Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI - Dzień Europy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5690 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

MOTTO: „Pokochajmy EUROPĘ, by wypiękniała jednością.” (biskup Jan Chrapek)

Uczeń 1 : Zapraszamy do wysłuchania najkrótszej historii Europy i procesu integracji europejskiej.

Ucz 2 : Na początku nie było Europy. Przez 5 mln lat był tylko długi, pełen zatok półwysep bez nazwy. Na zachodzie rozciągał się ocean, na południu leżały dwa otoczone lądem morza, na północy- ogromna czapa lodowa, na wschodzie lądowy most stanowił połączenie z resztą świata - bezimienni pionierzy i śmiałkowie przesuwali się powoli na zachód.

Uczeń 1 : Później, gdy dzieci epoki oświecenia pytały swoich rodziców skąd się wzięła ludzkość opowiadano im o Potopie i Europie. Europa była w tej legendzie matką władcy Krety Minosa, Porwał ja Zeus w postaci śnieżnobiałego byka. Zeus porywając Europę przeniósł ją z dzisiejszego Libanu na Kretę, a więc ze wschodu na zachód czyli drogą Słońca.

Inscenizacja mitu. Przez scenę przebiega byk – Zeus – unoszący piękną Europę, podkład muzyczny stanowi utwór Ennio Morricone

Uczeń 2 : Cóż to było ? Piękna i bestia ?


Uczeń 3 : Można i tak powiedzieć . Tą bestią był Zeus , a piękną mitologiczna postać grecka o imieniu Europa - córka  Agenora , fenickiego władcy Sydonu lub Tyru. Była tak piękna,  że sam Zeus zakochał się w niej. Przemieniony w pięknego , białego byka uprowadził ją na wyspę Kretę. Ze związku Zeusa i Europy zrodzili się trzej synowie. Jednym z nich był Minos - pózniejszy władca Krety. Ojciec Europy nakazał jej braciom szukać siostry i nie wracać bez niej. Poszukiwania okazały się jednak daremne i bracia osiedlili się w różnych krajach. Ten mit o Europie był zródłem inspiracji dla artystów i propagatorów idei integracji Europy. Wędrówka Europy i jej braci nabrała znaczenia symbolicznego - poszukiwanie Europy, to tyle co jej tworzenie.

Uczeń 4 : Bardzo ciekawy mit. U zarania dziejów Europy znany ludziom świat leżał na Wschodzie. Na Zachodzie czekało nieznane. Ciekawość mitycznej Europy doprowadziła do powstania nowej cywilizacji, która w końcu miała otrzymać jej imię.

Uczeń 5: Nasz wielki poeta Juliusz Słowacki pisał:

J. Słowacki : „ Jeśli Europa jest nimfą,

Neapol jest nimfy okiem błękitnym-

Warszawa sercem, cierniem w nodze Sewastopol,

Odessa, Petersburg, Mittawa, Paryż –jej głową

a Londyn- kołnierzem nakrochmalonym,

a zaś Rzym Szkaplerzem”

Uczeń 4 : „Europa” to pojęcie stosunkowo nowe. Zastąpiło pojęcie „ świata chrześcijańskiego”, a ukształtowało się na przełomie XVI i XVII wieku. Jan Jakub Rousseau twierdził „Nie ma już Francuzów, Niemców, Hiszpanów; nie ma już nawet Anglików, lecz tylko Europejczycy.”

Uczeń 5 : Satyrycy mówią, ze minęły już trzy Europy, które chciały istnieć na siłę: rzymska, napoleońska i nazistowska. W XX wieku Europa próbowała się zjednoczyć za zgodą narodów, które ją tworzą. Do tych narodów staramy dołączyć się my Polacy.

Uczeń 6 : Czymże jest Europa? Europejczykiem nie jest się z racji przynależności do rasy, wyznania. Chodzi o uznanie za swoje pewnego dziedzictwa historii, kultury, sposobu życia. Europa to wspólnota losu. Świat to też wspólnota losu w większej skali, a my na przełomie XX i XXI wieku uczymy się „ myśleć globalnie, a działać lokalnie „w naszej małej ojczyźnie, która jak mówi Czesław Miłosz: ”ograniczona, wrośnięta w przeszłość Europy, zawsze nieduża, grzejąca serce, bliska jak własne ciało”

Uczeń 5 :Posłuchajmy teraz wiersza Czesława Miłosza : Ojciec objaśnia oraz piosenki z repertuaru Ich Troje : Żadnych granic

Ucz. 7

"Tam, gdzie ten promień równiny dotyka
I cień ucieka, jakby biegł naprawdę,
Warszawa stoi, ze wszech stron odkryta,
Miasto niestare, ale bardzo sławne.

Dalej, gdzie z chmurki wiszą deszczu struny,
Pod pagórkami z akacjowym gajem,
To Praha. Nad nią zamek widać cudny,
Wsparty na górze starym obyczajem.

To, co krainę białą pianą dzieli,
To Alpy. Czarność - to są lasy jodły.
Za nimi, w słońca żółtego kąpieli
Italia leży niby talerz modry.

Z pięknych miast, których wznosi się tam wiele,
Rzym rozpoznacie, chrześcijaństwa stolicę,
Po tych okrągłych dachach na kościele,
Czyli świętego Piotra bazylice.

A tam, na północ, za morską zatoką,
Gdzie mgły niebieskiej chwieje się równina,
Paryż chce wieży towarzyszyć krokom
I stado mostów ponad rzeką wspina.

I inne miasta Paryżowi wtórzą
Szkłem ozdobione, okute żelazem.
Ale na dzisiaj byłoby za dużo. Resztę opowiem kiedyś, innym razem.

Uczeń 6 : Proces pełnej integracji europejskiej trwa już od kilkudziesięciu lat. Przybiera różne formy, przebiega wolniej lub szybciej, ma zwolenników i przeciwników, ale co ważniejsze, ciągle się rozwija i czy chcemy tego, czy też nie, jesteśmy w niego zaangażowani i od nas zależy, w jakim stopniu będziemy w nim uczestniczyć.

Uczeń 1 : Zanim krótko omówimy historię europejskiej integracji i etapy powstawania Unii Europejskiej wyjaśnimy, co oznacza termin „integracja”. Integracja według definicji słownikowej, to „wytwarzanie całości z drobnych cząstek”. Proces integracji polega na kształtowaniu się wzajemnych powiązań, na łączeniu, scalaniu mniejszych jednostek w większe. Integracja obejmować może różnorodne sfery życia społecznego. Najczęściej dotyczy areny międzynarodowej i sprowadza się do scalania państw.

Uczeń 2 : Jest rok 1945. Zakończyła się II wojna światowa. W wyniku działań wojennych wiele krajów poniosło olbrzymie straty. Wiele miast zostało doszczętnie zniszczonych. Konieczne było podjęcie wspólnych działań w celu odbudowania Europy.

Uczeń 1 : Które państwa zapoczątkowały proces integracji europejskiej? ( wchodzi 6 uczniów)

Belgia : To my Belgia Holandia Luksemburg, Niemcy, Włochy, Francja. ( mówią dzień dobry)

Belgia - [guje mydach], Holandia – [gudemorgen], Luksemburg – [gude mojen], Niemcy – [guten morgen], Włochy –[błon dżorno], Francja –[bążur]

Holandia : Przedstawiciele naszych państw zapoczątkowali ruch europejski. Nazywa się ich dziś „Ojcami Europy”. Byli to między innymi : Francuski polityk – Jean Monnet, minister spraw zagranicznych – Robert Schuman, kanclerz Niemiec – Konrad Adenauer. Wierzyli oni, że integracja zapobiegnie nacjonalizmowi , wybuchowi kolejnej wojny.

 Pragnęli oni też zapewnić mieszkańcom Europy dostatnie życie w demokratycznych krajach.


Niemcy. :    To z ich inicjatywy powstała w 1951 roku pierwsza organizacja integracyjna - EWWiS

(Europejska Wspólnota Węgla i Stali ). Następnie zaczęto dalej myśleć o wspólnej polityce gospodarczej , o współpracy w handlu , w rolnictwie , transporcie , itd.


Włochy. : W 1957 roku państwa „szóstki” powołały Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, czyli Euroatom

                                    (  trzech uczniów wchodzi-dołącza do „6”)

Wielka Brytania : A w 1973 roku przystępujemy do EWG my: Wielka Brytania , Dania , Irlandia

Wielka Brytania –[gud moornin], Dania –[gu morgen], Irlandia-[maidin mait]


Grecja:  w 1981 – Grecja ( 4 uczeń ) [kalimera]


Hiszpania:  w 1986 – my : Hiszpania , Portugalia (5 , 6 uczeń )

Hiszpania –[błenos dijas], Portugalia –[bą dija]

Szwecja : w 1995 – my: Szwecja , Austria , Finlandia (7, 8, 9 uczeń )

Szwecja –[gu moron], Austria –[guten morgen], Finlandia –[hywee peivee]


Ucz 4 :  EWWiS, EWG, Euroatom określano od 1967  roku mianem Wspólnot Europejskich. 

      

Ucz 3 :  I w końcu w 1992 roku w pięknym holenderskim miasteczku Maastricht podpisano traktat o Unii Europejskiej. Wszedł on w życie w 1993 roku. Unia Europejska, która powstała na mocy Traktatu z Maastricht stanowi rozwinięcie dotychczasowych płaszczyzn integracji w ramach Wspólnot Europejskich o nowe  aspekty (filary) :

*      wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa

*       unię gospodarczą i walutową

*       politykę wewnętrzną i wymiar sprawiedliwości .


Ucz 4. :    Powiedz mi , co jest podstawą jedności Europy ?


Ucz. 3 :   Idea wspólnoty chrześcijańskiej  , kultura i   cywilizacja europejska .


(Uczeń  prezentujący Grecję wychodzi krok do przodu .)

Grecja : Od nas Greków  Europa przyjęła poczucie piękna , idee obywatelstwa , demokracji ,

 tradycję igrzysk olimpijskich , podstawy  filozofii , logiki i innych nauk. Czy wiecie , że w języku polskim wiele rzeczowników ma pochodzenie greckie : np. filozofia , logika , filatelistyka , biurokracja , arystokracja , pedagogika , demografia ,demokracja , scenografia?

Włochy: Od nas Włochów Europejczycy uczyli się organizacji państwa, my stworzyliśmy tradycje obywatelskie i republikańskie. Stworzyliśmy podstawy systemu prawnego. Prawo obowiązujące w krajach współczesnej Europy nawiązuje w znacznej mierze do dorobku, tradycji i zasad prawa rzymskiego. Z tradycji rzymskiej i języka łacińskiego pochodzi wiele określeń używanych w jęz. polskim, np. adwokat, alibi, apelacja, proces, kodeks, trybuna, wokanda ;


Niemcy : Wróćmy do realiów współczesnej Europy. Czy wiecie, że w UE mieszka 370mln ludzi, a Niemcy są najliczniejszym  państwem? Mieszka tu 82mln ludności. Jesteśmy narodem nowoczesnym i solidnym a strój bawarski jest przykładem wciąż żywej u nas tradycji.


Francja : A Francja jest największym powierzchniowo państwem .Powierzchnia kraju to 551.000 km2 Paryż jest światową stolicą mody. Jest to miasto artystów, ośrodek sztuki i architektury, zarówno zabytkowej jak i nowoczesnej. Wizytówką miasta jest trzystumetrowa wieża Eiffla. Francja oprócz mody słynie również z perfum, wina oraz wyszukanego i urozmaiconego jedzenia.


Hiszpania :My Hiszpania jesteśmy na drugim miejscu w UE, jeśli chodzi o wielkość kraju. W moim kraju organizuje się walki byków zwane corridą. My Hiszpanie uwielbiamy tańczyć i śpiewać. Jednak moim ulubionym świętem jest La Tamatina. Wtedy to obrzucamy się pomidorami.


Szwecja : Szwecja jest też dużym krajem. Mamy bardzo wysoki dochód narodowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Co roku przyznaje się u nas nagrody Nobla osobom, które przyczyniły się do postępu ludzkości. Ze Szwecji pochodziła Astrid Lindgren autorka słynnej „ Pippi”.


Austria : Austria to kraj słynnych kompozytorów: Mozarta, Straussa. Odbywają się tu liczne festiwale i koncerty a w karnawale setki bali. Austriackie Alpy to raj dla narciarzy. Wspaniale przygotowane trasy, kolejki górskie i piękne widoki przyciągają setki turystów.


Finlandia : Finlandia jest „krajem 1000 jezior” – mamy najwięcej jezior na świecie. Posiadamy też najwięcej telefonów komórkowych. Do Finlandii należy Laponia, w której mieszka Mikołaj.

Irlandia : Ja, Irlandia nie jestem tylko  „szmaragdową , zieloną wyspą” , ale ostatnio też „tygrysem Europy” , rozwijamy się bardzo szybko a komputeryzacja kraju jest  ogromna .


Wielka Brytania : Czy wiecie , że to u nas, w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się Rewolucja Przemysłowa na pocz. XVIII w. ? Charakterystyczne są piętrowe autobusy. Można z nich podziwiać panoramę nowoczesnego Londynu, ale też rezydencję Królowej Anglii i słynny zegar BIG BEN.

My Brytyjczycy bardzo lubimy gry sportowe takie jak piłka nożna, rugby, krykiet, tenis czy golf. Strój szkocki jest przykładem wciąż żywej tradycji.


Włochy : Włochy mają prawie 60% zabytków europejskich. Jeśli interesujecie się przeszłością , historią, sztukami pięknymi – zapraszamy do nas. Jesteśmy też wspaniałymi kucharzami. Pizza, makarony to typowe włoskie dania popularne na całym świecie.


Luksemburg : Choć Luksemburg jest najmniejszym państwem w UE , odgrywa w niej bardzo ważną rolę. Jest ośrodkiem międzynarodowej bankowości. Mieści się tu ok. 200 różnych banków i instytucji finansowych.


Portugalia : Turystów do mojego kraju, do Portugalii, przyciągają nie tylko liczne zabytki , ale także urok krajobrazu z gajami pomarańczowymi , figowcami , migdałowcami i dębami korkowymi oraz łagodny klimat . Z Portugalii wyruszali najsłynniejsi żeglarze w celu odkrycia nieznanych lądów. Uwielbiamy śpiewać sentymentalne i wesołe pieśni oraz tańczyć.


Holandia: Ja, Holandia jestem jednym z najgęściej zaludnionych krajów świata, w północnej części kraju  mieszka średnio 1000 osób na km2. Holandia to kraj polderów, wiatraków i tulipanów. Każdego roku odbywają się u nas wielkie pokazy kwiatów. Sprzedajemy ich rocznie ok. 7 miliardów.

Dania : W Danii urodził się Hans Christian Andersen, którego baśnie zostały przetłumaczone na ponad 100 języków. Duńczyk był też twórcą klocków Lego. Znajduje się tu Legoland – kraina zbudowana z 45 milionów klocków Lego.


Belgia : Stolica Belgii - Bruksela ma prawo do tytułu „stolica Europy” – tu jest główna siedziba UE , siedziba głównego organu - Komisji Europejskiej. W Komisji tej pracuje ponad 16 tyś. osób.

2200 urzędników tłumaczy dokumenty i rozmowy na 11 języków urzędowych .

Belgia słynie z koronek a główny produkt eksportu to czekolada. Jest to również kraina komiksów i ojczyzna znanych na całym świecie Smerfów.


Francja : My, Francja też mamy powód do dumy. Strasburg jest drugą siedzibą UE, głównie Parlamentu Europejskiego .


Luksemburg : Luksemburg jest trzecią siedzibą UE , głównie Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Obrachunkowego.


Ucz. 5 :   O jej. Jaki tłok informacji. Ale jakież to interesujące. To byłoby ciekawe zwiedzić te wszystkie kraje. Wiecie chciałabym, by Polska jak najszybciej wstąpiła do UE. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami to Polska znajdzie się w Unii Europejskiej w połowie 2004 roku

Wtedy będzie na pewno można łatwiej, wygodniej podróżować bez tych męczących kontroli granicznych, celnych. Może będziemy bogatsi ? Podobno my, jako młodzież będziemy mogli częściej niż to jest teraz możliwe studiować na zachodnich uczelniach, a także podejmować tam pracę i osiedlać się. Oczywiście znając dobrze języki obce; nie jeden, a przynajmniej dwa. Integracja Polski jest tylko kwestią czasu. Ale czeka nas jeszcze wiele pracy i cierpliwości na drodze transformacji .


Ucz. 6 : Na zakończenie kilka słów o symbolach Unii Europejskiej. Najważniejszy symbol i chyba wszystkim znany to flaga. Krąg 12 pięcioramiennych złotych gwiazdek na błękitnym tle jest symbolem Europy od 1955 roku. Inspiracją dla plastycznego godła Europy była „Apokalipsa św. Jana”.

Gwiazdy świecące na błękitnym niebie Europy mogą symbolizować jej ludy, zamknięty krąg - ich jedność. Liczba 12 pozostaje niezmienna i może być odbierana jako symbol doskonałości. Było przecież 12 apostołów , mamy 12 miesięcy , 12 godzin dni i nocy. Poszczególne elementy godła Europy ( koło , gwiazdy , ich liczba i pięć ramion ,kolory) posiadają bogatą symboliczną treść głęboko zakorzenioną w kulturze . Już Pitagoras uznawał koło za najpiękniejszy kształt.


Ucz. 1 : Inne symbole UE to hymn, paszport w kolorze burgundzkiego wina oraz waluta euro .


Ucz. 7 : Hymnem UE jest muzyczna aranżacja austriackiego kompozytora Herberta von Karajana „Ody do radości” z IV części IX symfonii Ludwika van Betowena. Słowa „ Ody do radości” -przepiękne zresztą – napisał wybitny niemiecki poeta okresu romantyzmu - Fryderyk Schiller , a na język polski przetłumaczył K.J Gałczyński.


Ucz. 2 :  Myślę , że słowa te świetnie pasują na hymn UE. Chodzi przecież o integrację państw europejskich , a więc opierać się ona powinna na miłości , poszanowaniu inności , braterstwie , tolerancji, radości i optymizmie.


Ucz. 1 Na zakończenie naszego spotkania zaśpiewajmy wspólnie hymn Unii Europejskiej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie