Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powrót do korzeni uwzględniający problematykę regionalną "dziedzictwo kulturowe w regionie" w roku szkolnym 2003-2004

 

Opracowała: mgr Beata Bargieł

Uzasadnienie wprowadzenia programu:
     Współczesne, nowoczesne przedszkole, jeśli ma w pełni zasługiwać na miano wychowującego powinno oddziaływać nie tylko na sferę intelektualną dzieci, lecz również emocjonalną i społeczną. Do realizacji powyższego celu ma służyć edukacja regionalna.

Główny cel programu:
     Głównym celem kształtowania poczucia zakorzenienia w środowisku lokalnym u dzieci będzie to przekaz dziedzictwa kulturowego poprzez oddziaływania na emocje dzieci za pomocą bezpośredniego kontaktu z otaczającą rzeczywistością społeczną, kulturową, przyrodniczą, historyczną i gospodarczą naszego regionu.

Cele szczegółowe programu:
 • Poznawanie i rozwijanie wiedzy o najbliższym swoim środowisku.
 • Rozbudzenie zainteresowań kulturowych poprzez ukazywanie piękna historii i najważniejszych zabytków naszego regionu.
 • Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z kulturowymi aspektami społeczności lokalnej.
 • Budzenie ciekawości w przybliżaniu tradycji i obrzędów ludowych, zachowanych w naszym regionie (tradycje, obrzędy i zwyczaje dawniej i dziś).
 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w tworzeniu dóbr kultury: otwartość na zjawiska kulturowe w swojej miejscowości, gminie, regionie.
 • Organizowanie spotkań z twórcami ludowymi i ludźmi kultury, zasłużonymi dla swojej miejscowości, miasta i regionu.
 • Kultywowanie i pielęgnowanie tradycji obchodzonych w regionie.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Kontakt ze środowiskiem lokalnym i regionalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorakich przynależności człowieka.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
 • Rozwijanie wiedzy o historii regionu w powiązaniu z tradycjami własnej rodziny.
 • Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.
 • Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.
Treści edukacyjne zawarte w programie:
     Edukacja regionalna ma pomóc w poznaniu własnego regionu, jego dziejów, kształtowaniu świadomości ucznia co do własnego dziedzictwa, jego wartości i ochrony. Edukacja ta ma na celu świadome kształtowanie więzi emocjonalnych i dotyczy:
 • wiedzy o regionie: status regionu w Polsce, historia regionu, zagrożenia regionalne, przeobrażenia w regionie, sposoby ochrony przyrody.
 • wiedzy o kulturze regionu: ośrodki kulturalne, zabytki regionalne, czasopisma regionalne, święta regionalne, tradycje i legendy, folklor regionalny.
 • edukacji regionalnej w środkach masowego przekazu: prasie, w szkole, w rodzinie, w muzeum itd.
 • gwary regionalnej.
Funkcje programu edukacji regionalnej:
 • społeczna: umacnianie więzi z zamieszkiwanym regionem, wyzwalanie aktywności społeczno-gospodarczej,
 • kulturalna: ochrona i ocalanie ginącej kultury regionalnej,
 • wychowawcza: rozbudzanie zainteresowań historią własnego regionu.
Formy pracy dotyczące edukacji regionalnej:
 • spacery i wycieczki w celu poznania zabytków miasta i jego historii, pomników przyrody i całego jej bogactwa,
 • uroczystości środowiskowe wewnętrzne i środowiskowe mające na celu zorientowanie środowiska w działalność przedszkola i podnoszące jego rangę w środowisku,
 • kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych,
 • stworzenie zespołu wokalno - tanecznego,
 • udział w przeglądach artystycznych,
 • spotkania z gawędziarką w celu przybliżenia piękna gwary,
 • stwarzanie okazji do zapoznawania dzieci z gawędami o starych zwyczajach i obrzędach,
 • spotkania z artystami,
 • wykorzystanie twórczości poetów i pisarzy w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,
 • urządzenie kącika regionalnego z wykorzystaniem eksponatów i pamiątek gromadzonych również przez rodziców dzieci,
 • eksponowanie prac plastycznych o tematyce regionalnej w placówkach kulturalno-oświatowych,
 • spotkania z przedstawicielami dominujących zawodów charakterystycznych dla naszego regionu,
 • gromadzenie materiałów źródłowych i literatury dotyczącej poznawania historii i tradycji Małej ojczyzny.
Tematy zagadnień programu:
 • Odkryj swój region.
 • Poznaj swoją miejscowość.
 • Moja rodzinna miejscowość i ludzie w niej żyjący.
 • Ślady historii w naszej miejscowości.
 • Czy znasz język swojego regionu, miejscowości?
 • Tradycje i obyczaje w mojej miejscowości.
 • Andrzejki - wieczór wróżb i zabaw.
 • Święta Bożego Narodzenia
 • Święta Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc
 • Zwiedzanie zabytków sakralnych i nie tylko.
 • Wystawy
 • Wycieczki krajoznawcze.
 • Spotkanie z ludźmi kultury.
Cele operacyjne (uzyskany efekt - dziecko potrafi):
 • potrafi wskazać, gdzie położony jest region w którym mieszka,
 • wymienia nazwę swojej miejscowości, regionu, rozpoznaje herb miasta,
 • dostrzega znaczenie swojego regionu wskazując na najbardziej istotne jego walory,
 • zna historyczne i ważne miejsca swojego miasta:
  • Plac Mickiewicza – pomnik A. Mickiewicza,
  • Pomnik Powstańców,
  • Park kultury i Wypoczynku: Skansen, Planetarium, ZOO,
  • Park – rzeźby Kalidego m.in. zegar słoneczny „Paw”,
  • ul. Kalidego – miejsce urodzenia Kalidego,
  • Cmentarz – groby żołnierzy z I Wojny Światowej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 17 w Chorzowie,
  • Ul. 3 Maja – zabytkowe domy,
  • Ul. Krzyżowa – zabytkowy krzyż,
  • Kościół św. Józefa i Barbary,
  • Góra „Redena”,
 • zna książki, atlasy i albumy dotyczące regionu (w bibliotece szkolnej i publicznej),
 • zna historię swojego rodu,
 • zna legendę swojej miejscowości,
 • poznaje sylwetki wielkich ludzi i ich życie,
 • zwiedza obiekty dziedzictwa kultury, w tym: muzea, galerie (podziwia zgromadzone eksponaty),
 • wymienia obiekty sztuki (np.sakralnej) znajdujące się w naszej miejscowości,
 • wymienia najcenniejsze skarby regionu,
 • poznaje teksty piosenek i prezentuje je podczas konkursu „Śląskie Śpiewanie”,
 • zna język i gwarę najstarszych mieszkańców regionu,
 • poznaje dawne zwyczaje i obyczaje swojej miejscowości,
 • dostrzega różnice w strojach ludowych z innych regionów
 • potrafi odróżnić tradycyjny strój damski i męski (świąteczny, codzienny),
 • poznaje tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia i tradycje, zwyczaje Wielkanocne,
 • dba o kącik regionalny poprzez wzbogacanie o nowe eksponaty i rysunki,
 • wymienia doświadczenia i wiedzę z kolegami i koleżankami.
Beata Bargieł

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:49:35
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:49:35) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie