Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w rozwiązywaniu trudności wychowawczych młodzieży

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1247 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

"Treść tego artykułu, w formie referatu, wygłosiłam na spotkaniu z rodzicami wychowanek Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Bydgoszczy na początku roku szkolnego 2002/2003"

Każdy człowiek chce przeżyć swoje życie jak najlepiej, chce zasmakować satysfakcji, miłości, radości. Nie jest to jednak takie proste, tym bardziej jeśli chcemy to osiągnąć w sposób łatwy, bez nadmiernego wysiłku. Tymczasem codzienne życie potwierdza, że nie istnieje tzw. łatwe szczęście.

Młodzi ludzie w dzisiejszym świecie czują się często zagubieni i odczuwają brak jakichkolwiek perspektyw życiowych. W związku z tym, naszym dzieciom towarzyszą problemy alienacji, agresji, przemocy rówieśniczej, przedwczesnej aktywności seksualnej, depresji oraz używania substancji psychoaktywnych: nikotyny, alkoholu, narkotyków. Z takimi problemami spotykamy się na co dzień. Zauważamy je w domu, w szkole, tu w bursie, na ulicy. Wydaje się, że są one nieuniknione. Warto jednak zastanawiać się nad nimi i działać, by te trudności w sposób jak najbardziej optymalny pokonywać.

Problemy wychowawcze zazwyczaj odsłaniają się z chwilą rozpoczęcia nauki, bądź też w chwili przejścia do innej szkoły. Jest to zawsze poważna zmiana w życiu młodego człowieka, która wiąże się z koniecznością podjęcia nowych ról, zadań, obowiązków. Część młodych ludzi szybko i chętnie adaptuje się, część natomiast z trudem przystosowuje się do nowej sytuacji. Bardzo wyraziście zauważamy do w naszej placówce. Co roku przyjeżdżają do nas dziewczęta, którym nieraz trudniej niż innym zaadaptować się do nowych warunków. Nie dziwi nas to, nieznane miasto, nowe miejsce zamieszkania z dala od rodziców , nieznajome koleżanki, nieznajome panie, nowa szkoła, nauczyciele. Wszystko to sprawia, że młody człowiek bardzo często czuje się zagubiony, niepewny siebie, swoich możliwości, pełen wahań, jak sobie poradzi w nowym świecie. My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby ta zmiana była jak najmniej stresująca.

To tylko jedna z trudności wychowawczych, z którymi spotykamy się na co dzień. Zazwyczaj każda z nich ma inne podłoże i wynika z konkretnych przyczyn. Często są one odzwierciedleniem problemów nas ludzi dorosłych: rodziców, pedagogów, polityków, ludzi odpowiedzialnych za środki masowego przekazu.

Na czym w takim razie ma polegać psychologiczno-pedagogiczna w pokonywaniu trudności wychowawczych i kto ją ma realizować?

Pomoc taka polega w szczególności na:
- diagnozowaniu środowiska ucznia,
- rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia,
- rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
- wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
- organizowaniu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- podejmowaniu działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających programu wychowawczego szkoły, wspieraniu ucznia w tym zakresie,
- prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
- wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kształcenia, zawodu,
- wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów,
- udzielaniu pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań programowych do indywidualnych możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
- wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
- podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Wszystkie te zadania są realizowane we współpracy z:
- rodzicami,
- nauczycielami i pracownikami innych palcówek,
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
- innymi szkołami i placówkami,
- podmiotami działającymi na rzecz rodziny (fundacje, policja).

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. Pomoc ta może być udzielana na wniosek:
- ucznia,
- rodziców,
- nauczyciela,
- pedagoga,
- psychologa,
- poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Forma pomocy zależy oczywiście od wieku ucznia oraz od jego indywidualnych potrzeb. W szkole jest ona organizowana w szczególności w formie:
- zajęć dydaktyno-wyrównawczych,
- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,
- klas wyrównawczych,
- zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców,
- porad dla uczniów i rodziców.

Szczegółowiej chciałabym omówić formy pomocy, jaką my, jako wychowawcy w placówce oferujemy i realizujemy w miarę naszych możliwości.

Przede wszystkim, jak już wspomniałam wcześniej, pomagamy młodzieży zaadaptować się do nowych warunków. Realizujemy to zadanie poprzez spotkania w grupach, ale w szczególności przez rozmowy indywidualne. Staramy się, aby dziewczęta mogły mieszkać z osobami, z którymi zechcą. Dobierając mieszkanki do pokoi zwracamy uwagę, by w miarę możliwości były z jednej szkoły, a nawet klasy.

Staramy się poznać sytuację rodzinną nowych wychowanek. Często jest tak, że problemem jest brak możliwości dokonywania opłat w bursie z powodu słabej sytuacji materialnej w domu. Kontaktujemy się wtedy z ośrodkami pomocy społecznej. Dla wielu osób udało nam się taką pomoc zorganizować.

Pomagamy również w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych, jak również w pogłębianiu wiedzy. Pomagamy w odrabianiu lekcji, udzielamy porad w jaki sposób się uczyć. Staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do nauki. Dziewczęta, które mają problemy w nauce zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony sekcji nauki. Skupia ona osoby, które chętnie służą pomocą w ramach poszczególnych przedmiotów. W bibliotece, która jest wyposażona w wiele lektur, opracowań, czasopism, można znaleźć potrzebne wiadomości i materiały. Pomoc swą oferują również osoby, które prowadzą pracownię komputerową. Chętnie przybliżają tematy związane z informatyką, nauczą obsługi komputera, internetu. Utrzymujemy również stały kontakt ze szkołami. Wspólnie z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów staramy się znaleźć rozwiązania w przypadku problemów w nauce. Na terenie naszej placówki prowadzone są też zajęcia logopedyczne. W zajęciach tych biorą udział najczęściej dziewczęta niedosłyszące , które również u nas mieszkają. Mogą z nich też skorzystać osoby, które mają jakiekolwiek zaburzenia mowy. Odbywają się też zajęcia socjoterapeutyczne. Dziewczęta zawsze mogą liczyć na to, że gdy zwrócą się do nas z jakimś problemem, my w miarę naszych możliwości postaramy się pomóc w jego rozwiązaniu.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest profilaktyka, czyli chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. W związku z tym, co roku organizujemy szereg spotkań z wykwalifikowanymi osobami z różnych poradni i ośrodków. Organizujemy pogadanki z zakresu opieki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom. Gościliśmy między innymi osoby z Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Policji, z Monar-u , prowadzone były zajęcia z samoobrony. Podobne i inne spotkania planujemy również na ten rok szkolny. Organizujemy też spotkania z zakresu przygotowania do życia w rodzinie, wkraczania w okres dojrzałości , przygotowania do przyszłych ról żon i matek. Pogadanki takie prowadzą również wychowawcy w ramach swoich grup wychowawczych. Promujemy zdrowe odżywianie i higieniczny tryb życia., również poprzez literaturę, która jest dostępna w bibliotece.

Na terenie bursy prowadzone są też zajęcia korekty wad postawy. Prowadzi je wykwalifikowana osoba. Mieliśmy przypadki, że dopiero u nas jakaś wada postawy została zauważona i zostały podjęte działania w celu poprawy stanu zdrowia.

Profilaktykę oraz pomoc w razie wystąpienia trudności wychowawczych prowadzimy w miarę naszych możliwości i kompetencji. W razie potrzeby, w porozumieniu z rodzicami, pomagamy w skierowaniu dziecka do wyspecjalizowanej poradni.

Trudności wychowawcze młodzieży oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna są tematami bardzo szerokimi i nie zostały na pewno wyczerpane. Na koniec chciałabym podkreślić jak ważna jest profilaktyka i jak najszybsze reagowanie w przypadku pojawiania się jakichkolwiek problemów. Niezwykle ważna jest czujność rodziców, nauczycieli oraz nas, wychowawców pracujących w bursie. Bądźmy czujni. Nie bagatelizujmy nawet tych małych spraw, małych problemów. Jeśli w porę nie zaczniemy działać, mogą one urosnąć do rangi wielkich problemów, a wtedy pomoc może okazać się o wiele trudniejsza, a konsekwencje mogą odbić się na całym życiu młodego człowieka.

Literatura:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001r.
"Wychowawca"- nr 9/2002

Katarzyna Kwiatkowska
Bursa Szkolnictwa Zawodowego Bydgoszcz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie