Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziecko a komputer

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1020 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W zakresie nauczania - uczenia się szkoła umożliwia kształcenie i doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy, między innymi w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystaniu informacji z różnych źródeł oraz w umiejętności posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami technicznymi, charakterystycznymi dla współczesnej cywilizacji.

W dobie szybkiego rozwoju techniki nie jesteśmy w stanie uniknąć kontaktu z nowoczesnymi urządzeniami technicznymi. Urządzenia takie jak komputer są już wszędzie. Znajdują się w biurze, w aptece, w sklepie, trafiły także do szkoły i przedszkola. Komputer stał się niezbędnym narzędziem pracy.

Jestem nauczycielką nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej, z 15-letnim stażem pracy. W myśl jednego z kierunków rozwoju szkoły w latach 2000-2003 " Wykorzystanie i wdrażanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej szkoły" postanowiłam kształcić swoje umiejętności w zakresie edukacjii informatycznej na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły.

Po ukończeniu kursu komputerowego przyszedł czas na wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy z dziećmi. Powiązanie teorii z praktyką stworzyło możliwość szybszego i lepszego startu w tworzeniu własnego warsztatu pracy, jak również zachęciło mnie do własnych twórczych inicjatyw i pracy w tej dziedzinie.

Zgodnie z celami kształcenia, wychowania i programem nauczania, obowiązującym w szkole, podjęłam się prowadzenia zajęć komputerowych. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów

Chciałabym podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi wykorzystania komputera w pracy z dziećmi w szkole podstawowej i zachęcić nauczycieli do stosowania komputera na różnych przedmiotach nauczania i wszystkich etapach kształcenia. Nauczanie z wykorzystaniem komputera pozwoli efektywniej pracować z dziećmi, skutecznie wspierać ich rozwój, prowadzić do zamieszonych osiągnięć i sukcesów na miarę indywidualnych możliwości uczniów. Jeśli moje nowe doświadczenia pedagogiczne przyczynią się do podniesienia jakości Państwa pracy, to będę w pełni usatysfakcjonowana.

Umiejętność prawidłowego wykorzystania komputera jest w życiu bardzo przydatna często wręcz konieczna, dlatego ludzie muszą umieć z nich korzystać. Dorośli często obawiają się czegoś nowego. Dla dzieci komputer jest rzeczywistością. Jest to ich teraźniejszość i przyszłość, dlatego ważne jest umożliwienie dzieciom pierwszego przyjemnego kontaktu z czymś, co dla wielu z nich będzie ich "chlebem powszednim". Z pierwszego spotkania z komputerem dzieci powinny wysunąć wniosek, że jest to urządzenie pożyteczne, że może służyć do zabawy i nauki, że można się nim posłużyć jako narzędziem, ale trzeba się tego nauczyć.

Komputer jest najbardziej atrakcyjnym i najmniej nużącym środkiem dydaktycznym. Tylko komputer cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mimo jego systematycznego stosowania. Taka forma nauczania staje się dla dziecka zabawą, a nie obowiązkiem. Wpływa to korzystnie na trwałość zdobytej wiedzy, przyspiesza zapamiętywanie wiadomości i umiejętności. Praca z komputerem angażuje nawet te dzieci, które osiągają słabsze wyniki w nauce. Uczniowie ci stają się, odważniejsi nabierają wiary we własne siły. Dzięki zróżnicowaniu zadań, każde dziecko może odnieść sukces. Niektóre programy można stosować w terapii pedagogicznej, której celem jest wyrównywanie opóźnień.

Należy również wspomnieć o aspekcie wychowawczym zajęć z użyciem komputera, gdzie uczeń ma okazję do samokontroli i samooceny. Na takich lekcjach uczeń często współpracuje w grupie np. przy realizacji wspólnego projektu, gdzie wypracowuje wspólne rozwiązania, za które ponosi zespołową odpowiedzialność. W szkole, komputery są wspólnym dobrem wszystkich uczniów. Z tego samego komputera korzystają uczniowie różnych klas. W komputerach znajdują się prace wykonane przez wielu uczniów, dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyciel wykształcił w uczniach postawy ochrony własności innych osób przed niepożądanym korzystaniem z niej.

Pomimo ciągłej fascynacji komputerem zaczynają ujawniać się pierwsze wątpliwości, co do jego wpływu na rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży. Niezbędne jest uzmysłowienie sobie, ile pokus i zagrożeń czyha na użytkowników tego urządzenia. Dotyczy to głównie dzieci i młodzieży kształtującej swój obraz świata w oparciu o zdobywaną wiedzę. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tego problemu przez nauczycieli i rodziców. Niekontrolowane użytkowanie komputerem może stać się źródłem nerwic, lęków czy negatywnych postaw, ponieważ nie daje możliwości ciągłego, żywego kontaktu między dorosłym a dzieckiem. Komputer nie zdoła całkowicie zastąpić nauczyciela, powinno się więc traktować go jako środek wspomagający nauczanie, jako jeden z wielu środków wykorzystywanych na lekcji. Zbyt częste stosowanie tego samego programu lub korzystanie z programów przerastających możliwości ucznia może znużyć lub zniechęcić do pracy. Komputer ma olbrzymie możliwości, ale nie może on zastąpić kredek, papieru czy piłki. Naturalnych form ekspresji dziecięcej nie należy zamykać w ramy maszyny. Również internet, jako doskonałe medium komunikacyjne, stał się niestety wspaniałą platformą do rozpowszechniania różnego rodzaju nielegalnych treści. Większość osób przeglądając witryny www, wypełnia wiele formularzy, nawiązuje kontakty z nieznanymi ludźmi, wymienia z nimi korespondencję. Nie uzmysławia sobie jednak faktu, iż inni zbierają informacje o nas, do celów często typowo przestępczych. Największą grupę użytkowników sieci internetowej stanowię osoby w wieku 15-25 lat oraz dzieci w wieku szkolnym. Dlatego tak ogromną rolę pełni szkoła, która powinna pokazać jak wykorzystać, to medium w celach użytecznych i zwrócić uwagę na występowanie powyższych zagrożeń.

Właściwe przygotowanie świadomych odbiorców i użytkowników technologii komputerowej może decydować o przyszłym sukcesie naszych uczniów. Tylko dziecko samodzielne, współodpowiedzialne, korzystające z różnych źródeł informacji będzie w stanie rozwiązywać edukacyjne i życiowe problemy. Te ponadprzedmiotowe umiejętności mają szczególne znaczenie w dalszej edukacji oraz we właściwym funkcjonowaniu w zmieniającej się rzeczywistości.

mgr Anna Chojnacka
Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie