Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konspekt lekcji z historii przeprowadzonej na zajęciach technologii informacyjnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2306 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

w klasie I LO


Temat: Państwo pierwszych Piastów.

Czas trwania lekcji: 45 minut


 1. Założenia metodyczne

Cele ogólne:

 • kształcenie umiejętności zdobywania oraz wykorzystania pozyskanych informacji z podręcznika, encyklopedii multimedialnych oraz Internetu;

 • przedstawienie wyników swojej pracy.


Cele operacyjne: Po skończonej lekcji uczeń:

  • ma poszerzoną i utrwaloną wiedzę na temat pochodzenia dynastii Piastów, organizacji państwa pierwszych Piastów, chrystianizacji ziem polskich, granic państwa Mieszka I i Bolesława Chrobrego, a także stosunków z sąsiadami;

  • zna pojęcia: państwo patrymonialne, Dagome iudex;

  • potrafi pracować z wykorzystaniem komputera, podręcznika i atlasu;

  • posiada umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie i encyklopedii multimedialnej;

  • potrafi selekcjonować i zapisywać informacje na trwałych nośnikach (całość lub część wyszukanej informacji)

Metody pracy: wykład z elementami pogadanki; praca pod kierunkiem nauczyciela; samodzielna praca uczniów z komputerem, atlasem, podręcznikiem, tekstem źródłowym.

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik – fragment kronik Galla i Phietmara;

 • atlasy historii Polski;

 • mapa przedstawiająca Polskę za panowania pierwszych Piastów;

 • encyklopedia multimedialna „Historia Królów Polski”;

 • multiwyszukiwarki Internetowe.


Tok lekcji

Część wprowadzająca:

Elementy pogadanki na temat dynastii Piastów. Sprawdzenie stanu wiedzy uczniów. Zaproponowanie planu lekcji i metod pracy.


Część właściwa:

Wykład na temat źródeł historycznych do poznania dziejów państwa pierwszych Piastów, pochodzenia dynastii i organizacji państwa.

Praca samodzielna z tekstem źródłowym i atlasem historii Polski.

Praca pod kierunkiem nauczyciela z encyklopedią multimedialną i Internetem (wyszukiwanie informacji o państwie polskim za Mieszka I i Bolesława Chrobrego).

Część podsumowująca:

Uczniowie ćwiczą wyszukiwanie w Internecie pojęć: państwo patrymonialne, Dagome iudex.

Na mapie ściennej określają przebieg granic państwa pod koniec panowania Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego.

Następnie osoby sąsiadujące stanowiskami w pracowni łączą się w pary. Numery nieparzyste przyjmują rolę Mieszka I, parzyste Bolesława Chrobrego i przez 2 minuty przedstawiają swoje opracowania.


Praca domowa – ustnie

 1. Jaką rolę w państwie pierwszych Piastów odgrywała drużyna książęca?

 2. Dla zainteresowanych: Dlaczego Mieszko I nie został świętym? Uzasadnij swoją opinię.


Literatura pomocnicza:

J. Donat - „Chrzest Polski”, W-wa 1969

S. Trawkowski – „Jak powstała Polska”, W-wa 1969

A. Lisowska – Niepokólczycka - „Bolesław zwany Chrobrym”, W-wa 1981

M. Sysło, H. Krupicka, E. Gurbiel – „Technologia informacyjna”, WSiP, W-wa 2002


Ewaluacja:

 • uczniowie wypowiadają swoje opinie o przebiegu lekcji;

 • oceniają rolę technologii informacyjnej we wspomaganiu uczenia się i wzbogacaniu wiedzy.
Opracowały: Anna Chrobot – nauczyciel historii

        Jolanta Bogdańska – nauczyciel informatyki

w ZSP nr 3 im.S.Żeromskiego w Sieradzu

Ankieta dla obserwatorów

Ewaluacja zajęć dydaktycznych


Data ...........


Prosimy o informacje dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia lekcji.


Zaznacz krzyżykiem swoją ocenę


 1. Sposób prowadzenia zajęć wywołał u mnie zaciekawienie

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie


 1. Na zajęciach panowała dobra atmosfera sprzyjająca pracy

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie
Dziękujemy


Ankieta dla ucznia

Ewaluacja zajęć dydaktycznych


Klasa .........

Data ..........


Prosimy Cię o informacje dotyczące tematyki i sposobu prowadzenia lekcji.


Zaznacz krzyżykiem swoją ocenę


 1. Zajęcia pomogły mi uporządkować i poszerzyć posiadaną wiedzę

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie


 1. Sposób prowadzenia zajęć wywołał u mnie zaciekawienie i aktywność

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie


 1. Na zajęciach panowała dobra atmosfera sprzyjająca pracy

Zdecydowanie tak Raczej tak NieDziękujemy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie