Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku

ul. Armii Krajowej 26, 19-400 Olecko
tel./fax (87) 520-33-85
www:   http://www.ce-olecko.edupage.orge-mail:   zczerwinski@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4332 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie


SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- z oddziałem przedszkolnym
- hipoterapia
- dogoterapia

GIMNAZJUM SPECJALNE

 

SPECJALNA SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- kucharz małej gastronomii
- pracownik gospodarstwa domowego
- dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

- realizowanie indywidualnych programów i elastyczne dostosowanie sposobu pracy do aktualnego stanu ucznia
- dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Centrum obejmuje edukacją specjalną dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia, wymagającą specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a w szczególności dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Dzieci nie mające możliwości samodzielnego dojazdu (często niechodzące, głębiej niepełnosprawne) są dowożone samochodem służbowym ŚDS (przy czym, zgodnie ze Statutem, Centrum partycypuje w kosztach dowożenia dzieci w wysokości części opłaty za paliwo). Edukacja w placówce jest nieodpłatna i przeznaczona dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Prowadzona jest w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Centrum jest placówką niepubliczną o uprawnieniach placówki publicznej, wpisaną do ewidencji szkół, placówek niepublicznych Powiatu Olecko-Gołdapskiego przez Starostę Olecko-Gołdapskiego w dniu 29 maja 2001r. pod numerem 31.
Rekrutacja

Wszyscy uczniowie są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku, posiadają orzeczenia kwalifikacyjne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku i są przyjmowani na pisemną prośbę rodziców.

Szkoła Podstawowa Specjalna

Przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zarówno sprawnych ruchowo, jak i poruszających się na wózkach. W określonych przypadkach szkoła oferuje nauczanie indywidualne w domu ucznia, kładąc przy tym duży nacisk na częste włączanie dziecka w zajęcia edukacyjne na terenie placówki. W szkole są 4 zespoły klasowe (dwa obejmują pierwszy etap edukacyjny, a dwa pozostałe - drugi etap edukacyjny) oraz dwa oddziały przedszkolne. Zespoły liczą od 6 do 8 uczniów. Pracujemy w systemie grupowo - blokowym bez dzwonków i typowych lekcji. Przerwy ustala nauczyciel w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Treści programowe są w pełni dostosowane do możliwości uczniów. Klasy są bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. Priorytet stanowi dobro naszych dzieci. Rozwijamy tkwiące w nich możliwości, tak by mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją, jak i bronić się przed tym, co może być dla nich zagrożeniem.

Gimnazjum Specjalne

przeznaczone jest dla absolwentów szkoły podstawowej. Nauka trwa 3 lata. Ze względu na rozpiętość wiekową uczniów, różnorodność zaburzonych funkcji i zróżnicowanie potrzeb, stosowana jest daleko posunięta indywidualizacja w pracy z każdym dzieckiem. Nauczyciel wykorzystuje szeroką gamę metod, form i środków dydaktycznych. Głównym celem pracy w zespole gimnazjalnym jest wszechstronny rozwój każdego dziecka, tak by osiągało optymalny poziom rozwoju psychoruchowego na miarę swoich możliwości i ograniczeń. Ważne jest także, aby każde dziecko mogło godnie i adekwatnie do stanu psychofizycznego i somatycznego funkcjonowania uczestniczyć samodzielnie i aktywnie w życiu społecznym jako osoba dorosła.

Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie przygotowują się w niej do pracy w zawodach: kucharz małej gastronomii i pracownik gospodarstwa domowego. Nauka trwa 3 lata. W klasach przysposobienia zawodowego odbywają się również zajęcia edukacyjne, na których uczniowie utrwalają i poszerzają wcześniej zdobyte umiejętności.

Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy

Przeznaczony jest dla osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, takimi, jak: wady wzroku, słuchu, mózgowe porażenie dziecięce. Każdemu uczniowi przeprowadzamy wszechstronną ocenę możliwości psychomotorycznych i na tej podstawie opracowujemy każdemu indywidualny program stymulacji, który podlega stałym ewaluacjom wraz z rozwojem dziecka. Praca w zespołach polega ma realizowaniu tych indywidualnych programów i elastycznego dostosowania sposobu pracy do aktualnego stanu ucznia. Program obejmuje wspieranie rozwoju i umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno-społecznych, komunikacji oraz samoobsługi. Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych rutynowych czynności oraz zajęć, stosując odpowiednio dobrane sposoby i metody uczenia, np.: stymulację polisensoryczną – Poranny Krąg, zajęcia metodą V. Sherbone, M. i Ch. Knilla, terapię Sensoryczną w Sali Doświadczania Świata. W ten sposób usprawniamy, rozwijamy i doskonalimy funkcje psychomotoryczne dzieci, ofiarujemy im radość i poczucie bycia kimś ważnym.

Baza dydaktyczna
 • pracownia gastronomiczna
 • Sala Doświadczania Świata
 • świetlica
 • sala integracji sensorycznej
 • sala rehabilitacyjna i fizykoterapii
 • siłownia
 • pracownia ceramiczna
 • sale szkole oraz przedszkolne
 • gabinet logopedyczny

Rekrutacja - wymagane dokumenty:
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej specjalnej
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie kucharz małej gastronomii
 • zdjęcie do legitymacji

Pomoc rodzinom dzieci z autyzmem
Od 2007r. w ramach pomocy dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzinom w Centrum Edukacji Specjalnej przy ŚDS w Olecku działa Grupa Samopomocowa Rodziców Dzieci z Autyzmem. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Celem takiej grupy jest nie tyle pełne usamodzielnienie jednostki, co pomoc w nabraniu przekonania, że nie jest się samemu ze swoimi problemami, że jest więcej osób zmagających się z podobnymi trudnościami. Przekonanie to wpływa korzystnie na odzyskiwanie wiary we własne siły oraz zwiększa skuteczność podejmowanych decyzji. Udział w spotkaniach pomaga w zmaganiu się z codziennością, w lepszym zrozumieniu własnych dzieci, przynosi ulgę dzięki możliwości wyrzucenia z siebie różnych emocji, myśli, niepokojów, trosk i kłopotów w atmosferze autentycznego zrozumienia ze strony członków grupy.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie