Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

im. Jana Pawła II

ul. Gen. Władysława Andersa 4, 17-300 Siemiatycze
tel./fax (085) 655-67-71
www:   http://www.andersa4siemiatycze.ple-mail:   siemiatycze_andersa4@op.pl
/
 

Zespół Szkół tworzy

Publiczna Szkoła Podstawowa

Publiczne Gimnazjum

Nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno - wychowawczego czuwa Rada Pedagogiczna w składzie: dyrektor, dwóch wicedyrektorów i 80 nauczycieli. Personel administracyjno - obsługowy tworzą 22 osoby. Uczniowie korzystają z 35 sal lekcyjnych, hali sportowej, czterech salek gimnastycznych, obszernej stołówki, biblioteki, czytelni i świetlicy.

Baza sportowa składa się z następujących obiektów:

 1. Hala sportowa – o wymiarach 40 x 18 metrów, jest ona wykorzystywana do zajęć z następujących dyscyplin: piłka nożna halowa, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, badminton. Na hali znajdują się 2 bramki o wymiarach 2 x 3 metra, 2 kosze główne opuszczane z sufitu oraz 4 kosze boczne.
 2. Sala gimnastyczna o wymiarach 15 x 6 metrów, jest ona używana do zajęć z gimnastyki, gimnastyki korekcyjnej oraz mini siatkówki,
 3. Sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 8 metrów z koszami do koszykówki oraz z możliwością gry w mini siatkówkę,
 4. Sala gimnastyki korekcyjnej o wymiarach 9 x 7 metrów,
 5. Sala o wymiarach 6 x 4 metrów z przeznaczeniem do rehabilitacji, gdzie znajduje się sprzęt rehalitacyjno – siłowy,
 6. Dwa boiska asfaltowe o wymiarach 40 x 20 metrów z bramkami o wymiarach 2x3 metry,
 7. Boisko trawiaste o wymiarach 85 x 65 metrów z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną oraz do gier i zabaw terenowych,
 8. Bieżnia żużlowa o długości 100 metrów,
 9. Rozbieg do skoku w dal,
 10. Tereny leśne leżące bezpośrednio przy szkole wykorzystywane do atletyki terenowej oraz do gier i zabaw w terenie.

Pedagog szkolny

Szkoła nasza zatrudnia pedagoga szkolnego, który zajmuje się sferą wychowawczo – opiekuńczą. W zakres jego kompetencji wchodzi obserwacja uczniów, wywiady środowiskowe, rozmowy z pracownikami szkoły, kontrola frekwencji uczniów, udzielanie porad rodzicom, współudział w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły. Pracownik nasz organizuje pomoc uczniom mającym problemy w przyswajaniu wiadomości szkolnych. Organizuje zajęcia korekcyjno- kompensacyjne i reedukacyjne. Zajmuje się koordynowaniem nauczania indywidualnego i zindywidualizowanego. Realizuje on również zadania z zakresu pomocy materialnej, poprzez organizację pomocy materialnej uczniom opuszczonym, osieroconym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym. Dba o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin zaniedbanych środowiskowo. Wnioskuje do Sądu Rodzinnego w sprawach uczniów zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią. Nawiązuje kontakty ze sponsorami.

Świetlica szkolna

„Świetlica drugim domem” to hasło, które zaprasza do świetlicy. Świetlica szkolna funkcjonuje z myślą o dzieciach rodziców pracujących, a zwłaszcza o dzieciach w młodszym wieku szkolnym, czyli o dzieciach uczących się w kl. I – III.

Działalność świetlicy dotyczy pięciu dziedzin: wychowania zdrowotnego, społecznego, umysłowego, technicznego i estetycznego. Do podstawowych form pracy wychowawczej w świetlicy należą: zabawy, prace dowolne dzieci, czynności samoobsługowe, prace użyteczne i zajęcia zaplanowane przez nauczyciela. Obok zabaw indywidualnych organizowane są zajęcia zbiorowe.

Podczas pracy świetlicy powstają równocześnie naturalne warunki do wyrównywania trudności szkolnych słabych uczniów w sposób sprzyjający ich dobremu samopoczuciu w szkole i przywrócenia wiary we własne siły. Wzmacnia to motywację dziecka do nauki szkolnej. Dlatego też w ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia dzieciom odrabianie lekcji pomagając uczniom słabym.

Integracja

Uczniowie uczęszczający do klas integracyjnych posiadają deficyty psychofizyczne (porażenie mózgowe, upośledzenie w stopniu lekkim i umiarkowanym, przewlekle chore, z niedosłuchem), deficyty ruchowe (brak i niedorozwój kończyn) oraz zaburzenia emocjonalne. Są objęci zajęciami rehabilitacyjnymi indywidualnymi i grupowymi, opieką psychoterapeutyczną i logopedyczną.

Po lekcjach

Szkoła oferuje bogaty wybór zajęć dodatkowych dla uczniów pragnących wzbogacać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania i zdolności. Oferowane są ciekawe i pożyteczne formy spędzania czasu wolnego w ramach kół zainteresowań (przedmiotowych) i pracy w organizacjach.

 • Chór
 • Koło biologiczne
 • Koło geograficzne
 • Koło historyczne
 • Koło informatyczne
 • Koło języka angielskiego
 • Koło matematyczne
 • Koło Patrona
 • Koło plastyczne
 • Koło polonistyczne
 • Koło przyrodniczo - ekologiczne
 • Koło teatralne
 • Koło turystyczno - krajoznawcze
 • Liga Obrony Przyrody
 • Samorząd Uczniowski
 • Szkolny Klub Europejski „Akme”
 • Zajęcia sportowe
 • Zespoły dydaktyczno - wyrównawcze: klas I, klas II, klas III
 • Zespół muzyczny „Fleciki”
 • 5 Drużyna Harcerska „Kolory”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:17:18
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:17:18) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie