Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa...” - refleksje o miłości

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2417 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

 

Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. III gimnazjum


Czas: 2 godziny lekcyjne.


Cel główny: znaczenie różnych rodzajów miłości w życiu człowieka.


Cele operacyjne:

uczeń:

 • zna definicję i różne rodzaje miłości, odwołuje się do kontekstów

kultury,

 • rozumie znaczenie i rolę miłości w życiu człowieka,

 • analizuje i interpretuje teksty kultury z motywem `miłości,

 • tworzy słowniczek tematyczny wokół słowa „miłość”,

 • odróżnia wyrazy bliskoznaczne od pokrewnych i potrafi zas-

tosować,

 • redaguje różne formy wypowiedzi :CV, list prywatny i gończy, kartkę

z pamiętnika, wywiad, opis przeżyć wewnętrznych, opowiadanie twór-

cze,

 • tworzy komiks,

 • potrafi prezentować własny punkt widzenia,

 • potrafi słuchać innych,

 • efektywnie współdziała w grupie.


Ścieżki edukacyjne: czytelniczo – medialna, filozoficzna.


Środki dydaktyczne: fragment adaptacji filmowej Franco Zefirellego

pt. „Romeo i Julia”, reprodukcje obrazów: Jana Vermeera van Delft pt.”Czytająca list”, Pabla Picassa pt.”Pocałunek”, plakat Andrzeja Pągowskiego „Romeo i Julia”, muzyka do baletu „Romeo i Julia” Sergiusza Prokofiewa, „Dzieje Tristana i Izoldy”, fragmenty dramatu muzycznego Richarda Wagnera pt.„Tristan i Izolda”, fragmenty „Biblii” i „Mitologii”, „Słownik wyrazów bliskoznacznych”, „Słownik frazeologiczny”, „Słownik

antonimów”, „Słownik mitów i tradycji kultury” Władysława Kopalińskiego, „Szkolny słownik motywów literackich”, arkusze szarego papieru, mazaki,

magnetofon, video.


Metody pracy: praca z tekstem, burza mózgów, wernisaż plakatów

teatralnych i filmowych wykonanych przez uczniów, drama, metoda ot-

wartego ucha, redagowanie tekstów, praca ze słownikami, analiza reprodukcji obrazu, odbiór dzieła muzycznego.


Formy pracy: praca w grupie, praca zespołowa, praca indywidualna.


Przebieg lekcji:


 1. Podział klasy na grupy ( uczniowie losują kolorowe kartki, w ten sposób powstaje 5 grup ).

 2. Ćwiczenia na wyciszenie ( uczniowie, słuchając muzyki R.Wagnera, komentują odgłosy dochodzące z zewnątrz ).

 3. Metodą dramy chętni uczniowie odgrywają różne rodzaje uczuć, a po-

zostali nazywają je.

 1. Podanie tematu i celu lekcji.

 2. Liderzy grup losują instrukcje.

 3. Praca grup nad zagadnieniami ( wypełnianie kart pracy ).

Grupa I

 • Utwórz wyrazy bliskoznaczne od słowa „miłość” ( po wykonaniu

zadania uzupełnij je, korzystając ze słownika synonimów ).

 • Napisz CV bohatera literackiego lub filmowego.


Grupa II

 • Utwórz za pomocą wykresu grupę wyrazów pokrewnych od słowa

miłość.

 • Zredaguj list, który otrzymała młoda dziewczyna z reprodukcji malars-

kiej J. Vermeera van Delfta pt. ”Czytająca list”.


Grupa III

 • Wypisz jak najwięcej frazeologizmów związanych z miłością, nastę-

pnie uzupełnij przykładami ze słownika frazeologicznego.

 • Zredaguj list gończy za zakochanym bohaterem literackim ( wybór

należy do Ciebie ).


Grupa IV

 • Spróbuj napisać definicję miłości.

 • W imieniu zakochanego bohatera literackiego wypowiedz się w for-

mie kartki z pamiętnika.


Grupa V

 • Podaj wyrazy antonimiczne do słowa miłość. Możesz skorzystać

ze słownika.

 • Przeprowadź wywiad z wybranym bohaterem literackim, który do-

znał rozczarowania w miłości.


 1. Prezentacje wyników pracy przez liderów grup.


8. Podsumowanie w formie metody „otwartego ucha”. Uczniowie stając

w kręgu, chwytają się za ręce i uzupełniają wypowiedź: „Życie bez

miłości jest dla mnie....”.


9.Zadanie domowe ( 1 temat do wyboru ):

 • Dokończ swoją wypowiedź: „Trwaj chwilo, jesteś piękna!” w dowolnej

formie.

 • Zredaguj prawdopodobny dialog zakochanych na zaprezentowanych ilustracjach twoich rówieśników lub reprodukcji obrazu P.Picassa pt. „Pocałunek”.

 • Jeśli jesteś miłośnikiem komiksów, spróbuj swoich sił w tej formie,

wykorzystując fragment dowolnego utworu z motywem o tematyce

miłosnej.


10. Ewaluacja : 2 tarcze strzeleckie, na których uczniowie zaznaczają:

 • Opinie dotyczące przebiegu zajęć ( pomoce, atmosfera, uczestnicy,

prowadzący ).

 • Ocenę swojej pracy na lekcji ( zaangażowanie, wiedza, koncentracja

uwagi, współpraca z innymi ).


Opracowały: Anna Dańko ( GM 16 w Szczecinie ),

Joanna Rodecka ( GM 12 w Szczecinie ).

Anna Dańko – nauczycielka j. polskiego w Gimnazjum nr 16

w Szczecinie. Współorganzatorka Międzyszkolnego Koła Polonistycznego. Przez wiele lat współpracowała z Uniwersytetem Szczecińskim, prowadząc szkołę ćwiczeń dla studentów filologii pol.

Długoletni opiekun praktyk studenckich oraz Samorządu Uczniows-

kiego. Autorka testów egzaminacyjnych do klas wstępnych przy XII

LO. Współpracuje ze świetlicą środowiskową ZHP. Cieszy się

uznaniem wśród dzieci i rodziców. Utrzymuje stałe kontakty ze

swoimi absolwentami. Kilkakrotnie nagradzana przez dyrekcję za

swoją pracę. Szczególną satysfakcję sprawił jej tytuł przyznany przez

młodzież „Najbardziej uczynnego nauczyciela”.


Joanna Rodecka – nauczycielka j. polskiego w Gimnazjum nr 12

w Szczecinie. Współorganizatorka Festiwalu Kabaretów dla gimnazjów

miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Opiekunka koła

teatralnego „Co jest grane?” i klasy teatralno – medialnej z programem

autorskim. Od wielu lat współpracuje z Towarzystwem Kultury Teatral-

nej. Autorka publikacji pedagogicznych oraz tekstów inscenizacji. Cieszy

się uznaniem rodziców i administracji oświatowej. Kilkakrotnie nagradza-

na przez dyrekcję szkoły. Jej wychowankowie są laureatami i finalistami

olimpiad przedmiotowych, konkursów recytatorskich i inscenizacyjnych.

Największą satysfakcję sprawił jej dyplom przyznawany przez młodzież

gimnazjum „Nauczyciel, któremu najwięcej zawdzięczamy”.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie