu wkroczą w dorosłość i samodzielność. To czas ważnych decyzji. Rolą wychowawcy jest pomóc podjąć decyzje co dalej wychowankowie będą robić. Z takiej potrzeby wynika tematyka godzin wychowawczych. Ma ona na celu nauczyć młodych jak mają się poruszać na rynku pracy, jakie studia podjąć, gdzie i jakie dokumenty mają złożyć. Tematyka ta nawiązuje i wykorzystuje wiedzę i umiejętności uczniów zdobyte w cyklu kształcenia.


ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY I

Dział I ORGANIZACJA PRACY
TEMAT 1 i 2. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego. 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie zasad organizacji pracy szkoły Przedstawienie Programu wychowawczego, Statutu Szkoły, informacje nt. historii szkoły, pracowników, obowiązujących przepisów i obowiązków wybory samorządu klasowego Wybory samodzielne uczniów
Dział II INTEGRACJA
TEMAT 1 i 2. „Poznajmy się” – integracja zespołu klasowego. 2 godz
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Wzajemne poznanie się uczniów i wychowawcy. Ćwiczenia integracyjne Ćwiczeni całą grupą Projekt ćwiczeń w komentarzu
Dział III „ BYĆ HOTELARZEM” – CO TO ZNACZY?
TEMAT 1. Specyfika zawodu hotelarza. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Zrozumienie istoty zawodu hotelarza. Przedstawienie cech hotelarza, zapoznanie się z wymaganiami do wykonywania zawodu Dyskusja, wymiana spostrzeżeń, wyobrażeń, Należy zaktywizować uczniów do wymiany poglądów
TEMAT 2 I 3. Kultura osobista hotelarza. 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Rozumienie potrzeby poprawnego zachowania i kultury osobistej Co to jest kultura osobista jak dbać o higienę osobistą , co to znaczy savoir - vivre Dyskusja, wymiana spostrzeżeń, wyobrażeń, Należy zaktywizować uczniów do wymiany poglądów
TEMAT 4, 5, 6 i 7. Podstawy autoprezentacji. 4 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie metod autoprezentacji. Mowa ciała, techniki prezentacji, ćwiczenie dykcji, emisji głosu Ćwiczenia przed lustrem, kamerą praca grupowa
Dział IV KOMUNIKUJEMY SIĘ?!
TEMAT 1 i 2. Formy komunikowania się. 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Zrozumienie potrzeby komunikowania się Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej, retoryka, Pogadanka wychowawcy – wprowadzenie do tematu Ćwiczenia jak podczas autoprezentacji
TEMAT 3. Jak uważnie słuchać? 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Zrozumienie potrzeby prawdziwego słuchania Jaka jest różnica między słuchaniem a słyszeniem, co zapamiętujemy i kiedy Ćwiczenia indywidualne i grupowe
TEMAT 4. Kompromis? Negocjacje? – Dlaczego? 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Zrozumienie potrzeby kompromisu i negocjacji w życiu Kompromis, negocjacje – definicje, zasady Ćwiczenia indywidualne
GODZINY DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ WYCHOWAWCĘ 4 GODZ.- sprawy bieżace- Uroczystości klasowe, szkolne- Konflikty

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY IIDział I ORGANIZACJA PRACY
TEMAT 1. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Przypomnienie zasad obowiązujących w pracy szkoły, Przypomnienie zasad obowiązujących w pracy szkoły, Pogadanka,
TEMAT 2. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Przypomnienie zasad autoprezentacji Ćwiczenia z przedstawiania się, retoryki, opowiadania o minionych wakacjach, Ćwiczenia przed klasą i kamerą Refleksja uczniów i wychowawcy na temat minionego roku szkolnego i oczekiwania obu stron związane z nowym rokiem szkolnym
TEMET 3. Wybory samorządu klasowego. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie i zrozumienie idei samorządności. Wolne wybory samorządu Prezentacja kandydatów, tajne wybory Przeprowadzić wybory zbliżone do np. wyborów prezydenckich – łącznie z kampanią wyborczą
Dział II MOJA KONDYCJA PSYCH-FIZYCZNA
TEMAT 1. Choroby cywilizacyjne. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Uświadomienie wpływu cywilizacji na zdrowie człowieka AIDS, rak, depresja, choroby układu krążenia, stres dyskusja Uczniowie sami przygotowują informacje, można skorzystać z pomocy pielęgniarki szkolnej
TEMAT 2 i 3. „Jestem czysty – nie biorę”. Młodzi przeciw uzależnieniom.2 - 4 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie wpływu narkotyków i używek na zdrowie Informacje o narkotykach, przyczyny „brania”, formy pomocy i terapii dyskusja Pozwolić uczniom samym poprowadzić dyskusję otrzymamy więcej informacji spontanicznych nt narkotyków w szkole, dealerów, osób uzależnionych
TEMAT 3. Jestem asertywny!? 1 – 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Zrozumienie potrzeby asertywności Asertywność, formy ćwiczenia asertywności Ćwiczenia, scenki symulacyjne Stworzyć takie ćwiczenia i symulacje aby uczniowie zapamiętali formy odmawiania
TEMAT 4. Edukacja żywieniowa. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie zasad zdrowego odżywiania Zdrowa żywność, kalorie, diety, przyczyny otyłości, jadłospis dyskusja Wykorzystać wiedzę i umiejętności uczniów z zajęć z obsługi konsumenta, zasad żywienia i inne
TEMAT 5. Seks i świadome macierzyństwo. 4 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Zrozumienie wartości miłości i seksu w życiu człowieka Miłość czy seks? – różnice, życie seksualne młodzieży, niepożądana ciążą, dylematy moralne, metody antykoncepcji dyskusja Zwrócić uwagę na zbyt wczesne i nieprzemyślane macierzyństwo, ugruntować postawę odpowiedzialności
Dział III PRAKTYKI ZAWODOWE.
TEMAT 1. Przygotowanie do praktyk zawodowych. 3 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie zasad praktyk zawodowych. Informacje Dyrektora – Kierownika praktyk, omówienie zasad zachowania na praktykach, dobre wychowanie i kultura osobista Pogadanka, dyskusja
GODZINY DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ WYCHOWAWCĘ 2 GODZ.- sprawy bieżace- Uroczystości klasowe, szkolne- KonfliktyROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY III

Dział I ORGANIZACJA PRACY
TEMAT 1. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego – wybory samorządu klasowego. 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Przypomnienie zasad obowiązujących w pracy szkoły, wybory samorządu klasowego Przypomnienie zasad obowiązujących w pracy szkoły, wybory samorządu klasowego Pogadanka, wybory Przypominamy ideę samorządności,
TEMAT 2. Podsumowanie praktyk zawodowych. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Omówienie praktyk zawodowych Refleksje uczniów nt. praktyk, czy ich oczekiwania się spełniły dyskusja Dobry czas na podjęcie przez uczniów decyzji czy dobrą szkołę wybrali
TEMAT 3. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” – techniki prezentacji. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Autoprezentacje uczniów, wspomnienia z wakacji Przypomnienie technik prezentacji, wspomnienia z wakacji Dyskusja, praca z kamerą
Dział II TRUDNE TEMATY
TEMAT 3. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” – techniki prezentacji. 1 godz.Wybór tematów zależny od wychowawcy i potrzeb uczniów.Propozycje przedstawiono w rozdziale 8. Tematyka w klasie III.
Dział III PRAKTYKI ZAWODOWE
TEMAT 1. Przygotowanie do praktyk zawodowych. 3 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie zasad praktyk zawodowych. Informacje Dyrektora – Kierownika praktyk, Pogadanka, dyskusja omówienie zasad zachowania na praktykach,kulturaosobista
GODZINY DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ WYCHOWAWCĘ 2 GODZ.- sprawy bieżace- Uroczystości klasowe, szkolne- KonfliktyROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY IV

Dział I ORGANIZACJA PRACY
TEMAT 1. Organizacja pracy szkoły i zespołu klasowego – wybory samorządu klasowego. 1godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Przypomnienie zasad obowiązujących w pracy szkoły, wybory samorządu klasowego Przypomnienie zasad obowiązujących w pracy szkoły, wybory samorządu klasowego Pogadanka, wybory Przypominamy ideę samorządności,
TEMAT 2. Podsumowanie praktyk zawodowych. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Omówienie praktyk zawodowych Refleksje uczniów nt. praktyk, czy ich oczekiwania się spełniły dyskusja Dobry czas na podjęcie przez uczniów decyzji czy dobrą szkołę wybrali
TEMAT 3. „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” – techniki prezentacji. 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Autoprezentacje uczniów, wspomnienia z wakacji Przypomnienie technik prezentacji, wspomnienia z wakacji Dyskusja, praca z kamerą
Dział II PLANUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
TEMAT 1. Moje plany na przyszłość. 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie planów życiowych wychowanków, Przypomnienie jak ważne jest staranne zaplanowanie swojego życia zawodowego dyskusja Niektórzy uczniowie jeszcze nie potrafią podjąć decyzji o przyszłości należy ich ukierunkować
TEMAT 2. Jak poruszać się na rynku pracy. 4 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Poznanie praw rządzących rynkiem pracy Pisanie CV, listu motywacyjnego, przeglądanie ogłoszeń, zasady rozmowy kwalifikacyjnej, kto to jest HAEDHUNTER? Dyskusja, pogadanka, scenki symulacyjne
Dział III NAJWAŻNIEJSZE EGZAMINY W ŻYCIU
TEMAT 1. Co mi daje MATURA? 1godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Uświadomienie uczniom jak ważne jest wykształcenie. Jakie ma perspektywy maturzysta, czy opłaca się mieć wykształcenie? Dyskusja
TEMAT 2. Jak zredukować stres przed egzaminem? 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Jak zredukować stres przed egzaminem Techniki relaksacyjne, sposoby uczenia się Ćwiczenia, symulacje Przygotowanie planu nauki przed egzaminami
TEMAT 3. Składam dokumenty na wyższą uczelnie. 2 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Przygotowanie dokumentacji, informacja o wyższych uczelniach i kierunkach studiów Przygotowanie dokumentacji, informacja o wyższych uczelniach i kierunkach studiów Studiowanie informatorów Przygotowanie pełnej dokumentacji na studia
TEMAT 4. Jakie studia i dlaczego? 1 godz.
Cel ogólny lekcji treść Środki dydaktyczne Uwagi
Omówienie kierunków studiów Omówienie wyborów wychowanków, jakie studia podejmują i dlaczego taki jest ich wybór dyskusja
GODZINY DO ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ WYCHOWAWCĘ 2 GODZ.- Wspomnienia ze wspólnie spędzonych 4 lat

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie