Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych

ul. Pstrowskiego 5a , 10-049 Olsztyn
tel./fax (089) 527-90-12
www:   http://www.zpowolsztyn.prv.ple-mail:  

Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
/
 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16

- gabinet pielęgniarki
- biblioteka szkolna
- miła, przyjazna atmosfera
- kolorowe klasopracownie
- do dyspozycji siłownia

GIMNAZJUM Nr 16

- pracownie przedmiotowe
- stołówka szkolna
- zajęćia pozalekcyjne
- opieka przed i po zajęciach szkolnych
- pracownia komputerowa


Uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum są głownie wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego i Domu dla Dzieci "W Parku". W wyjątkowych przypadkach, w miarę posiadanych możliwości do szkół uczęszczać może również młodzież z miasta.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w aktach prawnych dotyczących oświaty, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby i możliwości psychofizyczne. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie, są otwarci na potrzeby dziecka kierując się zawsze jego dobrem.

ŚWIETLICA

Celem świetlicy jest stworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,eliminowanie zaburzeń zachowania, demoralizacji, przeciwdziałanie uzależnieniom.

Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
 • opiekę przed i po zajęciach szkolnych
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • organizację czasu wolnego
 • udział w zajęciach specjalistycznych
 • udział w zespołach zainteresowań
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
 • współpracę ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • możliwość spożywania posiłków oraz udzielania pomocy socjalnej
 • doraźną opiekę medyczną
Świetlicy przyjmowane są dzieci:
 • na ich prośbę
 • na prośbę ośrodka pomocy społecznej
 • na wniosek szkoły
 • na wniosek sądów
 • na wniosek rodziców
 • na wniosek pogotowia opiekuńczego
 • ośrodka adopcyjno-opiekuńczego

Galeria

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 21:52:41
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 21:52:41) - Edytuj prezentację.





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie