Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół

w Babkach Oleckich

Babki Oleckie 12, 19-400 Olecko
tel. (87) 520-62-28
www:   http://www.zsbo.olecko.edu.pl
e-mail:   zsbo@um.olecko.pl


Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.
Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3631 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

- w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące
- zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki
- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień
- kształtowanie czynności intelektualnych
- budowanie systemu wartości - co jest dobre, a co złe
- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
- rozwijanie umiejętności społecznych dzieci
 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy
- dba o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny
- zapewnia przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiedzy na temat faktów, zasad, teorii i praktyki
- uczy umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości

GIMNAZJUM

- przyjazna atmosfera
- nauka języka niemieckiego
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- sala gimnastyczna
- konkursy, imprezy szkolne
- zawody sportowe
- szkoła kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie

O Nas
Nasz Zespół Szkół:
 • uczestniczył w programie "Chcę być przedszkolakiem"
 • uczestniczy w programie "Mamo, tato mówię po angielsku"
Ogólne cele i zadania Zespołu Szkół:
 • zapewnia realizację prawa każdego ucznia do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia
 • wychowuje ucznia w duchu tolerancji, poczucia piękna, prawdy i zasad moralnych
 • wspomaganie przez zespół wychowawczej roli rodziny
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w zespole
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej
 • tworzy warunki do podtrzymywania i kultywowania kultury tradycji zespołu i regionu
 • zapewnia aktywność ucznia w procesie dydaktycznym z zachowaniem poczucia tożsamości narodowej i religijnej
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym
 • warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych
 • szczegółowe cele kształcenia i treści nauczania w oddziale przedszkolnym, szkole podstawowej i gimnazjum, w tym oczekiwane umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze są realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego
 • Zespół Szkół wspiera organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania

Serdecznie Zapraszamy!

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie